Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

Ons Afdelingsblad

Het afdelingsblad (ISSN: 1380-7277) verschijnt drie maal per jaar (januari, mei en september) en is gratis voor leden van de afd. Groningen


Afdelingsblad GroninGEN

Het afdelingsblad van onze afdeling heet GroninGEN (voorheen Roots@Groningen en daarvoor HuppelDePup). Het verschijnt drie maal per jaar, elk nummer telt 32 pagina's of 36 met inhoudsopgave en index. Leden van de NGV afdeling Groningen krijgen het blad gratis thuisgestuurd, overigen kunnen een abonnement afsluiten.

Vaste onderwerpen die in vrijwel elke aflevering van GroninGEN aan bod komen:
*    Het voorstellen van nieuwe leden van de afdeling
*    Activiteitenkalender
*    Onbekende bronnen
*    Nieuw verschenen boeken
*    Allem@@l Digit@@l
*    Nieuws van de Groninger Archieven
*    Genealogische vragen
*    Bestuur en beleid

Daarnaast bevat elke aflevering meerdere door de leden ingestuurde artikelen op genealogisch gebied, zoals parentelen, kwartierstaten, biografieën en wonderlijke gebeurtenissen.


 

 • Vragen rubrieken GroninGEN, Roots@Groningen en HuppelDePUP uitleg
   

 • De in GroninGEN (voorheen Roots@Groningen en daarvoor HuppelDePup) gepubliceerde vragen zijn op deze site per jaar geordend, waarbij de bovenvermelde uitleg achterwege is gelaten. De antwoorden zijn bij de vragen gezet, onder vermelding van de GroninGen, R@G of HDP waarin het antwoord gegeven werd. Zoals u kunt zien, zijn er nog diverse oudere vragen, waarop een antwoord tot op heden achterwege is gebleven. Voer voor de liefhebbers!

   

 •   2009 2008 2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001

    2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994


Abonnement GroninGEN

Door het lidmaatschap van de NGV bent u automatisch lid van één van haar afdelingen. Als u in de regio Groningen woonde bij aanmelding als lid van de NGV, of als u daar later voor gekozen hebt, is dat de Afdeling Groningen. Leden van de Afdeling Groningen ontvangen GroninGEN gratis in de brievenbus!

U kunt van meer dan één NGV-afdeling lid worden; voor een overzicht van de afdelingen en haar activiteiten zie de site van de NGV. U ontvangt dan mogelijk meerdere afdelingsbladen. Lidmaatschap van elke volgende afdeling, naast de "standaard" afdeling, kost € 11,00 per jaar en kan worden aangevraagd bij de landelijke ledenadministratie. Ook hiervoor kunt u terecht op de site van de NGV.

Ook als niet-lid van de NGV kunt u zich abonneren op GroninGEN; de kosten hiervan zijn vastgesteld op € 10,00 per jaar, over te maken op IBAN NL38 INGB 0005 5630 62  t.n.v. NGV afdeling Groningen, te Ten Boer, onder vermelding van: nieuwe abonnee GroninGEN.

Boven


Adverteren in GroninGEN

Indien u een advertentie wilt laten opnemen in een volgende GroninGEN, wordt u uitgenodigd te informeren naar de zeer interessante advertentietarieven bij onze penningmeester

Advertenties met een genealogische inhoud (door de redactie te bepalen) en een lengte van maximaal 10 regels kosten € 5,00 voor leden respectievelijk € 8,50 voor niet-leden. Maximaal één plaatsing per jaar.
Als dit bij inzending wordt verzocht, kan dezelfde advertentie tegelijkertijd op het "prikbord" van de website worden geplaatst voor € 2,50 extra. Totaal derhalve € 7,50 resp. € 11,00

Boven


Kopij GroninGEN

Uiteraard ziet de redactie van GroninGEN met belangstelling uw bijdrage(n) aan ons afdelingsblad tegemoet. Daar zijn enige spelregels aan verbonden:

 • Het spreekt vanzelf dat kopij grotendeels betrekking dient te hebben op Groningen.

 • Bij voorkeur insturen via e-mail, op usb-stick/cd/dvd (met afdruk) of duidelijk geschreven/getypt: Snelliusstraat 28, 9727 JN Groningen).

 • Hoewel de redactie uiteraard blij is met elke bijdrage, worden meerdere bijdragen van één inzender verspreid over diverse nummers van GroninGEN.

 • Te lange artikelen kunnen door de redactie worden bewerkt en/of ingekort, in overleg met de auteur.

Boven


Vorige jaargangen GroninGEN, R@G en HDP

Het is mogelijk vorige nummers of volledige jaargangen (drie nummers) van GroninGEN, Roots@Groningen of HuppelDePup aan te schaffen, uiteraard zolang de voorraad strekt. Neemt u hiervoor contact op met onze penningmeester.

De kosten zijn € 4,00 per nummer of € 10,00 per jaargang voor de huidige of vier voorgaande jaargangen, eerdere jaargangen kosten slechts € 1,00 per nummer respectievelijk € 2,00 per jaargang. Hierbij komen de verzendkosten.

Boven

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |