Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Gruoninga

Gruoninga: Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde

Gruoninga is al ruim een halve eeuw het belangrijkste genealogische periodiek voor de provincie Groningen. Het jaarboek begon in 1954 bescheiden als een mededelingenblad van de afdeling Groningen en Noord-Drenthe van de NGV. In de zestiger jaren groeide het uit tot een tijdschrift. Vanaf 1969 werd het tijdschrift uitgegeven door de Stichting Sasland van het Nedersaksisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en sinds 1981 werd Gruoninga zelfstandig. Tegenwoordig is de titel Gruoninga. Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde en wordt het uitgegeven door de Stichting Gruoninga. De informerende functie van het oorspronkelijke mededelingenblad wordt sinds 1994 waargenomen door eerst HuppelDePup, daarna Roots@Groningen en nu GroninGEN. Met dit tweetal periodieken zijn genealogen in de provincie Groningen goed voorzien.

Inhoudsopgave en Register   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998

Inhoudsopgave oudere en latere nummers zie: (site Molema)

Abonnement

Gruoninga kan uitsluitend tegen de huidige lage prijs blijven verschijnen bij voldoende abonnees. Daarom wordt iedereen die geïnteresseerd is in de genealogie in de provincie Groningen opgeroepen om abonnee te worden. Het abonnement kost € 20,00 per jaar en daarvoor ontvangt men het gebonden jaarboek van jaarlijks minstens 208 pagina’s franco thuis. Abonnees kunnen zich opgeven bij het administratieadres.

Administratieadres

M.J. de Lange
Pasveerweg 34
8934 BX Leeuwarden
Email

Oude jaargangen

Een overzicht van nog verkrijgbare oude nummers van Gruoninga, met verkoopprijzen voor abonnees en niet-abonnees (prijzen in euro’s) vindt u op de site van de familie Molema. (http://www.familiemolema.nl/gruon.htm)

De verkrijgbare jaargangen kunnen bij het administratieadres besteld worden.

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |