Afdeling Kempen- en Peelland

N i e u w e   l e d e n


Ter verwelkoming ontvangen nieuwe leden een e-mail, waarin wordt medegedeeld wat de NGV en in het bijzonder de afdeling Kempen- en Peelland leden te bieden heeft.
Van enkele nieuwe leden wordt in het afdelingstijdschrift 'De Twee Kwartieren' een kennismakingsartikel geplaatst.
Als nieuw lid kunt u hiertoe ook zelf het initiatief nemen door de redactie van 'De Twee Kwartieren' een te sturen.

Terug

Naar Boven

Originele pagina: 12-03-2017. © 1999-2018: NGV-afdeling Kempen- en Peelland