Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Officieren regiment Nationalen nr. 2

Huwelijks inschrijvingen Regiment Nationalen nr. 2. bataljon A

Door Joop van Campen

Uitgangspunt van dit bestand is het register op de huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen, deel I en II (collectie Wolters). H. Ringoir (1980) noemt in zijn boek ôVredesgarnizoenen 1715-1795 en 1815-1940 dit legeronderdeel het Regiment Nationalen nr. 2, bataljon A. Op sommige hedendaagse militaire websites aangeduid als RI 671 A Vroeger werd een regiment genoemd naar zijn bevelhebber. Opgericht 7 maart 1671 als regiment van kolonel Karel Rabenhaupt Baron van Sucha. Vervolgens in 1673 genoemd naar zijn bevelhebber, kolonel Arend Ludolf Gockinga In 1686 naar kolonel Barend Johan van Prott, in 1703 naar kolonel, brigadier (1709) Ludolf Luyrt Ripperda, in 1722 naar kolonel Frederik Willem Lewe, in 1728 naar kolonel Gerhard Sichterman en in 1730 naar kolonel Berent Baron Lewe van Aduard, die meer dan 60 jaar bevelhebber was! Hij werd generaal-majoor 01-01-1742, luitenant-generaal 16-05-1747, generaal 18-12-1772 en overleed 02-12-1791. Op 14-12-1791 werd kolonel Cornelis Baron van Maneil (Maneel) de bevelhebber. Luitenant-generaal 10-01-1794. Na de inval van de Fransen hield het Staatse leger op te bestaan en werd dit regiment in 1795 gevoegd bij het 2e bataljon van de 5e halve brigade.

De juiste (voor)namen van de officieren zijn v˛˛r 1694 ontleend van de Staten van Oorlog en vanaf genoemde datum tot 1725 aan de zogenoemde Politieke Almanakken. Van 1725 t/m 1794 : Officiersboekjes uit het Nationaal Archief. De namen van officieren worden soms verschillend geschreven. Dit wordt tussen ( ) aangegeven. Soms zijn er in bepaalde jaren veel huwelijksinschrijvingen in de stad Groningen, dan weer zijn er weinig of geen. Dit heeft alles te maken met waar het regiment zich in een bepaalde periode in garnizoen bevond. Vanaf 1715 bestaat er een redelijk betrouwbaar beeld waar het regiment in garnizoen lag. Daarvoor kan men het bovengenoemde boek van Ringoir raadplegen.

Het register op de huwelijksinschrijvingen van militairen in de stad Groningen van het Regiment Nationalen nr.2, bataljon A bevat 1309 vermeldingen. De percentages zijn afgerond.Afkomstig uit de stad Groningen worden 375 (29 %) militairen genoemd. Idem uit de provincie Groningen: 145 (11 %). Uit de rest van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: 185 (14%). Het Duitse Rijk 366 (28%) De Zuidelijke Nederlanden (in deze periode ook genoemd als de Spaanse en daarna de Oostenrijkse Nederlanden): 49 (4%) Frankrijk: 23 (2%) Zwitserland: 7 (0,5%) Onbekend d.w.z. er wordt geen plaats vermeld of er wordt een plaats genoemd, die niet door de auteur van dit artikel kan worden geduid: 130 (10%). Verder waren militairen afkomstig uit: Baltische staten (3), Denemarken (5), Zweden (5), Oostenrijk (5), Scotland (2), Engeland (4), ItaliŰ (3), Noorwegen (1) en Spanje (1) allen minder dan 0,5%.

Klik hier om naar het volledige document te gaan

Samensteller:
J.W.H. van Campen

Commentaar en aanvullingen worden zeer op prijs gesteld op e-mail adres:
joopvancampen@yahoo.com

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |