Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - ...

Knipseldienst: wie helpt?

Een aantal vrijwilligers knipt advertenties uit dagbladen, tijdschriften, clubbladen en dergelijke ten behoeve van de NGV-leden. Jaarlijks worden deze knipsels naar het verenigingscentrum in Weesp, Papenlaan 6, gebracht, waar zij aan de bestaande verzameling worden toegevoegd.

De afdeling Groningen heeft op het moment behoefte aan meer "knippers", die bereid zijn om hun dorpskrant, clubblad, enzovoort op voor de NGV interessante familieadvertenties en artikelen (zoals ambtsjubilea en het zoveeljarig bestaan van familiebedrijven) na te kijken.

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de coördinator van de knipseldienst afdeling Groningen:

mevr M. Becker
Frankrijklaan 49
9501 RN Stadskanaal
E-mail: knipseldienst@groningen.ngv.nl

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |