Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Kwartierstatenboek III

Groninger Kwartierstatenboeken

Klik hier voor bestellen 3e Groninger Kwartierstatenboek

Als u voor eigen gebruik een kwartierstaat wilt maken volgens het model van de kwartierstatenboeken, dan kunt u het kwartierstatenpakket middels deze link downloaden.

Deel I

In 1988 verscheen het eerste Groninger Kwartierstatenboek onder redactie van Redmer Alma en Frits Ebbens. Dit boek is reeds lang uitverkocht.
Ter gelegenheid van de Genealogische Dag van de NGV op 24 mei 2008 in Groningen, werd dit boek uitgebracht op cd-rom met als zoekprogramma Adobe Reader. Nadere informatie over het bestellen van deze cd zie bij deel III.

Deel II

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging is het tweede deel van het Groninger kwartierstatenboek verschenen. Tijdens de 48e Landelijke Genealogische Dag van de N.G.V. te Stadskanaal op 19 mei 2001, werd het boek aangeboden aan de commissaris van de Koningin in de provincie Groningen, dhr. H. Alders. Het boek bevat 300 kwartierstaten in 675 bladzijden, is stevig gebonden en verder op dezelfde wijze uitgevoerd als deel I. Het werk bevat verder een lijst met correcties op deel I, een lijst van intekenaren en een index op de persoonsnamen.

Er zijn nog exemplaren van het boek te verkrijgen door € 40,- (dit is incl. verzendkosten) over te maken op bankrekening NL66INGB0004687909 ten name van R.H. Alma te Warffum. Hij is bereikbaar middels 0595-425354, of via email.

Deel III

Op 24 mei 2008 is het 3e Groninger Kwartierstatenboek verschenen en op de Genealogische Dag 2008 van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) in de Der Aa-kerk te Groningen gepresenteerd.
Er zijn 300 kwartierstaten van Groningers opgenomen, een lijst van inzenders, een lijst van intekenaren, een alfabetische index en een lijst van correcties en aanvullingen op deel 2.


De prijs bedraagt € 42,50 per exemplaar indien afgehaald.
Bij verzending per post in Nederland bedraagt de prijs € 50 per exemplaar.
De prijs voor verzending naar het buitenland, afhankelijk van de zone, op aanvraag via het e-mailadres.

De prijs van de cd-rom van deel I bedraagt € 5 per stuk (incl. eventuele portokosten binnen Nederland).  

Bestelling per e-mail van het boek en/of cd-rom heeft onze voorkeur, daarvoor dient u het bestelformulier
middels deze link te downloaden of openen, invullen en opslaan, en als bijlage sturen naar het kwartierstaten emailadres grkws3@gmail.com

Indien inzending per e-mail niet mogelijk is, dan kunt u het bestelformulier afdrukken, invullen en per post sturen naar dhr. G. Zuidema, Zilverlaan 30, 9743 RK  Groningen (telefoon 050-577 63 63).

Betaling dient te geschieden op Bankrekening NL 38 INGB 0005 5630 62 van de NGV afd. Groningen te Ten Boer onder vermelding van 3e Groninger Kwartierstatenboek en/of cd-rom 1e Groninger Kwartierstatenboek en uw adres.
Voor betalingen uit het buitenland: IBAN NL 38 INGB 0005 5630 62  BIC: INGBNL2A

De betaling dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van uw bestelling op onze rekening te zijn bijgeschreven waarmee de bestelling definitief wordt.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |