Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

NGV afd. Groningen - ...

Cavalerie ter repartitie van de provincie van Stad en Lande (1694 t/m 1794).


1e versie (mei 2007)
Samensteller: J.W.H. van Campen
Vragen, aanvullingen en/of verbeteringen s.v.p. mailen aan:
joopvancampen@yahoo.com

Dit bestand betreft deels het op 25-09-1749 opgeheven regiment Randwijck-Nassau-
La Guette-Van der Borch-Hessen Homburg-Lintelo (CR 635). 
Vanaf 1752 t/m 1774 enige eskadrons van het regiment van Buys. In 1761 wordt hierbij gevoegd het regiment Hessen-Philipsthall als 4e eskadron van het regiment Buys.
Daarna achtereenvolgens enige eskadrons van: 
Regiment van Stöcken 1775 t/m 1789.
Regiment van der Duyn van ’s Gravemoer 1790 t/m 1793.
Regiment van der Duyn van Maasdam in 1794.

Politieke Almanak 1694 t/m 1794.
De oorspronkelijke titel van de serie Politieke Almanakken luidt:
Bestellinge der generaliteits/provinciale/ ende voor yder lidt particuliere ambten/ van de provincie van Stadt en Lande voor den jaere ….., mitsgaders de namen der Heren predicanten, praectiserende doctoren en advocaten ende militaire officieren etc.
Met andere woorden:
Bestelling der militaire ambten in de provincie van Stad en Lande
Register der compagnieën te paard, staande op de repartitie ( worden betaald door) van de provincie van Stad en Lande, met bijvoeging van de dag van aanstelling van (iedere hoofd-) officier(en).
De complete serie Politieke Almanakken bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek te Groningen in de zaal van de Oude Kostbare Werken.

Politieke Almanak 1694.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge

Frederich de Coning
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Cornet 19-12-1692  in plaats van de overleden (september 1692) Ernst Clant
Cornet
Solliciteur 14-12-1693 in plaats van zijn vader Berend Knock die resigneerde.
Johan Lewe
Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Johan Zandt
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (02-04-1686) ritmeester en majoor Peter Verruci
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Warmold Ackema van Manneel


Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (13-12-1691) Jan van Laen
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685 in plaats van de overleden (26-08-1685) Allard Dijckhuisen
Barthold Tjarda van StarckenborghDoede Aepkens

Willem Alberda
Gosse Mennens (Bennema)
Ritmeester
Overleden tot Groningen 15-01-1695.
In zijn plaats aangesteld Coppen Jarghes
01-02-1695
Cornet 09-06-1686 in plaats van de overleden (01-03-1686) Jan Doedens
Luitenant 14-02-1693.
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de in buiten garnizoen overleden (november 1692) Adam Kemmerer
Cornet
Solliciteur 18-10-1683.
Zijn solliciteursplaats is afkomstig van de overleden (19-09-1683) Willem Eels


Politieke Almanak 1695.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge
Frederich de Coning
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Cornet 19-12-1692
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe

Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Johan Zandt
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Warmold Ackema van Manneel
Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Vacature
Doede Aepkens
Willem Alberda
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester
Luitenant  14-02-1693
Cornet
Solliciteur 18-10-1683


Politieke Almanak 1696.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg 

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge
Frederich de Coningh
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe

Sweer Clant  
Oesebrant Jan Clant
Johan Zandt
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Warmold Ackema van Manneel
Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Coppen Jarges
Doede Aepkens
Willem Alberda
Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (15-01-1695) Barthold Tjarda van Starckenborgh
Luitenant 14-02-1693
Cornet
Solliciteur 18-10-1683


Politieke Almanak 1697.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge
Frederich de Coningh
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe

Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Johan Zandt/Sant  
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Overleden 30-06-1697
In zijn plaats aangesteld Reinhold Prinsen
07-09-1697
Warmold Ackema van Manneel
Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Coppen Jarghes

Doede Aepkens
Willem Alberda
Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Luitenant 14-02-1693
Cornet
Solliciteur 18-10-1683Politieke Almanak 1698. 
Register der compagnieën te paard                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge
Frederich de ConinghBerent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant
Cornet.
Overleden begin augustus 1698.
In zijn plaats aangesteld Otto Georgh Veldman  07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe

Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Reinhold Prinsen
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Luitenant
Cornet
Solliciteur 07-09-1697.
Zijn solliciteursplaats is afkomstig van de overleden (30-06-1697) Johan Zandt/Sant  
Warmold Ackema van Manneel
Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Coppen Jarghes

Doede Aepkens
Willem Alberda
Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Luitenant 14-02-1693
Cornet
Solliciteur 18-10-1683


Politieke Almanak 1699. 
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge
Otto Georg VeltmanBerent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant
Cornet 07-09-1698.
Zijn cornetsplaats is afkomstig van de overleden (begin augustus 1698) Frederich de Coningh
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe

Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Reinhold Princen
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Luitenant
Cornet
Solliciteur 07-09-1697
Warmold Ackema van Manneel
Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Coppen Jarghes

Doede Aepkens
Willem Alberda
Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Luitenant 14-02-1693
Cornet
Solliciteur 18-10-1683


Politieke Almanak 1700.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge
Otto Georg Veltman
Berent Knock
Majoor  14-10-1688
Luitenant
Cornet 07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe

Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Reynhold Princen
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Luitenant
Cornet
Solliciteur 07-09-1697
Warmold Ackema van Manneel
Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Coppen Jargers

Doede Aepkens
Willem Alberda
Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Luitenant 14-02-1693
Cornet
Solliciteur 18-10-1683


Politieke Almanak 1701.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Feyo Johan Sickinge
Otto Georg Veltman
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant
Cornet 07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe

Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Reynold Princen
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Luitenant
Cornet
Solliciteur 07-09-1697
Coppen Jarges

Willem AlberdaMenso Adolph Isinck
Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695 
Luitenant 07-09-1699
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de tot kapitein (07-09-1699) geavanceerde Doede Aepkens. 
Cornet december 1702
Solliciteur 18-10-1683
Warmold Ackema van Manneel
Ludolph Auwema
Johan Prinsen
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 24-06-1686
Cornet
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1702. 
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob prins van Hessen Homburgh
Olfert Jan Toppinga
Helprich Rosingh
Andreas Hofman
Kolonel 02-04-1692
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Hillebrand Jacob Gruys
Otto Georg Veltman
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant
Cornet 07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Johan Lewe
Sweer Clant
Oesebrant Jan Clant
Reynhold Princen
Kapitein 31-12-1679
Ritmeester 14-05-1686
Overleden te Nijmegen september 1702.
In zijn plaats aangesteld Wessel Emmius
27-11-1702.
Luitenant
Cornet
Solliciteur 07-09-1697
Coppen Jarges

Willem Alberda
Menso Adolph Isinck
Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Luitenant 07-09-1699
Cornet december 1702
Solliciteur 18-10-1683
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Jonas Wolff
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Johan Prinsen
Claes Ernst MillingaLucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 02-06-1702
Cornet
Overleden (geen datum vermeld).
In zijn plaats aangesteld Helperich Rosing
27-11-1702
Solliciteur
Hendrick Veltman
Abraham Coops
Evert van Dompselaer
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Ludolph Auwema
Philip Jarges
Onno Berent Gruys
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Feyo Johan Sickinge

Remmert van Ewsum
Reynt Ubbena
Lucas Marinus
Ritmeester 18-06-1701
Overleden 22-04-1702.
In zijn plaats aangesteld als ritmeester Remmert van Ewssum 12-08-1702.
In zijn plaats als luitenant aangesteld Johan Prinssen 02-06-1702.
Luitenant 12-08-1702
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1703.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman  
Kolonel 02-04-1692
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Johan Princen


Otto Georg Veltman
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 02-06-1702
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden (22-04-1702) ritmeester/luitenant
Feijo Jan Sickinge
Johan/Jan Princen overleden augustus 1703
In zijn plaats aangesteld Haro Casper Baron
van In en Kniphuisen 10-10-1703
Cornet 07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Coppen Jarges

Abraham Veltman
Leonard VeencampGosse Mennens Bennema 
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Luitenant
Cornet
Tot kapitein geavanceerd.
In zijn plaats aangesteld Peter Gerlach Verruci 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Helprich Rosingh


Jonas Wolff
Lucas Hammink
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 27-11-1702.
Zijn luitenantplaats is afkomstig van de overleden (geen datum) Claas Ernst Millinga.
Cornet
Solliciteur
Wesselus EmmiusSweer Clant
Tobias Johan van IddekingeReynold Princen
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702 
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (september 1702) Johan Lewe
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Zijn cornetsplaats is afkomstig van de tot luitenant geavanceerde (02-06-1702) Johan Princen
Solliciteur 07-09-1697
Hendrick Veltman
Abraham Coops
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Ludolph AuwemaPhilip Jarges
Onno Berent Gruys van Lellens
Lucas van Hoorn
Ritmeester 18-06-1701.
Ontslagen 13-05-1703.
In zijn plaats aangesteld Onno Berend Gruys van Lellens 13-04-1703.
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Remmert van Ewsum


Reynt Ubbena
Johan Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702.
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (22-04-1702) Feijo Jan Sickinge.  
Luitenant
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1704. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen Homburg
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman
Kolonel 02-04-1692
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Caspar van In- en Kniphuysen


Otto Georg Veltman
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703.
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden (augustus 1703) Jan Princen.
Cornet 07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Coppen Jarges
Abraham Veltman
Peter Gerlach Verruci


Gosse Mennens Bennema
Kapitein 24-03-1684
Ritmeester 01-02-1695
Overleden te Zwolle januari 1705.
In zijn plaats aangesteld Evert Lewe
28-02-1705.
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Zijn cornetsplaats is afkomstig van Leonard de Veencamp geavanceerd tot kapitein
Solliciteur 18-10-1683
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Helprich Rosingh
Jonas Wolff
Lucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 27-11-1702
Cornet
Solliciteur
Wesselus Emmius

Sweer Clant
Tobias Johan van Iddekinge
Reynold Princen
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 07-09-1697
Hendrick Veltman
Abraham Coops
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Remmert van Ewsum
Reynt Ubbena
Johan Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Onno Berent Gruys van Lellens
Philip Jarges
Peter ten Hoorn
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 13-04-1703
Luitenant
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1705.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg  

Naam Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob prins van Hessen Homburgh Kolonel 02-04-1692
Olfert Jan Toppinga


Evert Jan Toppinga
Andreas Hofman
Ritmeester
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (14-12-1696) Benting.
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Otto Georg Veltman
Berent Knock 
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet 07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers


Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden Bocco (of Ludolph ?) Auwema
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Helprich Rosingh
Jonas Wolff
Lucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 27-11-1702
Cornet
Solliciteur
Wesselus Emmius

Sweer Clant
Tobias Johan van Iddekinge
Reynold Princen
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 07-09-1697
Hendrick Veltman
Abraham Coops
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Remmert van Ewsum
Reynt Ubbena
Johan Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Onno Berent Gruys van Lellens
Philip Jarges
Hiltjen Scheltema
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 13-04-1703
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Evert LeweAbraham Veltman
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (Zwolle januari 1705) Coppen Jarghes
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683

  
Politieke Almanak 1706.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg  

Naam Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburgh Kolonel 02-04-1696
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman
Ritmeester
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Caspar Baron van In en Kniphuysen
Otto Georg Veltman
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet 07-09-1698
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Helprich Rosingh
Jonas Wolff
Lucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 27-11-1702
Cornet
Solliciteur
Wesselus Emmius

Sweer Clant
Tobias Johan van Iddekinge
Reynold Princen
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 07-09-1697
Hendrick Veltman
Abraham Coops
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Johan Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Onno Berent Gruys van Lellens
Philip Jarges
Hiltjen Scheltema
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 13-04-1703
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683


Politieke Almanak 1707. 
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692.
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman
Ritmeester .
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Otto Georg Veltman
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet 07-09-1698
Sollciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Hendrick Tekenborch
Jonas Wolff
Lucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 21-05-1706
Cornet
Solliciteur
Wesselus Emmius

Sweer Clant
Tobias Johan van Iddekinge
Reynold Princen
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 07-09-1697
Hendrick Veltman
Abraham Coops
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Johan Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Helprich Rosingh


Philip Jarges
Hiltjen Scheltema
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 21-05-1706.
Zijn ritmeesterplaats is afkomstig van de afgetreden Onno Berent Gruys.
Luitenant
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1708. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg  

Naam officier Rang met eventueel benoemingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman
Ritmeester
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Hendrick Tekenborch
Jonas Wolff
Lucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 21-05-1706
Cornet
Solliciteur
Wesselus Emmius

Sweer Clant
Tobias Johan van Iddekinge
Reynold Princen
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 07-09-1697
Overleden 12-06-1708
In zijn plaats aangesteld Roelef Bartolt Suirveldt 19-07-1708
Hendrik Veltman
Abraham Coops
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Johan Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Helprich Rosingh
Philip Jarges
Hiltjen Scheltema
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 21-05-1706
Luitenant
Cornet
Solliciteur

Politieke Almanak 1709.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel benoemingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen Homburg Kolonel 02-04-1692
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman
Ritmeester
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Caspar Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn   
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Hendrick Tekenborch
Jonas WolffLucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 21-05-1706
Cornet
Overleden 13-09-1709.
In zijn plaats aangesteld Jan Maximiliaan Eeck 23-03-1711
Solliciteur
Overleden 24-08-1710
In zijn plaats aangesteld Albertus Hachtinck
13-10-1710
Wesselus Emmius

Sweer Clant
Tobias Johan van Iddekinge
Roelef Bartels Suurvelt
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 19-07-1708
Zijn plaats is afkomstig van de overleden
(12-06-1708) Reynhold Princen
Hendrik Veltman
Abraham Coops
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Hendrick Ludolf Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Helprich Rosingh
Philip Jarges
Hiltjen Scheltema
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 21-05-1706
Luitenant
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1710. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg  

Naam officier Rang met eventueel benoemingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman
Ritmeester
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Caspar Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Frans Folckers
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant 25-05-1701
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Hendrick TekenborchVacature
Lucas Hamminck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 21-05-1706
Tot kapitein geavanceerd 18-02-1710
In zijn plaats aangesteld Jan Hindrick Vloot
18-02-1710
Cornet
Solliciteur
Wesselus Emmius

Sweer Clant
Tobias Johan van Iddekinge
Roelef Bartels Suurvelt
Kapiten 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Luitenant
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 19-07-1708
Hendrik Veltman
Vacature
Steven Princen
Jan Ubbo Elama
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Hij resigneerde.
In zijn plaats aangesteld Dr. Huibertus Brucherus 18-09-1710
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Hendrick Ludolf Sickinga
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1685
Helprich Rosingh
Philip Jarges
Hiltjen Scheltema
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 21-05-1706
Luitenant
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1711.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman
Ritmeester
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant
Frederick Willen Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck

Jan Hindrick VlootJan Maximiliaan Eeck


Albertus Hachtinck
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Luitenant 18-02-1710
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de tot kapitein (18-02-1710) geavanceerde Hendrick Tekenborgh
Cornet 23-03-1711
Zijn cornetsplaats is afkomstig van de overleden (24-08-1710) Jonas Wolf(f)
Solliciteur 13-10-1710.
Zijn solliciteursplaats is afkomstig van de overleden (24-08-1710) Lucas Hamminck
Wesselus EmmiusFrans Folckers
Tobias Johan van Iddekinge
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 04-02-1692
Ritmeester 27-11-1702
Hij transporteerde zijn plaats op Johan Duirsema 20-02-1712.
Luitenant 25-05-1701
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 19-07-1708
Hendrick Veltman
Sweer Boldewijn Gruys van LellensSteven Princen
Hubertus Brucherus
Ritmeester 14-12-1693
Luitenant 20-01-1711
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de tot kapitein (30-03-1709) geavanceerde Abraham Coops
Cornet
Solliciteur 18-09-1710
Zijn solliciteursplaats is afkomstig van de geresigneerde Jan Ubbo Elama
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Hindrick Ludolph Sickinghe
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Helprich Rosinck
Philip Jarges
Hiltjen Scheltema
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 21-05-1706
Luitenant
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1712.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel datum van aanstelling
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692.
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Andreas Hofman 
Ritmeester
Cornet
Solliciteur
Overleden 08-03-1713
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant
Frederick Willem Lewe
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Johan Oesewolt Eeck
Jan Hindrick Vloot
Jan Maximiliaan Eeck
Albertus Hachtinck 
Kapitein 19-07-1690
Ritmeester 18-06-1701
Overleden 31-10-1712.
In zijn plaats aangesteld Jurjen Wetter
03-12-1712.
Luitenant 18-02-1710
Cornet 23-03-1711
Solliciteur 13-10-1710
Hendrick VeltmanSweer Boldewijn Gruys van Lellens
Steven Princen
Hubertus Brucherus
Ritmeester 14-12-1693.
Inpretrabel verklaard 25-03-1712.
In zijn plaats aangesteld Swier Boldewijn Gruys van Lellens 11-04-1712.
Luitenant 20-01-1711
Cornet
Solliciteur 18-09-1710
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Hindrick Ludolph Sickinghe
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Jan Duirsema
Frans Folckers
Tobias Johan van Iddekinge
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van Wessel Emmius die deze op hem transporteerde
Luitenant 25-05-1701
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 19-07-1708
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Helprich Rosinck
Philip Jarges
Christiaen Folman
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 21-05-1706
Luitenant
Cornet
Solliciteur


Politieke Almanak 1713.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel datum van aanstelling
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692.
Olfert Jan Toppinga
Evert van Dompselaer
Vacature
Ritmeester
Cornet
Solliciteur
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Berent Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Remmert van Ewsum
Edzard Antony Rengers
Hindrick Ludolph Rengers
Lucas Marinus
Ritmeester 12-08-1702
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Jan Duirsema

Frans Folckers
Tobias Johan van Iddekinge
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 02-06-1702
Solliciteur 19-07-1708
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Helprich Rosinck
Philip Jarges
Christiaen Folman
Lucas ten Hoorn
Ritmeester 21-05-1706
Luitenant
Cornet
Solliciteur
Jurrien WetterJan Hindrick Vloot
Jan Maximiliaan Eeck
Albertus Hachtinck
Ritmeester 31-12-1712.
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (31-10-1712) Johan Oesewolt Eeck.
Luitenant 18-02-1710
Cornet 23-03-1711
Solliciteur 13-10-1710
Sweer Boldewijn Gruys van Lellens


Joachim Adolph Jarges
Steven Princen
Hubertus Brucherus
Ritmeester 11-04-1712.
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de inpretrabel verklaarde Hendrick Veltman.
Luitenant
Cornet
Solliciteur 18-09-1710


Politieke Almanak 1714. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg  

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Bernhard Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683

 
Politieke Almanak 1715. 
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692.
Edzard Jacob Tjarda van Starckenborch
Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Bernhard Knock
Majoor 14-10-1688
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683


Politieke Almanak 1716.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692.
Edzard Jacob Tjarda van StarckenborchHaro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Albert Jan Tjarda van Starckenborch
Bernhard Knock
Majoor 14-10-1688.
Overleden 26-06-1716.
In zijn plaats aangesteld Gerard Sichterman
06-07-1716.
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Solliciteur 14-12-1693
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Ritmeester 28-02-1705
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683  


Politieke Almanak 1717. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Majoor 21-09-1716
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Jan Duursema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Haro Casper Baron van In- en Kniphuisen
Albert Jan Tjarda van StarckenborchBernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Zijn ritmeesterplaats is afkomstig van de overleden (26-06-1716) generaal-majoor en ritmeester Edzard Jacob Tjarda van Starckenborgh
Luitenant 10-10-1703
Cornet
Overleden juli 1717
In zijn plaats aangesteld Jonker Willem Alberda van Nijenstein 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


 Politieke Almanak 1718. 
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel de aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Evert Lewe
Reint Ubbena
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Majoor 21-09-1716
Luitenant
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Warmold Ackema van Manneel
Sweer Clant


Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Ritmeester 14-09-1689
Luitenant
Overleden, waarschijnlijk in 1718
In zijn plaats aangesteld Reint Ubbena 
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-2-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen
Jonker Willem Alberda van NijensteinBernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 10-10-1703
Cornet 19-10-1717
Zijn cornetsplaats is afkomstig van de overleden (juli 1717) Albert Jan Tjarda van Starckenborch 
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1719.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel de aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Reint Ubbena


Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 21-02-1719
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden (geen datum vermeld) Sweer Clant
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Jonker Hero Moritz Gruys


Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Majoor 09-04-1710
Luitenant 23-02-1719
Aangesteld als kapitein 25-08-1719 in plaats van de overleden (1719) Joan Maximiliaan Eeck
Hero Moritz Gruys overleden 11-06-1720
In zijn plaats aangesteld Johan Isebrants
08-06-1720
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 18-10-1683
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Haro Casper Baron van In- en Kniphuysen


Jonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 10-10-1703
Hij transporteerde zijn luitenantsplaats aan Gellius Joseph Pathuis 27-12-1719
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1720.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg  

Naam officier Rang met eventueel de aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Reint Ubbena
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 21-02-1719
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Peter Gerlach Verruci
Gosse Mennens Bennema
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 29-01-1703
Solliciteur 18-10-1683
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Gellius Joseph PathuysJonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 27-12-1719
Haro Casper Baron van In- en Kniphuisen transporteerde zijn luitenantsplaats aan Gellius Joseph Pathuis op genoemde datum
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1721.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel de aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Reint Ubbena
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 21-02-1719
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Peter Gerlach Verruci
Vacature
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 29-11-1703
Solliciteur 
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Gellius Joseph Pathuys
Jonker Willem Alberda van Nijenstein  
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 27-12-1719
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1722.  
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel de aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Reint Ubbena
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 21-02-1719
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Peter Gerlach Verruci
Vacature
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 29-11-1703
Solliciteur
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Gellius Joseph Pathuys
Jonker Willem Alberda van Nijenstein  
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 27-12-1719
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1723.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel de aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Reynt UbbenaOnno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 21-02-1719.
Overleden 13-05-1723.
In zijn plaats aangesteld de cornet Peter Gerlach Verruci 17-05-1723
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Peter Gerlach Verruci
Vacature
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 29-11-1703  
Tot luitenant geavanceerd 17-05-1723  in plaats van de overleden (13-05-1723) Reint Ubbena. In zijn plaats als cornet aangesteld Matthias Haijko Appius, juni 1723.   
Solliciteur
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Gellius Joseph Pathuys
Jonker Willem Alberda van Nijenstein  
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 27-12-1719
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1724.
Register der compagnieën te paard.                    Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob, Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Maneel
Peter Gerlach Verruci


Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden (13-05-1723) Reint Ubbena
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Mattheus Haiko/Haico Appius
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet in juni 1723.
Zijn cornetsplaats is afkomstig van Pieter Gerlach Verruci die 15-05-1723 tot luitenant avanceerde
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Barthold Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 02-12-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Gellius Joseph Pathuys
Jonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 27-12-1719
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1725.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Peter Gerlach Verruci
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reijnt Eenens
Tjaardt Gerlacius
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 07-06-1725
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Bartholds Suurvelt
Kapitein 01-03-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Allard Philip Tjaarda van Starckenborgh
Jonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 25-03-1725
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693

  
Politieke Almanak 1726. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment vaan Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Peter Gerlach Verruci
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reijnt Eenens
Tjaardt Gerlacius
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 07-06-1725
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Bartholds Suurvelt
Kapitein 01-05-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Allard Philip Tjaarda van Starckenborgh
Jonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 25-03-1725
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1727.
Regsiter der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel
Peter Gerlach Verruci
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Mattheus Haiko/Haico Appius
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeyckes
Roelef Bartholds Suurvelt
Kapitein 01-05-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Sollciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Allard Philip Tjaarda van Starckenborgh
Jonker Willem Alberda van Nijenstein  
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 25-03-1725
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1728.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 19-04-1709
Warmold Ackema van Manneel

Peter Gerlach Verruci
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Brigadier 11-03-1729
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Tjaardt Gerlacius
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 07-06-1725
Jan Duirsema

Frans Fockers
Focko Haeykes
Roelef Bartholds Suurvelt
Kapitein 01-05-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman

Allard Philip Tjaarda van Starckenborgh
Jonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Luitenant 25-03-1725
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1729.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Warmold Ackema van Manneel
Peter Gerlach Verruci
Onno Joest van Alberda
Evert Coehoorn
Kolonel 07-04-1710
Brigadier 11-03-1729
Overleden december 1729.
In zijn plaats aangesteld Jan Roelef Jarges 20-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet
Solliciteur 08-09-1685
Evert Lewe
Reynt Eenens
Tjaardt Gerlacius
Majoor 09-04-1710
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 07-06-1725
Jan Duirsema

Frans Folckers
Focke Haeykes
Roelef Bartholds Suyrvelt
Kapitein 01-05-1703
Ritmeester 20-02-1712
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Gerhard Sichterman
Allard Philip Tjaarda van Starckenborgh
Jonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 18-11-1709
Ritmeester 06-07-1716
Overleden 10-02-1730.
In zijn plaats aangesteld Matthias Haijko Appius 21-02-1730
Luitenant 25-03-1725
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693


Politieke Almanak 1730.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Reint Eenens
Tjaardt Gerlacius
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 11-11-1719
Cornet 07-06-1725
Jan Duirsema
Frans Folckers
Focke Haeykes
Roelef Bartholds Suyrvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico AppiusJacob Daniel GruysJonker Willem Alberda van Nijenstein
Bernhard Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Zijn ritmeesterplaats is afkomstig van de overleden (10-02-1730) Gerhard Sichterman
Luitenant 20-02-1730.
Overleden 14-09-1730
In zijn plaats aangesteld Jan Keyser
19-02-1731
Cornet 19-10-1717
Solliciteur 14-12-1693
Jan Roelef Jarghes
Peter Gerlach Verruci
Jan Albert Joost Gruys
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (december 1729) brigadier en ritmeester Warmold Ackema van Manneel
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1731.
Regsiter der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Peter Gerlach Verruci
Rembt Tobias van Iddekinge
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 18-08-1730
Jan Duirsema
Frans Folckers
Focke Haeykes
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keyser


Unico Evert Alberda
Bernhard Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731.
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden (14-09-1730) Jacob Daniel Gruys.
Cornet 15-02-1731
Solliciteur 14-12-1693
Jan Roelef Jarghes

Reint EenensJan Albert Joost Gruys
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Kapitein-luitenant 11-11-1719.
Overleden (geen datum).
In zijn plaats aangesteld Rembt Tobias van Iddekinge 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1732. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Peter Gerlach Verruci
Willem de Raadt
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 20-07-1731
Jan Duirsema
Frans Folckers
Focke Haeykes
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 25-05-1701
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keyser
Unico Evert Alberda
Bernhard Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731
Cornet 15-02-1731
Solliciteur 14-12-1693
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van IddekingeJan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731.
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden (geen datum) kapitein-luitenant Reint Eenes.
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1733. 
Regsiter der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Peter Gerlach Verruci
Willem de Raadt
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 20-07-1731
Jan Duirsema
Frans FolckersFocke Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 25-05-1701.
Overleden mei 1733.
In zijn plaats aangesteld Jonker Johan Lewe
10-01-1735.
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keyser
Evert Jan Lewe
Bernhard Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731
Cornet  23-06-1732
Solliciteur 14-12-1693
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Jan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1734. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Peter Gerlach Verruci
Willem de Raadt
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 20-07-1731
Jan Duirsema
Vacature
Focke Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant    ---
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keyser
Evert Jan Lewe
Bernhard Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731
Cornet 23-06-1732
Solliciteur 14-12-1693
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Jan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1735. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Peter Gerlach Verruci
Willem de Raadt
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 20-07-1731
Jan Duirsema
Jonker Jan Lewe


Focke Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 10-01-1735.
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de overleden (mei 1733) Frans Folckers
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keijser
Berent van Iddekinge
Bernhard Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 14-12-1693
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Jan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1736.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Pieter Gerlach Verruci
Feyo Sickinghe
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Luitenant 07-09-1735
Jan Duirsema
Jonker Jan Lewe
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 10-01-1735
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keijser
Berent van Iddekinge
Bernhard Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 14-12-1693
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Jan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1737.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Pieter Gerlach Verruci
Feyo Sickinghe
Paulus Laman
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Luitenant 07-09-1735
Solliciteur 09-02-1737
Jan Duirsema
Jonker Jan Lewe
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 10-01-1735.
Tot kapitein genomineerd 04-10-1737.
In zijn plaats aangesteld tot luitenant
(04-10-1737) de vaandrig Hindrik Ferdinand Lewe
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keijser
Berent van Iddekinge
Bernhard/Berent Knock
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 14-12-1693
Overleden 04-06-1737.
In zijn plaats aangesteld Robertus Alberthoma  29-10-1737
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Jan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn 
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1738.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Pieter Gerlach Verruci
Hindrik Jan Wichers
Paulus Laman
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 05-09-1737
Solliciteur 09-02-1737
Jan Duirsema
Hindrik Ferdinand Lewe
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 04-10-1737
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Johan Keijser
Berent van Iddekinge
Robertus Alberthoma
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Luitenant 19-02-1731.
Tot kapitein genomineerd 20-01-1739
In zijn plaats aangesteld Georg Kemmerer en gecontinueerd als kapitein-luitenant
20-01-1739
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 29-10-1737.
Zijn solliciteursplaats is afkomstig van de overleden (04-06-1737) Bernard Cnock / Knock
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Jan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1739.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Evert Lewe
Pieter Gerlach Verruci
Hindrik Jan Wichers
Paulus Laman
Kolonel 23-02-1730
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 05-09-1737
Solliciteur 09-02-1737
Jan Duirsema
Hindrik Ferdinand Lewe
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 04-10-1737
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Georg Kemmerer van OostbroekBerent van Iddekinge
Robertus Alberthoma
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Kapitein-luitenant 20-01-1739.
Zijn plaats is afkomstig van de kapitein-luitenant Johan Keijser, die tot kapitein werd genomineerd 
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 29-10-1737
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Jan Albert Joost Gruis
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 20-02-1730
Solliciteur 08-09-1685


Politieke Almanak 1740.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-0-1709
Evert Lewe

Pieter Gerlach Verruci
Hindrik Jan Wichers
Paulus Laman
Ritmeester 28-02-1705
Kolonel 23-02-1730
Overleden 14-12-1740.
In zijn plaats als ritmeester aangesteld de majoor Carel Frederik Baron van Wartensleben 22-07-1741
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 05-09-1737
Solliciteur 09-02-1737
Jan Duirsema
Hindrik Ferdinand Lewe
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 04-10-1737
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Matthias Haico Appius

Georg Kemmerer van Oostbroek
Berent van Iddekinge
Robertus Alberthoma
Kapitein 07-06-1725
Ritmeester 21-02-1730
Kapitein-luitenant 20-01-1739
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 29-10-1737
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Edsart Willem Lewe
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 25-02-1740
Solliciteur 08-09-1685Politieke Almanak 1741. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Matthias Haico Appius

Georg Kemmerer van Oostbroek
Berent van Iddekinge
Robertus Alberthoma
Kapitein 07-06-1725
Kolonel 31-01-1741
Kapitein-luitenant 20-01-1739
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 29-10-1737
Feyo Sickinghe Majoor 31-01-1741
Jan Duirsema
Hindrik Ferdinand Lewe
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt 
Majoor 23-02-1730
Luitenant 04-10-1737
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Edsard Willem Lewe
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 25-02-1740
Solliciteur 08-09-1685
Vacature
Pieter Gerlach Verruci
Hindrik Jan Wichers
Paulus Laman
Ritmeester
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 05-09-1737
Solliciteur 09-02-1737


Politieke Almanak 1742. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Matthias Haico Appius

Georg Kemmerer van Oostbroek
Berent van Iddekinge
Robertus Alberthoma
Kapitein 07-06-1725
Kolonel 31-01-1741
Kapitein-luitenant 20-01-1739
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 29-10-1737
Feyo Sickinghe Majoor 31-01-1741
Jan Duirsema
Hindrik Ferdinand Lewe
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt 
Majoor 23-02-1730
Luitenant 04-10-1737
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Carel Frederik Baron van Wartensleben
Pieter Gerlach Verruci
Pieter Carpentier Wildervanck
Paulus Laman
Majoor 01-03-1740
Ritmeester 22-07-1741
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de overleden (14-12-1740) ritmeester en kolonel Evert Lewe.
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 13-05-1741
Solliciteur 09-02-1737
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge 
Edsard Willem Lewe
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 25-02-1740
Solliciteur 08-09-1685
Theod. Finony Adjudant
Cornet 14-03-1741


Politieke Almanak 1743. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederik Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Luitenant-generaal 01-01-1709
Matthias Haico Appius

Georg Kemmerer van Oostbroek
Berent van Iddekinge
Robertus Alberthoma
Kapitein 07-06-1725
Kolonel 31-01-1741
Kapitein-luitenant 20-01-1739.
Tot vice-kapitein geavanceerd 17-01-1744.
In zijn plaats aangesteld tot vice-luitenant Willem Falkoner.
Tot kapitein effectief aangesteld 13-08-1745
In zijn plaats als luitenant aangesteld Berent Tjassens Crans 13-08-1745.
Hierdoor is de vice-luitenant Willem Falkoner uitgevallen. 
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 29-10-1737
Overleden in 1743.
In zijn plaats aangesteld Enno Rijpma 23-01-1744
Feyo Sickinghe Majoor 31-01-1741
Jan Duirsema
Hindrik Ferdinand Lewe

Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt 
Majoor 23-02-1730
Luitenant 04-10-1737.
Tot oud kapitein geavanceerd 10-02-1744
In zijn plaats aangesteld Albertus Aemilius Lammoraal Rengers 09-03-1745.
Hierdoor is de vice-luitenant Frederik August Alexander van Wartensleben uitgevallen.
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Carel Frederik Baron van Wartensleben

Pieter Gerlach Verruci
Tobias Jan van Iddekinge  
Paulus Laman
Majoor 01-03-1740
Ritmeester 22-07-1741
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Cornet 04-04-1742
Solliciteur 09-02-1737
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge 
Edsard Willem Lewe
Evert Coehoorn
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 25-02-1740
Solliciteur 08-09-1685
Theod. Finony Adjudant
Cornet 14-03-1741


Politieke Almanak 1744.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Generaal 01-01-1742
Matthias Haico Appius

Willem Falconer


Abel Coenders van Helpen
Berent van Iddekinge
Enno Rijpema
Kapitein 07-06-1725
Kolonel 31-01-1741
Vice-luitenant 17-01-1744.
Zijn plaats is afkomstig van de tot vice-kapitein geavanceerde Georg Kemmerer
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 23-01-1744.
Zijn solliciteursplaats is afkomstig van de overleden (in 1743) Robertus Alberthoma.
Feyo Sickinghe


Nicolaas van Berchhuys
Jan Gerard Woldring
Hindrik Berghuys
Edsard Pompejus Smith
Kapitein 05-09-1737
Majoor 31-01-1741
Ritmeester 17-01-1744
Luitenant 27-01-1744. 
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 20-01-1744
Solliciteur 17-01-1744
Jan Duirsema
Frederik August Alexander van Wartensleben
Hindrik Alstorph
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 11-02-1744
Sous-luitenant 20-01-1744
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Carel Frederik Baron van Wartensleben

Pieter Gerlach Verruci
Bartolt Canter
Tobias Jan van Iddekinge
Paulus Laman
Ritmeester 22-07-1741
Kolonel 19-09-1742
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 04-04-1742
Solliciteur 09-02-1737
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Albertus Aemilius Lammerael/ Lammorael Rengers
Berent Jan Coenders van Helpen
Evert Coehoorn 
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-07-1731
Cornet 25-03-1743
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet 10-02-1744
Solliciteur 08-09-1685
Unico Evert Alberda

Evert Joost Du Chesnoy
Roelef Gerard Feytsema Gruys
Vacature
Edsard Tjaarda van Starckenborgh
Kapitein 23-06-1732
Ritmeester 10-02-1744
Luitenant 10-02-1744
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet
Solliciteur 10-02-1744
Theod. Finony Adjudant
Cornet 14-03-1741


Politieke Almanak 1745.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Generaal 01-01-1742
Matthias Haico Appius
Willem Falconer
Abel Coenders van Helpen
Berent van Iddekinge
Enno Rijpema
Kapitein 07-06-1725
Kolonel 31-01-1741
Uit militaire dienst ontslagen in 1745.
In zijn plaats als ritmeester aangesteld Jan Abraham Veldtman 13-08-1745
Vice-luitenant 17-01-1744
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 23-01-1744
Feyo Sickinghe

Nicolaas van Berchhuys
Jan Gerard Woldring
Hindrik Berghuys
Edsard Pompejus Smith
Kapitein 05-09-1737
Majoor 31-01-1741
Ritmeester 17-01-1744
In 1745 uit militaire dienst gedemiteerd.
In zijn plaats aangesteld tot ritmeester Jacob van Bosveld 01-06- 1747.
Luitenant 27-01-1744.
Tot oud kapitein geavanceerd 13-08-1745.
In zijn plaats aangesteld de vice-luitenant Willem Falkoner
13-08-1745
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 20-01-1744
Solliciteur 17-01-1744
Jan Duirsema
Frederik August Alexander van Wartensleben


Hindrik Alstorph
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 11-02-1744. Uitgevallen 09-03-1745 door de promotie tot luitenant van Albertus Aemilius Lammorael Rengers.
Sous-luitenant 20-01-1744
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Carel Frederik Baron van Wartensleben

Pieter Gerlach Verruci
Bartolt Canter
Tobias Jan van Iddekinge
Paulus Laman
Ritmeester 22-07-1741
Kolonel 19-09-1742
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 04-04-1742
Solliciteur 09-02-1737
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge
Albertus Aemilius Lammerael Rengers
Berent Jan Coenders van Helpen
Evert Coehoorn 
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-06-1731
Sous-luitenant 10-02-1744.
Tot luitenant geavanceerd 18-03-1745.
In zijn plaats tot sous-luitenant aangesteld de cornet Antonius Fredrik van Dompselaer
13-08-1745.
Cornet 10-02-1744
Solliciteur 08-09-1685
Unico Evert Alberda

Evert Joost Du ChesnoyRoelef Gerard Feytsema Gruys
Antonius Fredrik van Dompselaar
Edsard Tjaarda van Starckenborgh
Kapitein 23-06-1732
Ritmeester 10-02-1744
Luitenant 10-02-1744.
Tot oud kapitein geavanceerd 13-08-1745.
In zijn plaats aangesteld tot luitenant Roelef Gerard Feytsema Gruys 13-08-1745.
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet 23-04-1744
Solliciteur 10-02-1744
Bartolt Canter Kwartiermeester / Sous-luitenant 17-01-1744
Theod. Finony Adjudant
Cornet 14-03-1741


Politieke Almanak 1746.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Hessen-Homburg

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Frederick Jacob Prins van Hessen-Homburg Kolonel 02-04-1692
Generaal 01-01-1742
Carel Frederik Baron van Wartensleben

Pieter Gerlach Verruci
Bartolt Canter
Tobias Jan van Iddekinge
Paulus Laman
Kolonel 19-09-1742 en bij changement tot kolonel van de cavalerie 08-11-1745
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 04-04-1742
Solliciteur 09-02-1737
Jan Baron van Lintelo Majoor 13-08-1745
Jan Duirsema
Coppen Lambert Stachauwer
Hindrik Alstorph
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 07-02-1746
Sous-luitenant 20-01-1744
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge

Allard Joost Jarghes


Antony Fredrik van Dompselaer

Evert Coehoorn 
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-6-1731
Kapitein-luitenant 20-04-1745
Cornet 09-03-1745
Sous-luitenant 21-01-1746.
In plaats van Berent Jan Coenders, cessat.
Sous-luitenant 18-03-1745
Kapitein-luitenant 21-01-1746
Solliciteur 08-09-1685
Unico Evert Alberda

Roelef Gerard Feitsema GruysFrederick August Alexander van Wartensleben
Vacature
Edsard Tjaarda van Starckenborgh
Kapitein 23-06-1732
Ritmeester 10-02-1744
Luitenant 13-08-1745.
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de tot oud kapitein geavanceerde Evert Joost du Chesnoij 13-08-1745.
Sous-luitenant 14-01-1746

Cornet
Solliciteur 10-02-1744
Jan Abraham VeldtmanBerent Tjassens van Crans
Abel Coenders van Helpen
Berent van Iddekinge
Enno Rijpema 
Ritmeester 13-08-1745.
Zijn ritmeestersplaats is afkomstig van de in 1745 ontslagen kolonel en ritmeester Matthias Haijko Appius
Luitenant 13-08-1745
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet 02-02-1735
Solliciteur 23-01-1744
Vacature
Willem Falconer
Jan Gerard Woldring
Hindrik Berghuys
Edsard Pompejus Smith
Ritmeester
Luitenant 13-08-1745
Kapitein-luitenant 16-11-1745
Zijn luitenantsplaats is afkomstig van de tot oud kapitein geavanceerde (13-08-1745) Nicolaas Berchuis
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 20-01-1744
Solliciteur 17-01-1744
Bartolt Canter Kwartiermeester / Sous-luitenant 17-01-1744
Christiaan Timmerman Adjudant


Politieke Almanak 1747.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Lintelo

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Jan Baron van Lintelo Kolonel 31-12-1746
Carel Frederik Baron van Wartensleben

Pieter Gerlach Verruci
Frederick August Alexander van Wartensleben
Tobias Jan van Iddekinge
Paulus Laman
Kolonel 19-09-1742 en bij changement tot Kolonel van de cavalerie 08-11-1745
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Sous-luitenant 14-01-1746

Cornet 04-04-1742
Solliciteur 09-02-1737
Roelef Gerard Feytsema Gruys Majoor 31-12-1746
Jan Duirsema
Coppen Lambert Stachauwer
Hindrik Alstorph
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 07-02-1746
Sous-luitenant 20-01-1744
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge

Allard Joost Jarghes
Antony Fredrik van Dompselaer

Evert Coehoorn 
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-06-1731
Kapitein-luitenant 20-04-1745
Sous-luitenant 21-01-1746
Cornet 18-03-1745
Kapitein-luitenant 21-01-1746
Solliciteur 08-09-1685
Unico Evert Alberda

Bartholt Canter
Carel Georg Frylink
Edsard Tjaarda van Starckenborgh
Kapitein 23-06-1732
Ritmeester 10-02-1744
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 17-05-1746
Solliciteur 10-02-1744
Jan Abraham Veldtman
Berent Tjassens van Crans


Albel Coenders van Helpen
Samuel Emmius van Crans
Enno Rijpema 
Ritmeester 13-08-1745
Luitenant 13-08-1745.
Hierdoor uitgevallen de luitenant Willem Falkoner.
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet 08-09-1746
Solliciteur 23-01-1744
Vacature
Willem Falconer

Jan Gerard Woldring
Hindrik Berghuys
Edsard Pompejus Smith
Ritmeester
Luitenant 13-08-1745
Kapitein-luitenant 16-11-1745
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 20-01-1744
Solliciteur 17-01-1744
Bartolt Canter Kwartiermeester / Sous-luitenant 17-01-1744
Christiaan Timmerman Adjudant


Politieke Almanak 1748.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Lintelo 

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Jan Baron van Lintelo Kolonel 31-12-1746
Carel Frederik Graaf van Wartensleben


Pieter Gerlach Verruci
vacature
Tobias Jan van Iddekinge
Paulus Laman
Kolonel 19-09-1742 en bij changement tot kolonel van de cavalerie 08-11-1745
Generaal-majoor 16-05-1747
Kapitein-luitenant 17-05-1723
Sous-luitenant
Cornet 04-04-1742
Solliciteur 09-02-1737
Roelef Gerard Feytsema Gruys Majoor 31-12-1746
Jan Duirsema
Coppen Lambert Stachauwer
Vacature
Focko Haeykens
Roelef Bartholds Suirvelt
Majoor 23-02-1730
Luitenant 07-02-1746
Sous-luitenant
Cornet 26-02-1714
Solliciteur 19-07-1708
Jan Roelef Jarghes

Rembt Tobias van Iddekinge


Allard Joost Jarghes
Antony Fredrik van Dompselaer

Evert Coehoorn 
Kapitein 18-06-1725
Ritmeester 20-02-1730
Luitenant 20-06-1731
Kapitein-luitenant 20-04-1745
Ritmeester juli 1747
Sous-luitenant 21-01-1746
Cornet 18-03-1745
Kapitein-luitenant 21-01-1746
Solliciteur 08-09-1685
Unico Evert Alberda

Roelef Gerard Feitsema Gruys

Bartholt Canter
Carel Georg Frylink
Edsard Tjaarda van Starckenborgh
Kapitein 23-06-1732
Ritmeester 10-02-1744
Luitenant 04-04-1742 ??
Majoor 31-12-1746
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 17-05-1746
Solliciteur 10-02-1744
Jan Abraham Veldtman

Berent Tjassens van Crans
Albel Coenders van Helpen
Samuel Emmius van Crans
Enno Rijpema 
Ritmeester 13-08-1745
Majoor 07-11-1747
Luitenant 13-08-1745
Sous-luitenant 10-02-1744
Cornet 08-09-1746
Solliciteur 23-01-1744
Jacob van Bosvelt
Vacature
Jan Gerard Woldring
Hindrik Berghuys
Edsard Pompejus Smith
Ritmeester 01-06-1747
Luitenant
Sous-luitenant 17-01-1744
Cornet 20-01-1744
Solliciteur 17-01-1744
Bartolt Canter Kwartiermeester / Sous-luitenant 17-01-1744
W. F. Saaltser Piqueur
Cornet 10-01-1746
Christiaan Timmerman Adjudant


Memoria:
Anno 1749 is geen nieuwe bestelling van  ambten geschied.

Van 1750 t/m 1752 worden in de Politieke Almanak geen militairen vermeld.  

Politieke Almanak 1753.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

Adam Fredrick Drichst
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749
Luitenant 11-12-1744
Johan Kien
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Generaal-majoor 16-05-1747
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-5-1750
Michiel Ricard
Jan Hesselt van Dinter

Hindrik Georg Steenhard
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 13-08-1731 en met de rang van Ritmeester titulair 08-12-1748
Sous-luitenant 09-11-1743 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1754.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

Adam Fredrick Drichst
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749
Luitenant 11-12-1744
Johan Kien
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Generaal-majoor 16-05-1747
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang als luitenant titulair 28-05-1750
Michiel Ricard
Jan Hesselt van Dinter

Hindrik Georg Steenhard
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 13-08-1731 en met de rang van Ritmeester titulair 08-12-1748
Sous-luitenant 09-11-1743 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1755.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

Adam Fredrick Drichst
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van  Ritmeester 22-08-1749
Luitenant 11-12-1744
Michiel Ricard
Jan Hesselt van Dinter

Hindrik Georg Steenhard
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 13-08-1731 en met de rang van Ritmeester titulair 08-12-1748
Sous-luitenant 09-11-1743 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
David Constantijn Baron Du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1730
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1756.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

Adam Fredrick Drichst
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749
Luitenant 11-12-1744
Michiel Ricard
Jan Hesselt van Dinter

Hindrik Georg Steenhard
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 13-08-1731 en met de rang van Ritmeester titulair 08-12-1748
Sous-luitenant 09-11-1743 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
David Constantijn Baron Du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1730
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1757.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

Adam Fredrick Drichst
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749
Luitenant 11-12-1744
Michiel Ricard
Jan Hesselt van Dinter

Hindrik Georg Steenhard
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 13-08-1731 en met de rang van Ritmeester titulair 08-12-1748
Sous-luitenant 09-11-1743 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
David Constantijn Baron Du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1730
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1758.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

Adam Fredrick Drichst
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749
Luitenant 11-12-1744
Michiel Ricard
Jan Hesselt van Dinter

Hindrik Georg Steenhard
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 13-08-1731 en met de rang van Ritmeester titulair 08-12-1748
Sous-luitenant 09-11-1743 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
David Constantijn Baron Du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1730
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1759.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

J. van der Gronden
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749
Luitenant
Michiel Ricard
Jan Hesselt van Dinter

Hindrik Georg Steenhard
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 13-08-1731 en met de rang van  Ritmeester titulair 08-12-1748
Sous-luitenant 09-11-1743 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
David Constantijn Baron Du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1730
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1760.
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal. Het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

J. van der Gronden
Generaal-majoor16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749
Luitenant
Michiel Ricard
Hindrik Georg Steenhard
Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 29-12-1759
Cornet 29-12-1759
David Constantijn Baron Du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieris
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1730
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbets
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant-titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1761.
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 3e en 4e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Jacob Bronsdorff

J. van der Gronden
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant en met de rang van Ritmeester 22-08-1749 
Luitenant
Michiel Ricard
Hendrik George Steenhard
Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 29-12-1759
Cornet 29-12-1759
David Constantijn Baron du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieres

 
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Aarnout Jongermaats
Harman Pieter Dibbits
Majoor 13-02-1750
Premier luitenant 11-12-1744
Luitenant titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1762. 
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e  en 2e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Aarnout Jongermaats
J. W. van Eck
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant 11-12-1744 
Sous-luitenant
Michiel Ricard
Hendrik George Steenhard
Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 29-12-1759
Cornet 29-12-1759
David Constantijn Baron du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Jacob Isak Gallieres

 
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Sous-luitenant 23-08-1745 en met de rang van luitenant titulair 28-05-1750
Hermannus Reynst
Wilhelmus Regnerus Siegers
Diderik A. de Vries
Harman Pieter Dibbits
Majoor 13-02-1750
Ritmeester-commandant 11-10-1749
Premier luitenant
Luitenant titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1763.
Register der compagnieën te paaard.  Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e  en 2e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Aarnout Jongermaats
J. W. van Eck
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant 11-12-1744 
Sous-luitenant
Michiel Ricard/ Riccardt
Jacob Isak Gallieres
Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 19-04-1762
Cornet 29-12-1759
David Constantijn Baron du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Hendrik van Massau
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van  Ritmeester titulair 28-05-1750
Sous-luitenant 11-10-1746
Hermannus Reynst/ Reinst
Wilhelmus Regnerus Siegers
Diderik A. de Vries
Harman Pieter Dibbits
Majoor 13-02-1750
Ritmeester-commandant 11-10-1749
Premier luitenant
Luitenant titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1764. 
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e  en 2e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Aarnout Jongermaats
J. W. van Eck
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant 11-12-1744 
Sous-luitenant
Michiel Ricard/ Riccardt
Jacob Isak Gallieres
Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 19-04-1762
Cornet 29-12-1759
David Constantijn Baron du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Hendrik van Massau
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Sous-luitenant 11-10-1746
Hermannus Reynst/ Reinst
Wilhelmus Regnerus Siegers
Diderik A. de Vries
Harman Pieter Dibbits
Majoor 13-02-1750
Ritmeester-commandant 11-10-1749
Premier luitenant
Luitenant titulair 08-05-1750


Politieke Almanak 1765. 
Register der compagnieën te paard.   Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e  en 2e eskadron.

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Aarnout Jongermaats
J. W. van Eck
Generaal-majoor 16-05-1747
Premier luitenant 11-12-1744 
Sous-luitenant
Michiel Ricard/ Riccardt
Jacob Isak Gallieres
Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 19-04-1762
Cornet 29-12-1759
David Constantijn Baron du Tour
Jan Diderik Blocklandt

Hendrik van Massau
Majoor 03-10-1746
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Sous-luitenant 11-10-1746
Hermannus Reynst/ Reinst
Wilhelmus Regnerus Siegers
Diderik A. de Vries
Harman Pieter Dibbits
Majoor 13-02-1750
Ritmeester-commandant 11-10-1749
Premier luitenant
Luitenant titulair 08-05-1750
J. G. Herbigh Adjudant
W. F. Seltfer Piqueur 22-10-1749

 
Politieke Almanak 1766.
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e  en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits
A. C. Vermeulen 
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant 08-05-1750 
Cornet 13-11-1743
Michiel Ricard/ Riccardt
Jacob Isak Gallieres
Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 28-05-1750
Cornet 17-12-1745
Hermannus Reinst
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
Kolonel 13-02-1750
Ritmeester titulair 18-03-1766
Sous-luitenant 11-10-1746
David Constantijn du Tour
Jan Diderik Bloklandt

Joh. Meyer
Kolonel titulair 18-03-1766
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 15-07-1749
J. G. Herbigh Adjudant
W. F. Seltfer Piqueur 22-10-1749


Politieke Almanak 1767. 
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits

A. C. Vermeulen 
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant 08-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 13-11-1743
Michiel Ricard/ Riccardt
Jacob Isak Gallieres

Catharinus Bost
Kolonel 01-01-1752
Luitenant 28-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 17-12-1745
Hermannus Reinst
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
Kolonel 13-02-1750
Ritmeester titulair 18-03-1766
Sous-luitenant 11-10-1746
Luitenant en ritmeester titulair 12-09-1766
Davis Constantijn du Tour
Jan Diderik Bloklandt

Joh. Meyer
Kolonel bij de Armee 18-03-1766
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 15-07-1749
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
W. F. Seltfer Piqueur 22-10-1749
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1768.
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits

A. C. Vermeulen 
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant 28-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 13-11-1743
Hermannus Reinst
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
Kolonel 13-02-1750
Ritmeester titulair 18-03-1766
Sous-luitenant 11-10-1746
Luitenant en ritmeester titulair 12-09-1766
David Constantijn du Tour
Jan Diderik Bloklandt

Joh. Meyer
Kolonel bij de Armee 18-03-1766
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 15-07-1749
Jan Willem Baron van Imhoff
Jacob Isak Gallieres

Catharinus Bost
Ritmeester 04-03-1768
Luitenant 28-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 17-12-1745
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
W. F. Seltfer Piqueur 22-10-1749
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1769. 
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits

A. C. Vermeulen 
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant 08-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 13-11-1743
Hermannus Reinst
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
Kolonel 13-02-1750
Ritmeester titulair 18-03-1766
Sous-luitenant 11-10-1746
Luitenant en ritmeester titulair 12-09-1766
David Constantijn Baron du Tour
Jan Diderik Bloklandt

Joh. Meyer
Kolonel bij de Armee 18-03-1766
Luitenant 31-12-1743 en met de rang van Ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 15-07-1749
Jan Willem Baron van Imhoff
Jacob Isak Gallieres

Catharinus Bost
Ritmeester 04-03-1768
Luitenant 28-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 17-12-1745
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
W. F. Seltfer Piqueur 22-10-1749
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1770. 
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits

A. C. Vermeulen 

P. Sonneboin
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant 08-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 13-11-1743
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 04-03-1769
Hermannus Reinst
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau

P. T. de Mey
Kolonel 13-02-1750
Ritmeester titulair 18-03-1766
Sous-luitenant 11-10-1746
Lluitenant en ritmeester titulair 12-09-1766
Cornet à la suite 22-07-1767
Johan Antony Baron van Pattkull tot Posendorff Majoor 10-03-1768
David Constantijn Baron Du Tour
Jan Diderik Bloklandt

Joh. Meyer(s)
Kolonel bij de Armee 18-03-1766
Luitenant 31-12-1743 en met de rang als ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 15-07-1749
Luitenant 23-02-1769
Jan Willem Baron van Imhoff
Jacob Isak Gallieres

Catharinus Bost
Ritmeester 04-03-1768
Luitenant 28-05-1750 en ritmeester titulair
13-07-1766
Cornet 17-12-1745
Luitenant 10-03-1768
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
Cornet 04-03-1769
W. F. Seltfer Piqueur 22-10-1749 en cornet
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1771.
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits

A. C. Vermeulen 
 
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant 08-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet 13-11-1743
Ritmeester bij de Armee
18-03-1768
Jacob Isak Gallieres
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
C. A. van Hövell
H. M. van Ermel
Majoor oktober 1770
Majoor bij de Armee 18-03-1766
Ritmeester titulair 12-09-1766
Cornet à la suite 24-12-1768
Cornet à la suite 23-05-1769
Jan Willem Baron van Imhoff
J. Meyers
P. T. de Mey
Ritmeester 04-03-1768
Luitenant 23-02-1769
Cornet 20-07-1767
Walraven Robert Baron van Heekeren van Brantsenburg
Jan Diderik Blocklandt
P. Sonneboin
Ritmeester 09-09-1770

Ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 04-03-1769
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
Cornet 04-03-1769
W. F. Seltfer Piqueur 22-10-1749 en cornet
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1772.
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits

Graaf van Wartensleben  
H. van Bosses
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant 08-05-1750
Ritmeester titulair 13-07-1766
Cornet à la suite 24-01-1770
Cornet à la suite 04-07-1770
Jacob Isak Gallieres
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
C. A. van Hövell
Jan Alexander van Steenhardt
Luitenant-kolonel 04-07-1771
Majoor bij de Armee 18-03-1766
Ritmeester titulair 12-09-1766
Cornet à la suite 24-12-1768
Cornet à la suite 06-04-1771
Jan Willem Baron van Imhoff
J. Meyers
P. T. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Ritmeester 04-03-1768
Luitenant 23-02-1769
Cornet 22-07-1767
Cornet à la suite 09-12-1771
Walraven Robert Baron van Heekeren van Brantsenburg
Jan Diderik Blocklandt
P. Sonneboin
Ritmeester 09-09-1770

Ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 04-03-1769
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
Cornet 04-03-1769
W. F. Seltzer Piqueur 22-10-1749 en cornet
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1773. 
Register der compagnieën te paard.    Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis
Harman Pieter Dibbits
A. C. Vermeulen

Graaf van Wartensleben  
H. van Bosses
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant-kolonel 30-12-1772
Cornet 13-11-1743
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 24-01-1770
Cornet à la suite 04-07-1770
Jacob Isak Gallieres
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
C. A. van Hövell
Jan Alexander van Steenhard
Luitenant-kolonel 04-07-1771
Majoor bij de Armee 18-03-1766
Ritmeester titulair 12-09-1766
Cornet à la suite 24-12-1768
Cornet à la suite 06-04-1771
Jan Willem Baron van Imhoff
J. Meyers
P. T. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Majoor 30-12-1772
Luitenant 23-02-1769
Cornet 22-07-1767
Cornet à la suite 09-12-1771
Walraven Robert Baron van Heekeren van Brantsenburg
Jan Diderik Blocklandt
P. Sonneboin
Ritmeester 09-09-1770

Ritmeester titulair 28-05-1750
Cornet 04-03-1769
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
Cornet 04-03-1769
W. F. Seltzer Piqueur 22-10-1749 en cornet
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1774.
Register der compagnieën te paard.     Regiment van Hessen-Philipsthal, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Paulus Huibert Buis

Harman Pieter Dibbets
P. Sonneboin
Cr. Graaf van Wartensleben  
C. W. Baron van Haren 
Kolonel 15-07-1740
Luitenant-generaal maart 1765
Luitenant-kolonel 30-12-1772
Luitenant 20-03-1772
Cornet supernumerair 24-01-1770
Cornet supernnumerair 30-12-1772
Johan Anthony Baron van Pattkull van Posendorf
Jacob Isak Gallieres
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
C. A. van Hövell
H. M. van Ermel
Kolonel-commandant 24-03-1771

Luitenant-kolonel  04-07-1771
Majoor bij de Armee 18-03-1766
Ritmeester bij de Armee 12-09-1766
Luitenant à la suite 20-03-1772
Cornet à la suite 25-05-1769
Jan Willem Baron van Imhoff
Jan Diderik van Blocklandt

P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Majoor 30-12-1772
Luitenant 31-12-1743
Ritmeester bij de Armee 28-05-1750
Luitenant 20-03-1772
Cornet à la suite 09-12-1771
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg
J. Meyer
A. C. Vermeulen

H. Boeses
Ritmeester 09-09-1770

Ritmeester 20-03-1772
Cornet 13-11-1743
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 04-07-1770
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
Luitenant 20-03-1772
W. F. Seltzer Piqueur 22-10-1749
Luitenant 20-03-1772
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756

Politieke Almanak 1775.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Harman Pieter Dibbets
P. Sonneboin
Cr. Graaf van Wartensleben  
C. W. Baron van Haren 
Generaal-majoor 24-08-1772
Luitenant-kolonel 30-12-1772
Luitenant 20-03-1772
Cornet supernumerair. 24-01-1770
Cornet supernumerair.
30-12-1772
Emanuel Jan Willem Graaf van Hompesch
Johan Anthony Baron van Pattkull van Posendorf 
Jacob Isak Gallieres
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
C. A. van Hövell
H. M. van Ermel
Luitenant-generaal 24-08-1772
Kolonel-commandant 24-03-1771

Luitenant-kolonel 04-07-1771
Majoor bij de Armee 18-03-1766
Ritmeester bij de Armee 12-09-1766
Luitenant à la suite 20-03-1772
Cornet à la suite 25-05-1769
Jan Willem Baron van Imhoff
Jan Diderik van Blocklandt

P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Majoor 30-12-1772
Luitenant 31-12-1743
Ritmeester bij de Armee 28-05-1750
Luitenant 20-03-1772
Cornet à la suite 09-12-1771
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg
J. Meyer

A. C. Vermeulen

H. Boeses
Ritmeester 09-09-1770

Luitenant 23-02-1769
Ritmeester 20-03-1772
Cornet 13-01-1743
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 04-07-1770
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
Luitenant 20-03-1772
W. F. Seltzer Piqueur 22-10-1749
Luitenant 20-03-1772
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1776. 
Regsiter der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, het 1e en 2e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Harman Pieter Dibbets
P. Sonneboin
Cr. Graaf van Wartensleben  
C. W. Baron van Haren 
Generaal-majoor 24-08-1772
Luitenant-kolonel 30-12-1772
Luitenant 20-03-1772
Cornet supernumerair 24-01-1770
Cornet supernumerair 30-12-1772
Emanuel Jan Willem Graaf van Hompesch
Johan Anthony Baron van Pattkull van Posendorf 
Jacob Isak Gallieres
A. Diderik de Vries
Hendrik van Massau
C. A. van Hövell
H. M. van Ermel
Luitenant-generaal 24-08-1772
Kolonel-commandant 24-03-1771

Luitenant-kolonel 04-07-1771
Majoor bij de Armee 18-03-1766
Ritmeester bij de Armee 12-09-1766
Luitenant à la suite 20-03-1772
Cornet à la suite 25-05-1769
Jan Willem Baron van Imhoff
Jan Diderik van Blocklandt

P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Majoor 30-12-1772
Luitenant 31-12-1743
Ritmeester bij de Armee 28-05-1750
Luitenant 20-03-1772
Cornet à la suite 09-12-1771
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg
J. Meyer

A. C. Vermeulen

H. Boeses
Ritmeester 09-09-1770

Luitenant 23-02-1769
Ritmeester 20-03-1772
Cornet 13-11-1743
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 04-07-1770
J. H. Ellinckhuyzen Adjudant 30-10-1766
Luitenant 20-03-1772
W. F. Seltzer Piqueur 22-10-1749
Luitenant 20-03-1772
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1777.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, het 1e en 4e  eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Lijfcompagnie Harman Pieter Dibbets
P. Sonneboin
C. W. Baron van Haren 
Generaal-majoor 24-08-1772
Luitenant-kolonel 30-12-1772
Luitenant 20-03-1772
Cornet supernumerair 30-12-1772
Johan Anthony Baron van Pattkull van Posendorf 
Jan Willem Baron van Imhof
P. Th. de Mey 
Warmold Albertinus van der Feltz
Michiel Paulus van Steenhardt
Kolonel-commandant 24-03-1771

Majoor 30-12-1772
Ritmeester 25-03-1774
Cornet à la suite 09-12-1771
Cornet supernumerair 19-12-1774
Walraven Robert  Baron van Heeckeren van Brantsenburg
J. Meyer
H. J. Boeses
Majoor 30-07-1776

Ritmeester 20-03-1772
Luitenant à la suite 30-03-1776
Jacob Isak Gallieres
C. A. van Hövell
H. M. van Ermel
D. W. von Drebber
Luitenant-kolonel bij de Armee 04-07-1771
Ritmeester 15-06-1775
Luitenant à la suite 25-03-1774
Cornet supernumerair 30-03-1776
W. Ludwig Adjudant 08-01-1777
C. Brack Piqueur 08-01-1777
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1778.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, het 1e en 4e  eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Lijfcompagnie J. A. Juliein
P. Sonneboin
C. W. Baron van Haren 
Generaal-majoor 24-08-1772
Luitenant-kolonel (?)
Luitenant 20-03-1772
Cornet supernumerair 30-12-1772
Johan Anthony Baron van Pattkull van Posendorf 
Jan Willem Baron van Imhof
P. Th. de Mey 
Warmold Albertinus van der Feltz
Michiel Paulus van Steenhardt
Kolonel-commandant 24-03-1771

Luitenant-kolonel 22-07-1775
Ritmeester 25-03-1774
Cornet à la suite 09-12-1771
Cornet supernumerair 19-12-1774
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg
J. Meyer
H. J. Boeses
Majoor 30-07-1776

Ritmeester 20-03-1772
Luitenant à la suite 30-03-1776
Jacob Isak Gallieres
C. A. van Hövell
H. M. van Ermel
D. W. von Drebber
Luitenant-kolonel bij de Armee 04-07-1771
Ritmeester 15-06-1775
Luitenant à la suite 25-03-1774
Cornet supernumerair 30-03-1776
W. Ludwig Adjudant 08-01-1777
C. Brack Piqueur 08-01-1777
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1779.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, het 1e en 4e eskadron

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Lijfcompagnie  P. Th. de Mey
P. Sonneborn
C. W. Baron van Haren 
Generaal-majoor 24-08-1772
Ritmeester 25-03-1774
Luitenant 20-03-1772
Cornet supernumerair 30-12-1772
Johan Anthony Baron van Pattkull van Posendorf 
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan Frederick van Trojen 
Kolonel-commandant 24-03-1771

Cornet à la suite 09-12-1771
Cornet 17-06-1778
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg
J. Meyer
D. W. von Drebber
Majoor 30-07-1776

Ritmeester 20-03-1772
Cornet à la suite 30-03-1776
Paulus Baron  Straalman
Michiel Paulus van Steenhardt
J. G. Herbig
Ritmeester 30-11-1778
Cornet à la suite 19-12-1774
Cornet à la suite 20-03-1775
P. J. A. Sobels Adjudant en cornet 26-09-1778
C. Brack Piqueur 08-01-1777
Cornet 17-06-1778
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1780.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Lijfcompagnie  P. Th. de Mey
P. Sonneborn
G. H. E. Baron von Trebra 
Generaal-majoor 24-08-1772
Ritmeester 25-03-1774
Ritmeester 04-12-1779
Cornet à la suite 13-12-1779
Johan Anton Baron van Pattkull van Posendorf 
Jan Willem Baron van Imhof
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan Frederick van Trojen 
Kolonel-commandant 24-03-1771

Luitenant-kolonel 22-07-1775
Cornet à la suite 09-12-1771
Cornet 17-06-1778
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg
D. W. von Drebber
Majoor 30-07-1776

Cornet à la suite 30-03-1776
Paulus Baron Straalman
Michiel Paulus van Steenhardt
C. J. Baron van Speyard van Woerden
Ritmeester 30-11-1778
Cornet à la suite 19-12-1774
Cornet à la suite 08-01-1777
P. J. A. Sobels Adjudant en cornet 26-09-1778
C. Brack Piqueur 08-01-1777
Cornet 17-06-1778
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1781.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Lijfcompagnie  P. Th. de Mey
P. Sonneborn
G. H. E. Baron von Trebra 
Generaal-majoor 24-08-1772
Ritmeester 25-03-1774
Ritmeester 04-12-1779
Cornet à la suite 13-12-1779
Johan Anton Baron van Pattkull van Posendorf 
Jan Willem Baron van Imhof
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan Frederick. van Trojen 
Kolonel-commandant 24-03-1771

Luitenant-kolonel 22-07-1775
Cornet à la suite 09-12-1771
Cornet 17-06-1778
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg
D. W. von Drebber
Majoor 30-07-1776

Cornet à la suite 30-03-1776
Paulus Baron  Straalman
Michiel Paulus van Steenhardt
C. J. Baron van Speyard van Woerden
Ritmeester 30-11-1778
Cornet à la suite 19-12-1774
Cornet à la suite 08-01-1777
P. J. A. Sobels Adjudant en cornet 26-09-1778
C. Brack Piqueur 08-01-1777
Cornet 17-06-1778
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1782.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Anthony Frederik Baron van Stöcken
Lijfcompagnie  P. Th. de Mey
P. Sonneborn
H. J. Herbig 
Generaal-majoor 24-08-1772
Ritmeester 25-03-1774
Ritmeester 04-12-1779
Cornet à la suite 24-01-1781
Johan Anton Baron van Pattkull van Posendorf 
Jan Willem Baron van Imhof
Warmold Albertinus van der Feltz
Jan Frederick. van Trojen 
Kolonel-commandant 24-03-1771

Luitenant-kolonel 22-07-1775
Cornet à la suite 09-12-1771
Cornet 17-06-1778
Walraven Robert Baron van Heeckeren van Brantsenburg   Majoor 30-07-1776
Paulus Baron Straalman
Michiel Paulus van Steenhardt
C. J. Baron van Speyard van Woerden
Ritmeester 30-11-1778
Cornet à la suite 19-12-1774
Cornet à la suite 08-01-1777
P. J. A. Sobels Cornet 26-09-1778
C. Brack Piqueur 08-01-1777
Cornet 17-06-1778
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756
Vacature Adjudant


Politieke Almanak 1783. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Lijfcompagnie Anthony  Frederik Baron van Stöcken
P. Sonneborn
S. C. G. Motman 
Generaal-majoor 24-08-1772

Ritmeester 04-12-1779
Cornet à la suite 08-07-1781
Jan Willem Baron van Imhof
P. Th. de Mey
Jan Frederick van Trojen
Luitenant-kolonel 22-07-1775
Ritmeester 25-03-1774
Cornet 17-06-1778
Paulus Baron Straalman
Michel Paulus van Steenhardt
H. J. Herbig
Ritmeester 30-11-1778
Cornet à la suite 19-12-1774
Cornet 24-01-1781
P. J. A. Sobels
Warmold Albertinus van der Feltz
Ritmeester 14-05-1782
Luitenant 29-12-1779
Vacature Adjudant       ---
C. Brak Piqueur 08-01-1777
Cornet 17-06-1778
F. G. Liste Chirurgijn-majoor 15-05-1756


Politieke Almanak 1784.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Lijfcompagnie Anthony Frederik Baron van Stöcken
P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Generaal-majoor 24-08-1772

Ritmeester 25-03-1774
Luitenant 29-12-1779
Jan Willem Baron van Imhof
Jan Diderik van Blocklandt
Jan Frederick van Trojen
Reinier Otto Schrassert
Luitenant-kolonel 22-07-1775
Ritmeester bij de Armee 28-05-1750
Cornet 17-06-1778
Cornet à la suite 23-04-1783
Paulus Baron Straalman
A. D. de Vries
Hendrik Johannes Baron de Massau
Michiel Paulus van Steenhardt
C. Brak
H. J. Herbig
W. Bouwens
Ritmeester 30-11-1778
Majoor bij de Armee 15-03-1770
Ritmeester met dispensatie 12-12-1766
Cornet à la suite 19-12-1774
Cornet 17-06-1778
Cornet 24-01-1781
Cornet supernumerair 01-12-1783
P. J. A. Sobels
J. Meyer
A. C. Vermeulen
S. C. G. Motman
Ritmeester 14-05-1782
Ritmeester met dispensatie 2
0-03-1772
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 08-07-1781


Politieke Almanak 1785. 
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Lijfcompagnie Anthony Frederik Baron van Stöcken
P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Generaal-majoor 24-08-1772

Ritmeester 25-03-1774
Luitenant 29-12-1779
Jan Willem Baron van Imhof
Jan Diderik van Blocklandt
Jan Frederick van Trojen
Reinier Otto Schrassert
Luitenant-kolonel 22-07-1775
Ritmeester bij de Armee 28-05-1750
Cornet 17-06-1778
Cornet à la suite 23-04-1783
Paulus Baron Straalman
A. D. de Vries
Hendrik Johannes Baron de Massau
W. Bouwens 
C. Brak
H. J. Herbig
Ritmeester 30-11-1778
Majoor bij de Armee 15-03-1770
Ritmeester met dispensatie 12-12-1766
Cornet à la suite, 01-12-1783 
Cornet 17-06-1778
Cornet 24-01-1781
P. J. A. Sobels
J. Meyer
A. C. Vermeulen
S. C. G. Motman
Ritmeester 14-05-1782
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 08-07-1781


Politieke Almanak 1786.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Lijfcompagnie Anthony Frederik Baron van Stöcken
P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Generaal-majoor 24-08-1772

Ritmeester 25-03-1774
Luitenant 29-12-1779
Jan Willem Baron van Imhof
H. M. van Ermell 
Jan Frederick van Trojen
Luitenant-kolonel 22-07-1775
Ritmeester titulair 14-05-1782
Cornet 17-06-1778
Paulus Baron Straalman
A. D. de Vries
Hendrik Johannes Baron de Massau
H. J. Herbig
Reinier Otto Schrassert
W. Bouwens 
Ritmeester 30-11-1778
Majoor bij de Armee 15-03-1770
Ritmeester met dispensatie 12-12-1766
Cornet 24-01-1781
Cornet à la suite 23-04-1783
Cornet à la suite, 01-12-1783
P. J. A. Sobels
J. Meyer
A. C. Vermeulen
S. C. G. Motman
Ritmeester 14-05-1782
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 08-07-1781


Politieke Almanak 1787.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Lijfcompagnie Anthony Frederik Baron van Stöcken
P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
Generaal-majoor 24-08-1772

Ritmeester 25-03-1774
Luitenant 29-12-1779
Jan Willem Baron van Imhof
H. M. van Ermell 
Jan Frederick van Trojen
Luitenant-kolonel 22-07-1775
Ritmeester titulair 14-05-1782
Cornet 17-06-1778
Paulus Baron Straalman
A. D. de Vries
Hendrik Johannes Baron de Massau
H. J. Herbig
Reinier Otto Schrassert
W. Bouwens 
Ritmeester 30-11-1778
Majoor bij de Armee 15-03-1770
Ritmeester met dispensatie 12-12-1766
Cornet 24-01-1781
Cornet à la suite 23-04-1783
Cornet à la suite, 01-12-1783
P. J. A. Sobels
J. Meyer
A. C. Vermeulen
S. C. G. Motman
Ritmeester 14-05-1782
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 08-07-1781


Politieke Almanak 1788.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Lijfcompagnie Anthony Frederik Baron van Stöcken
P. Th. de Mey
Warmold Albertinus van der Feltz
P. A. Rappard
Generaal-majoor 24-08-1772

Ritmeester 25-03-1774
Luitenant 29-12-1779
Cornet supernumerair 11-09-1787
Jan Willem Baron van Imhof
H. M. van Ermell 
Jan Frederick van Trojen 
Luitenant-kolonel 22-07-1775
Ritmeester titulair 14-05-1782
Cornet 17-06-1778
Hendrik Johannes Baron Massau
H. J. Herbig
Reinier Otto Schrassert
W. Bouwens
Ritmeester met dispensatie 12-12-1766
Cornet 24-01-1781
Cornet à la suite 23-04-1783
Cornet à la suite 01-12-1783
P. J. A. Sobels
J. Meyer
A.C. Vermeulen
S. C. G. Motman
Ritmeester 14-05-1782
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Ritmeester bij de Armee 18-03-1768
Cornet à la suite 08-07-1781


Politieke Almanak 1789.
Register der compagnieën te paard.                     Regiment van Stöcken, 4 compagnieën

Naam officier Rang met eventueel aanstellingsdatum
Lijfcompagnie Anthony Frederik Baron van Stöcken
P. Th. de Mey
Reinier Otto Schrassert
P. A. Rappard 
Generaal-majoor 24-08-1772

Ritmeester 25-03-1774
Cornet 23-04-1783
Cornet supernumerair 11-09-1787
Jan Willem Baron van Imhof
H. M. van Ermell
Jan Frederick van Trojen
G. H. Alberda
Kolonel-commandant 12-10-1787
Ritmeester 14-05-1782
Cornet 17-06-1778
Cornet supernumerair 27-11-1788
Paulus Baron Straalman
Jan Alexander van Steenhardt
Hendrik Johannes Baron van Massau/ von Massow
C. A. Graaf van Byland
P. J. F. de Mey
Ritmeester 30-11-1778
Luitenant 30-03-1776
Ritmeester met dispensatie 12-12-1766

Cornet à la suite 26-03-1788
Cornet à la suite 28-05-1788
P. J. A. Sobels
J. Meyer
S. C. G. Motman
Ritmeester 14-05-1782  
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Cornet à la suite 08-07-1781


Politieke Almanak 1790.                                      Regiment van der Duyn van ’s Gravemoer,
Register der compagnieën te paard.                      4 compagnieën

Willem Baron van Imhof
H. M. van Ermell
Jan Frederick van Trojen
Kolonel-commandant 12-10-1787
Ritmeester 14-05-1782
Luitenant 02-10-1789
Bartholomeus Michel van Steenhardt
P. Th. de Mey
Reinier Otto Schrassert
Majoor 12-11-1787
Ritmeester 25-03-1774
Cornet 23-04-1783
C. E. Roëll
Jan Alexander van Steenhardt
C. A. Graaf van Byland
P. J. F. de Mey
Ritmeester 02-10-1789
Ritmeester 01-10-1789
Cornet 01-04-1788
Cornet à la suite 28-05-1788
P. J. A. Sobels
J. Meyer
S. C. G. Motman
Ritmeester 14-05-1782
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Cornet 08-07-1781


Politieke Almanak 1791.                                      Regiment van der Duyn van ’s Gravemoer,
Register der compagnieën te paard.                      4 compagnieën

Jan Willem Baron van Imhof
H. M. van Ermell
Jan Frederick van Trojen
Kolonel-commandant 12-10-1787
Ritmeester 14-05-1782
Luitenant 02-10-1789
Bartholomeus Michel van Steenhardt
C. Brack
Reinier Otto Schrassert
Majoor 12-11-1787
Luitenant 02-10-1789
Luitenant 10-09-1790
C. E. Roëll
Jan Alexander van Steenhardt
C. A. Graaf van Byland 
Ritmeester 02-10-1789
Ritmeester 01-10-1789
Cornet 01-04-1788
J. C. L. Eckhardt
J. Meyer
P. Haksteen
Ritmeester 19-03-1790
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Cornet 22-03-1790


Politieke Almanak 1792.                                     Regiment van der Duyn van ’s Gravemoer,
Register der compagnieën te paard.                     4 compagnieën                                                                      

C. A. van Hövell
H. M. van Ermell
G. H. Alberda
Ritmeester 15-06-1775
Ritmeester 14-05-1782
Luitenant
Bartholomeus Michel van Steenhardt
C. Brack
Reinier Otto Schrassert
Luitenant-kolonel 25-07-1791
Luitenant 02-10-1789
Luitenant 10-09-1790
C. E. Roëll
Jan Alexander van Steenhardt
C. A. Graaf van Byland 
Ritmeester 02-10-1789
Ritmeester 01-10-1789
Cornet 01-04-1788
J. C. L. Eckhardt
J. Meyer
P. Haksteen
Ritmeester 19-03-1790
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Cornet 22-03-1790


Politieke Almanak 1793.                                      Regiment van der Diuyn van ’s Gravemoer,
Register der compagnieën te paard.                      4 compagnieën                                                                 

C. A. van Hövell
H. M. van Ermell
G. H. Alberda
Ritmeester 15-06-1775
Ritmeester 14-05-1782
Luitenant
Bartholomeus Michel van Steenhardt
C. Brack
Reinier Otto Schrassert
Luitenant-kolonel 25-07-1791
Luitenant 02-10-1789
Luitenant 10-09-1790
C. E. Roëll
Jan Alexander van Steenhardt
C. A. Graaf van Byland 
Ritmeester 02-10-1789
Ritmeester 01-10-1789
Cornet 01-04-1788
J. C. L. Eckhardt
J. Meyer
P. Haksteen
Ritmeester 19-03-1790
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Cornet 22-03-1790


Politieke Almanak 1794.                                     Regiment van der Duin van Maasdam,
Register der compagnieën te paard.                     4 compagnieën.

H. M. van Ermell
G. H. Alberda
Ritmeester 14-05-1782
Luitenant
Bartholomeus Michel van Steenhardt
C. Brack
Reinier Otto Schrassert
Kolonel-commandant 03-12-1793
Luitenant 02-10-1789
Luitenant 10-09-1790
C. E. Roëll
Jan Alexander van Steenhardt
C. A. Graaf van Byland 
Ritmeester 02-10-1789
Ritmeester 01-10-1789
Cornet 01-04-1788
J. C. L. Eckhardt
J. Meyer
P. Haksteen
Ritmeester 19-03-1790
Ritmeester met dispensatie 20-03-1772
Cornet 22-03-1790

 
Na de inval van de Fransen in 1795 houdt de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op te bestaan. Dat jaar verschijnt de Politieke Almanak ook niet.
In 1796 vermeldt de Politieke Almanak de burgerschutterij, waarin totaal andere namen worden vermeld.    

Bronnen:
Politieke Almanak 1694 t/m 1794.
Afstammingen en voortzettingen der cavalerie en wielrijders. H. Ringoir. Den Haag 1978.

Er zijn aanstellings- en overlijdensdata toegevoegd uit:

Toegang 1. Inventaris van de Archieven der Staten van Stad en Lande, 1594-1798.
Inv. nr. 504. Register van tourbeurten van de provinciale ambten bij beide leden (lees: Stad en Ommelanden) te vergeven, 1680-1713.  

Toegang 1. Inventaris van de Archieven der Staten van Stad en Lande, 1594-1798.
Inv. nr. 507. Register der tourbeurten van provinciale ambten bij beide leden (lees: Stad en Ommelanden) te vergeven, 1713-1746. 


Toegang 835. Catalogus van de verzameling handschriften in folio, vermeld in het ‘register’ Feith.
Inv. nr. 303. Boeken van aanstellingen en commissies van militaire ambten, 1620-1745.
Boek van tourbeurten van militaire ambten, 1713-1745; 1620-1745.

Toegang 1605. Oud Archief van de gemeente Groningen, 1594-1815, inv. nr. 549r.
Register der tourbeurten m.b.t. benoemingen van officieren en ambtenaren door de Stad of Ommelanden aangesteld, 1663 – 1737.

EINDE

 

 

 

Publicaties Archief
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |