Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Hollands Noorderkwartier


Afdelingsbibliotheek


De afdeling heeft een uitgebreide bibliotheek opgebouwd. Tal van boeken en periodieken voornamelijk publicaties die betrekking hebben op Alkmaar en wijde omgeving.
Daarnaast ook boeken en/of tijdschriften die een bredere strekking hebben en belangrijke informatie bevatten voor algemeen gebruik.

NGV-leden kunnen op de afdelingsavonden deze bibliotheek raadplegen.
U kunt materiaal gratis lenen om op uw gemak thuis te bestuderen.

Er is géén vaste uitleentermijn, wel moet u er zich van bewust zijn dat ook anderen het materiaal moeten kunnen lenen. Een afgesproken redelijke termijn is; lenen op enige afdelingavond, terugbrengen de afdelingsavond daarop volgend.

Welke boeken er in onze bilbliotheek voorkomen kunt u nazien in de  Boekenlijst

Onze bibliotheek

Bijgewerkt: 15-02-2008