Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling 's-Hertogenbosch en Tilburg

NGV-afdeling 's-Hertogenbosch - Tilburg - Bestuur en medewerkers

Bestuur en medewerkers


Functie en Focus Foto (klik voor profiel), naam en e-mail Taken/Portefeuillehouder
Voorzitter
Dhr. A.W.J.M. (Toon) van Gestel
voorzitter@htb.ngv.nl

Algemene Zaken
Landelijk voorzittersoverleg
Regiovergaderingen
Personeel & Organisatie
Beleidsplan 2016-2018
Communicatie
Lid
Dhr. J.Th.A.M. (Jos) Welzen

Vicevoorzitter
Plaatsvervangend secretaris
Plaatsvervangend penningmeester
Plaatsvervangend afgevaardigde
Programmacommissie
Communicatie
Secretaris
Mevr. J.G.M. (Annie) Duijf
secretaris@htb.ngv.nl

Bestuurssecretariaat
Afdelingsadministratie
Ledenadministratie
Afdelingsarchief
Communicatie
Plaatsvervangend webmaster
Penningmeester
Mevr. A.J.H.M.H. (Anja) van Geel-van de Weijer
penningmeester@htb.ngv.nl

Financiële administratie
Plaatsvervangend ledenadministratie
Landelijk overleg penningmeesters
Jaarrekeningen
Plaatsvervangend webmaster
Redactie Gepermeteerd
Lid
Dhr. P. (Peter) de Bruin
peter.debruin@ngv.nl

Bibliotheek

Voorzitter Hoofdbestuur
Lid
Dhr. H.J.B.M. (Hein) Brocken
webmaster@htb.ngv.nl

Webmaster
Afgevaardigde
Communicatie
Eindredactie Gepermeteerd
Dhr. P.A.C.M. (Pieter) van de Sanden
redactie@htb.ngv.nl
Redactie Gepermeteerd
Dhr. F. (Red) van den Bout
redactie@htb.ngv.nl
Redactie Gepermeteerd

Mevr. A.J.H.M.H. (Anja) van Geel-van de Weijer
redactie@htb.ngv.nl
Digitale helpdesk

Dhr. J.A.H. (John) Boeren
Helpdesk

Bijgewerkt: 27 juli 2017

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |