Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - Index Cavalerie 1694-1794

Index Cavalerie 1694 - 1794
door Joop van Campen.

Index cavalerieofficieren ter repartitie van Stad en Lande 1694 t/m 1794.
1e versie (mei 2007)
Samensteller: J. W. H. van Campen
Vragen, aanvullingen en/of verbeteringen s.v.p. mailen aan:
joopvancampen@yahoo.com
 

Naam officier Rang/functie en eventueel benoemingsdatum Politieke Almanak: periode
Aepkens, Doede  Cornet 09-06-1686
Luitenant 14-02-1693
1694 t/m 1700
Alberda, G. H.  Cornet supernumerair
27-11-1788
Luitenant
1789, 1792 t/m 1794
Alberda, Onno Joest van Cornet 1713 t/m 1729
Alberda, Unico Evert Cornet 15-02-1731
Kapitein 23-06-1732
Ritmeester 10-02-1744
1731 t/m 1732 en
1744 t/m 1748
Alberda, Willem Cornet
Luitenant 07-09-1699
1694 t/m 1702
Alberda van Nijenstein,   
                        Jonker Willem
Cornet 19-10-1717 1718 t/m 1730
Alberthoma, Robertus Solliciteur 29-10-1737 1738 t/m 1743
Alstorph, Hindrik Sous-luitenant 20-01-1744 1744 t/m 1747
Appius, Mattheus/Matthias
                           Haiko/Haico
Cornet juni 1723
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Kolonel 31-01-1741
1724, 1727 en
1730 t/m 1745
Auwema, Ludolph Luitenant 24-06-1686
Ritmeester 18-06-1701
1694 t/m 1703
Bennema, Gosse Mennens Solliciteur 18-10-1683 1695 t/m 1720
Berchhuys, Nicolaas van Luitenant 27-01-1744
Kapitein 13-08-1745
1744 t/m 1745
Berghuys, Hindrik Cornet 20-01-1744 1744 t/m 1748
Blocklandt, Jan Diderik Luitenant 31-12-1743
Ritmeester titulair en
Ritmeester bij de Armee
28-05-1750
1753 t/m 1776 en 
1784 t/m 1785
Bouwens, W. Cornet supernumerair of  à la suite  01-12-1783 1784 t/m 1788
Bosses/Boeses, H. (J van) Cornet à la suite 04-07-1770
Luitenant à la suite
30-03-1776
1772 t/m 1778
Bost, Catharinus Cornet 29-12-1759
Later in 1766: 17-12-1745
Luitenant 10-03-1768
1760 t/m 1770
Bosvelt, Jacob van Ritmeester 01-06-1747 1748
Brack, C. Piqueur 08-01-1777
Cornet 17-06-1778
Luitenant 02-10-1789
1777 t/m 1785 en
1791 t/m 1794
Bronsdorff, Jacob Premier luitenant met de rang van ritmeester 22-08-1749 1753 t/m 1761
Brucherus, Hubertus Solliciteur 18-09-1710 1711 t/m 1713
Buis, Paulus Hubert Kolonel 15-07-1740
Generaal-majoor 16-05-1747
Luitenant-generaal
maart 1765
1753 t/m 1774
Byland, C. A. Graaf van Cornet à la suite 26-03-1788
Cornet 01-04-1788
1789 t/m 1794
Canter, Bartolt Kwartiermeester
Sous-luitenant 17-01-1744
1744 t/m 1748
Chesnoy, Evert Joost Du Luitenant 10-02-1744
Kapitein 13-08-1745
1744 t/m 1745
Clant, Oesebrant Jan  Cornet 1694 t/m 1702
Clant, Sweer Luitenant 1694 t/m 1718
Coehoorn, Evert Solliciteur 08-09-1685 1694 t/m 1748
Coenders van Helpen, Abel  Sous-luitenant 10-02-1744 1744 t/m 1748
Coenders van Helpen, Berent
                                     Jan 
Cornet 10-02-1744 1744 t/m 1745
Coning(h), Frederich de Cornet 1694 t/m 1698
Coops, Abraham Luitenant 1702 t/m 1709
Crans, Berent Tjassens van Luitenant 13-08-1745 1746 t/m 1748
Crans, Samuel Emmius van Cornet 08-09-1746 1747 t/m 1748
Dibbets/ Dibbits, Harman
                                      Pieter
Luitenant (titulair)
08-05-1750
Ritmeester titulair
13-07-1766
Luitenant-kolonel
30-12-1772
1753 t/m 1777
Dinter, Jan Hesselt van Luitenant 13-08-1731
Ritmeester titulair
08-12-1748
1753 t/m 1759
Dompselaer,
                    Antonius/Antony
                             Fredrik van
Cornet 23-04-1744
Vanaf 1746: Cornet
18-03-1745
Kapitein-luitenant
21-01-1746
1745 t/m 1748
Dompselaer, Evert van Cornet 1702 t/m 1704 en
1706 t/m 1713
Drebber, D. W. von Cornet supernumerair of  à la suite  30-03-1776 1777 t/m 1781
Drichst, Adam Fredrick Luitenant 11-12-1744 1753 t/m 1758
Duirsema, Jan Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Majoor 23-02-1730
1713 t/m 1748
Eck, J. W. van Sous-luitenant 1762 t/m 1765
Eckhardt, J. C. L. Ritmeester 19-03-1790 1791 t/m 1794
Eeck, Jan Maximiliaan Cornet 23-03-1711 1711 t/m 1713
Eeck, Johan Oesewolt Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
1702 t/m 1712
Eenens, Reynt/Reijnt/Reint Kapitein-luitenant
11-11-1719
1720 t/m 1731
Elama, Jan Ubbo Solliciteur 1702 t/m 1710
Ellinckhuyzen, J. H.  Adjudant 30-10-1766
Cornet 04-03-1769
Luitenant 20-03-1772
1767 t/m 1776
Emmius. Wesselus Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
1703 t/m 1711
Ermel(l), H. M. van  Cornet à la suite 25-05-1769
Luitenant à la suite
25-03-1774
Ritmeester (titulair)
14-05-1782
1774 t/m 1778 en
1786 t/m 1794
Ewsum, Remmert van Luitenant  en ritmeester
12-08-1702
1702 t/m 1713
Falconer, Willem Vice-luitenant 17-01-1744
Luitenant 13-08-1745
Kapitein-luitenant
16-11-1745
1744 t/m 1747
Feltz, Warmold Albertinus
                                    van der
Cornet à la suite 09-12-1771
Luitenant 29-12-1779
1772 t/m 1788
Finony, Theod. Adjudant
Cornet 14-03-1741
1742 t/m 1745
Folckers, Frans Luitenant 25-05-1701 1702 t/m 1733
Folman, Christiaen Cornet 1712 t/m 1713
Frylink, Carel Georg  Cornet 17-05-1746 1747 t/m 1748
Gallieris, Jacob Isak Sous-luitenant 23-08-1745
Luitenant titulair 28-05-1750
Luitenant 19-04-1762
Ritmeester titulair
13-07-1766
Majoor, oktober 1770
Luitenant-kolonel (bij de Armee) 04-07-1771
1753 t/m 1778
Gerlacius, Tjaardt Cornet 07-06-1725 1725 t/m 1726 en
1728 t/m 1730
Gronden, J. van der Luitenant 1759 t/m 1761
Gruys, Hero Moritz, Jonker Luitenant 23-02-1719 1719
Gruys, Jacob Daniel Luitenant 20-02-1730 1730
Gruys/Gruis, Jan Albert Joost Cornet 20-02-1730 1730 t/m 1739
Gruys, Roelef Gerard
                                Feytsema
Sous-luitenant 10-02-1744
Luitenant 13-08-1745
Majoor 31-12-1746
1744 t/m 1748
Gruys van Lellens, Onno
                                     Berent
Cornet
Ritmeester 13-04-1703
1703 t/m 1706
Gruys van Lellens, Sweer
                              Boldewijn
Luitenant 20-01-1711
Ritmeester 11-04-1712
1711 t/m 1713

 
Hachtinck, Albertus Solliciteur 13-10-1710 1711 t/m 1713
Haey(c)ke(n)s, Focke/Focko Cornet 26-02-1714 1714 t/m 1748
Haksteen, P. Cornet 22-03-1790 1791 t/m 1794
Hammin(c)k, Lucas Solliciteur 1702 t/m 1710
Haren, C. W. Baron van Cornet supernumerair
30-12-1772
1776 t/m 1779
Heekeren van Brantsenburg,
Walraven Robert Baron van
Ritmeester 09-09-1770
Majoor 30-07-1776
1771 t/m 1782
Herbig(h), J. G. Adjudant
Cornet à la suite 20-03-1775
Later in 1782: cornet à la suite 24-01-1781
1765 t/m 1766, 1779 en
1782 t/m 1788
Hessen-Homburg, Frederick
                     Jacob Prins van
Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal
19-04-1709
Later idem 01-01-1709
Generaal 01-01-1742
1694 t/m 1746
Hofman, Andreas Solliciteur 1706 t/m 1712
Hompesch, Emanuel Jan
                   Willem Graaf van
Luitenant-generaal
24-08-1772
1775 t/m 1776
Hoorn, Lucas ten Solliciteur 1702 t/m 1713
Hoorn, Peter ten  Cornet 1704
Hövell, C. A. van Luitenant à la suite
20-03-1772
Ritmeester 15-06-1775
1776 t/m 1778 en
1792 t/m 1793
Iddekinge, Berent van Cornet 02-02-1735 1735 t/m 1746
Iddekinge, Rembt Tobias van Cornet 18-08-1730
Luitenant 20-07-1731
Kapitein-luitenant
20-04-1745
Ritmeester juli 1747
1731 t/m 1748
Iddekinge, Tobias Jan van Cornet 04-04-1742 1743 t/m 1748
Iddekinge, Tobias Johan van Cornet 02-06-1702 1703 t/m 1713
Imhof(f), Jan Willem Baron
                                          van
Ritmeester 04-03-1768
Majoor 30-12-1772
Luitenant-kolonel
22-07-1775
Kolonel-commandant
12-10-1787
1768 t/m 1778 en
1780 t/m 1791
In- en Kniphuysen, Haro
                  Casper Baron van
Luitenant 10-10-1703 1704 t/m 1719
Isinck, Menso Adolph Cornet, december 1702 1701 t/m 1702
Jarges, Joachim Adolph Luitenant 1713
Jarges, Philip Luitenant 1702 t/m 1712
Jarghes, Allard Joost Cornet 09-03-1745
Sous-luitenant 21-01-1746
1746 t/m 1748
Jarghes, Coppen Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
1696 t/m 1704
Jarghes, Jan Roelef Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
1730 t/m 1748
Jongermaats, Aarnout Premier luitenant 11-12-1744 1753 t/m 1765
Keijser/Keyser, Johan Luitenant 19-02-1731 1731 t/m 1738
Kien, Johan Generaal-majoor 16-05-1747 1753 t/m 1754
Knock, Berent Solliciteur 14-12-1693 1694 t/m 1737
Laman, Paulus Solliciteur 09-02-1737 1737 t/m 1748
Lewe, Edsart Willem Cornet 25-02-1740 1740 t/m 1743
Lewe, Evert Ritmeester 28-02-1705
Majoor 21-09-1716
Later in 1719: majoor
09-04-1710
Kolonel 23-02-1730
1705 t/m 1740

 
Lewe, Evert Jan Cornet 23-06-1732 1733 t/m 1734
Lewe, Frederick Willem Cornet 1703 t/m 1712
Lewe, Hindrik Ferdinand Luitenant 04-10-1737 1738 t/m 1743
Lewe, Jan, Jonker Luitenant 10-01-1735 1735 t/m 1737
Lewe, Johan Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
1694 t/m 1702
Lintelo, Jan, Baron van Majoor 13-08-1745
Kolonel 31-12-1746
1746 t/m 1748
Liste, F. G. Chirurgijn-majoor
15-05-1756
1767 t/m 1783
Ludwig, W. Adjudant 08-01-1777 1777 t/m 1778
Manneel, Warmold Ackema
                                        van
Ritmeester 14-09-1689
Kolonel 07-04-1710
Brigadier 11-03-1729
1694 t/m 1729
Marinus, Lucas Solliciteur 1702 t/m 1713
Massau, Hendrik van Sous-luitenant 11-10-1746
Luitenant en ritmeester titulair of bij de Armee
12-09-1766
1763 t/m 1776
Massau/Massow, Hendrik  
        Johannes Baron van/von
Ritmeester met dispensatie 12-12-1766 1784 t/m 1789
Mey, P. J. F. de Cornet à la suite 28-05-1788 1789 t/m 1790
Mey, P. T(h). de Cornet à la suite 22-07-1767
Luitenant 20-03-1772
Ritmeester 25-03-1774
1770 t/m 1790
Meyer(s), Joh. Cornet 15-07-1749
Luitenant 23-02-1769
Ritmeester 20-03-1772
Vanaf 1784: ritmeester met dispensatie 20-03-1772
1766 t/m 1779 en
1784 t/m 1794
Millinga, Claes Ernst Cornet 1702
Motman, S. C. G. Cornet à la suite 08-07-1781 1784 t/m 1790
N: geen vermelding                ---               ---
Oostbroek, Georg Kemmerer
                                         van
Kapitein-luitenant
20-01-1739
1739 t/m 1743
Pathuys, Gellius Joseph Luitenant 27-12-1719 1720 t/m 1724
Pattkull tot Posendorf(f), Jan/
        Johan Antony Baron van
Majoor 10-03-1768
Kolonel-commandant
24-03-1771
1770 en
1774 t/m 1782
Princen, Reinhold/Reynold Solliciteur 07-09-1697 1698 t/m 1708
Princen, Steven Cornet 1703 t/m 1713
Prinsen, Jan/Johan Cornet
Luitenant 02-06-1702
1694 t/m 1703
Q: geen vermelding                  ---               ---
Raadt, Willem de Cornet 20-07-1731 1732 t/m 1735
Rappard, P. A. Cornet supernumerair
11-09-1787
1788 t/m 1789
Reinst/Reynst, Hermannus Majoor en Kolonel
13-02-1750
1753 t/m 1770
Rengers, Albertus Aemilius
                             Lammorael
Cornet 25-03-1743
Sous-luitenant 10-02-1744
Luitenant 18-03-1745
1744 t/m 1745
Rengers, Edzard Antony Luitenant 1706 t/m 1713
Rengers, Hindrick Ludolf Cornet 1713
Ricard/Riccardt, Michiel Kolonel 01-01-1752 1753 t/m 1767
Roëll, C. E. Ritmeester 02-10-1789 1790 t/m 1794
Rosingh/Rosinck, Helprich Cornet
Luitenant 27-11-1702
Ritmeester 21-05-1706
1702 t/m 1713
Scheltema, Hiltjen Cornet 1705 t/m 1711
Schrassert, Reinier Otto Cornet à la suite 23-04-1783
Luitenant 10-09-1790
1784 t/m 1794
Seltfer/Seltzer/Saaltser, W. F. Cornet 10-01-1746
Piqueur 22-10-1749
Luitenant 20-03-1772
1748 en
1765 t/m 1776
Sichterman, Gerhard Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
1717 t/m 1729
Sickinga/Sickinghe,
      Hendrick Ludolf/Ludolph
Cornet 1709 t/m 1712
Sickinga, Johan Cornet 1703 t/m 1708
Sickinge, Feyo Johan Cornet 19-12-1692
Luitenant
Ritmeester 18-06-1701
1694 t/m 1702
Sickinghe, Feyo Luitenant 07-09-1735
Kapitein 05-09-1737
Majoor 31-01-1741
Ritmeester 17-01-1744
1736 t/m 1737 en
1741 t/m 1745
Siegers, Wilhelmus Regnerus Ritmeester-commandant
11-10-1749
1762 t/m 1765
Smith, Edsard Pompejus Solliciteur 17-01-1744 1744 t/m 1748
Sobels, P. J. A. Adjudant
Cornet 26-09-1778
Ritmeester 14-05-1782
1779 t/m 1790
Sonneboin/-born, P. Cornet à la suite 04-03-1769
Luitenant 20-03-1772
Ritmeester 04-12-1779
1770 t/m 1783
Speyard van Woerden, C. J. Baron van Cornet à la suite 08-01-1777 1780 t/m 1782
Stachauwer, Coppen Lambert Luitenant 07-02-1746 1746 t/m 1748
Starckenborgh (-borch),
             Albert Jan Tjarda van                             
Cornet 1708 t/m 1717
Starckenborgh, Allard Philip
                            Tjaarda van
Luitenant 25-03-1725 1725 t/m 1729
Starckenborgh, Barthold
                              Tjarda van 
Ritmeester 1694
Starckenborgh, Edsard
                            Tjaarda van
Solliciteur 10-02-1744 1744 t/m 1748
Starckenborgh (-borch),
        Edzard Jacob Tjarda van                              
Majoor 14-10-1688 1694 t/m 1716
Steenhardt, Bartholomeus
                            Michel van
Majoor 12-11-1787
Luitenant-kolonel
25-07-1791
Kolonel-commandant
03-12-1793
1791 t/m 1794
Steenhard, Hindrik Georg Sous-luitenant 09-11-1743
Luitenant titulair 28-05-1750
Luitenant 29-12-1759
1753 t/m 1762
Steenhard(t), Jan Alexander
                                          van
Cornet à la suite 06-04-1771
Ritmeester 01-10-1789
1772 t/m 1773 en
1790 t/m 1794
Steenhardt, Michiel Paulus
                                          van
Cornet supernumerair of à la suite 19-12-1774 1777 t/m 1784
Stöcken, Antony Frederik
                               Baron van
Generaal-majoor 24-08-1772 1775 t/m 1789
Straalman, Paulus Baron Ritmeester 30-11-1778 1779 t/m 1787 en
1789
Suurvelt, Roelef Barthold Solliciteur 19-07-1708 1708 t/m 1748
Tekenborch, Hendrick Luitenant 21-05-1706
Kapitein 18-02-1710
1707 t/m 1710
Timmerman, Christiaan Adjudant 1746 t/m 1748
Toppinga, Evert Jan Cornet 1705
Toppinga, Olfert Jan Luitenant
Ritmeester
1702 t/m 1713
Tour, David Constantijn
                                Baron Du
Majoor 03-10-1746
Kolonel titulair resp. bij de Armee 18-03-1766
1755 t/m 1770
Trebra, G. H. E. Baron van Cornet à la suite 13-12-1779 1780 t/m 1781
Trojen, Jan Frederick van Cornet 17-06-1778
Luitenant 02-10-1789
1779 t/m 1791
Ubbena, Reint/Reynt Cornet
Kapitein-luitenant
21-02-1719
1702 t/m 1723
Veencamp, Leonard  Cornet 1703
Veltman, Abraham  Luitenant 1703 t/m 1705
Veltman, Hendrik Ritmeester 14-12-1693 1702 t/m 1712
Vel(d)tman, Jan Abraham Ritmeester 13-08-1745
Majoor 07-11-1747
1746 t/m 1748
Veltman, Otto Georg Cornet 07-09-1698 1699 t/m 1707
Vermeulen, A. C. Cornet 13-11-1743
Ritmeester bij de Armee
18-03-1768
1766 t/m 1771 en
1773 t/m 1776 en
1784 t/m 1788
Verruci, Peter/Pieter Gerlach Cornet 29-11-1703
Kapitein-luitenant
17-05-1723
1704 t/m 1748
Vloot, Jan Hindrick Luitenant 18-02-1710 1711 t/m 1713
Vries, A. D. de Majoor bij de Armee
15-03-1770
1784 t/m 1787
Vries, Diderik A. de Premier luitenant
Ritmeester titulair en
Majoor bij de Armee
18-03-1766
1762 t/m 1776
Wartensleben, Carel Frederik
                               Baron van
Majoor 01-03-1740
Ritmeester 22-07-1741
Kolonel 19-09-1742
Kolonel bij de cavalerie
08-11-1745
Generaal-majoor 16-05-1747
1742 t/m 1748
Wartensleben, Frederik
           August Alexander van
Luitenant 11-02-1744
Uitgevallen 09-03-1744 door promotie tot luitenant van
A. E. L. Rengers
Sous-luitenant 14-01-1746
1744 t/m 1747

 
Wartensleben, Cr. Graaf van Cornet à la suite of supernumerair 24-01-1770 1772 t/m 1776
Wichers, Hindrik Jan Cornet 05-09-1737 1738 t/m 1741
Wildervanck, Pieter
                               Carpentier
Cornet 13-03-1741 1742
Woldring, Jan Gerard Sous-luitenant 17-01-1744 1744 t/m 1748
Wolff, Jonas Cornet 1707 t/m 1709
X: geen vermelding                    ---            ---
Y: geen vermelding                    ---            ---
Zandt/Sant, Johan Solliciteur 1694 t/m 1697

EINDE.

 

 

 

Publicaties Archief
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |