Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Militairen voor 1795 III

Op zoek naar Groningse militairen in het Staatse leger vóór 1795 (Deel III )

Joop van Campen, Roden

We behandelden in deel I de Groningse militairen uit de 1ste compagnie (stamlijst A), in deel II de Groningse militairen uit de 2e compagnie (stamlijst B), die voorkomen in het stamboek van het 1ste bataljon Nationalen nr. 2. opgemaakt in de periode 1772 – 1795.

In deze 3e aflevering gaan we in op de ‘minderen’ van de 3e compagnie (stamlijst C) van het 1ste bataljon van het regiment van de luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard.
Later door Ringoir in zijn boek Vredesgarnizoenen het 1ste bataljon van het regiment Nationalen nr. 2 (RN-2) genoemd.

In de stamlijst van de 3e compagnie met de letter C komen 300 mutaties voor van 238 ‘minderen’, te weten 1 tamboer, 5 korporaals en 232 soldaten. Om praktische reden zijn het cijfermateriaal en percentages uitsluitend gebaseerd op de eerste mutatie bij indiensttreding.

Stellen we 238 op 100% dan krijgen we uitgaande van de leeftijd bij indiensttreding (F) en afkomst (G) het volgende beeld:
De gemiddelde leeftijd bij indiensttreding : 20,9 jaar. De jongste militair was een tamboer van 13 jaar oud en de oudst aangenomen soldaat was 45 jaar.

Afkomstig uit Aantallen en Percentages
Het gewest Stad en Lande (lees: Groningen) 65 (27,3%)
De Republiek der Verenigde Nederlanden 68 (28,6%) exclusief Stad en Lande
  133 (55,9%) inclusief Stad en Lande
Het Duitse Keizerrijk 90 (37,8%)
Oostenrijkse Nederlanden 10 (4,2%)
Overige staten (Frankrijk, Portugal en Zwitserland) 5 (2,1%)

 

Download hier het gehele document

Publicaties Archief
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |