Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg

NGV-afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg - In de permetatie

In de permetatie

Uitgegeven bij het vijfde lustrum in 1982 van de afd. 's-Hertogenbosch - Tilburg van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV)
Redactie: drs J.P.M. Strijbosch, Mr A. Winnubst, P.J.M. Wuisman.
(Tilburg, oktober 1982)

Het boek (formaat A5, 167 pag.) bevat 23 genealogische artikelen van afdelingsleden en archivarissen. Een uitermate verzorgde en genealogisch zeer diverse uitgave:

  • gegevens in de vorm van genealogie, stamreeks en kwartierstaat
  • verslagen van genealogisch en historisch onderzoek
  • raadsels en bijzonderheden bij bepaalde voorouders
  • gemeenschappelijke voorouders
  • familiegeschiedenis
  • vindplaatsen van bepaalde bronnen

De uitdrukking 'in de permetatie' bevat het verbasterde woord parentage dat verwantschap, afstamming, familie betekent. Menigeen kent van huis uit het gezegde dat is nog in de permetatie, dat gebezigd wordt wanneer er sprake is van iemand die verre familie is (Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, 10e druk blz. 1841; Cornelis Verhoeven, Herinneringen aan mijn moedertaal, 1978, blz. 158).

  De kaft van 'In de permetatie'.

Klik op het plaatje om de uitgave in te zien

Inhoudsopgave In de permetatie

Ten geleide, P.J.M. Wuisman

7

Van Valkenswaard naar Rotterdam, H.W.J. Bosman

9

Gijsbert de Jong, een (rijke) erfsecretaris met 18 nazaten op 20 Meijerijse secretarieën tijdens de generaliteitsjaren, A.H.J. van den Braak

13

Sillevis, verslag van een onderzoek naar de oudste kwartieren, R.A. Burgers

26

Raadsels rondom een "onechte" voorvader, M.F.L. Flapper

32

De boom van Franciscus Nicolaas Antonius van den Hurk, N. van den Hurk

38

En ze woonden in Steenwijkerwold...fragment-genealogie van het geslacht Akse, 1750-1900, Z. Janssens-Akse

40

Kloeg, H.J. Kloeg

49

De graven d'Oultremont, heren van Drunen, K.G.J. Laurijssens

59

Rampspoed in Brabant, J.N. Leget

66

Mijn voorouders, de Maximiliaens-Bardoul, M. Pardoel

70

Wie is wie? Problemen bij het onderzoek Van Bakel (voornamelijk te Heeze, 1650-1850), A.J. van Reeken

73

Cortenbach, G.J.A. Schampers

78

Acht generaties Selraat, C. Sellenraad

84

Een genealogisch onderzoek door Schepenen van Tilburg in 1769; een speurtocht naar de erfgenamen van Norbart Smulders, J.A.M. Smulders en A.J.A van Loon

93

Justinus Verhorst, 1761-1814, J.H. Sterk

106

Strijbosch, enkele aantekeningen, J.P.M. Strijbosch

111

Het geslacht Vlemmings, een aanzet tot een genealogie, F.A.M. Vlemmings

115

Op zoek naar de geboorteplaats van Walterus Bluijsen, A.Th. Winnubst

126

De familiekroniek van Leendert van der Schoor te Dordrecht, P.J.M. Wuisman

131

Bronnen voor genealogisch onderzoek in Berlicum vóór 1811, M. van Heumen

143

Genealogische bronnen op het Bossche gemeentearchief, J.A.M. Hoekx

155

Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek in het Kwartier van Oisterwijk, P.L. Leget-Kuijlen

158

Register van plaatsnamen

163

Register van familienamen en patroniemen

165Index op familienaam in deze uitgave.

Bijgewerkt: 17 januari 2017

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |