Inhoud Gruoninga 2004

R.H. Alma en
M. Glas
Staatboek van Ommelander meiers (1595-1803) 3
P.J.C. Elema Büchli, Büchli Fest  36
P. Bos  Het nageslacht van Reert Menkes  49
J.P.A. Wortelboer Een zilveren lepel uit 1784  89
R.H. Alma Landgebruikers te Scheemda (1598)  91
M. Glas en
H. Hartog
Gedoopten te Warffum (1661-1664)  92
U.M. Ubbens De voorouders van Wytske Cornelis  95
P.J.C. Elema Een predikantszoon Bras?  99
P. Beishuizen De man die nooit overleed.  105
R.H. Alma Schotregister van het Winsumer- en
Schaphalsterzijlvest (1553)
107
M. Glas en
H. Hartog
Overledenen te Huizinge (1767-1811)  143
K.H. van Straten Genealogie Widmarius  147
P.J.C. Elema Hagel  181
R.H. Alma  Register op het schotregister van het Winsumer-  en Schaphalsterzijlvest (1553)  195
R.H. Alma Register  201

Register op het schotregister van het Winsumer-  en Schaphalsterzijlvest (1553)

door R.H. Alma

In deze index op voornamen van personen in het schotregister wordt verwezen naar de pagina’s van dit jaarboek. Na het eigenlijke register volgt een korte index op de voorkomende achternamen met verwijzingen naar de betreffende voornamen. Omdat het schotregister een uitgebreid gebied beslaat, worden verwijzingen vergezeld van een aanduiding van de betreffende zijl eed. De namen van deze zijl eden zijn voor de meesten weinig zeggend en daarom wordt een benaderde ligging met een afkorting gegeven.Ba = Baflo, Be = Bedum, By = Beyum, El = Ellerhuizen, Ep = Eppenhuizen, Ga = Garmerwolde, Hu = Huizinge, Hw = Holwinde, Ka = Kantens, Le = Lellens, Ls = Lutjesaaksum/Ernstheem, Lw = Lutjewolde, Ma = Maarhuizen, Me = Menkeweer, Mi = Middelstum, Nd = Noorddijk, Nw = Noordwolde, Ob = Obergum, Od = Oldörp, On = Oosternieland, Ow = Onderwierum, Oz = Oldenzijl, Ra = Ranum, Ro = Rottum/Eelswerd, Rq = Rasquert/Den Andel, SA = Sint-Annen, Sh = Startenhuizen, St = Stedum, Sw = Stitswerd, TB = Ten Boer, Th= Thesinge, Ti = Tinallinge, To = Toornwerd, Uh = Uithuizen, Us = Usquert, Wa = Warffum/Breede, Wi = Winsum/Bellingeweer, Ww = Westerwijtwerd, Za = Zandeweer, Zu = Zuidwolde. Na iedere plaats wordt soms met een windrichting aangegeven op welk gedeelte van het kerspel of buurschap de zijl eed betrekking heeft (N = noord, NW = noordwest enz.). 
Register op voornamenAbel Ellens (BeNO 123); Jansen tho Rasqwert (Rq 126, Ti 128); Koster (Zu 122, By 123); tho Onderwerum (BeNO 123); Onnens (BeNW 123, 124, On 124); Remkens (StZ 112, El 119); Schulthe (GaN 114); Syabbens (On 124); Aemke op Schaphalsterzijl (Ls 128, Ma 129); Albert (Rq 126); mr. — Barbier (Mi 131); Dericx (BeW 120); Gerryts (To 130, Ka 133); Jansen (ThN 115, BeNW, On 124); Jonge (Wa 135); Claesen (To 131, Me 134); Peters (BeZO 117, Be 118, 119); Thewes (Nw 121, Zu 122); Alef, mr. — (Zu 122, By 123); Aleyt (Rq 127); Heddens (Lw 116); Mennens (BaW 125, Ti 128, Ra 129); Alle (Rq 127); Allertsen (To 130); Hermans (MiO 131); Allert (Wi 124); Drewes (Wa 135); op die Meden (UhN 137); Reynts (ThN 115); tho Smedingeheem (KaN 141); Almer (Ow 124); Anna Jacobs (UhZO 138); Kocks (Sw 133, RoZ 133, Ro 134); Lawrens (Ka 133); Mepsche (Ra 129); Reyners (Ww 132); Reyners (WwW 132); by Schultinge (BeO 116); Syammens (Sw 133); Arent (Rq 126); van Begbargen (By 123); Hilkuma (BaW 125); op die Cruystede (Us 135); Lamberts (StNO 112, Le 112); Muts (TB 114); tho Ranum (Ma 129, Ra 129); Asinge (Rq 126); Aylkema (Rq 127); Luerts (BeNO 123); Tyaerts (BeZO 118, Be 118, BeW 120, BeNO 123); Asse Hendricx (UsO 139); op Smeersma (Wa 134); Athe (Ep 141); Aylke tho Dijxhorne (BaW 125); Garbrandts (BeNW 124, Ow 124); Kamminga (By 122); Koerdts (UhN 137);Balthasar Wybens (StNW 113); Barneke (GaN 114, NdO 115, UsO 139); Bartholomeus (Sw 133, KaN 141); Hermans (Mi 131); Peters (StNO 112, Le 112); Rewincks (StNO 112, Le 112); Bartolt Everts (El 119, BeW 120); Geerts (UhN 137); Jansen (Zu 122); Smidt (RoZ 134, KaO 141); Starckenborch (Sh 141); Bartruyt Jansen (Mi 132); Bauwe Claesens (BeZO 117, Be 118, BeW 120); Bawke (Od 136); Thomas (Zu 122); Beertyen op die Haver (BeNO, BeNW 123, Ow 124); Berent Hermans (Hu 142); Claesens (ThN 115); Knockenhouwer (By 122); van Lingen (Ob 129, Ra 130); van Rottum (Zu 122, By 122); Bolo Jansen tho Oldenzijl (UhZO 138, KaN 141); Wibbens/Wybens (Od 137, UhN 137); Wyrtsuma (ZaW 140); Bonno Aulsuma (Od 136, UhN 137, U, Za 140); Lippens (UhNO 138 — Peters (Za 140 Boye Aylckens (UhNO 138); Bruen (Rq 126, Ra 129); Jansen (Rq 127, Wa 135); tho Ranum (BaW 125, Ra 129); Reynerts (Us 136); Willems (Ww 132);Dee Popkens (Od 137); Derick (Le 112, UhNO 138); heer — tho Warffum (Rq 126, Wa 135); Alberts (El 119, Sh 141); Backer (BaW 125, Rq 127, Wa 135); Eppens (Us 136); Eysens (BeW 120, 121, Nw 121); Heindricx (UhZO 138); Jacobs (Nw 121, Wa 135); Jansen (StNW 113, Ww 132); tho Karningezijl (WwW 132); Lamberts (WwW 132); Pelgrim (Le 112); Peters (Hu 142); Pormer (BeNW, Ow, Wi 124, Sh 142); Ravelens (StZW 113); in die Waege (By 122); Willems (BeZO 117, 118, Wa 135); Wyrtsum (BeZO 117, El 119, By 123); Dewer (Hu 142); Dietert Organista tho Canthes (To 131, Ka 133, KaN, KaO 141); Doe Hendricx van Duckersheert (UhNW 136, UsO 139); Jansen (Wa 135); Takuma (UhN, Uh 137, Uh 138); Doeko Tiddens (Us 136); Douwe, heer — (Zu 122); Drewes Alofs (BeW 120); Rentinck (Nw 121); tho Saexum (BaW 125, Rq 127, Ls 128); Dutmar heer — (Za 139, ZaW 140, Ep 141); Duyrt (NdO 115); Athens (ZaW 140);Ebele Doens (UhN 137); Reyners (StZW 113, Ww 132); tho Stitswert (To 131, Ka, Sw 133); Edse Everts (Wa 135); Lippema (UhNW 136); Tyarx (ZaW 140); Wrydtzers (Ww 132); Edske (Rq 126); Ockens (Ma 129); op Wilsterlandt (Ls 128); Eebke/Eelke (Wa 135); Eelt Eelts (BeZO 118); Eene Peter Hermans (Ma 129, Ra 130); Eeneke Benens (Wa 135); Egbert (Ti 128); die schrijver op die borch (Wa 134); Brants (MiO 131, Hu 142); Lubberts (Zu 122); Elle (Rq 126); Hayens (Wa 135); Ellyken op de Borch (GaN 114); Eltke (Od 137); Engelbert Mellens (Us 135, UsO 139); Enno Frebis (ThN 115); Enthe/Entke (NdO 115, Wi 125); Eppe over ’t Diep (Ti 128); Febens (StNW 113); Mullener (Ma 129); Taekema (BeZO 117); Erasmus op Eensumaheert (Ep 141); Etgen Alberts (Uh 138); Evert (Rq 126); heer — (Us 135, UsO 139); Geerts (Ow 124); Jansen (Us 136); van Covorden (Zu 122); Luetgens (UhNO 138); Mont (BeZO 118, Be 118, El 120, BeW 120); Ewe (Rq 127); op die Breda (Wa 134); Ewke Mepsche (MiO 131); Ewolt, heer — tho Middelstum (Mi, WwW 132); Eylert Alberts (BeNO 123, MiZW 132, Od 136, Hw 140); Eylko Heindricx (UhNO 138); Eyse Aybens (Od 137); tho Eelswert (KaN 141); Jacobs (Rq 126); Renekens (Ep 141); Roelefs (RoZ 134);Feyko Dyuens (UhZO 138); Edsens (UhN 137); Focke (UhNW 136); Ripperda (Wi 124); op die Schoele (Ow 124); Fockel Jan (Rq 126); Folckert (Lw 116); Hermans (Zu 122); Fosse (Nw 121, Zu 122); Frerick Alberts (Sh 141); Claesens (El 119, BeNO 123, Mi 131); Mennens (On 139); Schroeder (BaW 125); bij de Meden (Rq 125); op ’t Rewoldt (BaW 125, Me 134); van Eesens (By 122); Fricke (Rq 126); Obelens (KaO 141);Garbrant (St 113); Jacobs (To 130); Claesen (ZaW 140); op Onnamaheert (Ep 141); Garment Ements (Ti 127); Hoerentkens (Zu 122); Claesen (Ti 128); Schroeder (BeNW 124, Ow 124); Geert (Rq 126); jonge — (Wi 124); mr. — (Be 118, El 119, BeNO 123); olde — (StNO 112); heer — (Wi 124); Allerts (Wa 134); Aybens (UhNW 136); Backer (BaW 125, Ti 128, Ob 129); Decker (Sh 142); Eentkens (StNO, StZ 112); Ewens (By 122); op die Harde (StNW 113); Jansen (By 122, UhN 137, Oz 139); Leewe (Wi 124); Raynck (Oz 139, Za 140); Rotte (Us 136); Schoemaecker (Mi 131); Schroeder (Sh 142); Smitt (MiO 131); Geertken op Dwingelborch (Zu 122); Gerryt op die Brecken (Mi 131); Egberts (UhNW 136); tho Helwert (Ro 134, Hw 140); Hermans (GaNW 114); Jansen (WwW 132, RoW 140); Claesen (Od 136); tho Oldorp (Hw 140); Peters (GaNW 114, Nw 121, MiO 131, Hu 142); op ’t Steenhuis (Ti 127); op/tho Steerwolde (ThN 115); Gertruydt op die Haever (BeNW 123); Gese Hermans (TBNW 116); Goe op die Dyngen (Ti 128); Jacobs (Wa 135); bij dat Maer (BaO 125); Goesen (Us 135); Grete Boels (UhNO 138); Eppens (StNW 113); Folckerts (SA 115); Jacobs (Mi 131); Luitgens (To 130, Mi 131); Thomas (Mi 131); Tyarcx (StZ 112, St 113); Gyse Jansen (BeZO 117, Be 119); Wiggers (Za 140, Ep 141); Willemsen (Ep 141, Sh 142);Hanneken (Ti 128); Hanns (Rq 126, UhZO 138); Peters (Lw 116); Sassens (Wa 135); Hannsken Peters (WwW 132); Harke Obelens (KaO 141, Ep 141); Peters (Rq 126); Sybens (UhNW 136); Hayko Sypkens (UhNO 138); Hayo (Rq 126); Jansen (BeW 120); Hebele Hendricx (UhN 137, UhZO 138); Heepke (UhNW 136); Heertgen Jansen (Uh 138); Claesen (StNW 113); Hendrick (Rq 126, Rq 127); heer — (StZ 112); Aybens (Od 136, Uh 137); Backer (Ti 128); Druige (MiO 131); tho Eerensteheem (Ls 128); Fockens (UhZO 138); op die Hollwynde (Od 136, Hw 140); in die Horne (UhZO 138); Jacobs (BeZO 118); Jansen (Be 118, Ti 127, UhN 137, Uh 137, On 139); mr. — Kamerlinck (To 130, MiO, Mi 131); Koerts (BaW 125); Kuiper (To 130, Ka 133); Lamberts (Me 134); Lubberts (GaN 114); Peters (UhNO 138); Popkens (KaO 141); Tapper (Ow 124); Velinck (Rq 126); Westphelinck (Sh 142); Willrycks (BeW 120); op die Wech (Ka 133); mr. van Weerst Kemerlinck (To 130, MiO, Mi 131); Hendricus Schoelmester (Od 137); Hercules, mr. — Ewsum (To 130, MiO, Mi 131); Herman (Rq 126, Ra 129); lutke — (Ti 127); Asinge (StNO 112, Le 112); bij den Dijck (Wa 135); Elevelt (Ti 128); Goens (BaW 125, Rq 127, Ti 128); Gortemaecker (Rq 127, Wa 135); Heddens (Hu 142); Heldt (UhNO 138); Jansen (Rq 127); Jarges (BeW 120); Conraedes (NdO 115); Cornelys (KaN 141); Kremer (Wa 135); Lamberts (Od 136); Peters (TBNW 116, Rq 126); Smitt (Ka, Sw 133); Tymens (Sh 142); Wever (Ma 129, Ra 130); Willems (UhZO 138); Hermannus Koster (Be 118, Be 119, To, Mi 131); Hero Itens (Oz 139, Za 140); Hessel Allens (Zu 122, By 123); Wobbens (Zu 122); Heyno (Rq 127); Ewens (Ka 133); Jansen (El, BeW 120, BeNO 123); Sywerts (Ka 132, Ka, Sw, RoZ 133); Hiddo Benens (Wa 135); Onsta (Nw 121); Hieronymus (Od 137); heer — (Uh 137, UhNO 138); Hille Ridders (TB 114); tho Sandtfort (Ti 128); op Sassuma heert (BaO 125, Rq 127, Ti 128, Ra 129); Hisse (Od 137); Hoyke (Rq 126); op die Breda (Wa 134); Tamminghe (Wa 135);Icke (St 113); Ide bij den Deelwech (Hu 142); Everts (Ka 133); Imme Holtynge (StNO 112, Le 112); Ipe Ockens (UhZO 138); Isebrandt Jacobs (StNW 113); Simens (MiO 131); Itet tho Baffelt (BaW 125, Rq 127, Ti 128, Ls 128); tho Walsweer (KaN 141); Itke tho Helwert (Ro 134); Redmarts (Ga 114, GaN 114);Jacob (Rq 126); mr. — (Od 137); Alberts (Ga 114, GaN 114); Boelens (To 131, Ka 133); Dericks (BeZO 118, BeNO 123, UhNW 136); buiten Dijcks (Zu 122); Eysens (Ob 129, Ma 129, Ra 129); Foppens (ThN 115); Geerts (Za 140); Goens (Rq 126); die Groete (MiO 131); op die Haever (BeNO 123); Hendricx (Be 119, El 119); Hermans, (UhNW 136); tho Hoytingehues (Rq 126); Isebrandts (Ob 129); Isebrandts (Ra 129); Jansen (Ga 114); Claesen (StNW 113, BeZO 117, Wa 135); Kuiper (Mi 131); Meynerts (Oz 139); Micheels (TB 114, GaN 114); in die Moeryaen (BeZO 117, El 119, El 120); Neynx (Ka 133); Peters (StNW 113, Th 115, ThN 115, BeZO 117, BeZO 118, BeW 120, Oz 139); Ridder (Le 112, TB 114); Simons (Zu 122, By 122); Sywerts tho Rasqwert (BaW 125, Rq 126, Ti 128, Ls 128); Tyaerts (Wi 124, Wa 135); Tyarcx (Rq 126); Tymens (UhNW 136); tho Vrontyll (To 130); Willems (GaNW 114); Jaerle (NdO 115); Jantgen (Sh 142); (Hu 142); Jeltkens (StNW 113, Ww 132, Hu 142); Jarch Meenkens (Rq 126); Jeltke (Rq 126, Rq 127); Aykuma (UhNO 138); Remmerts (UhZO 138); Tewes (To 131); Jemme Menolts (Rq 127); tho Saxum (BaW 125, Ls 128, Ra 129); Joachim Hayens (To 130, MiO 131); Hendricx (Us 136); Jansen (UhNO 138); Tyaema (UhZO 138); Joest Luwens (Od 136); tho Oldorp (Hw 140); Pouwels (To 130); Johan (Rq 126); Fockel (Rq 126); heer (StNW, St 113, Be 119, Mi 132, WwW 132, Od 137); olde (UhN 137, UhZO 138); Alberts (Zu 122, By 123, Ka, Sw 133, UhNW 136, UhZO 138, Hu 142); Alefs (Nw 121); Annens tho Fockumahues (Ob 129, Ra 129); Arents (GaN 114, Zu 122, By 122); Aybets (ZaW 140); bij Banckheer (By 122); (tho) Barckhuis (Ka 132, Ro 134); Berents (Be 118); Billinckheer (By 122); Boel(en)s (Od 137); Bolthe (Rq 125, Wa 135); Borck van Doesborch (Wi 124); Bruyns (Hu 142); Doens (UhNW 136); Borck van Doesborch (Wi 124); Dornenbusch (Ma 129, Us 136); van Dorsten (StNW 113); Drenth (Ra 129); op Dynxstede (Ro 134); Egberts (By 123, Uh 137, UhZO 138); Egberts op die Meden (Uh 137); Ellens (UhNO 138); Elynck (StNO, StZ 112); Eppens (Sw, RoZ 133, Us 135, Us 136, KaN 141); Everts (To 131, Sw 133); Fockens (Wa 135); Frericx (BeW 120); Geerkens (Ti 127); Geerts (StNO 112, Uh 138); Gelens (ZaW 140); Gerbrants (SA 115, KaO 141); Gerryts (BeO 116, Ls 128, Wa 135, UhZO 138, UhNO 138); Gysens (BeO 117, BeZO 117); Heertkens (Ls 128); Hendricx (TB 114, GaN 114, GaNW 114, BeO 116, Nw 121, UhNW 136, Od 137, UhN 137, UhZO 138, ZaW 140); Hermans (StZW 113, GaN 114, GaNW 114, Ww 132, UhNW 136, Hw 140, KaO 141); Heylens (By 122); Heynens (Zu 122, By 122, Wi 124); Hoernenborch (Wa 135); Hoeykens (ZaW 140); Jacobs (StZW 113, StNW 113, To 130, Mi 131, WwW 132, UhZO 138, UsO 139); Jacobs op die Meden (Uh 137); Jansen op die wierde (Ww 132); Jellerts weduwe (Za 140, ZaW 140); Jeltkens (Od 137); Jonge (To 130); Jullens (Wa 135); Kistemaecker (BeNW, Ow 124); Claesen (StZW 113, SA 115, Rq 126); Klinckerts (By 123); Coerts (Hu 142); Krabbe (Nw 121); Kruise (To 130, Mi 131, WwW 132); Kuiper (To 130, MiO 131, WwW 132, UhN, Uh 137, KaO 141); Landt (StZW, St 113); bij Lanckheer (By 122); van Lingen (Wa 135); Lippens (Uh 137); Mellens (Nw 121, Zu 122); Menkens (WwW 132, Ro 134, Hw 140); Mennens (Rq 127); Menolts (Ow 124); Mepsche (BaO 125, Rq 126, Rq 127, Ls 128); Mertens (BaO 125, Ra 129); van Metelen (BeNO 123); Meyer (UhZO 138); Meynerts (RoW 140); Peters Monoculus (ZaW 140); Mullener (To 130, Mi 132); Nanninges (Ow 124, Wi 124); tho Nyenhuis (Od 136, Hw 140); Oltgers (ThN 115); Ottema (KaN 141); Pannebacker (Ob 129); Peters (Be 118, Be 119, By 123, Mi 131, ZaW 140); Peters Monoculus (ZaW 140); Peters op Sluchtingeheert (Sh 141); ten Poel (BeO 116, 117, BeZO 117); Rayncx (On 139); Reerts (Wi 124); Remmerts (UhZO 138); Reyners (On 139); Reyntyens (Ow 124); Roelefs (To 130); Saspers (Rq 126); Schoemaecker (Od 137); Schoeninck (Uh 138); Sickens (Ti 128); doctor Sickinge (Zu 122, By 123); Simens (Rq 126, Uh 137); Simons tho Eysingeheem (KaO 141, Ep 141); Smaele (Nw 121); jonge Smaele (By 122); Smitt (UhNW 136, Uh 137); Sywerts (UhZO 138); Thedema (Nw 121); Thomas (UhNO 138); Tichler (Wi 124, Ob 129, Ra 129, To 131); Tyaema (UhNO 138); Tyaerts (Le, StZ 112); Tymens (UhNO 138); mr. Ulffers (Ls 128); op die Venne (BaW 125); Verwer (Ob 129); Vreese (Od 137); Wendt (TB 114); Westvreese (Zu 122); Willems (StZW, StNW 113, Be 118, Be 119, To 130); jonge Willems (Od 136, Hw 140); olde Willems (Od 136, UsO 139); Willems op Gaykesborch (MiO 131); Wilthes (NdO 115); Wittop (Od 137); de Woest (St 113); op den Zijl (Rq 125, Wa 135); Johannes Gysens (Be 118); Koster (Be 118, 119, El 119, BeNW, Ow 124, BaO 125, Us 136, UsO 139); Lippens (UhN 137); op Westermeden (Ls 128); Julle (Rq 126); Azinge (BeO 117, BeZO 117); Ben(n)ens/Bewens (Ow 124, Ti 128, Ob 129); op die Breda (Wa 134); Fockens (Ra 129, Me 134); Jansen (Wa 135); Rengers (Od 136, UsO 139); Jurgen (Le 112, Rq 127); bij ’t Hoff (BaW 125); Jansen (Ob 129, Ma 129, Ra 130, Sw 133, Us 136, Sh 142); tho Obergum (Ti 128); Reynkens (UhNO 138); Rypkens (Sh 142, Hu 142); Tamminga (Hu 142); tho Wattwert (Us 136); Wybens (StNW 113);Campe Folckerde (BeO 117); Karyn (NdO 115); Cathrine, olde — (Ra 130); tho Hoegerbrugge (By 122); Johan Menolts (Ow 124); op Sickumaheert (To 131, Ka 133); Tonnys (BeZO 117, Be 118, 119); Claes (NdO 115); Alberts (BeW 120); Barelts (Nw 121); Bennens (Le 112); Ements (Za 140, Ep 141); Everts (To 131); Feckels (BeZO 117, 118, Be 118, 119); Frericx (StNO 112, StZ 112, St 113); Garmens (Ti 128); Gerryts (StNO, Le, StZ 112, StZW, St 113); Goens (BaW 125, Ti 128, Ra 129); Goeykens (UhNW 136); Gysens (WwW 132); in die Haesekamp (UhNW 136); Heepkens (Wa 135); Heerkens (Zu 122); Heertgens (TB 114); Hollander (Ra 130); op die Horne (Ls 128); Hugens (On 139); Jansen (StNW 113, Nw 121, Ma 129, UsO, Oz 139, Za 140, Sh 142); Johan Jellerts’ weduwe (Za, ZaW 140); Knoekenhouwer (By 122); Kremer (Ob 129, Ra 130); Lamberts (Wi 124, WwW 132); Menkens (Rq 127); Mentens (Nw 121); Paeschkens (St 113); Peters (TBNW 116, BeZO 117, BeW 120, BeW 121, Ma 129, Ww 132); Reerts tho Dijcxhorne (BeW 120, BeNO 123); Renekens (KaN 141); Rentkens (Sh 142); Simons (StNO, StZ 112); Syabbens (Wa 134); Thomas (StZW 113, Lw 116, Ww 132); Tymens (To 130, WwW 132); Tysen (Ra 129); Verwer (Wi 124); Walyges (GaN 114, GaNW 114); Coert bij den Till (Rq 125); Cornelys (ThN 115, Lw 116, Rq 126, Rq 127, Sw 133); lutke — (RoZ 133); op die Breda (Wa 134); Ennens (Ma 129); Eysens (Sw, RoZ 133, Ro 134); Fockens (Ob, Ra 129, Me 134); in die Horne (UhZO 138); Jansen (Sh 142); Claesen (UhZO, UhNO 138, On 139); Coerts (BeW 120); Lamberts (Od 137, Uh 137); Lippens (StNW 113); Mertens (Nw 121); Peters (StZW, StNW 113); Reerts (Ow 124); Remkens (UhNO 138); Schroer (Ww 132); Tammens (Od 136); op die Tyuchen (Ro 134); Ugens (UhN 137, UhZO 138); tho Walsweer (KaN 141); Kryn zie: Karyn en Quiryn; Kunne Mensens (To 130);Lambert (MiZW 132); tho Abbeweer (Ti 128); Almerinck (Wa 135); Geertsen (Lw 116); Kuiper (Zu 122); Micheels (By 122); op ’t Rewolt. (BaW 125, Ra 129); tho Saexum (Ls 128); op die Suidtwende (Ka, Sw 133); Sywerts (BeO 116, BeNO 123); Lamke Lippens (Od 137); Syertsen (UhZO 138); Laurens (BaW 125, Rq 126); Backer (Ka 133, KaO 141); Leffert, heer — (StNW 113); Loech Jansen (StZW, StNW 113, Lw 116, Ww 132); Koenerts (By 123); Lubbert Frericx (UsO 139); Jansen (Mi 131); Stevens (By 122); lange (StNW 113); Ludouwe (BeZO 118); Lue Boelens (Rq 126); Hendricx (Hw 140); tho Rasqwert (BaW 125); Lueke (NdO 115); Luert (Rq 126, Rq 127); Caeters (MiO 131); Mennens (Be 118); Luitgen Everts (UhNO 138); Klinckerts (By 122); Wybens (StNW 113); Lunsche (Ti 128); Luwe Hendricx (UhNW 136, Od 136); Lyse (Wi 124); Lyuppe Itets (Sh 142); Lyzebet Frericx (SA 115);Marryken Bowknechts (BaW 125, Rq 127, Ti, Ls 128, Ra 129, Nw 121); Marten Claesen (By 123); in die Ossenweyde (BeW 121); Melle Anne (Rq 126); Aven (Rq 126); Hermans (Rq 126); Syertsma (Wa 135); Menke Hiddens (Ww 132, WwW 132); Menkema (MiO 131); Menno in die Boerden (Ka 133, KaN 141); Egberts (Od 137); Harkens (GaN 114); Jansen (KaO 141); Pouwels (UhZO 138); Syabbens (StNO 112, Le 112, StZ 112); Menolt tho Dijxhorne (BeW 120); Mense Ockens (To 130); Mentet Menteda (BeO 116); Merten Broerkens (Ra 129); Gerryts (Nw 121); Claesens (Zu 122); Cornelys (MiZW 132); Peters (Ra 129); tho Ranum (Ti 128); Mewes Mertens (Ob 129); Taekens (BeO, BeZO 117, BeZO, Be 118); Meynert op die Dyngen (BaO 125, Ti 128, Ra 129); Jansen (TBNW 116, BeZO, Be 118, Be 119); Claesen (GaNW 114, On 139); Meus (BeZO 117); Peters (UhNO 138); bij die Weele (Ep 141); Meynolt Hoeykens (UhNO 138); Meynt (UhNO 138); in den Oerth (To 130); Meyo Enthens (To 131, Mi 131, WwW 132); Meyse Everts (Ka 132); Micheel (Rq 126, Ls 128, UhNW 136, UhZO 138); in Hiddenstede (ZaW 140); op die Meden (Uh 137);Nanne, Grums — (Zu 122); Eysens (Zu 122); Peyens (BeW 120); tho Suidtwolde (El 119); Sybolts (StNO 112); Neese (BeZO 118); Neynck (BeZO 117, Wi 124); Wiggers (Be 118, Be 119); Nittert Jacobs (ZaW 140);Oesbrandt (BeO 117, Be 119, El 119); Ocko tho Walsweer (Sw 133, RoZ 133, KaN 141); Oltger (NdO 115); Luitgens (UhZO 138); Omko Syerts (Od 137); Onno Abelens (By 122); Dericx (To 131); tho Canthens (Ka 133, KaN 141); Mellens (Wa 135); Osent Heebkens (UhNO 138); Otto Borgers (To 130); Jansen (Hu 142); Schroeder (BeZO 118);Pape Dericksen (Sh 142); Pauwe Jacobs (BeNO 123); Pelgrum Rentinck (To 130); Peter (Rq 126, Rq 127); lange (Rq 127); Abels (BeO 116, 117, BeZO 117, 118, BeNO 123); Aepkens (BeO, BeZO 117, Be 118, El 119); Annens (Wi 124); Broerkens (Wi 124, Wa 135); ter Brugge (By 123); Dericx (St 113); Doens (StZ 112); Edzens (WwW 132); Florys (BeZO 117, BeW 120); Fockens (Rq 126, Wa 135); Frericx (El 119); Geerts (Rq 126); Gerryts (BeZO 117); Gerryts (Hu 142); Hermans (StNO, StZ 112, GaN, GaNW 114, Ma 129, Ra 130); Isebrandts (MiO 131); Jacobs (BeZO 118, Ep 141); Jacobs bij die Poel (Nw 121); Jansen (BeW 120, El 120, Ep 141); Jansen bij die zijl (BeNO 123, BeZO 118); Jeltkens (Sw, RoZ 133, KaN 141); Jonge (Mi 131, On 139); Keme (TB 114); Knasse (Ka, Sw, RoZ 133); Knufs (UhNW 136); Koerdts (By 123); Kuiper (NdO 115); op die Marne (Ti 128); op die Meenschere (To 131); Meinerts (El, BeW 120, BeW 121, BeNO 123); Menkens (KaN 141); Mertens (MiO 131); Micheels (Ti 128); Peters (StZW 113, BeZO 117); Redwers (UsO 139); Remmerts (Od 137); Reyners (Wi 124, Ra 130); Rypkens (UhNO 138); (tho) Sandtfort (Ti 127, Ra 129); in Schellingeham (Ow 124); Simens (StNO, Le, StZ 112, To 130); Simens in ’t Hoff (SA 115); Tymens (Sh 142); op die Venne (BaO 125); tho Warffum (Ti 128); Willemsen (UsO 139); bij die Zijl (BeNW 124, Ow 124); Peterman (Hu 142); Popko (Wi 124); Doens (Sh 142, Hu 142); tho Eerensteheem (Ls 128); Ennens (UhZO 138, UhNO 138); Hermans (Od 137); op Hiddingameden (Uh 137); Pouwel Jacobs (MiZW 132);Quiryn Eppens (StZW, StNW 113); Ockens (BeNW, Ow 124);Reene Tonnys (Ti 128); Reerdt Jansen (Sw 133, RoZ 133); Remke (StZ 112, Rq 126); Fockens (StNO, Le 112); Hermans (UsO 139); Itens (On, Oz 139); Sypkens (UhNO 138); Tysen (Ow 124); Remmert, heer — op die Meden (UhN 137, UhZO 138); Hayens (UhNO 138); tho Lellens (Le 112); Tammens (Wa 135); Reneke Elema (UhNW 136); tho Startingehuisen (MiO 131); Wybens (Ka, Sw, RoZ 133, KaN 141); Renne Rewkens (ThN 115); Renske (StNO 112); Claesen (Od 137); Reyner Doens (Mi 131); Eyzinge (Lw 116); in die Ossenweyde (BeW 121); Peters (BeW 121, Nw 121); Syerts (BeW 120); Reynt Peters (UhN 137); Renerts (On 139); Reyntgen (Wi 124); Arents (GaNW 114, BeNO 123); Dericx (WwW 132); Rochus (UsO 139); tho Menckeweer (To 131); Peters (Me 134); tho Sandtweer (Za 140); Roelef (NdO 115, Rq 126); Jansen (BeNO 123, To 130, Mi 131); Jansen op die Roederschoele (MiZW 132); Korffmaecker (Wa 135); Kremer (ZaW 140); in die Leewe (UhN 137, Uh 137); Peters (Ti 127); Remkens (ZaW 140); Remmerts (Nw 121, Zu 122); Schroeder (Le 112); mr. Stael (Wa 134); Ruert Jansen (SA 115); Ryckert bij/op die Meden (Rq 125, Wa 135); op die Valge (Wa 134); Rypko Ewkuma (UhNW 136); Rytske Tyarcksen (To 130); op Schottingeheem (KaN 141); Rytze Peters (BeO 117); Ryxte Alberts (To 130); Tyarcksen (To 130);Sasper (StNO 112); Sicke (Rq 126); Dericks (Ga 114); tho Maerhuisen (Ma 129); Sassens (Ti 128); Simon (Rq 126); Brandts (St 113, KaO 141); Garmens/Garbrants (BeZO 118, BeNO 123); Jacobs (Lw 116); Jansen (StZ 113, St 113, WwW 132); Meynerts (Wi 124); Oltgers (BeZO 117); Peters (Nw 121, Uh 138); Popkens (Zu 122); op ’t Rewolt (BaW 125, Me 134); Roelefs (ZaW 140); Simons (Be 118, Nw 121, Zu 122); Styne Roelefs (Ww 132); Syabbe (Rq 126); Syamke (Rq 126); Lyupens (Wa 135); Sybe, groete — (Od 137); Syert (UhNW 136); Bawkens (BeZO 117, BeW 120); Syger (St 113); Fricx (BeW 120); tho Onderendam (BeNW 123); Willems (StNW 113); Sypke Eggens (UhNO 138); Syweke Tyaerts (Wa 135); Syweke (Rq 126); Sywert, heervicarius (Ti 127); Jansen (Hu 142);Take Hilbrants (ZaW 140); bij die Pompe (Mi 131); Timens (MiO 131); Talle Hendricx (Rq 127); Schroeders (BaO 125); Tamme Eltkens (Sh 142); Glasemaecker (Wi 124, Ra 130); Tewes (StZ 112); Jeltkens (Ka 133, Sw 133); Schroeder (Sw 133, RoZ 133); Thee (Wi 124); Thomas (WwW 132); lutke (UhNW 136); Egberts (BeW 120, El 120); Claesen (Lw 116); Sickens (BeO 116); Tonnys (Rq 126); tapper (To 130); tho Abbeweer (Ti 128, Ra 129); tho Dornuwart (Ka 133); Jacobs (RoW 140); Jansen (WwW 132, Za 139); Jarges (Wa 135, Us 136); bij die Capelle (BeZO 117, BeZO 118); Kistemaecker (Mi 131); Koster (Rq 126, WwW 132); Remkens (BeO 116, BeNO 123); Rewincks (StNO, Le 112); Sloethuis (BeZO 117); Wibbens (To 130, Ka 133); Tyae op die Meden (Uh 138, UhNO 138); tho Nansum (Lw 116, WwW 132); Tyaert (Nw 121, Zu 122, Ob, Ra 129, Hu 142); Engelens (KaO 141); Cornelys (Ww 132); Tyarck Menckens (UhNO 138); Tymen, lange — (Zu 122); Frericx (UhNW 136, Od 136); Peters (To 130);Ubbe Addens (StZW 113); Ritskens (Ka 133, KaN 141, KaO 141); Ulbant Alberts (Hu 142); Ulffert (StNO, StZ 112, Zu 122); Ulske (UhNW 136); Clandts (GaN 114);Welmer Reerdts (TBNW 116); Welmoet, olde — (Ti 128); Wessel (StZ 112, St 113); Wibbe (Od 136); bij Steenentill (ZaW 140); Willem (Wi 124); heer — tho Wijtwert (Ww 132, WwW 132); in ’t Aelandt (Ra 130); Berents (On 139); Bylinckher (GaNW 114); Ellens (BeZO 117, El 119); op Hayemehuis (To 131); Hendricx (SA 115); Hermans (El 119); Hollander (TB 114); Jacobs (StZW 113, TB 114); Jansen (Le 112, Uh 137); Claesen (UhN 137, UhNO 138); van Laer (Uh 137); Lubberts (Nw 121); Meus (BeO 117); Peters (BeZO 117, Be 118); Ridder in ’t Lege Landt (StNO 112); op die Venne (StNO, Le, StZ 112); Willrick Ubbens (To 131, Ka, Sw, RoZ 133); Wilthe Rolteman (NdO 115); Wisse (UhNO 138); Sybolts (UhN 137); Wobbe Stevens (To 130, Ka 133); Wridzer (StZ 113, Uh 137); Eppens (StNW 113); Syerts (UhN 137); Wybe (BeNO 123, Uh 137); Renekens (To 131, KaN 141, KaO 141); Wychmoet (Nw 121); Wyntken (Rq 127); Wypke (StNW 113); Eppens (StZW 113); Wyske Dericx (UhNW 136);Zascher van Heringa (By 123). 
Register op achternamenAlmerinck: Lambert; Aulsuma: Bonno; Aykuma: Jeltke; Aylkema: Asinge; Barckhuis, (tho): Johan; Begbargen, van: Arent; Billinckheer: Johan, Willem; Bolthe: Johan; Borck van Doesborch: Johan; Bowknechts: Marryken; Brugge, ter: Peter; Buser (NdO 115); Cater: Luert; Clandts: Ulske; Coenders: Herman, Loech; Covorden, van: Evert; Cruystede, op die: Arent; Dornenbusch: Johan; Dorsten, van: Johan; Druige: Hendrick; Eelts: Eelt; Eesens, van: Frerick; Elema: Reneke; Elevelt: Herman; Elynck: Johan; Entens: Meyo; Ewens: Geert, Heyno; Ewkuma: Rypko; Ewsum, van: (Rq 127, MiO 131, Ka 133), mr. Hercules; Eyzinge: Reyner; Folckerde: Campe; Groete, die: Jacob; Heldt: Herman; Heringa, van: Zascher; Hilkuma: Arent; Hoerentkens: Garment; Holtinge: Imme; Itens: Hero, Remke; Jarges: Herman; Kamminga: Aylke; Keme: Peter; Kemerlinck: mr. Hendrick; Klinckerts: Johan, Luytgen; Knasse: Peter; Knufs: Peter; Kocks: Anna; Krabbe: Johan; Kruise: Johan; Laer: Willem van; Landt: Johan; Leewe: Gerdt; Lellens, tho: Remmert; Lingen, van: Berent, Johan; Lippema: Edse; Menkema: Menke; Menteda: Mentet; Mepsche: Anna, Ewke, Johan; Metelen, van: Johan; Meyer: Johan; Mont: Evert; Muts: Arent; Nansum, tho: Tyae; Onsta: Hiddo; Ottema: Johan; Paeschkens: Claes; Poel, ten: Johan; Pormer: Derick; Rentinck: Drewes, Pelgrum; Ridder: Hille, Jacob, Willem; Ripperda: Focke; Rolteman: Wilthe; Rotte: Geert; Sandtfort, tho: Hille, Peter; Schoeninck: Johan; Schulthe: Abel; Sickinghe: doctor Johan; Sloethuis: Tonnys; Smaele: (Jonge) Johan; Stael: mr. Roelef; Starckenborch: Bartolt; Syertsma: Melle; Takema: Doe, Eppe; Tamminga: Hoicke, Jurgen; Thedema: Johan; Tyaema: Joachim, Johan; Velinck: Hendrick; Weerst, van: mr. Hendrick; Wendt: Johan; Westphelinck: Hendrick; Westvreese: Johan; Wittop: Johan; Wrydtzers: Edse; Wyrtsuma: Bolo; Wyrtzum: Derick.

 


Register Gruoninga 2004

door R.H. Alma  

De C is als K geordend als deze als zodanig uitgesproken wordt. De IJ is als Y weergegeven. Verder zijn de namen grotendeels strikt letterlijk gealfabetiseerd.Aaldriks, Aaltjen 152, Hillechien 85, Lutgien 190; Aalfs, Jan 84; Abbing 70; Abbringe 10; Abels, Aaltie 101, Alje 83, Derk 32, Dewer 163, Frerik 55, 58, Geertruid 84, Grietje 58, 84, 91, Hendrikje 73, Hille 51, Jacob 5, 144, Jan 58, 59, 83, 84, 91, Jantien 16, Klaas 55, 59, 64, Claeske 55, Lammert 191, Martje 77, 78, Pieter 58, 80, 83, Rieuwen 101, Ties 52, Tjeert 103, Tryntje 55, 58, 59, Tys 50; Adams 186, Remmert 186; Aemilius, J(oh)annes 150, 162, 168, 169, 176, Wendel 168, 171; Aepkes, Reert 51; Aggens, Johan 17; Aibes, Sybolt 92, 94; Aikes, Aeffien 10, Anje 31, Bartelt 60, Johan 21, Jacob 182; Aitens, Jantien 192, Tidde 30, 31; Alberda (van Dyksterhuis, van Eenum) 55, 56, 58, 66, 86, 144; ; Alberthoma 174; Alberts, Aaltje 183, 184, 187, Anje 18, 71, 84, 102, Dieuwerke 61, Egbert 161, Etske 28, Fokje 8, 9, Garmt 91, Geertruid 22, Grietje 75, 81, Hans 144, Harke 91, Hindrik 65, 91, 92, Hyke 84, Jacob 26, 27, 51, 53, 57, 146, Jan 92, 168, Klaaske 55, 56, 146, Korneliske 59, 60, Lubbert 168, Martje 29, 30, Mense 65, Pieter 84, 89-91, Omeke 91, Pieterke 53, Roelf 183, Sebo 30, Swaantie 33, Temmo 183, Tryntje 18, 24, Wiktjen 98, Zwaantje 83; Albertus, Geeske 143; Alefs, Dewer 163, Jan 83, Symen 59; Aling 22; Aljes, Abel 82, Balster 13, Jacob 92, 94, Jan 11, Cornelis 23, Pieter 7, Wolter 145, 146; Alkes, Meinert 143; Allerts/Alderts, Eltyen 94, Idie 6, Jan 75, Klaas 16, 146, Olgert 68, 75, Pieter 16, Siertje 63, Tryntyen 93; Alma 77; Alting 155-157, 173; Amens, Anje 146; Amsing 104; Anderen, van 170; Andries, Anje 18, Swaentjen 183; Annes, Minke 64, 83; Arends, Albert 18, Auke 73, Beertje 16, Derk 27, Elsjen 170, Eltje 78, Heertien 23, Jan 86, Kornelis 146, Oude 146, Trientje 146; Ari(u)s, Hindrik 62, Klaaske 146, Cornellis 86, Rienje 143-145; Arjens, Andreas 183, Anje 23; Asings, Aaltje 57, 71, Egbert 51, Geertruid 57, Klaas 53, 57, 73, Reert 57, 73, Teetke 18; Ates, Annechyen 94, Menne 94, Peter 187, Pieterke 59; Aulus, Oltger 152; Autjes, Berent 30; Aykema 86; Aylckens, Menne 17; Ayljes, Aylke 7;Bakker/Backer 14, 15, 42, 68, 82, 94, 163, 175; Balles, Dieuwer 177; Bant 188; Barlinckhoff 157; Bartelds, Aaltje 80, 82, Ave 12, Elske 93, Jan 13, Janna 13, Popke 55, 58, 74, Wobge 145; Bastiaans, Jannes 101, Lucas 94; Bavinge 148, 150, 153; Bax 188; Bazuin 71, 72, 85, 91; Beek, van der 82; Bei(s)huizen 105, 106; Beck 45; Benes, Aafke 11, Hinderikien 177, Jan 92, Rinne 87; Bennema 41, 87, 95, 98; Bennes, Gerrit 87; Benning 47; Berends, Albert 6, 20, 97, 98, Albertie 32, Allert 6, Anna 62, An(t)je 94, 178, Arent 163, Berentje 187, Derk 145, Geesje 86, Grietie 34, Harm 146, Harmtien 159-162, 171, Hille 30, Jacob 22, Jan 32, 74, 86, 193, Janna 62, Jantje 145, Cornelis 144, Martje 82, Nyske 82, Roelf 21, Tryne 53, Weyke 33, Wiske 5, Wolter 69, Zwaantje 77; Bergen, van 77; Berghuis 85, 144, 145; Bernardus, Jantje 81; Berniers, Geertruit 174; Beukinga 77; Bevers 154; Blaauwkuip 185; Blankstein 145, 146; Blencke 173; Blok 191; Bödeker 148; Boeckholt 174; Boelens, Bolo 91, Egge 31; Boelmeyer 171; Boer 40; Boer(e)ma 102, 103; Boer, de 190, 191; Boerema 68; Boldy 88; Bolhuis 60, 68, 82; Bolt 61; Bonnes, Gebke 143, Nanne 8; Boon 11; Borch, ter 188; Borchers, Jan 93, 94; Borg(h), ter 77, 166; Borghuis 44; Bos 20, 40, 63, 85; Bossier 174; Botes, Jan 145; Boukamp 84; Bourgeois/Bourgesius 155, 156; Bousema 176; Bouwens, Ayte 30, Tiddo 168, Wymbge 9; Bouwers 189; Bouwman 49, 72, 78; Boyes, Aelye 19; Braker 68; Brants, Geertruit 27; Bras 99-104; Brink 81; Broedelet 48; Broeils 92, 99; Broekema 193; Broeksema 193; Brongers 95-98; Bronneger 184, 190, 191; Bronsema 25, 26; Bronts/Bronnens, Grietien 99, Willem 99; Broos 185; Bruins, Derck 51; Bruyne, de 45; Büchli 36-48; Bulthuis 77; Busch 172; Busz 61; Buteux 173; Bymolt 105;Cypriani 52;Danhof 87; Dartelen, van 171; Datema 68, 75, 82; Dates, Berendje 177, Ebeltie 177, Geeske 177, Julle 175, 177, Mecke 187, Nomdo 177, 178, Syts 175; Dattelen, van 170; Deddens 61; Delden, van 60; Derks, Aaltje, Anje 69, Antye 92, Arend 27, Ayse 27, 28, Bruin 51, Diewerke 93, 145, Ewe 94, Geertien 28, Geertruit 14, 69, Grietie 52, 92, Hindrik 192, Jacob 12, 20, 52, 75, 80, Jan 12, 64, 65, 145, 146, 164, 175, 176, Janna 69, Jantje 69, 143, Jaye 52, Klaas 11, 52, Cornelys 75, Kunje 61, 68, 94, Menye 94, Paike 144, Pieter 11, 67, 73, 76, 144, 145, Siabbe 20, Siert 143, Swaantje 79, Sybrand 69, Symen 93, Tamme 144, Tettien 25, Tryntie 52, Tyaerdt 92, Wessel 50, Wibrich 69; Dibbes 39; Dirkse 46; Doedes 186, Jan 186; Doës, Willem 144; Dojes, Claas 188; Dongrius 149; Do(o)r(e)nbos(ch) 13-15, 20, 21, 49-51, 59, 64, 71, 75, 83, 144; Douwes, Derkje 17, Frans 95, Hillebrand 79, Jan 79, Lysebet 79, Thomas 79, Willemina 79; Drewes 104, Alyt 98, Peter 22, Rikkert 82, Tryntje 18; Driesten, van 191; Drost 158; Duirts, Jacob 20; Duyn, van 43; Dyk, van 49, 60, 66, 68, 74, 78; Dyken, van 63; Dykstra 68;Ebels 86, 181, 183, 185, 186, Albert 64, Alle 15, Hiltie 28, Pieter 82, Willem 86, Wopke 34; Echten, van 172; Edes, Pieter 31; Edzes, Derk 31, Harm 101, Jacob 22, Jacobje 31; Eebes, Sense 25; Eelkman 104; Eenjes, Grietje 153; Egberts, Abel 84, Abelje 85, Anje 22, Asinge 51, Evert 9, Eyte 161, 170, 171, Fokke 65, 83, Geert 31, Geesjen 81, Grietje 75, 85, Hillegie 50, 59, Hyke 91, Jacob 84, 85, 92, J(oh)an 11, 51, 80, 191, Jantien 51, Jeitien 51, Julle 57, Klaes 51, Cornellis 143, 144, Liefke 191, Lubbert 34, Ocko 51, Peter 51, Roelef 169-171, Willemtje 84, 89-91; Eggens, Haye 29, Hermen 28, Pieter 64; Eilkens, Hilje 87; Eises, Diewerke 74, Egbert 11, Ida 54, Jantje 53, Tamme 21, Wytske 97; Eisinga 87; Eittes, Roelof 161; Ellens 40, Derck 93, Peter 93, Rinye 94; Elslo 146, Leffert 146; Eltjes, Frerick 49, Hemmo 91, Hommo 88, Lysbeth 54, Reiner 17; Emes, Egtbertie 143; Emilius: zie Aemilius; Engberts, Grietje 60; Engelman 44; Ennes, Berent 80, Jantien 8, Cornellis 8, Symen 145; Entrup 11; Epkens, Hayo 91, Tiapko 91; Eppens, Aicke 31, Geert 94, Hindrick 7, Jacob 8, Jan 93, 94, Reynt 27, Tryntje 79, Willem 83; Erasmus, Peter 94; Etskes, Jan 28; Euwkes, Haaye 192; Everts, Gerrit 16, 100, Gesina 189, Hindrickien 32, Hyndrick 93, Jacob 83, Jacobje 71, Klaas 66, 192, Claasje 70, Lammert 67, Sent 64, Simen 87, Waalke 65; Ewolds, Barber 69, Geertruid 58, Hilje 59, Renske 70; Ewsum, van 170-172; Eyben 161; Eyes, Focke 152;Faber 176, 177; Faddegon 46, 47; Feebes, Elizabeth 85, Hittie 91; Feringa 43, 60; Fest, (Büchli) 36-48; Fiepkes, Ulffert 31; Filippus, Jacobus 145, Pieter 146; Fokkens, Adriaan 153, Anje 12, 26, 65, Eele 10, Egbert 65, Eyse 13, Grietje 55, Harmen 94, Harmtien 28, Hilletien 33, Hindrik 65, Jacob 12, 51, Claas 12, Luirt 12, Memme/Menne 13, Trynje 55; Folkerts 63, Abel 93, Claes 166, Lippe 6, 7, Maria 11; Foppens, Memme 12, Menne 28; Fransen 38, Eetien 28, Harm 187, Hindrik 67, Jantje 6, Tjaert 19; Franssens 95; Freriks, Albert 28, Anje 55, Arent 145, Diewerke 145, Eike 192, Geertje 66, 191, Grietie 19, Hebe 28, Hindrik 33, 80, 144, Jacob 93, 94, Jan 144, Jantje 49, 177, Jurrien 9, 53, Claes 27, Martje 50, 55, Pieter 13, 22, Simen 164, Tonniske 20, Tryntje 72, 78, Zwaantje 77; Friks, Anje 82, Hindrik 146; Fritzes, Germen 97; 
 

Gales, Dewer 51; Garbrants, Ite 5, Jacob 16; Garmts, Aefke 94, Anje 85, 91, Jacob 146, Luityen 94; Geerts, Aaltje 87, Albert 92, Berend 171, Berendje 72, Geert 66, 70, 94, Geertjen 60, 168, Geeske 88, Grietje 103, Hilje 64, 65, 73, 74, Hindrick 94, Idje 101, Jan 21, 27, 34, 69, 76, 93, Jantien 8, Johannes 21, Jurjen 12, 69, 70, Pieter 10, 70, Syben 29, Tryntje 29, 64, 146, Willem 70, Wolter 73; Geill 44; Geldersma 68; Geltes, Eetje 176, Gerrit 179, Claas 80; Genderen, van den Hoven van 45; Gerlofs, Eltje 69; Gerrits, Aeltien 54, Anna 101, Aries 166, Geeske 20, Gelte 80, Hilje 64, Jaaptje 20, Jan 15, 16, 33, Jantien 101, Klaas 191, Kunje 73, Lauke 6, Lucas 101, Riet 61, Swaentien 15, Tamke 61, Tamme 17, Tryntje 71, 179, 184, Uipke 31; Geuns, Claes 29; Geutjes, Anje 64, Eisse 146; Glasemaker 93; Gockinga 178; Goed(e), de 68, 81; Goetyens, Cornelys 93; Golowkin, van 37; Gosens, Claes 15; Gosses, Martje 66, 76; Grimmius 101-103, 146, 191; Groenendal 60; Groeneveld 49, 68, 71, 73, 76-78, 82; Groenewold 64, 78; Groenveld 49, 50, 60, 72, 77, 82; Groot 45, 63;

Hafkamp 48; Hagel 181-194; Haikes 97, Aafjen 29, Johan 19, 22; Hakbyl 47; Halbes, Jantje 184; Halsema 13, 14, 17; Ham, ten 161, 163; Hansen, Aeltien 162, Albert 144, Maria 162; Hanties, Aeltien 159, 160, 162, Hindrick 162; Harkema 41; Harkes, Jacob 20, Jan 94, Klaas 85, 86; Harmanni, Lucas 180; Harmannus, Elisabeth 66; Harms, Aaltje 57, Anje 77, Berend 32, 143, Edze 101, Elsjen 161, Fenje 62, 64, 65, 84, Focke 94, Frans 163, Freeke 70, Gerlof 69, Goetyen 93, Gyse 154, Harm 169, Harmke 193, Hendrikje 73, 80, Hil(t)je 63, 75, 76, 103, Jacob 54, 73, Jan 8, 9, 26, 53, 68, 84, 91, Jelte 16, Joost 144, 163, Julle 85, Jurjen 87, Klaas 20, 22, 62, 66, 71, 146, Claasje 104, Luitien 23, 24, Mentye 93, 94, Nittert 68, 76, Okke 73, Pietertien 26, Reinder 68, Rente 54, Roelf 102, Swaentyn 55, 74, Tonnis 14, 187, Trientie 26, Warner 50, 55, 58, 59; Harst, van der 48; Hartman 189; Haverkamp 66, 68, 71, 72, 77, 153; Haverzaad 81, 83; Havinga 49, 60, 66, 76, 146; Hayes, Albert 146, Annegien 171, Edze 31, Euwke 192, Melle 8, Reiner 23, Reynt 27; Hebbens, Tiark 175; Hebels, Ike 7; Hebes, Tidde 28, Tunnis 28; Heddema 167; Heepkes, Eenje 17, Elske 17, Grietje 15, 17; Heeres 42; Heerkes, Anje 182; Heerma van Holwinde 57; Heerssema 70; Heertiens, Homme 3, 22, 23, Nanje 13; Heerts, Jantien 8; Heidema 71; Heikes, Grietje 76; Hein 146; Heiting(h) 103, 104; Helprichs, Roelef 159-161; Hemmes 192, 194, Johannes 192, Cornelis 30; Herckens, Jacob 19; Herema 81; Heres, Anje 60, Arent 20, Hindrik 21, Tryntje 59, Ulphert 93, Ubko 91; Hesseling 192; Heujer/Heuyer 104; Heuyting 104; Heyes, Pieter 33; Heynens, Aefke 8; Hiddens, Jaspertjen 161; Hiddens, Tymen 71; Hillebrands, Eppe 6; Hillebrands, Evertje 8; Hillebrands, Freerk 12, 72, 75; Hillebrands, Harmtje 58; Hillebrands, Jacob 54; Hillebrands, Jan 54, 55, 57, 58, 74; Hillebrands, Jantje 54, 58, 80; Hillebrands, Jeike 58, 79; Hillebrands, Klaas 57, 69, 74, 75, 82; Hillebrands, Martje 58, 79, 80; Hillebrands, Menke 56, 58, 78, 79; Hillebrands, Nieske 74; Hillebrands, Wilmtje 58; Hindriks, Aafje 65, Aaltje 78, Albert 103, Anje 62, Anna Margaretha 88, Annechien 93, 101, 181, Arent 144, 145, Barbera 81, Bauwe 20, Berent 193, Derck 52, Diewerke 146, Eenje 63, Egbertje 65, Eilerd 34, Eisse 86, Enje 76, Eppe 7, Fennegien 193, Frans 67, Freerk 33, Frik 145, Frouke 59, Gebke 145, Geeske 68, 76, Grietje 150, Hans 8, Harm 70, 94, 144-146, Hilje 40, Hillegien 101, Jan 62, 91-94, Jantje 68, 82, 183, Jelmer 10, Klaas 35, 86, 88, Cornelisjen 79, Cornellis 55, 86, Lubbe 93, Lu(i)kje 192, Lysbeth 62, Margaretha 154, Meerten 180, Pieter 20, 53, 62, 86, 88, 95, 97, 162, 193, Roelfien 68, Tjaaktjen 192, Tryntje 62, Willem 26, 54, Wolter 73, Wypke 49; Hitjes 31, Focke 34, Jan 28; Hoeck 164; Hoeksema 184; Hoisingius 52; Hoiting(h) 103, 104; Holt, op ’t 189; Holtcoiper 152; Homan 49, 77, 78, 80, 81; Hommes, Hindrik 88, Isebrand 12, 25, Jelte 143, 144, Cornelis 12, Martje 10, 70, Maurits 11; Hoorn, van 172, 188; Horn 85; Horn, ter 186; Hoving 64, 68; Huisinga/Huizinga 146; Huisman 101, 102; Huizing 45; Hücke 178; Hulshoff 44; Huyer 104; Hylkes, Carst 97;Ingen, van 39; Isebrands, Grietje 19, Jantyen 92, Claes 7, Johan 27, 28, Peterke 27, Take 92; Ites, Cornelis 6; Itkens, Rickert 5; Iwema 5, 40, 43, 148, 150;Jacobs, Aafke 146, Aaltje 27, 71, 94, Albert 59, Allert 16, Allye 92, Anje 25, 66, 75, Arys 146, Aycke 22, Ebel 35, Egbert 84, 91, Eise 54, Elie 92, Elisabeth 10, Etie 29, Evert 94, Fenje 84, Focko 51, Frerick 86, Geesje 88, Grietje 21, 84, 94, 94, 145, Harm 73, 80, Harmannus 188, Hicke 17, Hilje 57, 67, 87, 146, Hillebrand 54, 72, 78, Himye 93, Hindrik 70, Hybe 68, Hykjen 81, Idie 15, Ipe 79, Jacob 75, 94, Jan 7, 8, 33, 76, 82, 159, 170, 181-183, 188, Jantje 28, 79, 191, Jelte 184, Jickien 17, Julle 147, 177, 178, Klaas 33, 54, 67, 69, 75, 82, Kornelis 190, Cornelissien 31, Louke 6, Luitien 27, Martje 54, 67, 93, 94, Onne 98, Osebrand 15, 16, Pieter 11, 21, 26, 27, 53, 64, 66, 68, 74, 75, 79, 80, 85, 92, Reyner 92, Rickert 5, Roelf 67, 87, 88, Sieke 83, Sjabbe 143, Styntje 12, 25, Sye 26, Thomas 92, Tonnis 79, 192, Trientje 51, 61, 75, 93, 145, 146, Welmoet 27, Willem 182, Willemtje 181, 187, Wychertien 183, Ypo 153; Jaepiens, Jacob 51; Jager 192; Jannes, Anje 180, Gerrit 73, Jacob 33, Jantien 21; Jans, Aafke 64, 66, 72, Aaldrik 190, Aaltje 11, 12, 58, 175, Abel 13, 58, Albert 28, 85, 91, 164, Allert 93, Alyt 92, Anje 11, 23, 25, 57, 64, 68, 69, 74-76, 82, 182, Anna 54, 92, Annichjen 190, Antje 72, 94, 145, Armke 60, Atje 64, Bartolt 13, Berent 32, 94, Brechte 87, Brune 17, Cent 175, Cieke 67, Dathe 175, Derk 11, 160, 176, Diewerke 6, 15, 166, 175, Douwe 79, Ebele 93, Ebelye 93, Eeltje 64, 83, Eeneke 151, Eenje 19, Egbert 81, Eise 35, Elizabeth 68, Elle 94, Elsje 170, 181, Eltje 85, Engbert 179, Enje 151-153, Eppo 20, 33, Ettjen 186, Evert 20, 65, Fenje 64, Folckert 28, Frauke 17, Frerik 18, 72, 94, Geelje 191, Geert 66, 92, 94, Geertje 64, Geertruid 29, 52, 56, 67, Geeske 146, Gosen 28, Gosse 86, Grietje 8, 11, 18, 72, 82, 83, 145, 179, Haje 143, Harm 64, 66, 74, 161, Haycke 18, Heere 70, Heert 8, Heyne 8, 93, Hilje 5, 60, Hillebrand 54-58, Hindrik 7, 63, 80, 85, 92-94, 144, 191, Hindrikje 20, 59, 182, Izaak 187, Jacob 6, 29, 33, 50, 59, 67, 92, 94, 177, 178, 183, 184, 187, J(oh)an 12, 13, 14, 57, 63, 64, 74, 92, 93, 94, 146, Jan Arend 86, Janna 75, 146, Jannes 13, 60, Jantje 28, 31, 33, 54, 62, 63, 70, 83, 86, 88, 95, 98, Jelte 184, Jeyke 54, 55, 58, Jouke 7, Julle 176, Klaas 6, 7, 13, 18, 26, 29, 56, 62, 65, 67, 86, 93, 143, 152, 164, 166, 175, 182, 191, Coenraadt 83, Coert 143, Cornelis 12, 24, 25, 94-98, Cornelliske 69, 70, 192, Kryn 78, Kunne 22, Lammert 69, Leentje 62, Louke 66, Luitje 154, 155, 161, 168, 170-172, Lysbeth 53, 87, Martje 70, 81, 82, 86, 97, 191, Melle 93, 94, Menje 145, Menke 74, Menne 30, Meyske 103, Michiel 152, Neeske 54, Onne 34, 146, Pieter 14, 15, 25, 80, 82, 84, 86, 92, 162, 178, 179, Pouwel 29, Reert 56, 57, 69, 71, 84, Reeuwen 31, Reiner 6, 30, 92, 94, Remminge 93, Rientien 98, Rixtje 61, 82, Roelef 52, 53, 145, Saartien 190, Schate 18, Siabbe 15, Sibelke 144, Sieke 69, Simen 18, 72, Styntje 21, 72, 74, Swane 92, Teetye 93, Teuwes 12, Thies 93, 145, Thomas 6, 169, Trientje 5, 10, 16, 19, 22, 54, 68, 93, 166, 176, 177, Willem 68, 83, 94, Willemtje 54, 58, 79, 83, Wiscke 92, Wopke 28, Wybrig 31, 32, Wypke 67; Jarrighs, Pieter 80; Jas, Frerk 83; Jaspers 44, Hilje 187; Jelmers, Ubbe 17, 19; Jeltes, Antje 191, Harmtje 18, Homme 145, Jacob 184, Jan 184. 191, Klaas 74, 184, Lippe 94, Timen 16; Jelties, Johannes 11; Jochums, Menste 31, Peter 175, 176; Johannes, Abel 31, Grietje 71, Rense 163, Willem 81; Jong, de 45, 74, 85, 184, 189; Jongelinck 161; Joosten, Adriaenken 37, Ietie 34, Simon 8; Jukwerd 82; Julles, Aeltyen 94, An(t)je 147, 176-180, Boele 97, Date 176, 177, Derk 20, Hindrick 180, Jacob 179, Jelte 18, Claes 98, Luirt 97, Martjen 57, 79, Tryntie 180; Jurkes, Eltie 28; Jurriens, Aafke 26, Beertjen 151, 152, Frerik 9, Hindrik 11, Jacob 6, Jan 87, Jantie 9, Jurjen 103, Rienje 10, 70; Juursema 42;Calmeyer 38, 40; Camminga 79; Kamp/Camp, van der 101, 103; Kampen 64; Kanters/Canter(s) 37, 53; Captein 186; Karssens, Barber 64; Caspers, Hinderkien 87; Kayer 193; Keizer 105; Kell, van 40, 47; Kerkhoff 37; Ketelaar 188; Keuchenius 156; Keur 159, 160, 162; Keymer 38; Kieft 81; Kiel 193; Kiens 191; Clant (van Nyenstein) 15, 92; Klaassen, Aafke 34, Aagtje 63, Aaltje 57, Albert 60, Anje 57, 59, 66, 69, 75, 146, Anna 54, 92, Annigje 26, Antie 175, 182, 184, Bonne 143-146, Delia 59, Derk 65, Dewer 15, Elisabeth 66, Etje 27, Evert 15, Eylke 87, Freryk 177, Gebke 86, Geertruid 60, 75, 81, Geeske 68, 182, Gelte 80, Gerben 5, Gerlof 64, Harm 62, 68, Hidde 53, Hillebrand 63, 75, 80, Hilligjen 60, Hindrik 59, 88, 101, 146, Hindrikje 65, Jacob 10, 67, 74, 86, 93, 145, 146, Jan 12, 29, 51, 60, 63, 67, 73, 75, 179, 182, Jantje 64, 85, 191, 192, Jeltje 63, Julle 57, Klaas 53, 54, 144, 153, 164, 175, Klaaske 60, 65, 80, Cornelis 54, 71, 93, Lammert 88, Lisabeth 68, Lubge 145, Lu(i)tje 29, 182, Lulof 15, Lysabet 55-57, 74, Martje 8, 9, 66, Menno 29, 30, Oltger 26, Pieter 11, 63, Pieterke/Petertien 74, 75, 85, 162, Popke 60, 92, Reentje 182, Reert 63, 67, Reinder 11, Renske 55, Riene 33, Roelf 67, Roelfke 64, 66, 74, Schulte 24, Simen 60, 64, Steffen 22, 23, Stientje 82, Tidde 7, Tietje 23, 62, Tjakko 184, Trientje 7, 12, 25, 60, 69, 80, 182, Wilm 67, Wybrig 56, 67, Wyke 26, Zaartyn 193; Klein 66; Clevering 71, 77; Kleyken 39; Klok 69, 179; Klooster 49, 63, 76, 86; Klugkist 78; Klynenberg 39; Knol 16, 20, 68, 74, 92, 94; Knot 102; Koch 39; Coenders (van Helpen) 15, 92; Koenes, Derk 25, Jan 23; Koerts, Geertruida 11, Grietien 170, Jacob 144, Cornelis 145; Col 82; Kollenberg/Collenberg 77, 78, 82; Colstein 144, 146; Compaan 81; Conradus, Elisabeth 168, Willem 83; Kooi, van der 64; Koolsma 69; Koopman 70; Cop 167; Koppedrajer 39; Koppel 47; Cornelis, Aafke 7, Anna 35, Antje 98, Autie 30, Berent 146, Derk 52, 56, Eisse 24, 86, 87, Fosse 30, Freerk 145, Gepke 86, 87, Grietje 24, 52, 93, 191, Harm 75, 86, 146, Hendrik 55, 62, 64, 65, 74, Hendrikje 81, Hilje 145, Homke 143, Ite 6, Itjen 97, 98, Jacob 93, 98, J(oh)an 6, 13-15, 25, 68, 69, 86, 87, 98, Jantje 96-98, Klaas 86, 87, Corneliske 83, 97, 98, Martje 146, Onne 97, Pieter 10, 97, 98, Popke 86, Reert 55, 61, 62, 64, Symen 57, 71, Tiarcktien 28, Tjalling 144, Tonnisien 20, Tryntje 52, 55, 66, Wobbetjen 34, Wytske 95-97; Crouse/Cruise 103; Cuper 144; Koster 71, 91; Kraaima 78, 86; Kremer 68, 190; Kremers 81; Kruisinga/Kruizinga 71, 76, 78, 86; Kruyff 37; Kryns, Harm 145, Jouwer 6, Cryn 20; Kuen 28; Kuipers 87; Kuipke 85; Kuul 191; Kyff 161;Lameris 68; Lammerts, Berent 146, Derk 175, Elisabeth 9, Hillegien 161, Jacob 86, Knelske 67, Lammertje 88, Warner 59; Lande, van der 71; Landt 167; Langeland 42; Lanting 49, 61, 66, 70, 188, 193; Lantink 82; Laquert 175; Leen 37-40; Leenderts, Jan 71, 72; Leeuw 85; Lentjer 193; Leugs, Albert 18, Wessel 18; Lewe (van Aduard, Middelstum) 33, 34, 80, 83, 97, 178; Lieuwes, Hindrik 176, Tryntjen 189; Lip, van der 184, 190, 191; Lippes, Claes 92, Luitien 16, Menno 161; Lodewyks, Pouwel 166; Loens 173; Lourens, Geert 80; Louwes, Jan 86; Lubberts, Boukje 14, Focko 152, 153, Lubbert 93, Peter 93, Thomas 34, Tryntien 9; Luddes, Derk 21, Claes 11; Lues, Abel 13, Arys 20, Berendt 94, Siwert 59, Trienje 144; Luirts, Eilke 19, Elisabeth 11, Focko 12, Lysebet 144, Tryntjen 189; Luitjes, Anye 94, Bonne 146, Didericus 170, 172, Egbert 187, Eylert 91, Grietjen 181, Hindriktjen 70, Jacob 185, Jan 170, 172, 182, Claes 9, 10, 29, Tonnis 72; Lucas, Gepke 5, Gerryt 101, Harmen 180, Jan 65, Klaas 192, Cornellis 187, Tjarck 180; Luksen 64, 83; Lulofs, Geertruid 14, Claas 14, Tonnis 14; Luppens, Tammo 91; Lyfering 41;Maar, van 61; Maatje 88; MacDowell 172; Man, de 38; Maresius 157; Marissen 102; Marcus 44; Martens, Jan 92, Cornelys 93, Styntien 160; Martin(i)us 155, 158; Matthaeus 157, 172-174; Medema 87; Meertens, Arent 64, 66, Geert 64, Jannes 179, Sibolt 30; Meima 49, 85, 86; Meinderts, Jacob 93, Lamme 154, Lysebet 144, Styntje 81; Meinema 164, 175, 194; Meints, Alegonda 174; Mekkes 84, Claes 34; Melles, Jacob 178, 179, Jan 94; Menkes, Albert 56, 65, Allert 20, Arent 9, Asing 51, 53, 56, Berent 191, Geertjen 12, Geertruid 56, 66, Grietjen 12, 52, Jantyn 56, Jeye 52, 54, 55, Luie 20, 21, Martjen 56, 78, Ocke 52-54, 57, 73, Reert 49-54, 56, 65, Roelf 56, 65, Roelfjen 56, Trynje 56; Mennes, Ate 94, Barbertje 56, 79, Eltye 28, Focko 91, Cornelis 57, Martjen 30, Pieterke 6, Redmer 33, Roelfje 34, Siadde 32, 33, Symen 146, Tomas 193; Menolts, Dewer 163; Menses, Martjen 65, Willem 66; Mentyes, Gertruit 93, Jan 94; Meuleman 188; Meyer 48, 167, 168, 194; Michaelis 173, 174; Michiels, Lysbeth 161; Middendorp 161; Millinga, van 165; Molenkamp 42; Möller 92; Mommen 158; Moolanus 184; Moorlag 49, 61-63; Mozes, Chaim 157; Muda 66; Mulder 21, 49, 63, 69, 78, 85, 91, 103, 105, 178, 193, 194; Muller 21, 91;Naegel 181; Nannes, Aaltien 8; Nanning 170; Nantkens, Epko 91; Niellius 155; Niencz, Harmen 17; Nienhuis 42; Nisingh 161; Nitters 68, 74, 76; Nomdes, Date 178, Ebeltje 147, 175, 176, Gebke 178, Grietie 178, Jan 178, Julle 178, Marieke 178, Sjoukien 178; Noorda 76; Noordhof 62, 69; Noordhuis 85; Noorman 68, 69; Nyhof 42;Obbes, Geesje 31; Oesebrants, Heepke 17; Oewes, Pieter 18; Offeringe 177; Okkes, Aafke 80, Alttien 73, Auke 73, Foske 73, Geertruid 73, Gerrit 74, Jantje 73, Jeyke 53, Menke 54, 57, 73, Roelof 54; Oldenbronneger 190; Olferts, Foske 73, Gerd 93; Olgerts, Aafke 8, Albert 26, 53, Anje 65, Hilje 144, Oltger 10; Olthof(f) 40, 100-103; Oltman, Hendrick 22, 23; Omda 85; Onnes 44, Aaltje 33, 34, 97, Cornelis 97, Melle 146, Peter 9, Thomas 9; Oopkes, Anje 7; Oosten, van 49, 83, 84; Oosterhof 49, 64, 69, 76, 77; Oosterhuis 60, 77; Ottens, Aeltien 164, Habbe 145, Hindrick 164, Tidde 54, 66; Outman 72;Papst 94; Passcheerder 39; Pelis, Sybrant 79; Pesman 66, 70; Petrejus 172; Peyn 171; Piel 76; Pieters, Aafke 67, Aaltje 57, 80, Abel 81, 88, Aebe 176, Albert 183, Allert 8, An(t)je 15, 21, 69, 74, 75, 144, Anke 91, Anna 9, 146, Annigje 187, 188, Asseltien 53, Ate 18, 187, Auke 85, Azing 78, Barteld 13, 184, 189, Biewke 145, Bouwke 53, Bronger 96, Deetyn 88, Derk 21, 64, 92, Deuwer 163, Douwe 11, Drews 18, Ede 31, Eeke 80, Eeckien 99-100, Enne 145, Epke 11, Erasmus 94, Etje 63, Freerk 13, 23, 82, Garmt 94, Geert 10, 70, 84, 146, Geertien 143, Grietje 73, 82, 92, Harke 20, Hayo/Heyo 33, Hilje 79, 80, Hindericus 178, 179, Hindrik 19, 20, 67, 86, 192, Ide 11, Itje 22, 74, Jacob 7, 10, 19, 27, 74, 75, 80, 84, 91, 98, J(oh)an 7, 10, 11, 18, 23, 54, 63, 74, 75, 81, 92, 93, 94, 152, 153, 170, Jantje 11, 34, 95, 96, 98, Julle 18, Klaas 10, 74, 75, 85, Cornelis 94, 146, Corneliske 18, Kunje 65, Lammert 59, Lysabeth 80, Martjen 6, 81, 83, 162, Nieske 75, Obbe 78, Petertjen 83, Pieter 22, 56, 67, 80, 82, 93, 156, 157, 187, Reiner 10, 11, 92, Reyne 33, Rikkert 80, Simon 74, Stientien 12, 192, Tamme 87, Thomas 9, Tonnis 84, 145, Trientje 31, 64, 75, 80, 181, 187, 188, Ulffert 31, Ulger 51, W. 55, Willem 92, Willemtien 51, 82, Wybrich 68; Pilger 38; Pispinck 174; Pleegsma 68; Poll 41, 60; Polling 43; Pontkop 192; Popkes, Jan 87, Klaas 55, 58-60, 65, 86, 92, Cornellis 86, Reert 55, Thomas 93, Tietje 193, Trientje 55, 58, 74, 86, 87; Poppens, Renger 91; Post 33, 44; Pouw 38; Pouwels, Geert 29, Symen 58; Proost 11;Quade(nus) 164-166;Radys 188; Raincks, Hindrick 93; Randwyk, van 48; Rasvelt 189; Redmers, Tiewes 19; Reerts, Alje 146, Anje 70, Asing 53, 57, 63, 79, Asselje 55, Attje 50, 62, Berentje 62, Hassel 53, 55, Hilje 53, Hindrik 62, 63, 76, Jan 49, 53, 55, 56, 64, Jantjen 65, Klaas 73, Klaassien 51, 52, 65, Cornelis 62, Marretien 51, Menke 51-53, 55, 56, Roelof 62, Styntien 51, Tryntje 53, 55, 58, 74; Reichenbach 45; Reichle 94; Reids, Martje 95; Reinders, Anna 13, Derk 5, Geertien 143, Grietye 93, Homme 23, Jacob 92, 94, Jantje 18, Otto 165, Pieter 11, Ruirt 7, Yda 7; Reintjes, Jan 95, 96, 98, 104, Martje/Metje 103; Reints, Bartelt 93, Tamme 31; Reitzema 49, 87; Reker 193; Remges, Meerten 56; Remmers, Derk 143; Rempts, Jan 97; Reneman 31; Rengers 80, 83, Bauwe 14, Hyndrick 93; Rewens, Grete 51; Rienks 146; Riet, van de(r) 50, 67, 68, 74; Rietma 49, 72, 73; Riewens, Abel 101; Rigts, Bartelt 31, 32; Rickerts, Jacob 12, J(oh)an 18, 19, Peter 20; Rinjes, Aaltje 64, Lue 94; Rinnes, Abel 51; Ritzes, Tamme 81; Roberts 45; Roege 50, 60, 61; Roelfsema 70; Roelofs, Aries 62, Asing 65, 66, Eltie 54, Fenje 88, Focke 192, Freerk 81, Geeske 67, Grietje 57, Harmannus 62, Helperich 151, Hilje 66, 87, Hindrik 62, Hybo 82, Jacob 11, 66, Jan 74, Jantje 61, 62, Jeltje 67, Jurrien 34, Klaas 67, 83, Klaaske 65, 66, Cornelis 6, 52, 64, Lambert 67, Matje 76, Menke 65, 66, Peter 152, Pieterke 68, Talle 171, Tryntje 88; Rosema 43; Ruge 50; Ruiter, (de) 47, 102; Rupsina 183; Ryken(s) 48, 60, 61, 102, Gaele 51; Rypma 42;Sagemans 161; Samuels, Ouwke 63; Sandt 13; Santen, van 40, 46; Santhé 68; Schaaf 145, 147, 179; Scharaur 45; Scharpenbrant, van 173; Schavinus 179; Scheerhorn 166; Schelhaas/Schellhase 178; Scheltens 194, Tryntje 183; Scherius 153; Schipper 92, 144; Schnorbusz 45; Schnyder 92-94; Scholtens 168, 169, 188, 190; Schomaker 80, 91; Schroers 93; Schultens 162, 168, 169, Claes 24, Tryne 23; Schu(i)ringa/Schuiringe 12, 49, 49, 56, 69-71, 170, 171; Schut 93, 187, 191; Schutter 60, 61; Sebes, Grietje 30; Sents, Evertje 145, Fenje 66, Geertruid 81, Tonnis 83; Sichterman 181; Siersema 104; Sikkes 23, 94, Bouwke 11, Frouwke 146, Grietie 20, Hans 21, Nies 32; Sickinghe 172; Simons, Aaltjen 84, Aelf 83, Anna 16, Asinga 71, Bouke 56, Fokeltje 63, Geertyen 93, Gerrit 87, Jacob 74, Jan 72, 81, Julle 72, Klaas 8, 9, 72, Cornellis 72, Martjen 72, 93, Ocke 52, 53, Pieter 70, Styntje 54, 71, 72, Trientje 54, 72, Wieke 59, 65; Sircks, Lyngen 149; Sissingh/Sissinck 154, 167; Sjabbes, Symen 93; Sjaddens, Etye 33, Focco 33, Menne 33; Sjuurts, Martje 186; Slogteren, (van) 64, 185; Smeecx 151; Smi(d)t 52, 63, 70, 76, 78, 81, 86, 92, 94, 153, 157, 188, 193; Sneyckels 161; Sni(c)k 27, 144; Snyder 144; Sohnius 155; Sprakel 186; Steenbeek 46; Steenbreker 146; Steenhuis 153; Stegen, van der 189; Stegnerus 172, 173; Stein 92; Stellemaker 153; Stikker 31; Stoffers, Jantien 102; Stollinga 77; Stoltenborgh 171; Strating 62; Stuivinga 73; Suimering 188; Swart 40, 160, 169, 194; Sybolts, Aybe 92, Deetyen 94, Grietje 30, Menne 30; Sybrands, Anje 56, 79, Derk 64, 69, Elizabeth 62, Piele 79, Tryne 62; Sysen, van 31; Sytses, Cornelis 97, 98; Sywerts, Fraukje 21, Hendrik 177, Menke 21;Takens, Betjen 13, Isebrant 92, Toucke 27; Tammens 40, Aafke 95, 98, Froucke 28, Gerryt 17, 54, Jacob 87, Luie 144, 146, Pieter 144; Tatje 144; Teisman 60, 64, 65, 74, 75; Temmens, Cornelis 98; Teppers 39; Termaat 87; Tewes, Grietien 17; Teyle 34; Thekes, Theke 103; Thomas, Aefke 145, Aeltyen 93, Annetyen 92, Berent 152, Egbert 34, Harm(en) 16, 25, 26, Hindrick 94, Jacob 98, J(oh)an 5, 6, 66, 76, 79, Claes 34, Onno 9, Petertyen 93, Tryne 23, Witske 193; Tichelaar 194; Tiddens 56, Anneke 168, Elle 179, Grietien 10, Menste 31, Otto 66, Remen 99; Tideman 25; Ties, Abel 50, 52, 54, 56, Berent 193, Jan 145, Roelef 34, Trynje 52, Willem 94, 154; Tikker 103; Til 63; Timens, Arent 82; Timmens 72; Timmer 84; Timmerman 93; Tjaards, Derck 94, Eltjen 19, Pieter 23; Tjaden 31, Anna 165; Tjakkes, Harm 184, Hindrickien 161, Klaas 184; Tjallings, Cornelis 145; Tjapkes, Jan 58; Tjassens, Geert 31, Jan 26, Rientje 69, Tamme 16; Tjerks, Auckien 175; Tobias, Garmt 146, Jakob 146; Tonkens 103, Ultje 23; Tonnis, Aafke 84, Aaltje 78, 84, Allert 24, Anje 84, Arend 27, Egbert 165, Gertrud 81, Grietje 187, Harm 64, Jacob 143, Claes 9, Luilef 14, Luitje 72, 83, Pieter 19, 21, Reinouw 153, Sent 81, 83, Tamme 17, Tryntje 55, 58, 74, Wiertje 84; Toppema 5; Torringe/Torringa 70, 71, 152, 153; Trip 159; Trojen, van 34; Tuinman 50, 64; Tuuk, van der 85, 87; Tymens, Aaltje 164, Tetje 16;Ubbenius 172; Ubbens, Doe 28, Frerik 19, Kunne 192, Tewes 18; Uildersma 68; Ulbrands, Galtje 67, Geertje 67, Klaaske 67, Wigbolt 66;Vechters 145; Veen 193; Veerman 145; Veling(ius) 158, 172, 173; Velthuis 66; Veltman 82; Venekamp 82; Venhuis 77; Verbuys 47; Verrucius 50, 52; Vincentius, Johannes 165; Vink 81, 82; Vin(c)kers 19, 31; Visch 173; Visser 186; Vogel 47; Vos 49, 60, 101; Vries, de 66, 77, 104, 178, 179; Vriese 20;Waalkens 44; Wabbes, Derck 94; Wal, van der 67, 83; Warners, Abel 59, Anje 59, Fennegien 59, Geeske 59, Harmen 59, Klaeske 59, Lammert 59; Wassenborg 102; Waterbolk 41; Waterman 40; Wedemeyer 147-180; Weerd, de 88; Weeringa 68; Weeseman 63; Wessels, Catharina 144, Cornellis 18, Pieter 18; Westerborgh 168; Westerdyk 41-43, 62; Westerhof(f) 77, 82, 85, 103; Westerland 102; Wever 93; Weyermannus 158; Wibbes, Anie 180; Wibbes, Hindrikje 145; Wipkens, Hayo 91, Hitye 91, Saske 144, Tyacko 91; Wid(e)mar(ius) 147-180; Wieringa 41, 76, 77, 85; Wierman 158; Wiersema 8, 43; Wiersum 77; Wierts, Jacob 92-94; Wigbolds/Wigboldi, Aemilius 150, 161, 167-169, Hindrick 24, Tryntje 71, 72, Ulbrand 66, Willem 144, 145; Wildervank 194; Wilkens, Bernardus 188, Harmtien 161, Seye 86; Willems, Albert 91, Anje 83, Arend 27, Brechien 22, Diewerke 72, Frik 82, Geertje 145, Gerrit 11, Harke 63, Harmanna 85, Hindrik 26, Jacob 10, 51, 93, Jan 70, Janna 190, Jantien 26, 65, Lutgertien 75, Marretien 163, Michiel 26, Obbe 68, Roelf 191, Seye 28, 29, Thomas 93, 94, Thys 185, 186, Trientje 146, 189, Willem 63; Williams 45; Wiltjer 60; Wiltjes 60, Tryne 29; Wirmannus 158; Witmarius 147-180; Wold(e)ring(h)/Woldringa 76, 155, 161, 169-172, 191; Wolde, van 64; Woldendorp 69, 185, 186; Woldinga 75; Wolters 71, Aaltje 146, Barber 146, Barelt 190, Berend 68, Fennegyn 162, 168, 169, Geert 73, Grietje 63, Jan 62, 86; Wormnest 185; Writsers, Cornelliske 56, 78, Tryntien 7; Wybes, Korneliske 78; Wybkes, Wybrands, Pieter 145; Wychel 23; Wyk 71-73, 77; Wyma 177; Wypkema 75; Wyrmannus 158;

Zaagman 62; Zaunsliferus 157; Zuidbos 40; Zuidema 50, 63, 69, 75, 76, 82, 83, 184; Zuiderbaan 188; Zwaan 76; Zyl 66; Zylema 84; Zylma 50, 77, 89-91.