Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Militairen voor 1795 III

Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college.

Joop van Campen, Roden

Dit artikel betreft de sententies (vonnissen) van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724. Groninger Archieven: Toegang 1. Inventaris der Archieven van de Staten van Stad en Lande, 1594-1798. Inventarisnummer 1350 is onderdeel van het register van criminele sententies, 1683-1798.

Het register van criminele sententies vermeldt ongeveer 160 militaire en 99 civiele rechtszaken. In dit artikel worden de civiele zaken behandeld. Een overzicht van de militaire zaken volgt in een aparte bijdrage.

Soort delict Aantal zaken Vonnissen (personen)
Malversaties en verduistering van belastinggelden 10 10
Ontsnappingspogingen uit het provinciale tuchthuis 12 57
Landloperij, bedelen, plegen van diefstallen o.a. op het platte land. Ook het leven in echtbreuk (ontucht) 19 61
Gratieverzoeken voor gedetineerden 4 5
Zware delicten, waarbij sprake is van diefstal, brandbrieven en brandstichting, ernstige mishandeling, beroving of moord 8 23
Diefstal of heling van goederen 9 17
Bedreiging of lichamelijk geweld tegen o.a. overheidfunctionarissen 5 6
Stichten van muiterij onder werkvolk 1 1
Opgepakte ontsnapte gevangene opnieuw opsluiten in het provinciale tuchthuis 1 1
In voorlopige hechtenis genomen 1 4
Aard van het delict onbekend 5 22
Totaal 99 239

 

Klik hier om naar het volledige document te gaan (Adobe PDF)

Klik hier om naar het volledige document te gaan (Microsoft Word)

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |