Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Militairen voor 1795 II

Op zoek naar Groningse militairen in het Staatse leger vóór 1795 (Deel II )

Joop van Campen, Roden

We behandelden in deel I de Groningse militairen uit de 1ste compagnie (stamlijst A), die voorkomen in het stamboek van het 1ste bataljon Nationalen nr. 2. opgemaakt in de periode 1772 -1795.

In deze 2e aflevering gaan we in op de ‘minderen’ van de tweede compagnie (stamlijst B) van het 1ste bataljon van het regiment van de luitenant-generaal Berend Baron Lewe van Aduard. Later door Ringoir in zijn boek Vredesgarnizoenen het 1ste bataljon van het regiment Nationalen nr. 2 (RN-2) genoemd.

In de stamlijst van de 2e compagnie met de letter B komen 316 mutaties voor van 243 ‘minderen’, te weten 3 korporaals, 7 cadetten en 233 soldaten.

Stellen we 243 op 100% dan krijgen we uitgaande van leeftijd bij indiensttreding (F) en afkomst (G) het volgende beeld:

De gemiddelde leeftijd bij indiensttreding: 22,1 jaar. De jongste militair was een cadet van 12 jaar oud en de oudst aangenomen soldaat was 52 jaar.

Afkomstig uit:

Het gewest Stad en Lande (lees: Groningen) 

 62 

 26%

De Republiek der Verenigde Nederlanden, incl. Stad en Lande 

 152 

 63%

Het Duitse Keizerrijk 

 69 

 28%

Oostenrijkse Nederlanden 

 18 

 7%

Overige staten (Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland) 

 4 

 2%

 

A charge (lees: rang).
B naam en toenaam
C wanneer aangenomen
D duur dienstverband
E lengte op kousenvoeten in voeten, duimen en strepen.
F leeftijd
G geboorteplaats
H waar eerder gediend / hoelang
I hoe daar vertrokken
J beroep
K godsdienst
L gehuwd / aantal kinderen
M door welke officier aangenomen
N wat is er verder gebeurd.

Soldaten uit de 2e compagnie.

(A) soldaat (B) Arent Michiels (C) 18-2-1739 (D) voor zijn leven (E) 5.4.1. (F) 24 jr. (G) Delfzijl (H) – (I)- (J) schoenmaker (K) rooms (L)- (M) – (N) geappointeerd te Hulst 1-7-177. Hij kreeg een appointement d.w.z. een jaarlijkse toelage, die in de 18e eeuw voor een soldaat meestal 104 caroli gulden bedroeg.

(A) soldaat (B) Jan Bolman (C)1-12-1753 (D) voor zijn leven (E) 5.4.3. (F) 35 jr. (G) Groningen (H) regiment Oranje Stad en Lande / eerst als tamboer, later soldaat 6 jr. 7 mnd. (I) paspoort 7-10-1747 d.w.z. hij verliet het genoemde regiment en ging over naar het regiment van Berend Baron Lewe van Aduard. Daar was hij 6 jr. soldaat en gaat nu over naar een andere compagnie van dit regiment. (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd (M)- (N) overleden te Harlingen 25-2-1788.

NB: (M)b.t. militairen heeft de term paspoort meerdere betekenissen, zoals
- een aan een soldaat afgegeven bewijs dat hij zich buiten zijn garnizoensplaats mag begeven voor een bepaalde tijd, de verlofpas.
- bewijs van te mogen vertrekken, met name voor herstelde soldaten. Zij kregen toestemming (paspoort) van de hospitaalmeester om met hun regiment te mogen vertrekken.
- een bewijs van ontslag uit de krijgsdienst na het verstrijken van de overeengekomen diensttijd.

(A) soldaat (B) Hindrikus Groningen (C)12-6-1771 (D) tekende voor 6 jr. en 5 mnd. (E) 5.5.2 (F) 19 jr. (G) Groningen (H)- (I)- (J) kleermaker (K) rooms (L) gehuwd (M) – (N) overleden Leeuwarden 23-5-1776. 

(A) soldaat (B) Willem Jacob Kranssen (C) 24-12-1773 (D) – (E) – (F)12 jr. (G) Wedde (H) – (I) – (J)- (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Lewe (N) paspoort d.w.z. hij verliet op 20-10-1775 in Harlingen de dienst.

(A) soldaat (B) Jan Berent Fikker (C) 25-3-1774 (D) 6 jr. 7 mnd. (E) 5.7.1. (F) 18 jr. (G) Hebrum (lees: Hebrecht) bij Bourtanghe (H) – (I) – (J) kleermaker (K) rooms (L) – (M) kolonel-commandant Lewe (N) paspoort te Leeuwarden 25-11-1776.

(A) soldaat (B) Geert Tiakkes (C) 18-3-1776 (D) 6 jr. 7 mnd. (E) 5.7.1. (F) 20 jr. (G) Veendam in de Wildervank (H) – (I) – (J) touwslager (K) gereformeerd (L) – (M) kapitein Carel Jan Charlois (N) overgegeven in de compagnie van kolonel Robbert Suur op 24-9-1776 te Leeuwarden.

(A) soldaat (B) Jurrien Thomas (C) 18-3-1776 (D) 9 jr. 11 mnd (E) 5.2.1. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K)gereformeerd (L) – (M) kapitein Carel Jan Charlois (N) gerengageerd d.w.z. nam 7-11-1785 opnieuw dienst in dit regiment te Brielle.

(A) soldaat (B) Jurrien Thomas (C) 7-11-1785 (D) 6 jr. 3 mnd. (E) 5.6.0. (F) 27 jr. (G) Groningen (H) in de compagnie / 9 jr. 6 mnd. (I) gerengageerd (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) met werkpas in Coevorden achtergebleven 30-6-1787. Zich te Sluis (Vlaanderen) in arrest begeven 22-10-1789. Door de krijgsraad afgestraft en in de compagnie geplaatst 16-12-1789.

(A) soldaat (B) Jurrien Thomas (C) 16-12-1789 (D) 4 jr. 11 mnd. (E) 5.5.3. (F) 32 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / 11 jr. 3 mnd. (I) met werkpas achtergebleven 30-6-1789. Zich te Sluis (Vlaanderen) in arrest begeven 22-10-1789. Door de krijgsraad afgestraft en in de compagnie geplaatst. (J) – (K) gereformeerd. (L) gehuwd, 2 kinderen (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort te Maastricht 22-11-1792.

(A) soldaat (B) Jacobus van den Boom (C) 29-1-1777 (D) 6 jr. 9 mnd. (E) 5.6.0. (F) 20 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) leertouwer d.w.z. iemand die zool, over- en zeemleer bereidt, nabewerkt ; leerbereider (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Otto Baron Lewe van Aduard (N) aangesteld tot korporaal te Namen 4-6-1779.

(A) korporaal (B) Jacobus van den Boom (C) 4-6-1779 (D) voor zijn leven (E) 5.7.1. (F) 22 jr. (G) Groningen (H) in dezelfde compagnie / 2 jr. 4 mnd. (I) aangesteld als korporaal (J) leertouwer (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Hendrik Ferdinand Baron Lewe van Matenesse (N) gedeserteerd van het kasteel te Namen 20-3-1781 met sabel, portepee en ransel. Zich te Leeuwarden in arrest begeven. Geconsigneerd in ’s Lands werk te Coevorden voor 1 jr. en 6 mnd en zal gehouden zijn na geleden straf zijn tijd als soldaat uit te dienen 25-5-1781. Wederom in de compagnie geplaatst 3-8-1782.

(A) soldaat (B) Jacobus van den Boom (C) 3-8-1782 (D) 4 jr. 6 mnd. (E) 5.8.0. (F) 25 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / 2 jr. 4 mnd. (I) aangesteld als korporaal (J) leertouwer (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Jan Evert Baron Lewe van Aduard. (N) paspoort Coevorden 2-1-1787

(A) soldaat (B) Claas Roelfs (C) 12-12-1776 (D) 6 jr. 11 mnd. (E) 5.6.0. (F) 19 jr. (G) Feensterwolde (lees: Finsterwolde) (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Otto Baron Lewe van Aduard. (N) weggejaagd te Leeuwarden 17-12-1776.

(A) soldaat (B) Everardus Heller (C) 10-3-1777 (D) 6 jr. 7 mnd. (E) 5.4.2. (F) 22 jr. (G) Bourtanghe (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Christoffel Meyer (N) gerengageerd 25-6-1783 te Zierikzee.

(A) soldaat (B) Everardus Heller (C) 25-6-1783 (D)6 jr. 4mnd. (E) 5.5.0. (F) 28 jr. (G) Bourtange (H) in dezelfde compagnie / 6 jr. 3 mnd. (I) gerengageerd (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel Georg Christiaan Meyer (N) gedeserteerd te Hellevoetssluis 6-7-1784

(A) soldaat (B) Johannes Beijer (C) 15-9-1777 (D) 10 jr. 2 mnd (E) 5.2.2. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Otto Baron Lewe van Aduard. (N) aangesteld als korporaal 21-4-1783 te Zierikzee.

(A) korporaal (B) Johannes Beijer (C) 21-4-1783 (D) voor zijn leven (E) 5.4.3. (F) 23 jr. (G) Groningen (H) in dezelfde compagnie / 5 jr. 7 mnd. (I) aangesteld als korporaal (J) - (K) gereformeerd (L) gehuwd (M) kolonel Georg Christiaan Meyer (N) wederom als soldaat geplaatst te Hellevoetssluis 7-6-1784.

(A) soldaat (B) Johannes Beijer (C) 7-6-1784 (D) 4 jr. 5 mnd. (E) 5.4.3. (F) 24 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / soldaat 5 jr 7 mnd; korporaal 1 jr. 2 mnd. (I) aangesteld als korporaal; wederom als soldaat geplaatst (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) gerengageerd Coevorden 2-4-1787

(A) soldaat (B) Johannes Beijer (C) 2-4-1787 (D) 5 jr. 7 mnd. (E) 5.4.3. (F) 27 jr. (G) Groningen (H) in de compagnie soldaat en korporaal / 6 jr. 9 mnd. (I) wederom als soldaat geplaatst (J) - (K) gereformeerd (L) gehuwd, 1 kind (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) paspoort 2-10-1792 te Maastricht

(A) soldaat (B) Pieter Jans (C) 15-9-1777 (D) 10 jr. 2 mnd. (E) 5.2.1. (F) 16 jr. (G) Groningen (H) - (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Otto Baron van Lewe van Aduard (N) paspoort 2-10-1786 te Coevorden.

(A) soldaat (B) Egbert Pieters (C) 16-3-1778 (D) 10 jr. 8 mnd. (E) 5.2.1. (F) 16 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Georg Christiaan Meyer (N) gedeserteerd 14-3-1781 van het kasteel Namen uit het kwartier met geweer, patroontas, sabel, portepee en ransel.

NB: Kwartier d.w.z. verblijfplaats van een militair.

Portepee is een dragon, degen- of sabelkwast. Dragon is een koord dat ter versiering is aangebracht aan het heft van een sabel of zwaard. Synoniem: troetel. Bij een gevecht wond men de portepee om de arm om te voorkomen dat de sabel uit de hand werd geslagen.

(A) soldaat (B) Jacob Dijmers (C) 25-3-1778 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.7.1. (F) 37 jr. (G) Groningen (H) regiment Oranje Stad en Lande / 6 jr. 7 mnd. (I) paspoort 2-10-1776 (J) bakker (K) gereformeerd (L) gehuwd, 2 kinderen (M) kolonel-commandant Hendrik Ferdinand Baron Lewe van Matenesse (N) overleden 13-5-1790 in het hospitaal te Namen.

(A) soldaat (B) Jan Pieter Muir (of Muur) (C) 26-10-1778 (D) 10 jr. 1 mnd (E) 5.3.1. (F) 17 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Christoffel Meyer (N) paspoort 2-8-1788 te Coevorden.

(A) soldaat (B) Jacob Muur (C) 7-2-1786 (D) 6 jr. (E) 5.1.1. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) paspoort Philippine 4-10-1790

(A) soldaat (B) Boelle Battes (C) 7-12-1778 (D) 6 jr. (E) 5.5.0. (F) 19 jr. (G) Maarem (lees: Marum) (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel Coppe Jarges (N) overleden in het hospitaal van Den Bosch 10-3-1779.

(A) soldaat (B) Jan Lan(d)s (C) 15-2-1779 (D) 8 jr. 9 mnd. (E) 5.2.0. (F)17 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Christoffel Meyer (N) met een briefje van ontslag te Namen weggezonden 1-9-1780.

(A) soldaat (B) Jan Lan(d)s (C) 23-3-1785 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.4.1. (F) 24 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / 1 jr. 5 mnd. (I) met briefje van ontslag weggezonden. Met permissie van Zijne Hoogheid wederom aangenomen. (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) gerengageerd Brielle 31-3-1786.

(A) soldaat (B) Jan Lan(d)s (C) 31-3-1786 (D) 9 jr. 8 mnd. (E) 5.4.1. (F) 25 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / 1 jr. 5mnd. (I) met briefje van ontslag weggezonden 1-9-1780. Met permissie van Zijne Hoogheid wederom aangenomen. (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) gerengageerd 2-4-1787 te Coevorden.

(A) soldaat (B) Jan Lan(d)s (C) 2-4-1787 (D) voor zijn leven (E) 5.4.1. (F) 26 jr. (G) Groningen (H) in de compagnie / 1 jr. 5 mnd. (I) met briefje van ontslag weggezonden 1-9-1780. Met permissie van Zijne Hoogheid wederom aangenomen. (J) – (K) gereformeerd (L) 1 kind (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) -

(A) soldaat (B) Hilto Aelkes (C) 19-1-1781 (D) 6 jr. (E) 5.4.2. (F) 23 jr. (G) Exta in het Oldamt (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel Georg Christiaan Meyer (N) gedeserteerd van het kasteel te Namen 14-3-1781 uit het kwartier met geweer, patroontas, sabel, portepee, ransel en halsslot.

NB: Een halsslot is een band van stof, een soort halsdas.

(A) soldaat (B) Andries Dalquist (C) 29-3-1782 (D) 8 jr. 8 mnd. (E) 5.2.0. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) pruikmaker (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) paspoort te Philippine 4-10-1790.

(A) soldaat (B) Hendrik de Vries (C) 24-3-1783 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.4.0. (F) 19 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel Georg Christiaan Meyer (N) gedeserteerd uit het hospitaal te Brielle 27-8-1785.

(A) soldaat (B) Jochem Jans van Yseren (C) 27-12-1784 (D) 8 jr. (E) 5.2.1. (F) 18 jr. (G) Delfzijl (H) – (I) – (J) kleermaker (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) aangesteld als korporaal te Coevorden 2-4-1787.

(A) korporaal (B) Jochem Jans van Yseren (C) 2-4-1787 (D) voor zijn leven (E) 5.5.0. (F) 20 jr. (G) Delfzijl (H) in de compagnie / 2 jr. 3 mnd. (I) aangesteld als korporaal (J) kleermaker (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) paspoort 24-12-1790 te Philippine

(A) soldaat (B) Hendrik Pening (C) 27-12-1784 (D) 6 jr. (E) 5.2.0. (F) 20 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) rooms (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort Philippine 31-3-1790.

(A) soldaat (B) Jacob Ennes (C) 27-12-1784 (D) 8 jr. 2 mnd. (E) 5.1.0. (F) 18 jr. (G) Hellem (H) – (I) - (J) kleermaker (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) gerengageerd Maastricht 5-7-1792.

(A) soldaat (B) Jacob Ennes (C) 5-7-1792 (D) 6 jr. 7 mnd. (E) 5.6.0. (F) 25 jr. (G) Hellum (H) in deze compagnie / 7 jr. 6 mnd. (I) gerengageerd (J) kleermaker (K) gereformerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) overgegeven aan de 2e grenadierscompagnie te Venlo 31-3-1794 met volle geweer en wapens.

(A) soldaat (B) Jacob Ennes (C) 31-3-1794 (D) 4 jr. 8 mnd. (E) 5.6.0. (F) 27 jr. (G) Hellum (H) in de compagnie van kapitein Kestner / 7 jr. 6mnd. (I) gerengageerd en in deze compagnie overgegaan (J) kleermaker (L) – (M) kolonel-commandant (A) Raesfeld (N) -

(A) soldaat (B) Claas Claasen (C) 7-2-1785 (D) 6 jr. 9 mnd. (E) 5.10.1 (F) 29 jr. (G) Groningen (H) - (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd, 2 kinderen. (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) paspoort Maastricht 5-10-1791.

(A) soldaat (B) Heyke Eltje Holst (C) 7-2-1785 (D) 8 jr. 9 mnd. (E) 5.2.1. (F) 18 jr. (G) Cloosterholt (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) gedeserteerd te Coevorden 17-7-1787.

(A) soldaat (B) Tjapke Hidde Visscher (C) 7-2-1785 (D) 8 jr. (E) 5.3.2. (F) 21 jr. (G) Middewolde (lees: Midwolde) (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) gerengageerd Maastricht 5-7-1792.

(A) soldaat (B) Tjapke Hiddes Visscher (C) 5-7-1792 (D) voor zijn leven (E) 5.4.0. (F) 28 jr. (G) Midwolde (H) in deze compagnie / 7 jr. 3 mnd. (I) gerengageerd (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard. (N) -

(A) soldaat (B) Harm Harms Jonkman (C) 19-3-1785 (D) 8 jr. 8 mnd. (E) 5.1.2. (F) 18 jr. (G) Scheemte (lees: Scheemda) (H) – (I) – (J) wieldraaier (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) met verlofpas te Philippine achtergebleven. Zich te Delft in arrest begeven 15-7-1792. Volgens kopie sententie (vonnis) met gratie van Zijne Hoogheid door de krijgsraad met een dag spitsgarden (lees: spitsroeden) afgestraft en op 28-7-1792 te Delft naar de compagnie gezonden. Is niet bij de compagnie in garnizoen te Maastricht aangekomen.

(A) soldaat (B) Jan Evers (C) 23-3-1785 (D) 4 jr. 8 mnd. (E) 5.6.2. (F) 44 jr. (G) Groningen (H) regiment Oranje Stad en Lande / 7 jr. (I) paspoort 2-1-1773 (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd, 3 kinderen (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort Brielle 1-1-1786.

(A) soldaat (B) Christiaan Linden (C) 23-3-1785 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.2.2. (F) 29 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) borstelmaker (K) gereformeerd (L) gehuwd, 2 kinderen (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) overleden Brielle 20-9-1785. (A) soldaat (B) Jan Luring (C) 23-3-1785 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.4.2. (F) 25 jr. (G) Groningen (H)- (I) - (J) kleermaker (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort te Coevorden 27-2-1789.

(A) soldaat (B) Christiaan Evers (C) 23-3-1785 (D) 4 jr. 8 mnd. (E) 5.1.2. (F) 25 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) - (K) gereformeerd (L) gehuwd, 1 kind (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort Coevorden 6-10-1788.

(A) soldaat (B) Hendrik Pieters (C) 26-3-1785 (D) 4 jr. 8 mnd. (E) 5.5.1. (F) 52 jr. (G) Groningen (H) in het 2e bataljon / 28 jr 10 mnd (I) paspoort 2-10-1776 (J) kleermaker (K) gereformeerd (L) - (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort Brielle 1-1-1786.

(A) soldaat (B) Geert Freeks (C) 10-5-1785 (D) 8 jr. 7 mnd. (E) 5.0.2. (F) 18 jr. (G) Wildervank (H) - (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort Brielle 1-1-1786

(A) soldaat (B) Albert Geertssten (C) 30-9-1785 (D) 6 jr. 4 mnd. (E) 5.7.0. (F) 44 jr. (G) Scheemte (H) 2e bataljon / 5 jr. 9 mnd. 2 dgn. (I) paspoort 4-1-1777 (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort Coevorden 2-1-1789.

(A) soldaat (B) Pieter Harms Jonkman (C) 30-3-1786 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.5.2. (F) 20 jr. (G) Scheemte (lees: Scheemda) (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) aangesteld als korporaal 28-3-1791 te Philippine.

(A) korporaal (B) Pieter Harms Jonkman (C) 28-3-1791 (D) voor zijn leven (E) 5.7.0. (F) 25 jr. (G) Scheemte (H) in deze compagnie soldaat / 5 jr. (I) aangesteld als korporaal (J) - (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) aangesteld als kapitein des armes te Huijbergen 2-3-1795.

(A) kapitein des armes (B) Pieter Harms Jonkman (C) 2-3-1795 (D) – (E) 5.7.2. (F) 29 jr. (G) Scheemda (H) in deze compagnie soldaat en korporaal / 8 jr. 11 mnd. (I) aangesteld als kapitein des armes (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert baron Lewe van Aduard (N) -

(A) soldaat (B) Roelef Hilwers (C) 20-9-1786 (D) voor zijn leven (E) 5.7.3. (F) 26 jr. (G) Groningen (H) in de compagnie van majoor Cornelius Kamphuis / 7 jr. 2 mnd. (I) paspoort 1-1-1786 (J) - (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) paspoort Maastricht 16-1-1793.

(A) soldaat (B) Jan Folkers (C) 20-9-1786 (D) 8 jr. 2 mnd. (E) 5.4.1. (F) 18 jr. (G) Hellum (H) – (I) - (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) overleden Philippine 22-4-1790.

(A) soldaat (B) Tobias Jager (C) 27-3-1787 (D) 8 jr. 8 mnd. (E) 5.3.0. (F) 17 jr. (G) Groningen (H) - (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) -

(A) soldaat (B) Albert Christiaans ten Hove (C) 29-3-1787 (D) 10 jr. 8 mnd. (E) 5.2.2. (F) 17 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) korvenmaker (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Coppe Jarges (N) gedeserteerd 10-7-1795 uit het kwartier te Lier.

(A) soldaat (B) Albert Christiaans ten Hove (C) 29-6-1795 (D) 2 jr. 6 mnd. (E) 5.5.2. (F) 25 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / 8jr. 2 mnd. (I) gedeserteerd 10-6-1795. Met generaal pardon wederom gekomen en in de compagnie geplaatst (J) korvenmaker (K) gereformeerd (L) – (M) kapitein Anthony Lijphart. (N) -

(A) soldaat (B) Sievert Beyer (C) 30-7-1787 (D) 8 jr. 4 mnd. (E) 5.2.1. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / tamboer 7 mnd. (I) paspoort 30-10-1786 (J) – (K) rooms (L) - (M) luitenant-kolonel Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) -

(A) soldaat (B) Johannes Hofman (C) 13-8-1787 (D) 8 jr. 4 mnd. (E) 5.0.1. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) regiment Dopf / tamboer 2 jr. 19 dgn. (I) paspoort 30-3-1787 (J) knoopmaker (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Jan Evert Baron Lewe van Aduard. (N) gedeserteerd van schildwacht van de trance van de Sint Pieterspoort 30-1-1792 met geweer, portepee. Zich te Maastricht in arrest begeven 23-10-1792. Door de krijgsraad afgestraft en in de compagnie geplaatst 9-1-1793 te Maastricht.

(A) soldaat (B) Johannes Hofman (C) 9-1-1793 (D) 3 jr. 11 mnd. (E) 5.5.2. (F) 23 jr. (G) Groningen (H) regiment grenadier majoor van Dopff als tamboer / 2 jr. 19 dgn. ; in deze compagnie / 4 jr. 5 mnd. (I) paspoort 30-3-1787 ; gedeserteerd 30-1-1792 (J) knoopmaker (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) gedeserteerd uit het kwartier te Venlo 12-9-1793

(A) soldaat (B) Johannes Warnaar (C) 27-8-1787 (D) 8 jr. 5 mnd. (E) 5.1.1. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) rooms (L) – (M) luitenant-kolonel Jan Evert Baron Lewe van Aduard. (N) -

(A) soldaat (B) Jan Valentijn (C) 29-12-1787 (D) 10 jr. 10 mnd. (E) 5.0.2. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) rooms (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) gedeserteerd 10-6-1795 uit het kwartier te Lier.

(A) soldaat (B) Jan Valentijn (C) 30-6-1795 (D) 3 jr. 5 mnd. (E) 5.5.2. (F) 25 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / 7 jr. 5 mnd. I gedeserteerd 10-6-1795. Met generaal pardon wederom gekomen en in de compagnie geplaatst. (J) – (K) rooms (L) – (M) kapitein Anthony Lijphart (N) -

(A) soldaat (B) Johannes Christiaans (C) 24-3-1788 (D) 10 jr. 8mnd (E) 5.0.3. (F) 18 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) gedeserteerd als schildwacht 6-11-1792 te Sluis (Vlaanderen) met sabel, portepee en surtoutrok. Een surtoutrok is een jas.

(A) soldaat (B) Omme Belijnius (C) 27-3-1788 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.5.0. (F) 26 jr. (G) Blijham (H) – (I) – (J) schoenmaker (K) luthers (L) – (M) luitenant-kolonel Otto Baron Lewe van Aduard (N) -

(A) soldaat (B) Hillebrand Cebes (C) 1-8-1788 (D) 8 jr. 3 mnd. (E) 5.6.1. (F) 19 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) stoeldraaier (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) aangesteld als korporaal 23-3-1793 te Maastricht.

(A) korporaal (B) Hilbrand Ceebes (C) 23-3-1793 (D) voor zijn leven (E) 5.7.2. (F) 23 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie soldaat / 4 jr. 8 mnd. (I) aangesteld als korporaal (J) stoeldraaier (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert baron Lewe van Aduard (N) gedeserteerd in het kwartier te Venlo 13-5-1793 met sabel en portepee.

(A) soldaat (B) Hilbrand Cebes (C) 26-6-1795 (D) 3 jr. 7 mnd. (E) 5.7.2. (F) 25 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie soldaat en korporaaal / 4 jr. 9 mnd. ; Keizerlijke dienst / 2 jr. (I) gedeserteerd 17-5-1793 ; gedeserteerd 12-7-1795. Met generaal pardon wederom gekomen en in de compagnie geplaatst (J) stoeldraaier (K) gereformeerd (L) – (M) kapitein Anthony Lijphart (N) -

(A) cadet en vaandrig (B) Pieter Jarges (C) 4-12-1788 (D) – (E) 5.8.1. (F) 19 jr. (G) Groningen (H) cadet in de grenadierscompagnie van het 2e bataljon / 10 mnd. (I) overgegaan in deze compagnie (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) – (N) het volle vaandrigs traktement bekomen en als cadet afgegaan te Philippine 5-5-1790.

(A) soldaat (B) Jan Groos (C) 25-3-1789 (D) 10 jr. 8 mnd. (E) 5.2.1. (F) 16 jr. (G) Langakkerschans (H) – (I) – (J) verver (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) gedeserteerd van de schildwacht 30-1-1792 van de trance van de Sint Pieterspoort te Maastricht met geweer en wapens.

(A) soldaat (B) Jacob van der Meulen (C) 16-11-1789 (D) 10 jr. 2 mnd. (E) 5.2.1. (F) 16 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) borstelmaker (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) -

(A) soldaat (B) Lammert Hermannus Vos (C) 22-11-1790 (D) 8 jr. (E) 5.5.3. (F) 17 jr. (G) Helpen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Cornelius Kamphuis (N) -

(A) soldaat (B) Johannes Mauritz (C) 25-3-1791 (D) 8 jr. 8 mnd. (E) 5.3.1. (F) 18 jr. (G) Groningen (H)- (I) – (J) wever (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) gedeserteerd van de schildwacht van de barriere van de wacht aan het kroonwerk Hessen 21-1-1792 te Maastricht met sabel en portepee.

(A) soldaat (B) Sibolt Jaager (C) 25-3-1791 (D) 8 jr. 8 mnd. (E) 5.2.0. (F) 16 jr. (G) Groningen (H) - (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) -

(A) soldaat (B) Abraham Mennes Hekema (C) 26-3-1792 (D) 8 jr. 8 mnd (E) 5.3.1. (F)17 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) -

(A) soldaat (B) Harm Jan Schuit (C) 24-3-1790 (D) 6 jr. 8 mnd. (E) 5.4.3. (F) 18 jr. (G) Appingedam (H) – (I) – (J) bakker (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) absent, overleden Appingedam 18-11-1791.

(A) soldaat (B) Christoffel Jans (C) 24-3-1790 (D) 8 jr. 8 mnd. (E) 5.3.2. (F) 17 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) schoenmaker (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) gedeserteerd uit het kwartier te Lier 10-6-1795.

(A) soldaat (B) Christoffel Jans (C) 29-6-1795 (D) 3 jr. 6 mnd. (E) 5.6.3. (F) 22 jr. (G) Groningen (H) in deze compagnie / 5 jr. 2 mnd (I) gedeserteerd 10-6-1795. Met generaal pardon wederom gekomen en in de compagnie geplaatst. (J) schoenmaker (K) gereformeerd (L) – (M) kapitein Anthony Lijphart (N) -

(A) soldaat (B) Hendrik Pieters (C) 24-3-1790 (D) 8 jr. 8 mnd. (E) 5.2.0. (F) 18 jr. (G) Weiwert (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) majoor Cornelius Kamphuis (N) –

(A) soldaat (B) Johannes Hermans (C) 25-10-1790 (D) 8 jr. 3 mnd. (E) 5.2.0. (F) 16 jr. (G) Appingedam (H) – (I) – (J) kleermaker (K) gereformeerd (L) – (M) luitenant-kolonel Cornelius Kamphuis (N) gedeserteerd aan het kroonwerk Hessen te Maastricht 21-1-1792 met sabel, portepee. Zich te Nijmegen in arrest begeven 21-9-1793. Door Zijne Hoogheid gepardonneerd 14-2-1793 een naar de compagnie gezonden en geplaatst 12-3-1793.

(A) soldaat (B) Johannes Hermans (C) 12-3-1793 (D) 7 jr. 8 mnd. (E) 5.2.2. (F) 19 jr. (G) Appingedam (H) in deze compagnie / 1 jr. 3 mnd ; Franse dienst / 6 mnd ; Cour Paltze dienst 1 mnd. (I) gedeserteerd 21-1-1792 ; gedeserteerd 3-8-1792 ; gedeserteerd 13-9-1793. Zich te Nijmegen in arrest begeven 27-9-1792. Door Zijne Hoogheid gepardonneerd, 14-2-1793 naar de compagnie gezonden en geplaatst. (J) kleermaker (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) -

(A) soldaat (B) Wolter Pieters (C) 22-11-1790 (D) 6 jr. (E) 5.5.3. (F) 26 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) gehuwd (M) luitenant-kolonel Cornelius Kamphuis (N) –

(A) soldaat (B) Eijbel Heykes Bomer (C) 13-12-1792 (D) 8 jr. (E) 5.3.2. (F) 16 jr. (G) Feenserwolde (waarschijnlijk Finsterwolde) (H) – (I) – (J) – (K) gereformeerd (L) – (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard.

(A) soldaat (B) Johannes Tilmans (C) 13-2-1793 (D) 6 jr. (E) 5.6.1. (F) 42 jr. (G) Brede (bij Warffum) (H) regiment cavalerie van Hessen / 13 jr. 2 mnd. ; regiment Oranje Nassau / 3 jr. ; Pruisische dienst / 11 jr. (I) paspoort 15-10-1778 ; gedeserteerd 5-5-1791 ; paspoort 2-12-1791, zich te Maastricht in arrest begeven, door de krijgsraad afgestraft, naar de compagnie gezonden en ontslagen. (J) – (K) rooms (L) gehuwd, 4 kinderen (M) kolonel-commandant Jan Evert Baron Lewe van Aduard (N) -

(A) soldaat (B) Leonardus Boemer (C) 15-9-1794 (D) 7 jr. 2 mnd (E) 5.1.0. (F) 17 jr. (G) Groningen (H) – (I) – (J) schoenmaker (K) rooms (L) – (M) luitenant-kolonel Cornelius Kamphuis (N) -

 

De hiërarchie in officiersrangen bij infanterie en cavalerie in de 17e en 18e eeuw.

De generaal,

Veldmaarschalken,

Generaals van de infanterie en de cavalerie,

Luitenant-generaals van de infanterie en de cavalerie,

Generaal-majoors van de infanterie en de cavalerie

Kolonels; overste ritmeester is kolonel van de ruiterij (cavalerie)

Luitenant-kolonels,

Sergeant-majoors,

Kapiteins (infanterie), ritmeesters (cavalerie)

Luitenants,

Sous-luitenants (18e eeuw)

Vaandrigs (infanterie), kornetten (cavalerie).

Het regiment stond onder commando van de kolonel, die hierin bijgestaan werd door de luitenant-kolonel en de sergeant-majoor. Verder behoorden tot de regimentsstaf de chirurgijn-majoor en een provoost.

In 1674 moest ieder regiment voorzien zijn van tenminste 6 chirurgijns onder leiding van een chirurgijn-majoor (een militair heelkundige).

De provoost of geweldiger was belast met de handhaving van de militaire discipline, spoorde weglopers op en hield toezicht op gevangenen.

Onder stadhouder en koning van Engeland Willem III (1688-1702) kregen hoofdofficieren die het bevel voerden over verschillende compagnieën de titel van brigadier.

Bron: Nationaal Archief. Toegang 1.01.19 Archief van de Raad van State,

Inventaris nr. 1955. Stamboek 1e bataljon van het regiment Berend Baron Lewe van Aduard. Aangelegd 6-5-1772.

Literatuur:

Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT, 1998).

Het leger in de 17e eeuw. Dr. C. (M) Schulten , J. W. Schulten (Bussum, 1969).

 

Publicaties Archief
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |