Inhoud Gruoninga 2002

P.J.C. Elema Hamhuis (Winschoten) 3
H. Stuut Het nageslacht van Ayolt Tonkes en Eetje Eenjes 55
R.H. Alma Landgebruikers in Kloosterburen (1640) 76
G.P. Verver en K.H. van Straten Genealogie Schaaf (Ulrum) 77
P.J.C. Elema, D. Homkes en L. van Amsterdam Homkes (stad Groningen) 92
R.H. Alma Dekenlammeren, koeschot, schapenschot, weltplege en dijkhaver in de Marne 131
R.H. Alma Schotlijst van Hoogemeeden (1566) 165
A. van der Laan Busscher 166
Th.H. Wildeman Ds. Johannes Tiliking van Wagenborgen 179
R.H. Alma Landgebruikers in Den Ham (1517-1604) 194
M. Glas Landgebruikers in Den Ham (1659-1717) 196
 - Gebruikte afkortingen 199
R.H. Alma Register 200

Register Gruoninga 2002

door R.H. Alma

Bij de opgenomen namen zijn de C en Ch als K geordend als zij als zodanig uitgesproken worden. De IJ en Y zijn beide als Y gerangschikt. Verder zijn de namen meest letterlijk opgenomen.

Abbringe 155; Abels, Abel 95, Dewer 184, Hilbrant 152, Hindrik 154, 157, Jacob 151, 164, Jan 140, Joannes 154, Kryn 146, Meynt 149, 152, Pieter 152, 155, Renneke 148; Abrahams, Isaac 35, Israel 36; Achtien 126; Addens, Uinte 12, 13; Adolfs, Grietjen 29; Adriaens, Hendrick 155; Aerssen van Sommelsdyk 112; Agges, Claas 156; Agterhof 83; Ailkens, Bunne 8, 18, Eltjen 44, Febo 8, 9, 17, Geert 170, Martje 170, Tonnis 17; Ails, Galtje 29; Aisens, Haycko 7, Lue 136, Tammo 28, Tjakke 29; Alberda 76; Alberts, Albert 156, Alcke 6, 7, Allie 150, Antien 12, Berend 140, 141, 143, Bougyn 38, Derk 169, 172, 173, Eylcke 151, Focke 151, Geert 154, Geertje 110, Harmannus 31 36, Harmen 151, 154, Hillegyn 172, 175, Hinrick 14, Hoike 36, Jacop 139, Jan 155, 162, 173, Janna 172, 176, Jannes 136, 145, Jantje 172, Jurrien 151, Kenne 6, Claes 165, Cornelis 147, Lukje 172, 173, 175, 176, Luytien 150, Marrigje 106, 107, Meinert 172, 176, Nyklaas 178, Peter 153, Renske 38, Roelof 102, 154, Tryntje 177, Tymen 165, Ude 19, Willem 152, 164; Aljes, Bruin 150, 153, 159, 161, Jan 151, 155, Lambert 151, 154, Sebe 154; Allens, Albert 106, 107, Frerik 32; Cornellis 150, Allerts/Alderts, Berent 147, 176, Goesen 146, Harm 176, Hindrick 195, Jacup 159, Johan 195, Cornellis 136, Luytien 151, Roelef 140, 142; Almers, Peter 165; Amkes, Enne 151, Rinnie 154; Amsing(h) 16, 171, 176; Andries, Machieltje 178, Roelef 95; Andringa, van 12; Ankes, Emme 167; Annes, Jan 160; Arends, Arys 139, 142, Derk 198, Eppo 168, 171, 172, Eyso 139, Frerick 151, Harm 29, Homme 97, Jan 141, Cornelis 157, 165, Luitjen 157, Lysbeth 169, 189, Meerten 198, Tryntje 37; Aries, Broorke 195, Gerrit 189, Hindrik 140, 143, 152, 160, 162, Jacob 198; Arnoldi 25; Artel 117; Arys, Rixte 40; Asinge, Menolt 150, 153, 161; Asties, Bonno 141, 143; Atens, Mencke 150; Atzema 109; Autiens, Enne 150, Tiarck 150, 153, 159; Auwen 108, 109; Ayolts, Aeldrick 16, 17, 19, Galtjo 29, Jan 23, Jurrien 22, 23, Menso 68, Sywertje 63, 68, 69, 70, Tonko 55, 56, 59-76, Wypke 170; Azaert 114.

Baakes 34; Baas 124; Backer/Bakker 9, 11, 12, 43, 48, 51, 89, 116, 123, 140, 141, 143, 145, 148, 150, 151, 161; Balkema 116, 120, 122; Balthun 99; Banningh 168; Bantsema 136, 144; Barendsen 123; Barge, ten 165; Bartelds, Hidde 148, Jan 19, 20, 140, 143, 183, Meet 147, 141, Pieterke 80, Willem 136, 145; Bartholomeus, Claes 150, Eisso 163, Eppe 146, Hebbe 139, Jan 139, Katrine 139; Bastiaans, Berent 139; Baukens, Cornelius 147, Hemmechien 188; Beekmeyer 107; Benens, Ebel 141, 143, Harke 37, Jan 150, 160, Claes 146; Bennema 52; Bennes, Albert 33, Nanno 7, Teelke 5, 7, 13, Wye 7; Berends, Ailke 3, 5, Anje 81, Anna 11, 12, Auke 85, Dietert 172, Ebel 141, Eeme 158, Eppe 76, Fokele 13, Frerick 167, Geertje 58, 59, Geesyn 42, Grietje 98, 99, 170, 173, Harm 145, 158, Heiltje 6, 17, 18, Henricus 17, 18, Hindrik 13, 16, 80, Hindrickjen 12, Jacob 140, 147, 195, Jan 96, 168, 172, Jantjen 54, Joannes 19, 154, Jurien 160, Cornellis 141, 143, Lambert 72, Lizabet 88, Martynes 145, Meemke 12, 13, 15, Menso 15, 17, Osebrant 147, Petercke 197, Pieter 82, 195, Tjacke 17, 18, 20, Tys 151, 153, 160, Woltje 176; Bergman 45; Bern, van 175; Besselaar 121; Besten 164; Bettinge 47; Biel 120; Bieleveld 51; Bisbinck 96; Blankenstein 110; Blansjaar 130; Blink(e) 28-30; Bloem(e) 23, 165; Bloema 49; Bloemers 129; Bloemhof 109; Bodewes 90; Boekenberg 20; Boekhout 110; Boelens, Abel 164, Hindrik 160, 176, Johan 32, Julle 146, 161, Tonis 138; Boelsem 75; Boer 49; Boer, de 45, 49, 51, 125, 127; Boer(e)ma 49, 50; Boerhof 53; Boeve 117; Bol 157; Bolema 135; Bolhuis, (van) 21-24, 29, 79; Bolt 53; Boltjes 121; Bomer 48; Boneschans 175; Bonnema, (van) 12, 15; Bonnes, Remmert 197, 198, Tyacke 68; Bons 49; Bontkens, Myndeltje 20, Udo 4, 19; Bootsma 53, 106, 107; Bos 44, 95; Bos, van den 114; Boschagie/Boskasie 27, 28; Bosker 50, 166, 178; Bosscher 52, 174, 177; Botema 106; Bothenius 192; Bouman 54, 62; Bousma 195; Bouwens, Grietjen 95, Jacobus 95, Jan 94, 95, Johanna 95, Udo 173; Bouwkes, Abeltje 39; Brand 122; Brands, Gerloff 151, 153; Brantius 184, 185; Bregenbeek 6; Bremer 122; Bresser 166, 167, 171; Brill 109; Broers 48, 168; Broersema 48; Brokke 121; Brondyk 115; Brongers, Julco 140, Tetje 171; Brontsema 173; Brouwer 7, 11, 24; Brouwershaven, van 113; Bruins, Tryntje 80; Brungersma 195; Buerrigter 13; Buining 33, 91, 145; Buisman 161; Buissing 122; Bulthuis 32; Burema 48; Busch 26, 179, 182, 189; Busmaker 136, 145; Busscher 30, 166-178; Buurma 49.

Dammer 51; Dates, Aeylcko 170, Egbert 170, Ockjen 170; Deddes, Douwe 195, Harm 174, Jan 171; Deelman 97; Deen 120; Deikema 139; Deknatel 95; Delden, van 34; Derks, Aafke 37, Albert 91, 172, 173, Anne 140, Arent 160, Auke 18-21, Berend 38, 150, 153, 161, Derk 109, Eiso 139, Engbert 54, Evert 153, Fokje 65, Geert 31, 140, 142, Harmen 18, 151, Haye 136, 145, Ipe 149, Jacob 39, 195, Jan 21, 29, 38, 40, 80, 140, 157, 160, 198, Janke 195, Jannes 195, Cornelis 164, Lubbe 21, Oltger 151, 154, Remke 31, 33-35, Roel(o)f 147, 157, Siemen 115, Syt 139, Temme 198, Tiarck 150, 154, Tomas 140, 143, Tonnis 34, 38, 157, Writzer 31; Detmers, Bouwgien 173, Sybelt 173; Dewers, Claeus 194; Diddes, Jan 171; Diephuis 84; Dirks 110; Diwens, Dato 140; Djuwes, Frans 6, Geert 6, 7, Gese 6, Jan 5-7, 13, 19, Jantje 5-8, 11, 13, Tonjes 7, Wupke 7; Dodde(ma) 58, 59, 65, 67, 75; Doedens, Albert 153, Doetje 173, 175, 176, Eetje 176, Tjaart 175, 176; Doekens, Derk 39, Fokko 38, 39, Hindrick 147, Martjen 39, Peter 150, 162, Wipke 39; Doens, Doe 151, 153, Goosen 155, 162, Johan 140, 142, Melle 155, 163, Popke 145, Tiaert 162, Timens 148, Yle 139; Donderen, van 11; Dooyes 127; Douwens, Agge 140, Hessel 176, Itje 31; Drentje 53; Drewes, Aerent 164, Geert 154, Jan 164, Peter 151, 154, Swane 6; Drews, [de] 184; Dries, Enneke 28; Dryfhout 111; Duirenborg 95; Duirens, Dato 140, 141; Dunkel 114; Dusseljé 38; Duysterwinckel 148; Dyckmannus 4; Dyk, (van) 46, 47, 88, 102; Dykhuis 144.

Ebbens 74, Eltje 58, 59, Grietje 58, 59, Martje 58, 59, Tamme 58, 59; Ebels 74, 75, Hindrick 151, Jan 83, 168, 170, Meerten 68, Renger 170, Wipke 16; Edskens, Berent 151, 154, Eppo 141, Lippo 141, 143, Menno 141, Popko 57, 62, Riemen 168; Edzarts, Voske 14; Edzes, Eenje 63, 68, 171, Hinderkje 45, Jantje 68; Eenjes, Bauwe 168, Eetje 55, 56, 63, 65, 68-70, 72, 76, Harm 72, Louwe 167, 168, Tonko 65, 68, 70, 75, 76; Eens, Eltje 24; Eerelman 84, 86; Eestermans 114; Egberts, Berentjen 31, Eppien 46, Frouke 39, Geesjen 31, 33, Jacob 164, Jan 169, Jantjen 54, Neeltje 87, 91, Renske 109, Syke 154, Tidde 169, Toncko 168; Eggen 84; Eggens, Doe 167, 168, Hitje 167, Moeder 68, 16, Walle 138, 140, 142; Eilderts, Grietje 177; Eilkens, Eltje 38, Freerk 157, Jan 162, Cornellis 156; Eisens, Alger 147, Jan 139, 145, Jarch 164, Julle 164, Claes 150, 153, 159, Remko 139, Ubb 147; Ekens, Remken 139; Ekkens, Abel 160, Focko 17, 20, 21, Jan 165, Elbrichs, Ellichien 11, Geert 14, 15, 19-21; Elema 165, 195; Elgers, Alcke 23, Frerik 23; Elles, Elle 136, Eyso 149; Eltjes, Bront 179, 181, 189, Ebel 168, Feye 87, 91, Hendrik 4, 39, Hommo 68, Menje 40, Tiacke 173; Emes, Fester 158, Pieter 145; Emmes, Kornellis 40; Enethes, Claes 141; Engelberts, Aafke 79, Derck 151; Engels, Heyo 5-8, Ilben 8, Jan 141, 143, Wye 8, Zyeke 8; Engelsman 83; Ennens, Albert 198, Jan 97, 157, 164, Cornelis 165, Ocke 149, Sybrandt 151; Eppens, Arent 168, Edze 68, Eetje 63, 67, 68, 70, Jan 8, 139, 170, Joost 41, Claes 164, Pieter 168, 179, 181, 189, Sikko 80, Temme 197, Tidde 16; Erasmus, Jan 155, 163; Erends 121; Erpecum, van 21; Esders, Jan 102; Everts, Aaltje 181, 188, 189, Engele 179-181, 188, Ettjen 39, Eye 93, Geert 10, 18, 19, 22, 23, 178, 181-184, 188, Hindrick 167, Jacob 144, Jacob 144, Jan 156, Menne 158, Reint 179, Tjaaktjen 80, Tonnys 147, Willem 151, 154, 155, 163; Eyes, Jan 93.

Falck 195; Febens, Eyse 14, Grietje 22, Mello 174; Pieter 48; Fechter 196, 197; Feikens, Jacob 153, 159; Feyes, Geert 87, 91; Fikkes, Leentje 47; Flonk 116; Fokkens, Aafke 38, Doeke 39, Eggo 171, Eltje 16, Fokke 39, Frouwe 40, 41, Galtie 151, Iktjen 38-40, Jacob 39, Jan 39, 140, 143, 168, Jantje 40, Lina 41, Okjen 17, 18, Ouwe 16, Syben 39, Symen 39, Tryntje 22, Willem 170; Folckers 26, 185; Folkersma 52, 53; Folkerts, Albert 151, Ate 141, Emo 37, Fenne 47, Hibbe 155, Hilbrant 141, 143, Jan 45, Lammegyn 30, Lubbert 139, Martje 64, Peter 32, Tonnys 195, Willem 150, 153, 160, 161; Fontein 31; Fopkens, Bauwe 10, 11, Kenne 175, Syben 10, 11, Sypke 14, Una 175; Foppens, Feepke 167; Fossema 140, 142; Fransen, Francina 16, Frans 6, 8, 16, 171, Hindrick 8, Marten 5-8, 11, 13, Tryntje 6, Wessel 171; Freriks, Abel 144, Berent 157, Elger 23, Hindrik 158, Isaac 102, Jan 141, 164, 165, Luitien 164, Olltger 195, Otto 20, 21, Pieter 136, 145, 148, 152, 155, 160, Popke 152, 155, 162, 163, Reint 173, Renje 158, Styntje 85, Ubbe 158, Wabbe 39, Willem 150, 154, 163; Frix, Evert 145, Jantje 185, 186, 188; Froma 48.

Gaalkens, Wybe 146; Gaikens, Hidde 151, Hidde 154; Galens, Eyso 139, 142, Johan 147, Melle 140, 142, Weert 140, Wibbe 159; Galtiens, Focke 153; Garbrands, Dirck 165, Frerick 147, Garbrandt 140, 143, Geert 150, 153, 154, Hindrick 165, Jacop 165, Jerasmus 152, 163, Claes 140, Peter 153, 165, Rykell 147; Garkendorp 42; Garmts, Claas 137, Peter 159; Garrelts, Harmen 19, 22, Jan 140, Lucretia 42, Styntje 174; Geerts, Anje 37, Berend 58, 59, Bywe 152, Derk 38, 58, 59, 65, 139, Ebeltje 91, Elbrich 11, Elisabeth 166, Ettje 53, Eyse 76, Fokko 41, Geert 7, 72, Geertje 104, Geertruid 177, Gew 141, 143, Hans 12, Harke 109, Harm 28, 30, 141, 143, 148, 167, Haycke 4, Hemke 171, Hindrik 8, 33, 89, 96, 136, 145, 168, 174, Jacob 83, Jacobes 178, Jan 5, 46, 58, 59, 82, 109, 139, 147, 150, 151, 153-156, 159, 162, 165, 167, 168, 172, 178, 194, Jannes 87, Juicko 7, Claas 172, Cobes 178, Louwe 33, Lukje 45, Lysebeth 166, Meindert 61, 166, 167, Menje 174, Metje 31, 33-35, 42, 44, Onne 20, Peter 150, 154, Roelf 58, 59, 194, Styntie 174, Sywertien 171, Tonko 58, Tonnis 37, 38, 48, 49, Tytje 46, Wigbolt 20, Willem 58, 59, Wychman 169, 171, Ykjen 174; Gekema 146; Gelis, Pieter 10; Gerkes, Claes 139; Gerlofs, Berent 148, Berneer 166, 167, Johan 148, Cornelliske 197, Tammo 153, Wyert 155; Gerrits, Amel 165, Antje 45, Berent 104, Derck 141, Fokko 38-41, 69, Harmen 141, Hero 27, Jan 80, 139, 140, 147, 165, 194, Jantjen 41, Jouwke 165, Claes 151, 154, Pieter 148, 194, Pouwel 148, Reyner 151, Simon 165, 195, Tako 167, Thomas 154, Tryntje 82, Wolter 197, 198, Wypke 157, Geuchies, Meenje 85; Geuckes, Swaantien 22; Geuken 110; Glasemaker 13; Glasius 13; Goetiens, Jacob 149; Goitjens, Harm 135, 137; Gokema 146; Gockes, Bront 170; Goldenarm 99, 175; Goltswerden 9-11; Goossens 120, Doe 76, 149, 152, 164, Jakup 161, Claas 144; Gortemakers 141, 143; Gram(m)on 112, 113; Grashuis 100; Graver 63, 67, 104; Greven 126; Grobbema 106; Groenewold 49; Groenewolt 24; Groenhuis 44; Groenlant 7; Groenmeyer 51; Groot, de 114, 115; Gruis 190; Grunefeld 52; Grys, de 100; Gyzeenis 176.

Haalwig 173; Haas, de 105, 130; Haasen 53; Haaszelaar 124; Habbes, Kunne 46; Hagenus 60-62, 193; Haico 183; Haikens, Ailco 94, Ebel 17, Frerick 167, 168, 198, Gerard 3, Gerrit 154, Harmke 184, Jan 5, Renske 102, Steffen 148, Tonckert 17; Halsema 139, 146, 149, 164; Ham, ter 175; Ham, van 30; Hamhuis 3-54; Hannes, Hemmo 15, Jurjen 45, Hansen, Arent 148, Hilke 65, Hindrik 141, Jan 15, Moeder 176, Roeleff 141, Hantes, Jelska 167; Hardebrinck 165; Hardenberch 183; Harkema 52, 97; Harckens, Jantje 68; Harmannus, Albert 36, Egbert 31, 35, 36; Harms, Aaltien 168, Aelke 23, Aeylko 170, Albert 156, 175, Aldert 176, Anke 40, Anna 56, Bauwcke 197, Berend 61, 173, Bouke 198, Bronne 157, 158, Deddo 175, Eelke 197, 198, Else 22, Eltje 176, Evert 3, 76, 148, 149, 152, Frerick 148, Frouke 64, Geert 43, 168, 175, Geertruit 22, Geesien 177, 191, Grietje 175, Grietje 176, 178, Harm 22, 23, 147, 178, Harmke 12, 22, Heere 157, Hindrik 13, 38, 151, 162, 172, Imke 38, 63, 68, Jacob 16, Jan 11, 12, 16-18, 22, 24, 93, 96, 140, 143, 148, 150, 152, 153, 159, 168, 175, 183, 189, Janna 118, Jantje 41, 175, 176, Jarfke 15, 16, Jurrien 175, Keer 3, Claes 148, 152, 154, Cornelis 162, Lambert 148, Lauwrent 189, Lubke 172, Luert 140, 142, Luppo 178, Marieke 97, Meindert 175, 178, Menje 175, Niesyn 176, Pieter 39, 146, 151, 154, 178, Popko 172, Talle 14, Tamcke 19, Tamme 147, Tele 161, Tetje 63, 68, Tonnis 25, Tryntje 47, 50, 175, 178, Willem 58, 59, Wipcke 18, 19, 22, 23, Yde 3; Haselhof(f)/Hazelhoff 11, 14, 18; Hatscher 85; Haverhoek 130; Havestad 13; Havinga 46, 53, 117, 130; Hayens, Bauwe 9, 11, Ebbel 8, Eefke 172, Egge 179, 189, Heino 7, Hindrik 106, Jurjen 8, Lutgert 174, Melle 150, 154, 163, Meynert 166, Oomke 179, 181, 183, 189, Sypco 5; Haytzema 176; Hazekamp 88; Hazelaar 122; Hebels, Eeuwe 20, Geesjen 173; Heeck, van 189; Heemstra 91; Heepkes, Drewes 159; Heerda 95, 99; Heetebry 124; Heikens 120, Renske 98; Heinens, Berent 24, Harmen 149, Nanko 39, Peter 154, 164; Heins 118; Hekkert 130; Helmers, Syben 6; Helprigs, Claas 136; Hemkens, Siben 167, 169; Hemmes 44, Hindrik 44, Jan 40, Joest 9, Tyarck 11; Henricus 41; Heres 84, Ave 20, Eltje 189, Euwe 157, Geert 165, Heero 155, 162, Hilje 110, Menno 20, Tiaert 160; Heringa 40; Hermannius 183; Herolt 122; Herten, van 167; Hesseling 33, 172; Hesselink 120; Hesselinck, van 97; Hessels, Hemke 171, Jantyn 173; Heyes, Aaltjen 172, Jan 8, Jantjen 8, Poppe 8, Wendel 8; Hibels, Claes 161; Hiddens, Jan 139, Klaas 49, Ockjen 171, Roleff 139, Wibbe 76, Willem 139; Hieronymus, Jantje 181, 189; Hillebrands, Aylcko 17, Gale 153, 160, Heiltje 6, 10, 18, 20, Hindrickje 6, 18, Jannes 150, 159, Joannes 153, Pieter 45, Saartjen 18, 20; Hillenius 78; Hillies, Arent 151, J(oh)annes 150, 154, Jan 153; Hindriks, Aaltje 6, 14-16, 18, 172, Addo 38, Albert 147, Alle 157, Allert 151, Allie 159, Beike 12, 18, Berend 3, 4, 9, 13, 140, 146, Ebbe 58, 59, Elsjen 172, Eltje 39, Engeltien 84, Folkert 64, 68, 75, Frerick 102, Gaje 156, Geertjen 50, Gepke 14, 15, Gerrit 41, Grietje 14, 15, 84, Harm 38, 149, 155, 161, 162, 172, 198, Hayke 38, Hessel 157, Hillegien 172, Hindrik 81, 141, 143, 153, 172, Jacob 78, 140, 143, 154, 158, 172, 198, Jan 6, 7, 14-21, 23, 30, 38, 39, 41, 106, 140, 143, 144, 147, 151, 164, Jantje 8, 14, 78, 83, 172, Johannes 81, Jurrien 94, Claes 148, 154, 163, 170, Cornelis 148, 154, 162, 164, Lubge 80, 82, Luilf 41, Lummegjen 80, Lupko 178, Marten 81, 83, Meerten 78, 79, Olivier 5, 7, Pieter 139, 156, 157, 174, Pieterke 40, 48, Reintjen 161, Rener 146, Rickkert 157, Seike 12, 18, Sycke 148, Talje 38, Thomas 172, Tiapcko 171, Titia 26, Tjeert 157, Tonnis 3, 140, 149, 152, Tooms 47, Tryntje 56, 59, 68, 75, 174, Willem 195, Hinricus, Berent 4, 16, Hindrikjen 16, 18, Sara 16-18; Hitjens, Hanno 15, Hilligjen 174, Wypcko 13; Hoeck 195; Hoeksema 108; Hoen 32; Hofkamp 106; Hogewind 123; Holkeboer 128; Hollack 16; Holman(s) 12, 13; Holthof 130; Holthuis 42, 44; Homan 172; Homkes 92-130; Hommes, Eppo 68, Itien 97; Hooghuis 31, 35; Hooites, Heere 102; Hop 45; Hora 171; Horenbeeck, van 96; Horst 175, 178; Houttuin 89, 104; Houwerzyl 106; Houwing 45; Hovenier 156; Hoving 51, 115; Hoyckes, Popko 154; Huising 106, 176; Huisinga 17; Huisken 124; Huisman 39, 40, 74; Huizenga 130; Huls 89; Huninga 46; Hybes, Harm 47, Tietje 46; Hylckes, Johan 147.

Idebrants, Focko 167; Idzes, Antje 119; Immes, Onno 156; In- en Kniphuisen, van 79, 85; Ipes, Derk 136, 145, Eylert 78, Grietyn 26, Ouwcke 14, Wypcke 14; Isebrands, Garmt 158, Jan 141, 143, 154, Jannes 26-27, Cornelis 153, Luirt 85, Willem 140; Israels, Izaak 35, 36; Itens, Cornelis 195, 198; Iwema 196; Iwens, Melle 151.

Jager 89; Jacobs, Aeltjen 80, Albertien 22, 23, Antie 197, Arys 150, 151, 153, Berend 46, 179, 181, 183, 189, Boele 160, Brandt 165, 195, Derck 139, Doede 14, Driewes 150, Egbert 154, 169, Eilke 152, 154, 162, Eise 156, Eppe 189, Evert 145, Frans 153, Geert 83, Geertien 78, Harko 146, Hayke 152, 164, Hindrik 40, 136, Hotske 191, Ida 173, Jan 8, 148, 149, 152, 170, 195, Janneke 83, Jannes 198, Jelte 195, Joannes 197, Julle 81, Klaas 80, 153, 160, 161, 195, Louwe 153, Lubbert 145, Luiktjen 39, Luitien 164, Obbe 151, Pieter 43, 139, 150, 153, 154, 163, Reinder 151, 155, 160, Renge 151, Roelof 16, 150, Siabbe 154, Sioert 197, 198, Styntien 25, Thomas 151, 154, Tryntje 178, Willem 148, Wrister 195; Jannes, Aeilke 61, Anje 77, 78, 83, 87, Hindrik 4, 83, Marten 83, 85, Peter 164; Jansen 53, Aafje 7, 16, 19-23, 196, Aaltje 32, 36, 47, 58, 59, 172, Abel 146, 163, Ailke 139, 140, 142, Albert 7, 17, 33, 34, 140, 145, 148, 155, 158, 177, Alje 162, Andries 54, Anje 57, 59, 64-73, 75, 79, Anneke 58, 59, Annichjen 94, 95, Arent 153, Arys 195, Assko 3, Ave 18, Balster 23, 153, Barber 177, Bartholt 19, 20, Benne 7, 173, 176, Berend 85, 95, 145, Bouwe 94, 95, 168, Dedde 170, Derck 140, 148, Dewer 6, Djuwe 5-8, 15, 16, Doe 152, 154, 162, Doetje 39, Drewes 147, Dries 22, Eeme 164, Eetje 64-67, 73, Egbert 169, Ekke 17, 85, 136, Elisabeth 22, 178, Elsche 8, Else 178, Engbert 82, Epcke 171, Evert 148, Fennegyn 83, Focko 168, Folker 45, Foske 38, 45, Frans 61, Frerik 158, 195, Garbrant 76, 149, 153, Geert 23, 27, 145, 153, 155, 156, 158, 160, 162, 165, 166, 167, 170, Geertje 41, 83, 181, 189, Geeske 173, 178, Gerlof 41, 151, Gerryt 162, Geutien 153, 160, Geuwe 140, 147, Grietje 3, 8, 15, 28, 30, 85, 91, 169, Haicko 20, 22, Harmen 20, 22, 26, 49, 150, 151, 154, 160, 165, 171-173, 175, 178-180, 189, Haye 154, Heecke 22, Heine 76, Heye 181, 188, Heylke 5, 6, 7, 10, Hidde 139, Hilbrandt 153, Hilje 11, 177, Hillegien 172, Hindrik 5-24, 38, 40, 64, 101, 145, 148, 151, 154, 155, 159, 161, 162, Hindrikje 106, 113, Hydde 142, Imme 150, Ipe 141, Jacob 7, 50, 83, 136, 137, 140, 151, 152, 157, Jan 6, 11, 17, 22, 27, 38, 41, 97, 99, 108, 109, 141, 143, 146, 151-154, 164, 166, 171, Janna 50, Janneke 168, Jantje 9, 11, 12, 37, 38, 41, 58, 59, 97, 98, 109, Jarffke 6, Jelle 61, Jeronimus 167, 170, Jochum 169, Joest 158, Johanna 112, Jurjen 23, 95, 160, Cataleina 97, Klaas 23, 37, 83, 151, 153, 162, 164, Koene 154, 195, Coop 147, Cornelis 150, 153, 159, 163, Cornelisjen 27, Kryne 14, 149, Lammichjen 95, Leentjen 25, Loe 160, 198, Lucke 170, Lue 147, Luitien 7, 33, 140, 141, 143, 148, Lummichje 95, Maerten 164, Marretjen 96, Meindert 102, Menne 147, Meus 140, 141, 143, Neenke 147, Onne 162, Pieter 61, 79, 153, 165, 140, 141, 149-153, 155, 160, 161, 195, Pieterke 45, Remmert 165, Rempt 197, 198, Renske 38, Reyner 151, Reyntje 83, Riemen 174, Riemke 197, Rieuwke 136, 145, Roelof 7, 19, 21, 79, 140, 142, 150, 153, 155, 161, 163, 178, Rykent 84, S. 110, Sikke 18, 136, 148, 154, Sjabbe 151, 174, Suwcke 197, Symen 136, Sytien 141, 143, Teelke 21, Tele 141, Teupke 172, Thomas 163, Tiaert 154, Tidde 153, 161, Timen 148, 197, 198, Tjark 13, Tonko 56-59, 62, 64-67, 73, 75, Tonnis 3-22, 149, Tryntje 9, 11, 12, 51, 177, Ubbe 177, Warmolt 25, Watse 197, 198, Wibke 11, Wigger 150, 160, Willem 14, 58, 59, 153, 159, 170, 198, Wiltjen 45, Wobbe 165, Wye 39, Wypke 54, Zwaantje 5, 7, 10, 19, 23, 24, 41; Janties, Joost 197, 198; Jarfkes, Harmen 16, Jan 14-16, 19; Jarincks, Claes 191; Jaspers, Hiddo 3; Jelis, Aert 140, 142, Johan 148; Jelles, Wysse 148; Jelmers, Fokke 37; Jeltes, Derk 39, 40, Martjen 85, Pieter 136, 137, Reynt 151, Schulte 153, 160, Sypko 141, Tobias 161, Jelties, Ian 153; Jeltkes, Sypke 143; Jemmes, Bronger 171, 173; Jentsema 106; Jeronimus, Geert 166; Jeyners, Eylcke 150; Jippinge 47; Jochems, Aaltje 185-188, Gerrit 141, Gyse 150, 160, Jan 149, Cornelys 195, Tomas 139; Joling 176; Jong, de 88, 109; Jonge, de 104, 175; Jonker 50; Joosten, Iske 10; Joosten, Jan 155; Joosten, Joest 3, 10; Jorissen 123; Juis: zie Djuwes; Julkens, Geert 141; Jullens, Abeltien 197, Allie 153, 159, Antje 81, Boele 76, 149, 152, Gosen 141, Jacob 82, Jan 136, Claes 192, 197, 198, Luirt 149, 152, 164, Pieter 136, 145, 152, 155; Junius 186, 189, 191; Jurjens, Asse 23, Ayolt 23, Bruintien 139, Elsien 93, 94, Emke 8-11, 14, Hindrick 148, Jacob 153, 164, Jan 11, 23, 151, Jost 166, Jurrien 9, 11, 12, 22, 94, Claes 150, 159, Cornellis 136, Meerten 146, Nomdo 11, 12, Oetje 10, Oetye 9, Peter 141, 143, 150, 159, Roeloff 151, Sicke 155, Tryne 11, Wendele 8, 9; Jurts, Hayo 29.

Caffé 113; Calcar, van 105; Calkoen 36; Calmus 11; Kaman 75; Kamerlingh 24; Camp 25, 26; Campen 33; Kamper 172; Camphuis 33, 34; Camping(h) 31, 35, 36, 42, 43; Capelan 114; Carrière, la 32, 35; Karskens, Berent 194, Harmen 167, Symon 147; Keizer 116; Kelbergius 19; Cemppes, Jakop 162; Keun 44; Keur 157; Kip 55; Klaasman 121; Klaassens 118, Aaltje 100, 101, Adam 193, Alje 13, Anna 172, 178, Bene 149, Derk 54, 147, Frederick 194, Geert 19, 22, 57-59, 65, 172, Grietje 45, 94, Harmen 18-23, 162, Harryt 195, Heere 14, Hindrickjen 28, Hindrik 37, Jacob 19, 22, 23, Jan 93, 137, 139, 140, 148, 150, 151, 155, 157, 162, 198, Jannes 30, Jantje 37, Klaas 164, 168, Cornelis 37, 140, 143, 148, 151, 153, 161, Lambert 37, 81, 145, Luitien 30, 48, 157, Lutgert 37, Meggeltjen 99, Miggiel 145, Pieter 37, 60, 62, 140, 142, 145, 193, Popke 164, Rickel 153, 161, Roelff 145, Rytze 148, Symen 165, Sywertyn 169, Tonnis 3, 141, Ubbo 169, Willem 26, 156, Wolter 139; Clavo(o) 112, 113; Klei, van der 91; Klein 46; Klein Beimke 46; Kletzle 176; Clevering(a) 80, 81; Kleyn 29; Klok 44, 122; Klomp 117; Klooster 75; Kloppenburg/Cloppenborch 7, 165, 168; Knas 24; Kniphuizen 91; Knock 62; Cnol 197; Knolje 175; Knotte(ns) 139, 166; Kobeet/ Cobeet(je) 49; Koenes, Hindrick 147, Jacob 80; Koens 91; Coerts, Albert 19, 35, 156, Aldert 34, 36, Berent 170, Grietien 76, Imke 40, Cohen 104; Cokenman 140; Kolenbrander 118; Kolman 117; Colyn 121; Commenes 192; Koning 83, 176; Kooistra 129; Kool 130; Koomen, van 102; Koop 51; Koopmans 122; Koops, Garremt 159, Harm 157, Hindric 94, Ipe 178, Jan 150, 153, 159; Kooy 88; Kooy van de 83; Cornelis, Abel 164, Arentt 139, 142, Atje 100, 102, Berend 58, 59, Bouke 161, Derk 144, Detert 147, Ebe 151, Ebeltje 87, 91, Edzart 14, 15, Gaycke 151, Geertien 106, Geeske 157, Gerlof 88, Grietje 107, 157, 197, Harmen 163, Hillechien 40, 41, Hindrick 76, Jacob 14, 15, 145, 161, 197, 198, Jan 136, 148, 155, 157, Jantjen 37, 197, Jurjen 157, Claes 11, Menne 153, 160, Peter 139, 153, 164, Redmer 196, 198, Reinder 146, 154, Sara 40, Styne 18, Symon 148, Temmo 13, Tryntje 87, 91, Tymen 148, Wieja 41; Corporaal 5-7, 10-18, 23; Cossens, Cosse 150, Zara 104; Coster 139, 151; Crabbe 195; Crajenborg 98; Kramer/Cramer 25, 26, 122; Krans 109; Kregel 116; Kremer 48, 145; Kreupeling 115; Chrispyn 116; Christoffers, Jan 25; Krogten, van 119; Kronemeyer 128; Krook 91; Kruise/Cruise 15, 48, 51; Kryns, Arent 147, Pieter 147, Rykel 149; Kuen 103; Kuin 44; Kuitert(s) 42, 109; Ku(i)per/Cu(i)per(s) 9, 39, 40, 56, 89, 141, 146, 150, 151, 176; Cuperus 181, 189; Kyff 32.

Laan, van der 38; Lamberti, Johannes 166; Lammers, Tryntjen 171; Lammerts, Aagtje 54, Aaltjen 32, An(t)je 37, Dreuwes 140, 143, 152, Evert 156, 164, Grietje 178, Harke 170, Hyndrick 141, 143, Jan 3, 164, Cornellis 151, Louwe 28-30, Peter 140, 148, Tyaert 148; Landauw 34; Lant 176; Lapper 161; Laurens, Popko 147; Lazarus 35, 36; Lecler 157; Leenaards, Matthys 108; Leeuwen, van 124; Lefferts, Carst 195; Leifting 36; Lenting 54; Lette, ter 194; Lewe 137, 197; Lieftinck 103; Lieuwens, Duirt 165; Limborgh 102; Linnenkoper 51; Lip, van der 99; Lippens, Claes 151; Loban 20; Loenen, van 53; Loersema 99; Lofvers 126; Loman 31, 33, 35, 42; Lommers 45; Lotterman 123; Louten, van 88; Louwens, Hindrick 76, 149, Jacob 165, Peter 165, Pieter 157, Reynder 154; Lubberts, Anneke 15, Euke 161, Euwke 150, Geert 154, 163, Geertruit 16, Hindrik 95, 136, 151, 153, Jan 173, Cornelis 145, Lysabeth 173, Pieter 76, 164; Luddens, Hayke 153, Hoycke 151; Luder 84; Ludolphi 103, 189; Luels, Johan 147, Tomas 139, Tyas 140, 143; Luens, Lue 139, 141, Peter 153, Tyabbe 146, Tys 141; Luidens, Harmannus 156; Luider 84; Luikens, Elske 5, 7, Grietie 7, Tammo 19, 21, 23, Willem 7; Luilefs, Egbert Jan 168; Luinge/Luining 193; Luirts, Frerick 150, Hebel 177, Jacob 148, Joannes 153, Christoffer 106, Luirt 136, Trinje 169, Willem 189; Luirtsema 100, 150, 153; Luitjens, Allert 150, Folckert 151, 153, Gebke 197, Geertruid 88, Henderikus 62, Hindrik 136, 162, Jacob 152, 155, 157, 158, Jan 158, 162, Cornelis 150, 153, 159, Menne 145, Peter 150, 153, 159,195, Simon 141, Tamme 157; Lukas, Albertje 173, Asse 23, Jacob 157; Lupkes, Engel 178; Luppes, Ayolt 16, Hebeltjen 170, Jan 171; Lussing(h)(e) 26; Luurtsema 100; Lybering 35, 42.

Maathuis 56; Machiels 91; Mandele, van der 119; Manninga 155; Marannes 114; Martens, Evertje 83, Hinderkje 84, Jacob 16, Jan 83, Lubge 83, Remke 87, Schulte 25, 26, 94, Swaentje 6, Truite 6, 8; Martinus, Frerik 85; Massee 120, 121; Mattheus, Ebeltje 108; Meeckens, Luppo 16; Meer, van der 121; Meertens, Eebel 167, Eenje 68, 167, Geertjen 79, Hille 56, Hindrik 77, 78, 80, Jan 148, 153, 161, Jannes 77, 79, 81-83, Cornellis 161, Nyrys 147, Peter 148; Mees 7; Meima 198; Meinders 100, Aelcko 167, Geesien 178, Grietie 178, Harmke 178, Hillebrandt 7, Hilligjen 178, Jan 45, 172, Lukje 178, Lupke 178, Ouwe 9, Tryntje 99, 178; Meinema 197; Meinen 100; Meints, Jan 100, Sywert 153, 161, 164; Mekkes 116; Melhoorn 102; Melis, Geert 144, Jacob 164, Sikke 144; Mellema 176, 177; Mellens, Alger 141, Eyse 136, Fennegyn 42, Geert 172, J. 101, Onne 163, Roelef 163, Tyarck 141; Memmes, Aylko 45, Tjapko 17, 20; Menkema 135, 139; Mennema 134, 135; Mennens, Geesje 99, Jan 140, 157, Cornellis 150, 160, Menne 99, 160, Rotmer 183, Tjaakjen 172, Wabbe 150, 153; Mennius 10, 11; Mensens, Ayolt 63, 68, 76, Harm 46, Hilke 46, Murcke 16, Otto 15; Mensinga 58; Menta 151; Meppelink 123; Mepsche, de 176, 196; Mesting(h)(s) 29, 30, 175, 176; Meten, van 113; Meter 40; Meussen 129; Mewis, Peter 165; Meyer(s) 11, 28, 49, 84, 88, 176; Mezeroy 25, 26; Michiels, Alle 150, 159, Cornelius 147, Symon 147, 149; Molen, van der 105; Molter 141; Mouwe 112; Mozes, Hartog 104; Muirker 178; Mulder 48, 95, 107, 109, 117, 122, 154, 157, 165, 170; Mulkens 111; Muller 100, 141, 151; Muyen, van 121; Muylwyk, van 120.

Naaier 55; Nabers 46; Nannens, Aagtje 189, Abel 17, Anje 38, Benno 17, Doede 17, Grietje 39, Melle 150, Mencke 168, Menso 167, Sjoers 177, Zwaantje 89; Nanninga 43, 45; Nantkens, Aafke 40, Boucke 174, Bouwe 174, Derk 40, Doeko 40, Etjen 174, Focko 40, Heino 40, Jacobyn 174, Claas 40, Moeder 174, Tidde 174, Tjaakjen 174, Udo 21, 174; Nap 119; Nauta 157; Neden, ter 25, 26; Neris, Meerten 141, 143; Neyeveen 76; Nienhuis 109, 110, 116; Nies, Willem 41; Nieuholt 30; Nieuwold 50; Nicolai, Henricus 9, 11, Menno 10, Tyaduwe 10-12; Nitters, Goesen 147, Johan 141, 143; Nomdes, Doetjen 173; Nomnes, Jantje 11, 12; Noordhof 33-35, 42; Noordhoorns 104; Noordveld 53; Nyhoff 40.

Obbes, Jantje 177; Obels, Jacob 140, 142; Okkens, Edzert 151, 154, 162, Jan 168; Claas 150, 153, 158, 160, Riewert 150, 153, 160, Willem 156; Olcherts, Jan 197, 198, Martien 197; Olthof 48, 198; Oltmans 100; Omssma 148; Onnens, Asse 20, Focko 152, 164, Harmen 148, 154, Imke 177; Jacob 147, Jan 154, 198, Peter 154, Tiarck 151, Wibbe 164; Oomkens, Annechyn 95, Fopco 10, Wabbe 184; Oosten, van 126; Oosterhuis 126; Oosterum 40, 41; Oosting(h) 27-29; Ottenhoff 109; Ottens, Jacob 21, Jan 20, 25, 157, 158, Sicke 151; Ouckes, Emmo 170; Over, ten 26; Oving 120.

Paasch 118; Pabst, van 112; Panser 134, 135; Papkens, Harmen 139, Jan 164; Pappema 148; Peer, van 18; Peerderyder 147; Peerlkamp 36; Peters 127; Petre(j)us 24- 27; Philips, Jurjen 160; Pieters 121, Aaltjen 41, Aeilke 167-169, Albert 136, Anje 80, Anna 195, Annichjen 21, Bartelt 104, Bauke 150, 152, Berendt 140, 141, 143, Bouke 161, Derk 197, 198, Douwe 91, Ebel 37, Focke 195, Gerrit 149, 152, Gezyn 63, 67, 68, Grietje 83, 169, Harm 83, Hayo 24, 28, 30, Heerke 156, Hindrick 151-157, 162, 164, 174, Hyke 45, Isebrant 158, Jacob 140, 142, 155, 194, Jan 48, 136, 139, 140, 144, 150, 152, 153, 158-160, 164, 165, 194, 195, Jannes 21, Jantje 8, 41, 197, Julle 136, Jurjen 87, 88, Klaas 78, 141, 143, 148, 150, 194, 195, Cornelis 145, Lauwerens 195, Louwe 150, Lutgert 37, Maria 97, Matje 107, Oewe 136, Pieter 150, 151, 163, Reiner 139, Renger 145, Reuke 164, Ritse 164, Ryckell 150, Simon 151, 154, Siwert 138, Siwertje 168, Tonnis 148, 152, 154, 155, 163, Trientje 26, 49, 197, Ulske 15, Wessell 163, Willem 139, 153; Pietersom 122; Pilon 78; Pinkster 54; Planken, van 148; Ploeger 84; Ploegman 43; Pluimker 84; Pluiter 104; Poelman 42, 88; Poeman 44; Poiler 161; Pols, van der 122; Poorten, ter 118; Popkens, Derck 162, 163, Eltje 189, Hindrik 45, Jacob 162, Jan 157, 165, Jelte 136, Walle 148, Wyardt 13, Walrick 12; Poppes, Janna 50; Pormer 147; Post 24, 42; Pott 102, 192; Pouwels, Heepke 156, Heine 76, 150, Peter 151, Wytske 197; Primé 47; Puthuis 96; Pyper 107.

Quaestius 111; Quintus 72, 105.

Raad, de 45; Raman 117; Randwyk, van 113; Rasker 85; Ravia 112; Redgers, Oltger 149; Redmers, Jan 198, Lammert 54; Reen, van 11; Reerts, Jacob 37, Jan 37; Reiber 53; Reigersberg 42; Reinders 127, Albert 167, Berent 148, Eilcke 150, 153, 162, Henrick 7, Jantje 118, Jilte 197, 198, Lubbert 147, Peter 152, Philips 150, 153, 161, Reinder 29, 153, 161, Sicco 13, Willem 163, Wyke 165, Wypke 159; Reingens, Peter 194; Reintiens, Borchert 151, 153, Jan 197, 198, Schelte 164, Tamme 163, Tonnys 149; Reints, Albert 154, Epke 46, Febo 12, 22, Frerick 62, Popke 149, Reint 189, Tewes 160; Reisiger 104; Reitsema 166, 178; Relotius 23, 29, 173; Rembts, Hindrik 145, Jan 198, Johan 165, Cornelys 165, Popke 152; Rementer 160, 161; Remges, Albert 80, 136, Aldert 136, Eilko 164; Remkens, Jan 174, Peter 141, 143; Remmelts, Roelof 36; Remmerts, Aeltien 7, Hindrick 147, Menno 147, Renekens, Johan 165; Reneman 192; Rengers, Derck 153, Melle 151, 153, 154, 160, Symen 150; Rentes, Siberdina 48; Rickers, Autie 151; Riekens 84, 85; Rienks, Trientje 91; Riet, van 84; Riewers, Jan 158, Popke 144; Rindels, Anje 45; Rinjes, Frerk 158, Garmt 157, Simon 155, 163; Rinnes, Lue 136, 144; Rinnies, Onne 149, Tamme 155; Ritsema/Ritzema 26, 120, 179; Ritses, Jacob 152, 164; Ritskens, Eppe 140, 142, Harmen 146; Robbers, Sywert 173; Roboldt 11; Roda 99; Rodmerts, Lammert 54; Roebers 95; Roebers, Peter 154, Roekes, Hyle 164, Cornelis 147, 149, 152, 164; Roelofs, Abraham 33, Albertien 36, 37, Allert 153, 161, Antje 41, Derck 153, Engeltje 6, Evert 198, Garremt 198, Geert 94, Gerrit 198, Harm 40, Hindrick 56, Jacup 160, Jan 181, 182, 189, Claes 165, Lammert 29, Lubbertt 140, 142, Melle 151, 155, 163, Peter 146, Remge 152, Roelfjen 33, Willemtje 101; Rollema 53; Römelingh 110; Roossien 55; Rosema 48; Rosenhoeck 23; Rozema 127; Ruyter, de 123; Ryetkes, Sypke 194; Rykels, Cornellis 156, Sjabbe 145; Rykschroeff 127; Rypama 18; Rypkes, Jacob 137, Jan 136, 144, Tjark 145.

Sant(en)berg(en) 25, 26; Sas 172; Schaaf 77; Schadee 121, 122; Schaffer 193; Schalk 104; Schans, van der 32, 35; Scharbier 10-16; Schave 90; Schavinus 82, 83; Scheffers 89; Schelte 3; Scheltema 86; Scheltens 51, Albert 163, Etske 148, 162, Jacob 197, 198, Peter 148, Schelto 42, Sophia 31; Schepel 29; Schil(t) 87, 90; Schilderop 116; Schiphorst 175; Schipper 141; Schmoller 124; Schoemaker 23, 140-142, 147, 148; Scholtens 109; Schreiner 104; Schreuwers 97; Schrik 53; Schroer 139, 141, 143, 147; Schryver(s) 97, 112; Schultens, Hindrick 25, Jantien 94, Marten 25; Schut 118; Schutter 126; Sebens, Albert 150, Bonne 154, Cornelis 44; Sekema 117; Sibrands, Albert 106; Sieling 116; Sierts, Jacob 152, Simon 137, Tiddo 61; Sigers 76; Sikkens 90, Ate 147, Focko 170, Here 76, 149, 152, Jan 151, Willem 42, Wolter 151, 154; Silvesters, Hindrick 151, 154; Simons, Ello 141, Harm 41, Jacop 195, Cornelis 164, Lammigjen 41, Micheel 160, Peter 139, 151, Siert 139, Wubbe 174; Sinninge 24; Sipkens, Driewes 150, Hindrik 173; Sitter, de 46; Siwerts, Klaes 141, 143, Luiken 172, 173, Robert 173, Syabbe 147; Sjabbens, Alle 148, Eeske 174, Jacob 151, Jan 154, 163, Reyntien 151, Syabbe 147, Tomas 138, 139; Slaper 172; Slart 178; Slof 46; Sluiter 150, 153, 161; Sluyp 53; Smaels 94; Smahle 166; Smallenbroek 88; Smedes 89; Smeets 121; Smi(d)t(h) 25, 29, 30, 32, 37, 45-47, 62, 104, 105, 140-143, 145-148, 150, 152, 157, 160, 176; Smolts 94; Snyder 125; Sombergh 26; Spaans 123; Spangen 198; Spel 89; Sprik 175, 178; Spruit 78; Stamhuis 54; Steenck 96; Stekelenburg 129; Stelmaecker 165; Stevens/Steffens, Derck 148, Haye 17, Jan 150, 164, Maria 110; Steyes, Fosse 20; Stheman 29; Stikker 45; Stof 46; Stollinck 150; Stoter 160; Straten, van 77; Stullinck/Stullinge 147, 153, 159, 198; Stutfoet 139; Stuut 60; Suk 56; Swarte 94; Sweep 178; Sweers, Gerryt 139, 147; Switters 48; Sybelkes, Hemme 175, 176; Sybes, Jan 98, 176; Sybolts, Barnke 139, Eelberen 68, Johan 146; Sydses, Cornelis 101; Sygers 98, Daniel 149, Durcktien 139, Hindrik 98, 99, Lippe 163, Peter 148; Syntkens, Aaltyn 168, Ycke 168-170; Sypkens, Berend 62, Sabe 81; Syrsema 136; Sysen, Claes 139.

Takens 180, 183, Jan 30, Claes 150, Toncko 68; Talens, Hilbrant 83; Tallemans 86; Tammens, Albertus 28, Anje 115, Anneke 29, Arentje 168, Emme 40, Jantje 25, 28-30, 58, 59, Lubberich 11, Meerten 15, Reiner 165, Rinnie 152, 153, Roelf 28, Siger 157, Tiabbe 30, Tryntje 28, 30; Tapper 141; Telkamp 52; Temmes, Eppe 197, 198; Tettema 185-188; Teunis, Antje 41, Geert 41, Henricus 41, Jan 41; Themmen 180, 183; Theodori 175; Tholens, Occo 17, 18, Rixte 17, Heike 98; Thoma´s, Gerrit 45; Thomas, Albert 11, Allert 148, 161, Harmen 160, Jacob 95, 197, 198, Jan 151, 153, 155, 163, Jantie 30, Meerten 168, 169, Peter 148, Siabbe 138, 139; Tiassens Swarte 94; Ticheler 165; Tiddens, Anna 17, 18, Jacobyn 170, Jan 18, 20, Jurrien 29, Luitjen 29, Melle 148, Reintje 47, Tiddo 18, 20, 21, 27; Tiddinga 167; Tieland 130; Tiens, Jacop 139, Jan 178, Pieter 151; Ties, Dewer 189, Evert 161, Harmen 161, Hilbrandt 151, 154; Tiessens 150; Tiewes, Tjeert 136, 137; Tiliking 60-67, 179-193; Timens, Bette. 158, Dirck 148, Elizabeth 107, 108, Geert 164, Jan 198, Willem 144; Timmermans 29; Tinga 126; Tjaards, Baugien 173, Doede 172, 173, Harmen 9, Hayo 8-9, Heertien 140, Jan 140, 142, 194, Luitien 149, Luittien 76, Peter 150, 159, 162, Udo 7, 13; Tjabbens, Abell 149, Garrebrandt 150; Tjakkens, Sara 17-20, Wendel 19, Wendeltje 176; Tjama 138; Tjapkes, Eppo 68, Wypke 168, 189, Ycke 171; Tjarda van Starkenborgh 80, 152, 154, 155; Tjarks, Aaltje 12, Ayse 11, Hidde 154, Jan 97, Louwe 154, Luell 140, 142, Pietertje 176, Tjacke 13; Tjassens, Jacop 194; Tjeersen, Janneke 87; Tobias, Antje 40, Geesje 181, 182, 189, Jelte 153, 161, Menne 151, 154; Tonckens 55; Tonckerts, Bylcke 17, Luppo 17; Tonkes 55-76; Aaltje 110, Bylcke 17, Eggo 17, Jan 174, Syben 63, 68, 76; Tonnis, Anna 148, Anneke 3, 9, Antje 38, Aris 40, Balster 157, Eylke 80, Geert 37, 38, 44, Haddrick 140, Hendricus 38, 45, Hillebrand 6, 8, 17, 18, Jan 3-6, 9-13, 17, 37, 38, 140, 141, 143, 166, Cornelys 148, Lammert 37, Pieter 80, Remge 152, 164, Rientje 185, 188, Simen 158, Thomas 154, Tonnis 154; Torneden 26; Tuik, van der 103; Tu(i)(n)mans 107, 108; Tweebargen 28; Twisk, van 123; Tydens 75; Tynma 140; Tyvens, Date 143.

Ubbens, Doe 153, Claes 169, Peter 166; Udema 20, 178; Udens, Bontko 4, 20, Engel 19, 20, Ettyn 173, Focke 4, 19, 20, Gepke 20, 21, Mentzo 16, Murke 68, Nancke 173, Richt 20, Sypke 20, Tamke 19, 20, Tiarcko 20, Toebe 19, Udo 19, 20, 22; Uges, Roelf 164; Uiterwyck 29; Uitjes, Hindrik 157; Uitjes, Tryntjen 80; Ulbentz, Riewen 4; Ulferts, Jan 140, 142; Ulkens, Synko 168.

Valcx, Jan 139; Vandenberge 129; Ve(e)nekamp 144, 156, 157; Veenhuis 54; Veghters 198; Velde, te 117; Veldman 49; Vel(d)tman 112, 113; Vellinga 91; Velthuysen 93; Velting 100; Venema 52, 125; Vennik 123; Verat 129; Vermeer 122; Vinckers, Alagonda 33; Vinkerts 175; Visscher 140; Visser 90, 91; Vlaanderen, van 114; Vlag(h), van der 42-44; Vlieger 91; Voerman 128, 130, 141, 143, 156; Vogels 93; Voortman 49; Vorsteveld 52; Vos 13, 24, 37, 39, 42, 118; Vos, de 52; Vriend 178; Vries, de 21, 26-27, 111, 123; Vriese 32; Vriese, de 178; Vrymoet 176.

Wabbes, Bauke 147; Wal 41; Wal, van der 89; Waldriks, Martje 189; Wallens, Egge 138, Jan 140, 142; Walregt 117; Warmolts, Jan 26, Cornelia 25, Christina 26, Wichert 170; Warners, Dina 33, Egberdina 31; Wartensleben, van 112, 113; Wattens, Albert 195; Watzes 98, 99; Weenig 124; Weetens 100; Werf, van der 120; Wermtink 118; Wessels, Albert 167, Peter 150, 154, 163, Tryntjen 171; Westerbrink 116; Wever 140, 141, 147, 161; Wichers, Hindrik 21, 24, 170, 171, 175; Wiersema 154; Wietes, Jacob 100, Wupke 174; Wigbolts, Evertje 7, Grietje 20, Lummetien (Lammetien) 94; Wildeman 46, 52; Wildering 89; Wildervanck 171, 173; Wildriks, Grietje 49, Jan 157; Wilkes, Claaske 172, Thyo 9; Willems, Albert 110, Egbert 150, Eppo 3, 9, 163, 164, Frerk 157, Gerrit 160, Grietje 83, 140, Haye 189, Hilbrandt 153, 160, Hindrik 71, 73, 145, 148, Ida 176, Jacob 153, Jan 58, 59, 139, 145, 154, 164, Jurjen 8, 9, 148, Kornelis 117, Lubbert 154, Luirt 189, Lysbeth 179, 180, 182, 188, Marten 87, Mewes 148, Pieter 140, 162, Simen 198, Thomas 154, Wibbegje 100, Ziert 139; Wilts, Grietje 173; Wirsema 165; Witmarius 81; Woldinga 50; Wolters 172, Alke 12-15, Jan 149, 152, Menno 139, Tjakien 89; Wolthekker 104; Wolthuis 85; Woltman 52; Woude, van der 35, 36, 43; Writzers 31-34, 100, Gerrit 40, 41; Wubbe 116; Wubbes, Riemen 174; Wussim 180, 191; Wybens, Mynart 23; Wybrenga 83; Wychmans, Ayolt 69, 169, Geert 169, 170; Wyland 15; Wyndels, Jan 30; Wynstok 89; Wypkens, Focko 16, 18, Claes 151, Renske 29, 30, Willem 151, 160; Wytes 113; Wyties, Hayke 184; Wyts, Jeltie 148, Menne 151, 154.

Ybing 26; Yzendoorn, van 113.

Zandt 49; Zaunsliffer 184; Zemering 53; Zuidema 108; Zwaag, van der 50; Zylman 140, 148; Zylstra 90, 118; Zytsema 183.