Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Hollands Noorderkwartier

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Welkom op onze WEB-site

NGV afd. Hollands Noorderkwartier
Hollands Noorderkwartier (HNK) is een regionale afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging en omvat het gebied in Noord Holland met de plaatsen die met de volgende postcodes beginnen: 170*, 172*, 174*, 180*, 193* en verder de postcodes 1901, 1902, 1903 en 1906, 1921, 1489 en 1851.

Doelstelling:

De NGV heeft als doel het bevorderen van de beoefening van de genealogie. De in Nederland woonachtige leden zijn lid van een regionale afdeling. Deze indeling gebeurt in het algemeen automatisch, men wordt ingedeeld bij de afdeling, in de regio waarin men woont. Op verzoek kunt u worden ingedeeld bij een afdeling naar uw keuze. Leden kunnen zich op meerdere afdelingsbladen abonneren.
Hoe u lid kunt worden staat aangegeven in de sectie:
'Lidmaatschap kosten'

U bent van harte welkom!

Het bestuur van de afdeling Hollands Noorderkwartier.
AKTUEEL NIEUWS:    

Genealogisch onderzoek is een activiteit die men meestal individueel uitvoert.
Toch is het een goede zaak contact te hebben met andere genealogen.
· De afdeling geeft 4x per jaar een afdelingenblad uit. Hierin staan naast artikelen van leden op genealogisch gebied, ook de afdelingsavonden aangekondigd.
· Om dit contact te bevorderen organiseert de afdeling diverse afdelingsavonden, waar lezingen over diverse voor genealogen relevante onderwerpen worden gegeven.
Ook niet-leden zijn er welkom. U kunt andere genealogen ontmoeten, ze om advies vragen en ervaringen met hen uitwisselen.

Afdelingsavonden worden gehouden in:

De Wijkplaats
Herenweg 14
1829 AG Oudorp


Vanaf 19.00 uur is de zaal geopend en zijn de bibliotheek, de helpdesk en de Mormonenfiches te raadplegen.
Herenweg 14 Oudorp
De Wijkplaats
Koffieruimte
De lezingen beginnen om 20.00 uur. De toegang is gratis.
Voldoende gratis parkeerplaatsen, direct rond het gebouw en bij het Witte Kerkje.

Kijk voor een overzicht van onze eerstkomende activiteiten in de Afd. agenda
Bijgewerkt: 21 december 2014