Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Hollands Noorderkwartier


...Het hele verhaal...


Verhalen en andere waardevolle bijdragen van onze afdelingsleden

Onder deze rubriek willen wij niet-eerder of in een verkorte vorm in ons afdelingsblad gepubliceerde waardevolle bijdragen, in hun geheel aan u presenteren.
Een kans om ook uw verhaal op onze WEB-site aan andere ge´nteresseerden ter lezing aan te bieden.
Nog nooit iets gepubliceerd? Grijp dan nu uw kans en laat uw verhaal het licht zien.
Trek die familiegeschiedenis die al zolang in de kast ligt te voorschijn en wij plaatsen
...Het hele verhaal...
De bestanden zullen in het zgn PDF-formaat op de site beschikbaar zijn, dus u heeft een zgn PDF-reader programma nodig. Er zijn meerdere (gratis) programma's op het INTERNET beschikbaar (voorb. ADOBE Reader).

N.B. De inhoud van de ingeleverde verhalen wordt onverkort en onaangepast overgenomen!!
De auteurs zijn voor juistheid van de inhoud verantwoordelijk!!
De redactie beslist over plaatsing!!

De volgende bijdragen kunt u reeds nu lezen.

Klik op de titel om het bestand te openen
Titel en korte inleiding van de bijdragen
 
De geschiedenis van de familie Wenners in Nederland
In het jaar 1863 arriveert een Duitse jongeman van 18 jaar in Medemblick en laat zich inschrijven. Zijn naam Martinus Josephus (Martin) Wenners. Hij komt uit het gebied rond het Duitse Tecklenburg, waar vele immigranten vandaan komen. Hij trekt in bij de Duitse fam. Knobbe, die op Bagijnhof 4/32 een winkel heeft en treed er tevens in dienst. Vermoedelijk zal hij in Westfriesland rond hebben getrokken als marskramer. Eind 1869 heeft hij blijkbaar genoeg verdiend en koopt hij voor 850 gulden een zg. winkelhuis op het Bagijnhof 4/37, dat hij in 1874 weer verruilt voor een pand aan de Nieuwstraat 1/24. Hier begint hij een winkel in manufacturen. Deze Martinus Josephus is de stamvader van alle personen (totaal 30 st. in +/- 150 jaar) met de naam Wenners in Nederland, waarvan er een aantal uiteindelijk in Onderdijk zijn beland.

De gelukkigste jaren van mijn jeugd
Het ontrafelen van de verhalen die in de familie rondgaan dat is steeds weer een spannende zoektocht. Soms zijn de feiten achter die verhalen lastig te vinden. Met doorzettingsvermogen en een beetje geluk blijkt toch vaak dat details uit het verleden bewaard gebleven zijn en dus gevonden kunnen worden.
Het nu volgende artikel is de vastlegging van de feiten die wij hebben kunnen opsporen tijdens de zoektocht naar de eerste jaren van de jeugd van mijn moeder.Bijgewerkt: 30-10-2013