Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Varia

Varia

Varia is een verzameling van diverse aankondigingen, mededelingen, reclame, boodschappen. Een allegaartje dus. Wil je hier wat neerzetten: stuur het naar de webmaster, wie weet?

Inhoud

index Boelens boek Vlamingen en Walen voor 1700 RK-archief Meppen
het Boelens boek lutherse gemeente Wildervank onbekend wapen
kwartierstatenboek II aanbieding Gens Nostra wie kent deze dame

Index Boelens Boek

De auteurs van het Boelens boek hebben de lezers van onze site hun volledige index in PDF-formaat ter beschikking gesteld! Middels onderstaande links kunt u deze bekijken.

Project Vlamingen en Walen in de Noordelijke Nederlanden voor 1700

Van: secr. NGV afdeling Groningen
Aan: de leden van de NGV afdeling Groningen.

De samenwerking tussen VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) en de NGV heeft ertoe geleid dat beide besturen hebben besloten gezamenlijke projecten op te starten.
Vlaanderen en Nederland delen een stuk geschiedenis, een taal en bovendien zijn de mogelijkheden voor onderzoek alsmede de onderzoeksmethoden vrijwel gelijk. Een stukje internationale samenwerking leek ons dan ook voor de hand te liggen.
Zo zal de V.V.F. zich in het komende jaar zich concentreren op de personen uit de Noordelijke Nederlanden die zich voor 1715 in de barrieresteden hebben opgehouden.
Als tegenprestatie heeft ons bestuur voorgesteld de Zuid-Nederlandse immigratie tussen 1572 en 1700 in kaart te brengen. We denken hierbij aan het invoeren in een database van Vlamingen en Walen die voor 1700 in allerlei archiefbronnen voorkomen. We betrekken hierbij ook de Noord Franse steden die gedeeltelijk ook tot het oude Vlaanderen behoorden zoals Rijssel, Calais, Duinkerken e.a.
Het ligt in de bedoeling eind 2007 een eerste deel in druk uit te brengen. Dit zou Rotterdam kunnen zijn. Hierbij valt dankbaar gebruik te maken van de geïndexeerde periode van trouwboeken, poorterboeken, rechterlijk en notarieel archief. Voor Rotterdam moeten we echter constateren dat de periode Gereformeerde trouw voor 1570 niet is geklapperd.
Om e.e.a. te realiseren willen we in december 2006 een database op internet hebben om een identieke uitvoering veilig te stellen.
Deze database is voorlopig uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van het project d.m.v. een unieke persoonlijke toegangscode.
We realiseren ons dat dit een zeer omvangrijk en ambitieus plan is dat mogelijk nog een groot aantal jaren zal voortduren.
Geschat is dat in de periode 1572-1630 al zo'n 135.000 personen naar de Noordelijke Nederlanden zijn vertrokken. Meestal kwamen ze in de grote steden van Holland en Zeeland terecht. De belangrijkste zijn, Alkmaar, Amsterdam, Delft, Dordrecht, Gouda, Haarlem, Leiden, Rotterdam en Middelburg.
Ook in de periode 1631-1700 zijn nog veel personen uit de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden getrokken, zodat een globale schatting zeker op 200.000 personen komt.
Het eindresultaat kan een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek zijn voor zowel Belgen als Nederlanders.
Voor vragen of aanmeldingen kunt u bellen naar dhr. R. Vennik, telefoonnummer 010- 4790668 (bij voorkeur na 18.00 uur)
of e-mailadres roelof.vennik@tiscali.nl

RK-archief Meppen op een nieuwe locatie.

Het RK-archief voor genealogisch onderzoek in Meppen bestaat vijf jaar.
In 2001 heeft de bisschop van Osnabrück opdracht gegeven dit archief in te richten. Het wordt beheerd door de proosdijgemeente St. Vitus.

Het archief in Meppen bewaart microfiches van alle kerkboeken, gedateerd voor 1876, van de parochies van het huidige bisdom Osnabrück; dit bisdom omvat de parochies uit Ost-Friesland, het Emsland, het graafschap Bentheim, het Osnabrückerland, het land Bremen voor zover vallend onder het bisdom Osnabrück en het dekanaat Twistringen.

kerk Een groot aantal van deze kerkboeken zijn voorzien van een index.
Voor het lezen van de microfiches zijn speciale leesapparaten beschikbaar.
Ook schriftelijke vragen zijn welkom en worden op passende wijze beantwoord door de medewerkers van het archief tegen een vergoeding ( € 16,- /uur), die ten goede komt aan het onderhoud van het archief.

De ruimten van het archief bevinden zich sinds medio april 2006 op de 2e verdieping van het gebouw van de Sociale Dienst, Domhof 18, nabij de proosdijkerk. In het gebouw is een lift.

Voor een bezoek is een afspraak noodzakelijk, aanmelding via het parochiebureau,
Kuhstr. 44, 49716 Meppen; telefoon 05931-12444. Ook schriftelijke vragen aan dit bureau te richten.

Propsteikirche in Meppen


Openingstijden van het RK-archief in Meppen:
donderdag en vrijdag  08.30-12.30 / 13.30-16.00 uur,
iedere eerste zaterdag van de maand  08.30-12.30 uur.
Overige gegevens:
fax 05931-970344
e-m: fam.archive@KGVerband-Meppen.de
internet: KGVerband-Meppen.de    (trefwoord Familienforschung)

Begin oktober 2006 is verschenen het familieboek

“BOELENS, EEN RK GRONINGER FAMILIE MET EEN GROTE BOSSCHE TAK” 

door drs J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen


De genealogie Boelens is begin oktober 2006 verschenen in samenwerking met uitgeverij Profiel te Bedum, en is nog verkrijgbaar.
Het boek bestaat uit twee delen en omvat in totaal 1600 bladzijden, 450 illustraties, meer dan 80 familieschema’s en een index op ongeveer 12.000 namen. Verder: een index op boerderij- en huisnamen per dorp of stad, afkortingenlijst, verklaring van termen en begrippen en een bibliografie. 

Technische gegevens: Twee banden in één set, formaat 21 x 29,7 cm. Band: genaaid, gebonden, ronde rug. Prijs is € 85,--, incl. verzendkosten.
Voor informatie en bestellen verwijzen wij u naar de website www.profiel.nl.

Onderstaand bieden we u middels een aantal items een selectie uit het materiaal van het boek aan, uiteraard slechts in internet-kwaliteit wat helaas enige afbreuk aan met name de foto's en schema's doet.

 • Korte beschrijving van het boek

  WAT VINDT U IN HET BOEK
  Van elk familielid vindt u allereerst de gegevens betreffende naam, voornamen, geboorte, doop, huwelijk en overlijden. Daarnaast gegevens over het beroep, woonplaats en bezit van elke persoon. Alle informatie is chronologisch in verhaalvorm weergegeven.
  Ter illustratie zijn circa 450 afbeeldingen opgenomen en zeker 80 familieschema’s met onderlinge verbanden. Ook vindt u hierin veel gegevens over de geschiedenis van boerderijen, vaak nog uitgebreider dan de zo bekende boerderijenboeken.
  In de index komen meer dan 12.000 personen voor, alsook een index op namen van boerderijen, borgen en huizen.

  WELKE FAMILIES KOMEN ZOAL IN HET BOEK VOOR
  Om te beginnen alle mannelijke nakomelingen Boelens. Daarnaast zeer vele katholieke Groninger families die een Boelens als voorouder hebben. Gaat u zelf maar na: via ouders, grootouders, overgroot- en betovergrootouders komt u bij andere familienamen dan die van uzelf terecht. In het boek komen veelvuldig leden voor van o.a. de families Bolt, Bos, Bot, Durenkamp, Feddema, Halsema, Klaver, Kramer, Langeland, Mulder/Muller, van Oosten, Pathuis, Poelma, van Ring(h), Scholtens, Sevenstern, Smid/Smit, Timmer, Visser, Wieringa/Wierenga en Wilkens. 

  NIET-KATHOLIEKE FAMILIES
  Het familieboek Boelens bevat ook vele gegevens over niet-Katholieke families. Enkele gezinnen Boelens in de stad Groningen werden Gereformeerd. Daarnaast deed de familie Boelens zaken met niet-Katholieken, bijv. bij koop en verkoop van (on-)roerende goederen. Ook kochten zij winkelwaren in, plaatsten brouwketels in de Ommelanden of bezaten eigendommen waarvan de meijers niet Katholiek waren. Voorbeelden van families die wat vaker voorkomen zijn Bakker, Bavinck, Berghuis, Beukema, de Boer, (van) Bolhuis, Doornbos(ch), van Dijk, Dijkema, Eisinghe, Elema, Havinga, Knol, Koning, Lewe, Marrenga, Meijer(s), Mulder, Rengers, Tillema, Visser, Vonk, de Vries, Wierenga, Wiersema en Wolt(h)ers.

  MEER INFORMATIE EN BESTELLEN
  Meer informatie over het boek vindt u op de website www.profiel.nl. Hier vindt u via de titel van het boek een aparte site van het boek met o.a. de inhoud, voorbeeld-pagina’s, foto’s, folder en naamindices op personen, boerderijen en huizen.
   

 • De oudste gegevens: Boele op Boelensheerd te Oldenzijl

  De oudste gegevens: Boele op Boelensheerd te Oldenzijl[1]

   

  Boele (ook: Bole/Bolo) Jansen (ook: Johans) (0 en 1), geboren rond 1500/1510, landbouwer te Oldenzijl (G), overleden ná 1553, waarschijnlijk gehuwd met N.N. Eissens, afkomstig van Oosternieland

  Met zekerheid kunnen wij de genealogie van de familie Boelens terugvoeren in de tijd tot Julle Boelens, landbouwer te Kloosterburen op Feddemaheerd. Deze Julle moet geleefd hebben van rond 1550 tot 1606. Ook is zeker dat Julle afkomstig was van Oldenzijl en dat hij een nakomeling was van Boele Jansen. Helaas is niet helemaal duidelijk of hij een zoon of een kleinzoon van hem was. Daarom krijgt Boele nu als generatienummer 0. Dit maakt hem tot de oer-Boele, het begin van deze familiegeschiedenis, en mede de veroorzaker van het patroniem dat versteende tot de familienaam Boelens.

  We weten vrijwel niets over hem. Omtrent zijn herkomst kunnen we slechts gissen. Afgaande op zijn eigen patroniem zou je kunnen denken dat zijn vader Johan heette en dat diens naam Johan Boelens geweest is, ook gezien de naamgeving van de nakomelingen van Boele Jansen. We beschikken over gegevens betreffende verschillende personen met de naam Johan Boelens in diverse plaatsen in Groningen die best vader geweest zouden kunnen zijn van Boele Jansen, maar deze gegevens hebben te weinig bewijskracht. Ook hebben we aanleiding om te veronderstellen dat Boele en/of zijn echtgenote afkomstig waren van De Marne, een gebied in het noord-westen van de provincie, waar een groot deel van deze familiegeschiedenis zich zal gaan afspelen.[2]

  ss 

  NH Kerk te Oldenzijl

  Zelf woonde hij daar niet, want Oldenzijl ligt in het noord-oosten van de provincie, in de gemeente Eemsmond. Er behoren nogal wat kleine dorpen tot deze gemeente, het bekendste dorp is Uithuizen, dat sterk gegroeid is en een streekfunctie heeft. Een ander dorp is Uithuizermeeden, dat dichter bij Oldenzijl ligt.


  [1] Wij zijn dank verschuldigd aan Dr. Ir. G. Schansker te Genève en Dr. E. Knol te Groningen voor het ter beschikking stellen van diverse zeer belangrijke gegevens.

  [2] Was zij verwant aan Hebel tho Bocum, landbouwer te Kloosterburen? Diens zoon Garbrant Hebels tho Bocum heeft in 1608 huurschuld aan Johan Boelens te Oldenzijl (een zoon van Boele). Het betreft heemhuur, een vaste pacht voor de ondergrond van het huis en van de tuin. Opvallend is ook dat Boele Julles, een zoon van Julle Boelens van Feddemaheerd, opvolger wordt op de boerderij Bocum.
   

 • Boedelscheiding familie Schoon, schoonfamilie van Jan Boelens

  BOEDELSCHEIDING FAMILIE SCHOON, SCHOONFAMILIE VAN JAN BOELENS

  1722, 11 juni:

  Na het overlijden van Freijke maakt Jan met zijn zwager een scheiding en deling van haar nalatenschap.  Ze hadden daarvóór al procedures gehad die waarschijnlijk ook over deze nalatenschap gingen.[1] Verschenen zijn: de E: Jan Boelens woonachtig tot Onder-den-Dam ten eenre: en de E: Jan Cornelis Schoon en des selfs huijsvrou Barta Kelders ter anderen zijde; de welke bekenden en beleden met malkanderen een stede vaste en onwederroepelijcke erffscheidinge en delinge gemaekt te hebben van alle soodane goederen als de E: Freike Cornelis Salr: [=zaliger] huijsvrou van den eersten comparant [=verschijnende partij, dus Jan] op haar sterfdagh heeft nagelaten en op haer broeder den tweeden compt. als eenigste erfgenaam heeft vererft; invoegen als volgt: Jan is ten deel gevallen 10 grazen land te Onderwierum gelegen en twee behuizingen staande te Onderdendam, waarvan hij zelf in het ene woont en het andere daarnaast staat. Beide huizen staan op grond van de Hoogwelgeb. Mevrouw van Starkenborgh te Leens. Verder houdt hij alle huisgeraads ingoederen en mobilien, behalve het linnen en zilver dat in twee gelijke delen zal worden verdeeld en waarvan de 2e comparanten de helft samen met het lijfstoebehoren verklaarden te hebben ontvangen. Jan behoudt ook alle uit- en inschulden ‘soo ten profite of laste van gem: boedel exteren en ten inventaris zijn bekent of onbekent geene uitbesondert, behalven de uittinge kosten soo door de tweede comparanten zijn gelevert en betaalt’. Als compensatie moet Jan aan zijn zwager en schoonzus 575 gld. betalen. De helft van deze som is nu betaald en de andere helft moet voldaan worden op 1 mei 1723.[2]

    pl

  R.a. III x deel 99, fol. 282v (1722): Jan Boelens en Jan Conelis  Schoon


  [1] GrA SA, inv. nr. 165, 17 juli 1721 en 3 dec. 1721

  [2] GrA r.a. III x deel 99, fol. 282v

   

 • Voorbeeld van een schema bij huwelijk van Loon-Hubert 1760

  VOORBEELD VAN EEN SCHEMA BIJ HUWELIJK VAN LOON-HUBERT, 1760

  1760, 1 oktober:

  Huwelijkscontract tussen Ludolphus van Loon, zoon van wijlen de brouwer Jan van Loon en van wijlen vrouw Adriana Boelens als bruidegom en Louisa Hubert, dochter van wijlen de heer luitenant Jilles Hubert en juffrouw Adriana Boelens, als bruid. De namen van de dedigslieden kunnen tot verwarring leiden. Dedigslieden aan bruidegomszijde: juffr. Johanna Hubert, wed. van mons. J. van Loon, als stiefmoeder, mons. Joseph Ceser en Hinrica van Loon, als volle zuster en aangetrouwde broer, Joseph Ceser en Antoni Jans als voormond en sibbe voogd over bruidegoms zoon, aan bruidszijde: Adriana Boelens, wed. wijlen lieut. Jilles Hubert als moeder, en Johanna Maria Hubert als zuster (zie schema III).[1]

  pl

  Schema III: Bij het huw. contract Ludolphus van Loon x Louisa Hubert (1760)


  [1]  GrA r.a. III ij
   

 • Brouwerij 'De Golden Arm' in Groningen in 1645
   

  BROUWERIJ ‘DE GOLDEN ARM’ IN GRONINGEN IN 1645

  1645, 23 januari:

  Ludolphus wordt lid van het brouwersgilde. Hij staat ook op de namenlijst van nieuwe leden die admissiegeld betaalden.

  De brouwerij van Ludolphus en Aafje komt in de oude akten voor met de naam ‘de Golden Arm’ en was gelegen ‘Achter de Muijre’ bij de Ebbingepoorte. De monumentale gerestaureerde pakhuisachtige gebouwen staan er nog steeds, bijna op de hoek van de Oude Ebbingestraat en de Hardewikerstraat. Rond 2000 kwamen wij er langs en zagen dat er een discotheek gevestigd was met de naam ‘de Golden Arm’. Het huidig adres is: Hardewikerstraat 7-9 (zie afbeelding bij Geert Boelens).

  pl

  Het middelste pand is 'de Golden Arm' in de Hardewikerstraat (2005)
   

 • Staat boedel Claas Boelens en Cornelia Vasen te Groningen 1763

  STAAT BOEDEL CLAAS BOELENS EN CORNELIA VASEN TE GRONINGEN, 1763

  Nicolaes (Claes/Claas) Boelens (0 en 2), koperslager te Groningen, geboren te Loppersum rond 1685, overleden te Groningen op 26 april 1756, zoon van Boele Jansen (IV) en Anje Claesen. Claas is getrouwd aldaar (Martinikerk) op 3 november 1711 met Cornelia Vasen, geboren aldaar rond 1685/1690, overleden aldaar op 26 februari 1763, dochter van Jan Vasen en Maria Cuipers (ook: Melder).[1]

  1763, 1 december:

  Van de afwikkeling van de nalatenschap van Claas en Cornelia is een staat van de boedel voor de weeskamer opgemaakt ten behoeve van de minderjarige kleinkinderen van wie de ouders overleden waren:

  ‘Wij hebben ’t Huis overgedraagen aan een van de kinders volgens erfdeel (Willem Duismijn & Allagonda Boelens) f 850; ’t Hoff ook aan een kind overgedragen f 70 (Anna Boelens); aan boelgoedspenningen ontfangen f 390; nog uit de hand aan verscheiden menschen f 366-17-00; aan overdragt van coper en winkel goederen aan Willem Duismijn & Allegonda Boelens f 2590; [van] Anna Boelens aan huur ketels f 385; aan leggend geld bevonden in huis f 1010, totaal: f 5661-17-00’. De vier nog levende dochters erven ieder voor een waarde van f 1006, schoonzoon Andries Duchemin, weduwnaar van Regina, krijgt f 817-17-00 en de kleinkinderen krijgen: f 820, totaal: f 5661-17-00.[2]


  [1] GrA, archief Martinusparochie, inv. nr. 27, register Broederschap van de Zalige Dood, statie bij de A, Groningen, fol.7: Uit de eigen parochie: 3e week febr. 1704: Meester Jan Vaesen, Vrouw Marije Melder, getrouwd, Joannes Vaesen, Cornelie Vaesen, nu vrouw Bolens, afkomstig uit Groningen. Dit is later bijgeschreven.

  [2] GrA Archief Weeskamer 1763/52, het stuk is nogal beschadigd, waardoor niet alles goed leesbaar is; zie ook: rekestboek deel 52, 6 dec. 1763
   

 • Huwelijkscontract Aechte Boelens en Edsko Nantkes, 1630
   

  HUWELIJKSCONTRACT AECHTE BOELENS EN EDSO NANTKES, 1630

  Aechte Boelens, overleden na 20 januari 1652. Zij is getrouwd in Appingedam HC 27 september 1630 met Edso [ook: Edse] Nantkens, geboren niet ná 1585, landbouwer te Hellum (G), overleden vóór 6 januari 1652, ouders onbekend

  1630, 27 september

   ‘Boele Jans ende Dewere, echteluiden in de Zeerijp’ zijn aanwezig bij het opstellen van het huwelijkscontract tussen hun dochter Aechte Boelens  met Edso Nantkes (zie hierna). Als broer van de bruid treedt een Jan Jacobs op. Het zou kunnen dat deze vol vernoemd is naar zijn grootvader van moederskant.

  Huwelijkscontract tussen de ‘eer ende achtbaeren’ Edso Nantkes, bruidegom ten eenre, ende oock de eer ende deugetsame jonge dochter Aechte Boelens bruit, dochter van Boele Jans ende Dewere, echteluiden in de Zeerijp woonachtich ter ander sijden’.

  Getuigen aan bruidegomszijde: Tamme Nantkens[1] de bruidegoms broeder, Meerten  Jacobs ende Jan Willems ter Borch. Aan bruidszijde: Boele Jans ende Dewere, vaeder ende moeder, de E. [=edele] Hebele Jans des bruits ome, Cornellis Geerts, swager ende Jan Jacobs des bruits broeder. ‘Tot meerder vestenisse hebben wij Geert Luitken, Jan Selis ende Doecke Luïnckhuisen, Borgemesteren ten Damme onses stadts zegel an desen antenuptiale instrumente uit comparantens begeerte gehangen’. Dus: het contract is opgemaakt door de burgemeesters van Appingedam.

  Bijgeschreven:

  ‘(noch stont onder de gelijcke: Ick bekenne ontfangen toe hebben dese bovengeschreven seevenhondert emder gl. ten vollen betaelt. onderstont Edso Nantkens’)

  Dan een stukje leeg: En onderaan de folio in klein kriebelschrift een aantekening, die van belang is, het lijkt een kladje:

  ‘Claes Frerix N.N. sorores - Aechte Boeles conjuges Edso Nantkens

  Bouwijn Edses

  Edse Siabbes[2]

  Een soort mini-genealogietje is het. Waarbij genoteerd wordt dat de vrouw van Claes Frerix en Aechte zusters zijn. Vermoedelijk is dit er later bijgeschreven door een rechter die de graad van verwantschap uitzocht i.v.m. erfrecht. Overigens klopt het wél (zie hierna). Bouwijn is een dochter en Edse een kleinzoon.


  [1] Zijn naam staat op de klok van Hellum anno 1620, hij was toen één van de kerkvoogden. Zie: GDW 1923

  [2] GrA Collectie Keiser, inv. nr. 23

   

 • Lucas Dillinck treedt op voor de minderjarige Ludolphus Abbringe, 1700

   

  LUDOLPHUS BOELENS TREEDT OP VOOR DE MINDERJARIGE LUDOLPHUS ABBRINGE, 1700

  1700, 8 maart:

  Hij treedt op voor de minderjarige Ludolphus Abbringe in een akte van boedelscheiding tussen Lucas Dillinck en de erfgenamen van zijn overleden dochter Beertina Maria Dillinck.[1] Dit zit zo:

  pl


  [1] GrA r.a. III ij

   

 • Aaltje Jans, weduwe Jacob Ariens, erfgename van Jacob Ywema, Aduard 1738

  AALTJE JANS, WEDUWE JACOB ARIENS, ERFGENAME VAN JACOB YWEMA, ADUARD 1738

  1738/1739:

  De oude Jacob Ywema is overleden. Op 15 maart 1728, toen Jacob Ariens nog leefde, had Jacob Ywema  al een testament gemaakt, waarin hij het door hem bewoonde huis te Aduard met het heem en verdere bijgebouwen en met alle roerende goederen die zich in het huis bevonden (inclusief linnen, wol en zilver) naliet aan Jacob en Aaltje.[1] Alleen het geld en de waardepapieren, zoals obligaties, eigendomsbewijzen e.d., die zich in het huis zouden bevinden, zouden voor de officiële erfgenamen uit de familie van Jacob Ywema zijn. Aaltje wendt zich tot het gerecht en vraagt om bescherming, zij laat het testament zien. De overige erfgenamen van Jacob Ywema, onder aanvoering van Cornellis Jacobs uit Hoogemeeden[2], willen de boedel nl. al gaan verdelen. Aaltje heeft flink moeten vechten om haar recht te halen, want de overige erfgenamen wilden steeds het huis in om de spullen eruit te halen. De rechtbank verzegelt het huis en de verdeling mag niet geschieden voordat er eerst een inventaris is opgemaakt. Na maanden van getouwtrek tekent Aaltje uiteindelijk voor haar toestemming dat er inventarisatie van de boedel mag plaatsvinden, onder het uitdrukkelijk beding dat zijzelf en het gerecht bij de inventarisatie aanwezig zijn. Ze was dus echt bang dat de spullen door de erfgenamen uit het huis gehaald zouden worden.[3]

  De inventaris wordt vervolgens opgemaakt en gesloten op 20 november 1738: ‘Staat en Inventaris op versoeck van Cornellis Jacobs en cons. in qlt. en op acquiescement [=met toestemming] van Aaltjen Jans wed. van wijlen Jacob Arijs in qlt. ingevolge acte van den 12 sept. 1738 opgemaakt ten sterfhuise van wijlen Jacob IJwema van sodane goederen als bij den selven sijn nagelaten en ten sterfhuise bevonden’. We geven de inventaris hieronder gedeeltelijk weer. We laten het geld en de (waarde)papieren weg, want die behoren niet tot hetgeen Jacob Ywema aan Aaltje naliet. De overige spullen, die zij samen met het huis wél erfde, waren:

         Een puelpit(r)um [=een bureau], hierin zaten 5 laden, de eerste 3 waren leeg, in de overige twee laden en in een koftje waarin een zak zat, zaten 41 verschillende acten, zoals, huwelijkscontract, obligaties, pachtbrieven, aankomstbrieven (koopakten van onroerend goed), voogdij-administraties e.d. Al deze akten worden stuk voor stuk opgesomd en kort beschreven. Deze papieren zijn voor de familieleden van Jacob Ywema. De rest zou dan voor Aaltje moeten zijn.

    pl

  Handtekening Aeltjen Jans Jacob Aries (toevoeging 'wed.' is ze vergeten)


  [1] In 1738 staat er alleen ‘aan haar’ =Aaltje, maar ws. kwam dit omdat haar man reeds was overleden en het legaat nu dus op haar over was gegaan; trouwens: dit kan in de 18e eeuw ook ‘aan hen’ betekenen.

  [2] Hij treedt op namens: zichzelf, Jan Jacobs, Julle Jacobs, Albert Luitjens en vrouw, Gerrit Gerrits en vrouw, de heer Monstercommissaris Van der Swaag en vrouw, Anje Drewes, wed. van Peter Medema, Ailke Cornellis, Gale Drewes en Duurt Derks.

  [3] GrA r.a. WK, inv. nr. 148, 16-7, 1, 8 en 22-8, 5, 12, 17 en 26-9, 3, 9, 16, en 23-10, 13 en 20 nov. 1738

   

 • Jan Luirts op Langenhuis te Rottum (tot 1663/1664)

  JAN LUIRTS OP LANGENHUIS TE ROTTUM (tot 1663/1664)

  III-d

  Jan Luirts (10), landbouwer op de boerderij Langenhuis te Rottum, geboren rond 1608/1610 hoogstwaarsch. te Kloosterburen op Feddemaheerd, overleden te Rottum rond 1663/1664, zoon van Luirt Julles Boelens (II-b) en Adriaantje Ariens. Jan trouwt in 1643 met Grietje Ubbes (weduwe van IJsebrant Jacobs), geboren te Usquert rond 1615, overleden te Rottum op 10 juni 1682, dochter van Ubbe Jelmers en Geertien Tewes.

    plaatje

  Misschien is deze Jan vernoemd naar een broer van zijn moeder, Johan Ariens, die zich ook wel Boersema noemde. 

  Rottum, de plek waar het volwassen leven van Jan Luirts zich gaat afspelen, moet niet verward worden met het waddeneiland van dezelfde naam. Het is een uniek klein Gronings dorpje, een gehuchtje eigenlijk, gelegen op een wierde. Op een mooie zomerse dag hebben we het een keer bezocht. In Nederland treft men zelden nog zulke stille kleine dorpjes aan, die nog de echte dorpse sfeer en rust behouden hebben. Het heeft een oud kerkje met daarachter een van de oudste kerkhoven van Nederland, waar zich nog diverse 17e en 18e-eeuwse graven bevinden. Het plaatsje bestaat eigenlijk uit niet meer dan één straat die midden over de wierde loopt met aan weerskanten huizen. Aan het eind van de wierde staat de kerk. Hoewel de boerderij Langenhuis altijd tot het grondgebied van Rottum behoord heeft, ligt hij op behoorlijke afstand van de dorpskern, midden in het open veld. Deze plek wordt ook Eelswert genoemd. Rottum vormt met de dorpen Usquert en Uithuizen een driehoek en Langenhuis ligt in het midden daarvan. In de oude papieren is daarom nogal eens verwarring als men de plaats van herkomst van de bewoners van Langenhuis wil geven. Meestal staat er Rottum, maar er is ook wel eens sprake van Usquert, Uithuizen, of van Holwinde (een gehucht tegenover Langenhuis).

   

 • Zilveren lepel van Julle Jans (Halsema) en Lisabeth Freerks (Boelen)

  ZILVEREN LEPEL VAN JULLE JANS (HALSEMA) EN LISABETH FREERKS (BOELENS), BEWONERS VAN GROOT-HALSUM TE KLOOSTERBUREN

  1768

  Op lepels laten zij graveren: ‘J.J.H. L.F. 1768’. Misschien vanwege het feit dat zij 12 ½ jaar getrouwd zijn. Dit weten we omdat de lepels voorkomen in een boedelinventaris van zoon Luurt Julles Halsema uit 1827. Een lepel uit 1781 met dezelfde inscriptie is bewaard gebleven. Nergens zagen we Julle Jans met de toevoeging Halsema. Alleen deze lepels laten de naam Halsema als initiaal zien.

   

  Lepel met trefoil-steel; inscriptie J.J.H. [Julle Jans Halsema] L.F. [Liesbeth Freerks] 81 over 88=1781; merk W= Antonius J. Warffemius, meester te Nieuweschans

   

 • Grafmonument van Jan Redmers overleden te Westerwijtwerd, 1776
   

  GRAFMONUMENT VAN JAN REDMERS OVERLDEN TE WESTERWIJTWERD, 1776

   

  Jan is de opvolger van zijn vader op de boerderij geworden, die thans op het adres Heemweg 4 te Westerwijtwerd staat. Deze boerderij werd vroeger ook bij het buurtschap ‘de Palen’ gerekend. De uitweg van dit buurtschap liep namelijk tot aan de Pomp.[1]

  De boerderij zou later overgaan op de dochter van Trijntje uit haar tweede huwelijk: Margaretha Reinders Rijpma, die in 1805 met Jacobus Boelens trouwde (zie blz. 1238).

  De tekst op het graf van Jan is bewaard gebleven. De steen is altijd op het boerenbedrijf bewaard: 

  ‘Anno 1776, den 9 novembris, is de eerzame Jan Reddemers, in leven woonagtig tot Westerwytwert, in ‘t 44 jaar zines ouderdoms zeer christelyk in den Heere ontslapen, verwagtende een zalige verrisenisse ten euwigen leeven door Jesum Christum’. Er stond een huismerk op, vergezeld van vier klaverbladen, 1 en 2 en 1. Een huismerk is een soort merkteken dat door een persoon gebruikt werd. Het werd ook wel in gietijzer weergegeven aan de gevel van de boerderij. Verder de tekst: ‘Gie, die u ziele wilt bereiden/om welgemoet van hier te scheiden/koomt, hoort dog, hoe men troost verwerft/doodt uwe zonden, eer je sterft’.[2]

  In 2006 bevond de grafsteen zich in een werkplaats in Slochteren om gerestaureerd te worden.

    pl

  De grafsteen van Jan Redmers in de werkplaats van Jan D. Bos in Slochteren in 2006


  [1] Boerderijenboek Middelstum-Kantens, blz. 244

  [2] GDW 4132; het bewaard blijven van de steen op de boerderij staat in genoemd boerderijenboek op blz. 244.

 

Lutherse Gemeente Wildervank

22 febr. 2006: Samen met René Middel heeft wijlen Henk Boon de notulen van de Luthersche Gemeente Wildervank getranscribeerd (periode 1756-1813) en gefotografeerd (periode 1756-1868). Deze informatie hebben de heren op een CD gezet, die vanaf genoemde datum verkrijgbaar is. Meer info is te vinden op de site van René Middel

Onbekend (deel)wapen

bierpul31 dec. 2005: Het wapen afgebeeld links hiervan (klik voor vergroting) is een alliantiewapen met heraldisch links (kijkers rechts) het Iwema-wapen en heraldisch rechts een nog onbekend wapen. Het is afgebeeld op een bierpul, gemaakt door de stadse zilversmit van Giffen rond 1710, waarschijnlijk in opdracht van, of als geschenk voor, een echtpaar waarvan de vrouw een Iwema is, en de man onbekend. De vraag is, wie voerde het mannelijke deel van het wapen? Mocht u dit weten, of suggesties kunnen geven, dan stelt Menne Glas een email zeer op prijs.

Groninger kwartierstatenboek II

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging is het tweede deel van het Groninger kwartierstatenboek verschenen. Tijdens de 48e Landelijke Genealogische Dag van de N.G.V. te Stadskanaal op 19 mei 2001, werd het boek aangeboden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, dhr. H. Alders. Het boek bevat 300 kwartierstaten in 675 bladzijden, is stevig gebonden en verder op dezelfde wijze uitgevoerd als deel I. Het werk bevat verder een lijst met correcties op deel I, een lijst van intekenaren en een index op de persoonsnamen. 

Er zijn nog exemplaren van het boek te verkrijgen door  € 40,- (dit is incl. verzendkosten) over te maken op giro 46.87.909 ten name van R.H. Alma te Warffum. Voor verdere informatie kunt u bellen met R.H. Alma, tel. 0595-425354.

Lang niet alle voor Deel 2 ingezonden kwartierstaten zijn opgenomen. Het ligt daarom in de bedoeling op termijn een derde deel te laten verschijnen. Hierover zal t.z.t. nog wel uitgebreid worden bericht. Er is verder nog veel vraag naar Deel I, maar dit deel is inmiddels helaas geheel uitverkocht.

Namens de redactie, R.H. Alma en F.J. Ebbens

(In mei 2008 is deel III verschenen en een cd-rom van deel I, zie via deze link)

Aanbieding Gens Nostra en afdelingsbladen

Onze afdeling beschikt over diverse complete en incomplete jaargangen Gens Nostra. Het bestuur biedt deze te koop aan:
- losse nummers à 10 eurocent per nummer
- complete jaargang à 1 euro.
Voorts zijn zonder kosten beschikbaar: afdelingsbladen van verscheidene andere NGV-afdelingen. 
Uiteraard worden eventuele verzendkosten wèl in rekening gebracht.
Belangstellenden kunnen rechtstreeks contact opnemen met onze secretaris

Wie kent deze dame?

schilderij.jpg (169356 bytes) Van mevrouw de Vos-Both uit Wassenaar ontvingen wij deze  foto (klik op het plaatje voor vergroting). Het  olieverfschilderij is (zo blijkt uit de signering) gemaakt in 1852 door de Groninger Jan Ensing (1819-1894), die ook veel van de professorenportretten in het academiegebouw van de RuG heeft gemaakt.  Het schilderij werd in 1948 in een huis in Wassenaar gevonden, de vorige bewoners hadden het daar achtergelaten. Deze mensen konden niet meer worden opgespoord. Ook de nakomelingen van Jan Ensing konden mevrouw de Vos niet vertellen wie hier is afgebeeld, maar misschien kent u deze dame?  Uw reactie kunt u sturen aan dhr. Joop van Campen.

 

Publicaties Archief
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |