Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Hollands Noorderkwartier


Afdelingsblad


Hollands Noorderkwartier is een uitgave van de gelijknamige afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en verschijnt drie ą vier keer per jaar. NGV-leden, ingedeeld als lid van HNK, ontvangen het blad gratis thuis.
U kunt in de  Index Fam. namen Afd. bladen 1-100 nazoeken of er in de betreffende afdelingsbladen families voorkomen die voor u onderzoek interessant kunnen zijn.

Abonnement HNK-afdelingsblad.


NGV-leden buiten het verzorgingsgebied van HNK kunnen zich als 'bijkomend lid' van HNK opgeven bij de secretaris van de NGV, postbus 26, 1380 AA Weesp.
Daarvoor betaald u een contributie­toeslag die u kunt terugvinden op de pagina: 'Lidmaatschap kosten'. Deze toeslag wordt centraal door de NGV geļnd.

NIET-NGV-leden kunnen zich op het blad abonneren voor € 12,50 per jaar (incl. verzendkosten).
Betaling te storten op postbankrekeningnummer NL 72 INGB 0000 1083 34 t.n.v. NGV afdeling Hollands Noorderkwartier te Alkmaar, o.v.v.:
Jaarabonnement HNK en uw volledige adres.
Losse nummers € 2,50 (excl. verzendkosten).

Voorbeeld van het afdelingsblad van Holl. NoorderKwartier

Wilt u weten wat er zoal in onze afdelingsbladen wordt gepubliceerd?

Kijk dan ook onder: Afd. blad ON-Line
Daar kunt u de afleveringen van een aantal jaargangen van ons afdelingsblad zelf inzien.

Bijgewerkt: 30-10-2013