Inhoud Gruoninga 1998

G.Th. Tolhuijsen en H. Stuut Stuut, een tak van een oud Oldambtster geslacht 3
P.J.C. Elema Genealogie Hillebrink (met takken Hilbrink) 29
Drs. U.M. Ubbens Sampliche veerluiden tot Delfzijl anno 1637 38
P.J.C. Elema en W.G. Doornbos Fraterman (ook: Fraterma, Froterma, Froterman) 41
Ds. G. van Halsema Uit het leven en werk van een Warffumer dominee in de achttiende eeuw 83
P.J.C. Elema Genealogie Arends 97
C.R.H. Snijder Kwartierstaat van Antonius Snijder, scherprechter te Groningen 99
E.J. Keijer Genealogie Venhuis 104
P.J.C. Elema Genealogie Rozeboom 115
Dr. P. Bos Jan Harmens en Griete Dercks 125
P. Stuit Het geslacht Van Delden 139
H. Stuut Het voorgeslacht van Gerrit Hindricks, gehuwd met Hermeke 142
C.J. Wegman Een huwelijkscontract met historie 159
Dr. P. Bos Nakomelingen van Tammo Sypkens 168
R.H. Alma Landeigenaars in Termunterzijlvest (ca. 1520) 177
P.J.C. Elema Familieaantekeningen Mulder en Van der Wal 181
R.H. Alma Register 186

 


Register Gruoninga 1998

door R.H. Alma

A, van der 144; Aalderts, Bonne 127; Focko 132; Ike 133, 134; Aaldriks, Eppo 130; Jantje 173; Swier 135; Aapkens, Ene 154-156; Ipo 156; Ocko 156; Ubbo 155; Abbas 159, 161; Abels, Cornelis 169; Focko 72; Popko 151; Addens 39; Addinga 177, 179; Adriaans, Reurt 131; Aeilts, Focko 154; Aikes, Corneliske 134; Ailkens, Abel 168; Aeyto 151, 154; Hilcke 125; Nantko 154, 157; Aisens, Jan 134; Peter 168; Tamme 106; Akkerman 113; Albartus, Tryntien 30; Alberda 67, 78, 90; Alberts 33; Albert 140; Clara 69, 71; Eise 187; Frouwke 172; Gysele 156; Harm 73, 140; Hensum 174; Hindrik 174; Jan 65, 171; Jantje 136; Lukas 31; Maryke 140; Remke 136; Renske 142; Tryntje 105, 158; Alderts, Anje 133; Berent 137; Diewer 133; Eppo 130; Grietje 133; Jan 129, 132, 137, 172, 173; Claes 46; Pieter 47; Wypke 133; Alefs, Jan 158; Jantje 164; Alers 88, 96; Alfing 108; Aljes, Gretien 45; Hebbele 45; Aljes, Hindrik 45; Jan 45, 188; Luichien 45; Roelef 45; Trine 45; Alkema 118; Allens, Derck 187; Peter 66; Tiacko 157; Allershoff 48; Alting(h) 48, 69, 75, 135; Amkens, Hilcko 150; Ammens, Obbe 150; Amsing 158; Amsinga 111; Andries, Maria 82; Simen 50; Tymen 50; Annens, Jan 44, 47; Ansen, van 145; Antonides 83, 91; Arcken, van 100; Arends 97-98; Focko 134; Geert 130; Herman 125, 126, 128; Roelof 127; Wicher 127; Ariaans 30; Aries, Arent 188; Johan 143, 151, 153; Arnoldickens 144; Arnsma 38; Atens, Reiner 73; Augustinus, Ulko 150, 152; Autiens, Ebo 128; Auwema 69, 70, 71, 74; Ayens, Eltke 180; Epke 180;

Baan, de 37; Baar 113; Backs 187; Baes 23; Bakker 37, 123; Balsters 160; Berend 23, 24, 26, 160-164, 166; Geert 162, 163; Geertje 164; Harm 164; Hillegien 162, 163; Hindrick 164; Jan 164; Jurjen 172; Roelof 163; Sicko 161, 164; Tryntje 164; Banning 173; Barge, ten 58; Bartelds, Doetjen 136; Frouke 180; Grietien 169, 170; Haycke 153; Itsche 39; Barth 109; Bastiaans, Marten 108; Bauckens 50, 53, 73; Abelje 107; Eppe 179, 180; Bavinck 156; Beerthuis 34; Begemann 6, 7, 11; Beke, van der 62; Becker 97; Bekker 32; Beckeringh 91; Bemmel, van 50; Benes, Jantje 107; Meerten 188; Bennes, Nanne 137; Benthem 93, 96; Bentinck 91; Bepler 120; Berchuys 75; Berends 32, 37; Adriaan 135; Albert 187; Aldert 137, 173; Alke 140; An(t)je 9, 129, 171; Ave 125; Balster 162-164; Berent 49; Derck 46; Frouwke 136; Geert 162, 163; Geertien 138, 173; Geeske 129; Grietje 19, 27; Harmen 127; Hemme 137, 173; Hille(gien) 129, 162, 163; Hindrick 19, 20, 23-28, 164; Jacob 132, 187; Jan 22, 27, 116, 129, 138, 150, 172, 173; Jantje 125, 137, 170, 173; Claes 40; Lubbert 81; Luichien 107; Reinder 182; Roelof 25, 164; Sicke 175; Swaantje 16, 130; Teelcke 164; Tobias 162, 163; Tryntje 8, 9, 162, 163; Tyapko 168; Wubke 108; Wypke 129; Berg, van den 31, 32; Berge, ten 43; Berghuis 75, 121; Bertels 29; Berum, van 43; Bestens 76; Besuin 49; Bientes, Berent 39; Here 39; Lisebet 39; Rippert 39; Bitter 147; Blaak 136; Blanck 164; Blickslager 64; Blocq, de 47, 49; Bodenryder 32; Boedeltje 142; Boeckbinder 154; Boelens, Hans 172; Johan 70; Boelckens, Hayo 168; Boer, de 109, 113; Boerma 113, 114; Bok 35; Bockens, Albert 68; Bolhuis, van 91-92; Bolinius 80; Bolt 118, 119, 174; Boltendal 161; Bolwyn 120; Bonnes, Abraham 39; Jan 39; Lubbichyn 107; Nanne 186-189; Boon 124; Booskes, Einye 39; Borch, ter 58; Borchard(s) 80, 81; Borg, ter 119; Borgarts 80, 81; Borck, van 51; Bos 31, 113, 118, 123, 124; Bosch 43; Boschman 30; Bosker 16, 27; Boskes, Geertien 39; Lisbet 39; Remye 39; Bosland 34; Bosman(s) 30; Bosscher 118; Boswyk 37; Botjes 109; Botnia, van 42; Botte 73; Bouwman 10, 123; Boven 179; Bovenhuis 136; Braam 136; Braam, van 120; Braamhorst 34; Braun 100; Brauns 37; Brinkhuis 120; Broeils 152; Broersema 47, 53; Brocke, thom 42; Bröcker 102; Brommers 75; Brondyk 176; Brongers 136; Pieter 73; Bronsema 121; Brouwer 78, 109, 111, 149; Bruggen 109; Bruin 100; Bru(i)ns 81; Geert 130; Johan 147; Buining 124; Buiskool, ten Hoorn 109; Buitendam 117; Buckhorst 58; Bunje 130; Bunnens, Hayo 179; Burchard 80; Burema 113; Burger 117; Burman 73, 74, 79; Busch 68; Bussche, ten 146; Busscher 16, 27, 33, 120, 140; Buwens, Date 179; Byma 67, 70;

Dalen, van 58; Daniëls, Feeke 133; Grietje 133; Tryntje 133; Das 161; Davids 32; Deen, van der 171; Deiter 10, 14; Dekema, van 49; Deken 76; Dekens 83; Dekkers 30; Del 132, 139, 140; Delden, van 132, 139-141; Dellen, van 31, 139, 181; Delman 31; Derks 32; Aafke 171; Aaltje 107; Dina 33; Elsien 7, 27; Eltje 143, 157; Frouwke 136; Garbriech 39; Geert 135; Grietje 125, 127, 129, 132; Hindrik 137, 174, 176; Hitje 131, 135, 137; Jacob 48, 128; Jan 126, 127, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 139, 183, 187; Jantien 39, 106; Christoffer 24; Cornelis 32; Lysbeth 172; Martje 127, 131, 137; Meint 136; Remmert 106; Renste 79; Siemen 176; Syntko 131, 135, 137; Tamme 78-80, 156; Tjakko 131, 135, 137; Tryntje 137, 183; Ude 173; Wigbold 137; Willem 39; Det(h)mers 108, 110, 156, 157; Sybelt 18, 130, 156, 157; Dick 107; Diddens, Bonneke 156; Diepen 123; Diephuis 171; Dietering 128, 129; Dieters 112, 113, 120; Cornelis 54; Dillinge 77; Doens, Addo 129; Barber 39; Broeke 44; Edzo 153; Emme 130; Ipo 143, 153, 154; Luirt 155; Tiabbe 150; Domselaer, van 146; Donderen 35; Doorn 118; Doornbos 122; Dorenbusch 77, 186, 187; Douwes, Berent 66; Draaiom 13; Draecke 129; Draper 46; Drewes 14; Driessen 34; Drock 18, 27; Dronryp 60, 63; Dryfhamer 119; Dullens, Ubbe 180; Duursema 133; Duurts, Aldert 129, 133; Derk 129, 133; Jan 129, 133; Dyckhuis(en) 68, 77; Dyk, van 25, 35, 100, 110; Dykema 118, 122; Dyken, van 34; Dykgat 116; Dykgraaf 37; Dykman 121; Dyksterhuis 121;

Ebbens, Acke 179; Eetjes 24; Hindrik 131; Tammo 183; Ebbers 182, 183; Ebbing 119; Ebels, Alle 106; Bonne 39; Ebes, Autje 128; Bauwe 128; Ida 176; Edelingh/Edelink 107, 108; Edes, J(oh)an 49, 50, 129; Metje 132, 137; Edzes, Bauwe 23; Doedo 153; Eggo 16-19, 27, 28, 130; E(me) 130; Enie 16; Jantje 16, 18, 27, 28, 132; Menze 136; Nanno 128; Syben 16-19, 27; Ubbo 154; Edzkens, Egbert 158; Eefzing 161; Eelens, van 50; Eelkes, Rense 100; Eelts 49, 154; Eenens 49; Eerten, van 83; Egberts, Grietien 136; Harmen 154; Haye 55; Hindrik 172; J(oh)an 167, 173, 174; Luitien 157; Syben 143, 157, 158; Tetje 140; Eggens, Claaske 156; Hitje 131; Luirt 17, 126; Luppo 128, 129, 132; Eggericks, Luppo 157; Eiben 75; Eide, van der 118; Eilderts, Hindrik 182, 183; Peter 168; Eis(s)inge 57, 71; Eisens, Derk 174; Jenneke 174; Wicher 54, 55; Eizenga 119; Elderman 119; Elema 45, 57, 60, 61, 70, 71, 74; Elink 108; Elles, Aaltien 173; Luppo 129; Tryntje 173, 174; Eltjes, Eelke 105, 106; Emo 25; Eppe 18-20, 27, 28; Frouwke 131; Hayo 20; Hemme 132; Hindrick 21; Hommo 16, 18, 27, 28; Jantje 19-28, 40, 164; Maria 21; Martien 40; Remke 17-20, 27, 28, 126; Schate 40; Thomas 3, 7-9, 21, 22, 25, 26, 27; Tonnis 21; Emes, Aaltje 164; Grietje 18; Emmelkamp 122; Emmes, Aefke 134; Jan 23; Enekens, Arys 151; Engberts, Frouwcke 135; Geert 135; Engelberts, Herman 164; Engels, Jan 125; Styne 125; Trine 125; Enies, Etie 16, 18, 27, 28; Ennes, Abeltje 169; Cornelis 186-188; Simon 173, 174; Entes, Eelke 107; Engel 106; Geert 107; Remke 25; Sibrig 106; Tjaart 106; Eppens, Abel 40; Aeltjen 17, 18; Aeylcko 143, 154, 155, 157; Albert 130; Berent 188; Biente 39; Ebbe 130, 131; Edze 16-18, 27, 126; Enno 129; Frerik 116; Grietje 11, 15-19, 27, 126; Haye 179; Heertjen 188, 189; Hermen 179; Hindrik 17, 18, 125-127; Jacob 40, 186-189; Luppo 155; Meerten 128, 129; Pieter 169; Pietertjen 96; Rensche 179, 180; Roelefje 17, 18, 130; Tiapko 17, 18, 126; Everts, Elsien 140; Hilke 39; Jan 107, 133; Cornellis 174; Roelef 130; Thomas 78; Tjaakje 117; Tyo 143, 152, 154, 157; Untko 155; Ewolds, Hinderkien 32; Eyben 66, 75;

Farner 102; Febekens, Harmen 129; Ulphert 130; Feddes, Maria 31; Feltman 77; Fenloh 102; Fledderman 98; Flikkema 121, 123; Flink 119; Florys, Alyt 180; Fockens 83, 96; Foekes, Riemert 33; Fokkens, Aytio 153; Elke 26; Eppien 158; Jacob 66; Klaas 172; Luppo 150; Marchien 83, 96; Martje 129; Rolof 59; Tjapko 96; Wibbo 154; Wiert 153; Folckerts, Geert 187, 189; Lippe 187-189; Pieter 48, 54; Foppens, Bettio 143; Toncko 150; Foskes, Claes 40; Fraiquin 120; Fransen, Detmer 156, 157; Frans 129; Fransina 50; Freerkje 125; Hermannus 50; Hille 39; Fraterma(n) 41-83; Freriks, Adriaan 157; Anje 175, 176; Engbert 128; Grietje 176; Hilje 176; Hindrik 170; Jacob 176; Jan 136; Remke 89; Sjabbe 176; Toncke 106; Fricks, Lubbert 78; Fro(o)ne 63, 76; Froterma(n) 41-83; Frytema 48; Fuchs 102, 103;

Galinga 49; Gansneb genaamd Tengnagel 95; Garbrants, Boele 106; Derck 188, 189; Jan 187; Roelefjen 126; Timen 188, 189; Garmens, Eysse 179; Garrelts, Derk 126; Gautier 117; Gayckinga 55; Geelhoed 114; Geerts, Anje 172; Anna 18, 19, 27; Antje 163; Arent 16, 130; Bene 40; Geert 164; Geertjen 169; Geertruida 117; Geeske 164, 165; Greete 40; Harmen 16-18, 40, 65, 130, 131, 170, 172; Harmtien 39; Hindrick 25; Jacob 40; Jan 8, 9, 39, 50, 136, 164; Koene 170; Cornelis 163; Lisebet 172; Luitjen 57, 58, 62, 146; Mette 39; Pieter 66, 68, 78, 104, 107, 130; Reint 39; Rickste 40; Syncke 106, 107; Tryntje 135, 137, 140, 183; Upke 174; Willem 40; Zwaantje 163; Geertsema 108, 111; Gelee, van 180; Gelok 98; Gemrich 121; Gennep, van 169; Gerdes 119; Gerlkes, Bettie 143, 152, 154, 157; Gerlofs, Lucas 135; Gernaat 27, 136; Gerrits, Aisso 174; Arien 72; Brandt 48; Egbert 66, 67; Eysse 173, 174; Frans 155; Gerryt 174; Harm 173; Hindrik 174; Jacob 155; Jan 169; Claas 79, 80; Meindert 155; Nantko 155; Roelf 169; Simon 176; Thies 176; Tialde 153, 155, 157; Tobias 68; Trine 155, 156; Wibbo 155, 157, 158; Gheltes 144; Gisens, Harmen 180; Glaassenborg 181; Gogh, van 29; Gockinga 48, 74, 75; Goldesteens 128, 129, 139; Goldhammer 97; Goossens, Gerbrich 146; Gorcum 100; Goutier 117, 120; Graatzema 175; Graef, de 30; Graeff, van der 57-59, 60, 61, 62, 68; Graft, van der 98; Grapens 103; Griede 120; Grodinck 43; Groebe 176; Groeve, d' 66; Groningen, van 50; Groot, de 35, 108; Grouwe, van 72; Grube 176; Gruys 63; Gyzes, Roelf 136;

Haan/Haen 8, 9, 23-28, 164; Haan, de 97, 117; Haayer 114; Habbens, Wyert 179; Haevestadt 100, 103; Hage(n), ten 61; Hagelvlag 122; Hagenouw 169; Hagius 58, 59, 64; Hakkoer 97; Halming 123; Halsema, van 83-85, 89, 91-96; Hambrecht 79; Hansen 102; Aaltje 106; Daniël 133; Eltjo 18; Harderwyck 48, 56; Harderwyk, van 74; Harckema 75; Harkens, Geele 18; Hayo 143, 152, 154, 155; Jantien 19, 27; Harms, Aaldert 131, 169; Aeltien 130, 134; Albert 133, 172; Alert 127, 131; Anna 39; Berend 18, 125, 127, 133; Elligje 25; Elsjen 163; Ente 105; Focko 170; Frerk 170; Geertruida 172; Gercke 39; Gerrit 147, 173; Harcke 186, 188, 189; Harm 25; Harmannus 172; Harmke 25, 130, 134; Hemmo 168-169; Hillechien 163; Hindrik 70, 143, 151-154, 169; Hindrikjen 174, 182, 183; Hylckyen 50; Ide 143, 151; Jacob 105; Jan 40, 65, 125, 126, 136, 138, 158, 163, 171; Jeype 40; Jurjen 169; Coert 58; Kornelia 116; Luicken 167; Lysebet 39; Maria 130, 133, 134; Martje 139; Melchert 79; Mette 159, 165, 166; Otto 129; Pieter 138, 172, 173; Reint 132; Renske 168; Roelfke 174; Swaantje 130, 134; Tryntje 176; Tyouwe 168, 169; Ulrich 151, 152; Vester 168; Wieke 25, 164; Harmsen 37; Haselhof/Hazelhoff 159, 185; Havinga 33; Hayens, Derck 154, 156; Harm 135; Hugo 155; Melle 186-188; Ubbe 165; Hayckens 55; Haykens, Jacob 49; Styne 40; Wya 7; Haytzema 128; Hebels, Bouwe 18; Ubbe 134; Hebes, Tjabbe 173, 174; Heddema 69, 70; Hedders, Jan 71; Heeck, van 60, 63; Heeren 79, 97; Heertjes, Hindrik 174; Heidekamp 159, 160, 167; Heidema 113; Hein 175; Heines, Derk 176; Enne 186-188; Jantjen 140; Jelis 60; Sjouke 106; Heits 74; Hekes, Ipe 171; Hekman 172; Hellebrink 29-33, 35; Helperi 137, 173; Hembricht 79; Hemens, Peter 77; Hemmes 161; Adde 179; Berent 137, 170, 172, 173; Jacob 40; Jurjen 170; Sypke 169-172; Wiben 180; Yke 180; Henderiks 33; Henderikus, Zwaantje 140; Hennigh 125; Hennings, Anna 39; Arent 129; Gretien 39; Jacob 39; Henrici 49, 50; Hensius 50; Hensums, Aaltje 174; Pieter 174; Wibke 174; Herder 119; Herens, Boelke 179; Eppe 180; Focko 179; Hommo 153; Imtet 130; Willo 19, 27, 28; Herius 37; Hermannus, Jochum 172; Hertz 37; Hessels, Harcko 150; Jantje 11, 15, 17-19, 25, 28; Remke 18, 129, 130; Rene 129; Ubbe 134; Hettinga 45; Heuvel, ten 64; Heydekamp 159, 160; Hiddes, Martje 25; Hilbrink 29-37, 97, 98; Hillebrants, Ailke 107; Herman 66; Hindrick 42; Hillebrink 29-37; Hinderikus, Tonnis 116; Hindriks, Aaltje 20, 23, 24, 133, 164, 174, 175; Aelte 127; Albert 63; Albertje 174; Anna 129, 154, 156; Anneke 141; Antje 164; Arentien 136; Balster 126; Bene 107; Benne 22; Berent 19, 20, 25, 127, 130, 131, 134; Derk 137; Eggo 168; Eltjo 20-28; Engel 125, 128; Eppe 186-189; Geesje 25, 135; Gerrit 142-143, 153-157; Grietje 40, 125, 126, 135, 154, 175; Haicke 131; Harm 16, 133, 151, 174; Hille(gien) 21, 22, 26-27, 135, 170; Hindrick 53, 56; Hylke 136; Hymke 133; Jacob 135, 175; Jacobtien 125; Jan 20, 25, 26, 132, 147, 151, 171, 172, 174, 188; Jantje 16-18, 126, 129, 130, 134, 164, 176; Jelte 40; Joachim 142, 151-154, 156; Joest 133; Klaas 40, 132; Coert 47, 66, 67; Luitien 151, 152; Luurt 142, 158; Maria 29; Meerten 175; Meinert 66; Nicola 49; Pieter 24, 169, 170; Reentje 140; Roelof 20, 24, 25, 54, 56, 127; Sicke 132; Thomas 22; Tiabbo 153, 155, 157; Tiapko 155; Tonnis 22, 131, 132, 135; Tryne 172; Willem 40, 151, 152, 170; Hitjes, Antje 135; Doe 153, 154; Egge 130, 131, 134; Jan 131; Louwe 127, 131, 135, 137; Hoeksema 33, 37; Hoendricx 65, 74; Hoerneken 49; Hoey, van 62; Hofstee 124; Hofsteenge 111, 113; Hoitzing 161; Hollander 116, 117; Holthof 122; Holthuis 80; Holtkamp 33; Holtsager 49; Holtsappel, van 75; Holtslager 147; Hommens, Aeyldt 150; Eeyta 150; Hanke 153; Hero 155; Ityn 129; Wabbo 106; Hooghuis 123; Hoots 80; Hopper 49; Hospes 160; Houthuysen 29; Houwerda 177, 180; Houwink 131, 135; Hoving(e) 174, 175; Huin van Amsteraadt 47; Huinga 48, 51; Huisman 76, 56, 76; Hulshof 114; Hyl 83;

Ingenulant 48; Ipes, Bunne 156; Ippen 79; Isebrants 97; Aafke 175; Hindrik 175; Claes 187-189; Kornellys 175; Peter 72; Tryntje 175; Itema 47, 51, 55-61, 63, 64, 67, 68, 71, 76; Itsches, Tyacko 39; Iwema 84, 85, 89, 94, 96;

Jager, de 122; Jager 113, 160; Jacobs, Aafke 136; Bernier 58; Egbert 48; Eltje 132; Fenne 60; Gale 55; Garbrant 49; Geert 9, 40; Geertje 173; Geertruidt 39; Grietje 137; Harm 128, 129, 138, 173; Hille 40; Hindrik 66, 175; Hindrikje 132, 173; Jan 17, 40, 126, 170, 186-189; Klaas 137; Marten 66; Meinert 40; Peterke 40; Pieter 175; Siabbe 186, 188, 189; Simon 169, 171; Styntie 39; Sytze 136; Tamme 65; Teupke 140; Thies 170; Tjaert 105, 106; Wicher 188, 189; Willem 39; Jannes, Ettien 63; Jans 98, 117; Aaltje 17, 18, 125, 126, 135, 138; Abeltje 176; Aiso 134; Albert 116, 142, 157,158, 170, 171; Aldert 126-132; Alje 44, 45; An(t)je 107, 174; Andries 64; Arent 54, 131; Balster 161, 164, 165, 167; Barbara 152; Bartoldt 46; Benje/Benne 30, 126, 127, 129, 131, 135; Berent 25, 27, 39, 81, 131, 135, 165; Dedde 132; Derk 125-127, 129, 131, 132, 135, 137, 139, 175, 182, 183; Dewer 151, 152; Dina 74; Duurt 126, 127, 129-132, 134; Ebbe 21, 22; Ebeltje 133, 137, 172; Ello 173; Eltje 23, 131, 176; Engel(tje) 131, 135; Ette/Etje 39, 63; Evert 45, 70, 136, 140; Focko 171; Foske 23, 27, 28; Frans 153, 155, 156; Freerkje 125; Frerik 174; Frouwke 30; Gebke 79; Geelje 139; Geertien 50; Geertje 132, 137, 151, 152, 172, 173; Geertruid 116, 136, 163; Geesje 163; Gepke 40; Gercke 39; Gerrit 151, 152; Goeytje 89; Grietje 39, 129, 171; Gysel 157; Haicke 39; Harm(en) 16, 17, 27, 126-130, 151, 152, 156, 172, 174; Harmke 170; Heerdt 186-188; Hemme 129; Heyne 186-188; Hil(leg)je 23, 27, 28, 106, 107; Hilbrandt 39; Hilke 78; Hiltje 135; Hindrik 23, 24, 39, 49, 63, 107, 126, 127, 130, 132, 135, 136, 164, 172, 174, 187-189; Imke 7, 8, 27; Ippe 79; Jacob 62, 108, 136, 139, 170, 173, 186, 188, 189; Jan 18, 27, 40, 67, 79, 127, 129, 131, 132, 176; Jantje 135, 137; Judith 126; Jurryen 50; Casper 163; Klaas 73, 78, 151-154; Claaske 182; Coert 66; Cornelis 77; Lammechien 30; Lammert 48, 135; Loe 78; Lubbert 81, 134; Ludeken 145; Luitjen 25, 40, 139, 140; Luppe 134; Lysebet 39; Martje 125-128, 130-131, 136; Menie 40; Nanne 67, 79; Otto 39; Philippus 132; Pieter 79, 107, 153, 172; Redjer 187; Rembrich 151, 152; Rientje 135; Rigte 107; Roelef 33, 40, 63; Roelfje 135; Schelte 106; Siabbe 171; Sibold 174; Sicke 159, 165, 166; Sioerd 39; Sirck 39; Stoffer 117; Sybrand 108; Teubke 163; Thomas 78; Tierck 61; Tjapko 134; Tjouwina 137; Tobias 106, 175; Tonnis 150, 151; Tryntje 18, 27, 106, 172; Upke 140; Uytje 170; Waldrick 152; Wibrig 134; Willem 39, 187; Wipke 20, 23-25; Wobbe 127, 129; Zwaantje 172, 175; Jansema 173; Jansenius 84, 85, 89, 93-95, 96; Jansens 97; Janssen 97; Jantsema 138; Jarges 49, 58, 76, 78; Jaspers, Andries 54; Jeemers 67; Jelis, Cornelia 171; Jelmers, Ubbe 47; Jeltes, Greete 40; Jan 78; Jemmens, Emmo 156; Joannis, Gerlacus 49; Jochums, Fossa 153, 155; Hilcke 156, 157; Hindrick 152-156; Aaltje 31; Sara 32; Jonkman 119; Joosten, Jan 135; Koert 115; Jullens, Geertien 54; Julsingh 76; Jurjens, Abbo 161; Anna 164; Eelke 134; Focko 126; Geert 169; Jan 24; Magdalene 156; Sibolt 66; Wessel 50;

Kadtkens 146; Kadyk 114; Kalkoen 82; Cambri 29; Camerlingh 155, 156; Camminga 98, 155; Camphof 82; Camphues, van 179; Kamsteyn 29; Kantelberg 3, 8, 9, 21, 27; Karels 33; Femme 39; Karsiens, Wubbelt 160; Katers 97; Keizer 37, 113; Kelbergen 83; Keppel, van 146; Kerckhoff 49; Keyer 111; Kielstra 5, 7, 11, 14; Kiers, Anke 160; Kiezebrink 98; Kist(e) 47, 77; Klaassen 99, 101; Arent 128, 188; Arentje 108; Berent 40; Derk 176; Foske 172; Gebke 80; Gepke 172; Gerjet 80; Greete 40; H. 169; Harm 24; Hermannus 80; Hindrik 25, 26, 59, 149; Jan 25, 26, 128, 151, 188, 189; Jesel 40; Cornellis 176; Obbe 149; Pieter 40, 49, 80; Roelf 135, 175; Styntje 173; Thies 79; Tidde 172; Tonnis 175; Tryn 40; Voeke 80; Wessel 132; Weye 172; Willem 51, 127; Clant 48, 49, 56, 57, 63, 77, 179, 180; Klare 102; Klaters 63; Clatter 25, 26; Clauss 99, 101-103; Kleine 100; Cleiver 145; Klimp 110, 121; Klooster 118; Kloosterhuis 118, 173; Clo(o)t(s) 45-47, 54-61, 71, 74-76, 78; Cloppenburg 164; Kluiter 122; Klunder 12; Knol 33, 113, 118; Cnotte 156; Coenders 50, 55, 69; Koenes, Geert 133; Coer 66; Koerts, Adam 63; Hindrick 164; Maria 116; Coeten 74; Ko(c)k 76, 97; Collum, van 42; Kolthuis 29; Komies 160; Constants 57; Koolma 175; Koopman 119; Cornelis, Anje 175; Eenje 58; Fenne 163; Geeske 133; Gerrit 68; Goucke 77; Jacob 128, 129; Jan 56; Jantje 138, 173; Margarita 117; Oomke 77; Oost 39; Pieter 175; Reynder 129; Willem 25; Yzebrand 175; Korthuis 7, 11, 27; Kortinga 160; Koster 109; Koten 74; Court, de la 82; Crans(ien) 55, 74; Kremer/Cremer 13, 174; Christofferi 46; Croiset 49; Croisier 49; Crol 131, 132, 135; Kruger 119; Kruiter 160; Krul/Crul(l) 45, 50, 129, 131, 155; Kryns, Geert 116; Harmen 66; Peter 188; Kuen 141; Kuikman 119; Kuiper(s) 119, 123, 138, 173; Curcius 48; Kwast 35; Kylstra 5, 7, 11, 14;

Laan, van der 118; Lamkens, Garbrant 75; Lammers 31; Lammerts, Arent 158; Engelbert 152, 156; Grietje 182; Hindrik 31; Johan 44; Louwe 135; Rense 78; Wilke 107; Land, van der 35; Lange, de 61; Laving 74, 76; Leenders 160; Pieter 137, 169; Leeuw 172; Leffers 63; Fenne 63; Harmen 179, 180; Lemstra 33; Leorius 73; Levie 35-36; Lewe 51, 56, 58, 59, 61, 66, 67, 69, 179, 180; Liefsting 83-98; Liefsting, Coninck 94-96; Ligger 135; Lingen, van 80, 155; Lippes, Rochus 58; Symen 106; Loenen, van 147; Loois 9, 12; Louwens 58; Siben 128; Louwerts, Hiddo 131; Sebo 131; Louwrens, Jan 187; Martien 169; Lubbers 89; Edze 171; Frerick 70; Gretje 81; Harcko 154; Jan 23, 25, 26, 39, 134; Lubbes, Siben 135; Luddens, Egbert 48, 51; Ludemann 35; Ludens, Remmert 179, 180; Ludolfs, Hinricus 140; Lughda, (de) 68; Luies, Elke 152; Oucke 54; Luilefs, Eppe 134; Luitjens, Anna 153; Arent 146; Berend 107; Derk 140; Egbert 143, 157; Frerik 176; Gerryt 179; Gert 146; Grietje 132; Jan 70; Jan Derk 140; Jantje 129, 132, 139, 140; Margjen 107; Uipke 140; Uldrick 151, 152, 155; Luppes, Feycke 164, 166, 167; Frouwke 132; Hille 132; Mello 129; Syben 134; Tammo 152, 153; Luurts, Anje 132, 134; Beerta 142, 158; Doe 155; Frouke 134; Geeske 134; Hemmo 155, 157; Hindrick 158; Luitje 16, 18, 132, 139; Richt 134;

Maarhuis 122; Maas 35; Majart/Majort/Mayor 54, 63, 68; Maliepaard 35; Mars 184; Martens, Aaldert 134; Haycke 107; Hindrikjen 183; Jan 39, 133, 134; Wypke 134; Meeckens, Uffo 150; Meertens, Albert 125, 127; Frouwke 175; Hindrik 125, 126; Jan 66; Cornelis 186, 188, 189; Mees 63, 67; Meeter 161; Meinardi 59, 69, 71, 110; Meinderts, Aeylcko 155; Jacob 153; Jan 60; Lubbe 155; Meints 60; Meinske 143, 154, 157; Meisner 103; Meckama, van 57; Memmes, Albertje 131; Menkens, Dodo 150, 151; Mennens, Dedde 83; Eelcke 187; Fokjen 172; Frerick 179; Hindrik 172; Luitjen 128; Martje 171; Tryntje 115; Mennersing 165; Mensenborgh, van 64; Mensens, Bastiaan 130; Edze 136; Grietje 172; Claes 50; Cornelis 157; Mentenbach 65; Mepsche, de 48, 56, 68, 74; Metelen 67; Meteren 62; Metting 164; Meulenbroek 29; Meyer 3, 10, 13, 48, 58, 59, 64, 68, 82, 83, 88; Meynardi 74; Michel 77; Michiels, Harmen 73, 188; Peter 39; Middel 13; Middendorp 123; Mindels 83; Modderman 124, 141, 181, 182, 184; Moesker 161; Mol, de 82; Molen, van der 113; Molerus 76; Möllers 29; Momme 43, 82; Moris 136; Morreaen 144; Moveat 30; Mucerus 76; Mulder(s) 29, 30, 37, 84, 96, 141, 181-185; Muller 179, 180; Munningh 47; Munting(h)(e) 47, 77; Muth 102; Myndersma 82;

Nannes, Hayo 156; Hindrik 136; Jacob 173, 174; Jan 44, 136; Nanninck 158; Nantkens, Egbert 179, 180; Tyacke 143, 154, 155, 157; Tyalde 143, 152, 153; Udo 16; Yansje 184; Nap 24; Nathans 36; Nederveen, van 62; Nieboer 122; Niejenhuis, van 110; Nienhuis 113; Nieswaag 172; Niggendyker 159; Nikamp 181; Nitrinck 49, 64, 68; Nitze 140; Nolmans 35; Noordhof(f) 97, 98, 108, 109122, 123; Noordhuis 114; Noorman 181; Noulits 66; Numan 84, 89, 96; Nyhoff 108; Nyland 33;

Ockes, Aapko 156; Ockes, Aylke 163; Oldenborch en Dolmensdorff, toe 68; Olthof 119; Onnes, Griete 187; Harmen 188; Hayko 172; Hemmo 139; Peter 187; Rienje 188; Oosten, Gisbert 39; Hendrick 39; Menie 39; Osheer 160; Osnabrück 102; Ostendorp 76; Ostenwolt, van 145; Ottens, Aaldert 17, 18, 130; Albert 46, 55; Eesse 40; Foske 40; Geertruidt 40; Harmen 132; Jan 40; Reinder 50; Ouckens, Egbert 168; Ouwes, Heere 187;

Päbler 120; Palthe(nius) 66, 67; Panser 56; Papeleur 123; Pastoor 124; Pater 184; Pathuys 64, 68, 69; Perdok 107; Petri 47; Pewsum 67; Phebens, Aeylcko 152; Dode 179; Wye 179; Philippus, Derk 7; Piccardt 84, 85, 89, 94, 96; Pieterman 122; Pieters 121; Aaldrik 174; Albert 89, 187, 189; Albertje 107; Allert 186-189; Anje 138, 173; Anna 160; Annechien 45; Ave 153; Bartolt 63, 68, 77; Ede 72; Frans 72; Frerik 107, 175; Frouwe 130; Gebke 78, 79; Gerrit 42, 66; Grietien 39; Harm 46, 48, 138; Hindrik 77, 169, 186-189; Hitje 171; Jan 43, 78, 79, 128, 171, 174, 187-189; Jantje 39, 130, 153; Machtel 39; Onne 187; Peter 175; Simon 176; Sybrich 105, 106; Thomas 187; Tryntie 116; Tyabbo 168; Wolter 173; Ploeg, van der 116, 123; Pluktje 133; Poeleman 29; Pootholts 174; Popkens, Claeske 151, 156; Hebel 151, 153; Jan 157; Poppen 73; Poppens, Allert 151; Geert 39; Voskie 39; Post 116; Pot 53, 56; Pothuis 31; Pott 53, 54; Pouwel 64; Prins 16; Prooyen, van 98; Prott 39; Puister 127; Put, van der 33;

Raeymakers 100; Raucama 158; Reens 98; Reentjes, Janneke 135; Reents, Sybolt 156; Reerds 121; Regneri 71; Regnerus, Antonius 71; Reimers 33; Reinders 98, 119; Berent 141, 188; Ernst 50; Geert 163; Gerryt 188; Onno 187; Reints, Boelem 161; Edzart 172; Frerick 158; Reintyens, Sye 72; Remkens, Allert 51; Bonneke 131, 134; Bronno 170; Eltje 16-20, 27, 130; Emo 16-18, 130; Geele 18; Harcko 17, 18; Hessel 15-18, 130; Jantien Eltjes 19-28; Menno 168; Moeder 136; Reyt 180; Roelf 171; Remmerts, Gele 132, 139; Roelof 106; Wiert 39; Reneman 71; Rengers 91; Mello 78; Rensema 181; Renses, Bouwina 100; Cornelis 127, 131; Rewens, Elleke 180; Epke 179; Hayo 154; Rewerts, Sypke 71; Richter 102; Richts, Bartelt 134; Louwert 134; Riepma 114; Rickerts, Jan 174; Rindels, Ocko 80; Ringels 174; Ripperda 38, 51, 59; Rippers, Brentie 39; Ritses, Jacob 43; Ritzema 109; Roebers 53, 187; Roelofs, Albert 107; Frouwe 164; Geesje 45, 136; Grietje 106; Helperich 49; Hindrick 24; Jan 40, 63, 68, 75, 76, 106, 108, 188; Jantje 171, 172; Johannes 175; Claas 175; Lippe 189; Lutgert 63, 68, 77; Martje 165; Pieter 45; Symen 168; Tetien 157; Tryntje 174; Willem 40; Wyger 45; Rommen, van 64; Roseboom/Rozeboom 115-127; Ruirdtsdr, Aeuck 45; Ruitenga 119; Ruiter 54; Rummen, van 60, 64; Ry(c)k 82; Rykes, Albert 141; Jan 164;

Sassenborgh 30; Schandelaars 184; Schates, Eltie 40; Scheffer 34; Scheltema 138, 173; Scheltens 84, 96, 108, 125, 137, 173; Schepel 118; Scherphuis 108; Schinkel 124; Schipper 119; Schlotte 102; Schmits 160; Schneider 99-102; Schonenborg 58, 64, 68, 73; Schoonbeek 106; Schreuder 140; Schroeder 83; Schuermeyer 29; Schultens, Abel 60; Schuring 33; Schutte 91, 96; Schuur, van der 181; Schuurman 117; Sebes, Aeltjen 128; Eltje 131; Enno 131; Geert 164; Louwert 128; Toncko 169; Wye 180; Sekema 67, 68, 70, 74; Selbach, van 45; Selis 31; Senses, Gerlko 143; Grete 128; Sibolts, Detmer 156; Eelbren 156, 157; Eggerick 157; H. 169; Hessel 25, 156; Reiner 157; Sibrants, Cornelis 72; Sielis 31; Sierts, Siert 49, 169; Sig(h)ers 55, 56; Annichien 63, 67; Garleff 169; Woltter 179; Sikkens, Berent 46, 47; Engel 165; Folckmer 179; Harm 165; Hille Willems 159, 165; Johan 165; Ulfert 60; Wubbo 165; Sickinghe 150; Silis 31; Simons, Albert 187; Devertien 54; Gerrit 176; Jan 48, 154; Marten 48; Styntje 176; Syben 137, 171, 172; Tiart 170; Tieje 170; Sissingh 33; Siurts, Jeltie 45, 46, 49; Siurt 46; Siverts, Wybe 49; Sjabbes, Hindrick 186, 188, 189; Jacobs 186, 188, 189; Martien 171; Sloet tot Tweenyenhuizen 95; Sluiter 91, 95, 96; Smale 157; Smid 11, 122; Smit(h) 82, 108, 119, 174, 175; Snak 140; Snyder 99-101; Solckema 63, 65; Somberg 83, 88, 91; Spelt 29; Staats 160; Stapelmohr 79; Stapert 42; Steeghe, van der 135; Steenhuis 123; Steenhuysen 42; Steffens, Antje 163; Arent 128; Stek 37; Stellemaker 74; Stenforden, van 150, 151; Sterckenborgh, van 45; Stevens, Peter 63; Stheman 88; Stikker 131, 142-158; Stoffers, Maria 115; Stormers 62; Streun, van 119; Stroetenga 33; Struck 102, 103; Stuirwoldt 78; Sturinc 144; Stuut 3-28, 33, 142, 158; Suurd 33; Swart(t)(e) 47, 57-62, 66, 68, 71; Swartwolt 63, 77; Swierenga 122; Swiers, Jantje 135; Swiersema 108; Swyters 82; Syntkens, Haycke 154; Imke 154; Moeder 154; Sybel 154; Sypkes 176; Elle 173-175; Hemme 137, 170, 172, 173; Hero 19; Jantje 172-174; Remko 151; Tammo 168, 171, 173-175; Thies 170-174; Tjaart 172; Willemke 172; Sysens, Wycher 54; Sytses, Claes 66;

Takens, Habbe 180; Hyble 48; Jan 158; Tammen 79; Tammens, Aaltje 138, 168; Anje 175, 176; Derck 156; Geertje 183; Grietje 175; Harmen 152; Haye 180; Hiske 168-169; Martje 175; Poppe 39; Tamme 188; Tamminga 43, 44, 66; Tamminge 25; Telken 81; Terincksvelt 44, 47; Terwal 120; Tewes, Anna 40; Geert(?) 187; Thedema 56; Thielen, van 84; T(h)ies(sen), Annigjen 137; Barbara 169; Ebe(l) 169, 170; Hille 169, 170; Hindrick 66; Hindrickje 171; Jacob 170; Jacobje 171, 176; Roelf 171; Simon 169, 170; Sypke 171, 173; Thomas, Asseltje 116; Eltjo 3, 8, 9, 21, 27; Geert 146; Haje 78; Hindrick 22; Onne 187, 189; Pieter 7-9, 20, 21, 23, 24, 27; Tryntje 141; Tichelaar 120; Ticheler 51; Tiddens 109; Albert 133; Aylke 180; Dode 180; Jantje 137, 173; Coert 172; Lammert 175; Martje 16, 18; Tieles, Geert 170; Swaantje 169; Tiemersma 36; Timens, Gerrit 188, 189; Timmer 121, 142; Timmerman 64; Tjaards, Anje 106; Ebeltje 132; Ente 106, 107; Ewe 180; Gerrit 106; Harko 44; Jochum 132; Cornelis 76; Martje 172; Menno 171, 172; Peterke 39; Pieter 106; Sibeke 180; Sipke 172; Syberich 106; Tryntje 172, 176; Valck 39; Wiea 16; Tjabbens, Peter 169; Wigboltje 173; Tjadens, Aeylko 154; Tjakkens, Frederick 155; Hommo 153; Sybel 153; Syntko 152-154; Tjapkens, Eltio 168, 169; Enje 18; Eppo 16, 18, 27; Gepke 139; Tjarda van Starckenborch 55, 78; Tjarks, Eva 108; Geert 40; Tjassens 55, 75; Tobias, Jantje 163; Maria 23, 164, 166; Tonkens, Frerick 106, 107; Wessel 154; Tonnis, Aaltje 21, 22, 26; Derk 136; Engeltje 137; Heiltje 136; Hero 77, 188, 189; Hindrik 135, 136; Jan 56, 136; Jannetien 63; Louwe 136; Martje 136; Toolden 39; Toxopeus 108, 113; Trap 33; Tuik 124; Tuin, van der 31; Tulleken 81; Tuuk 117; Tuuk, van der 83, 87, 88, 185; Tyens, Reynt 179, 180;

Ubels, Wypke 100; Udema 88; Uden 174; Udens, Bouwe 25; Menso 16; Styntje 173; Wya 16; Ulferts, Jacob 129; Unverzagt 102; Uupkes, Hilje 140;

Valentyn 34, 74; Valcke 44, 47; Valks, Jan 39; Veelkers 42; Veen, van der 135; Veencamp, de 43; Veenema 98; Veenhuis, ten 106; Vegter 109; Veldman 110, 113; Venekamp 119, 122; Venhuis 104-116; Verduin 69, 70, 74; Verrucius 46-48, 66; Versteegh 12; Vertier 63, 66, 67; Vliet, van 124; Vogels 30; Volens 179; Voordhuis 140; Voowinckel 76; Vos(s) 97, 107, 116, 102, 103; Voskes, Otto 40; Vrese 180; Vries, de 34, 120; Vriese 76;

Waalkens 84, 88, 89, 96, 109, 160; Wabbes, Willem 106; Wackes 73; Wage 160; Wal, de 82; Wal, van der 181, 184, 185; Wall, van der 111, 113; Wallens, Hylcke 44; Walters 160; Warners, Eentke 125; Watum, van 131; Weerden, van 35; Weerts, Jan 169; Weessies 27, 121, 141; Wehemeyer 121; Weitenaar 120; Weites 13; Welvelde, van 63, 65; Werff, van der 88, 100; Werkman 53; Werumeus 43; Wessels, Ede 129, 132; Hemmigje 137; Claes 132; Pieter 55; West 118; Westema 10; Westendorp 120, 121; Westerholt, van 149; Westerveld 116; Westinga 113, 135; Wiarda 73, 74; Wiardi 69, 71; Wiardus 71; Wibbens, Anna 158; Eltje 157; Emmo 154, 155; Gerrit 158; Hermeke 158; Hindrick 157, 158; Renske 158; Simon 132; Tialde 158; Wicheringe 48, 58; Wichers 57, 89, 96; Benne 50; Eise 59, 73; Henricus 175; Johan 147; Wicher 144; Wieringa 108, 110, 122; Wiersema 42, 108, 118, 186-188; Wierts, Hiltje 172; Wipke 108; Wigbolts, Hilligjen 137; Wildeman 108; Wildervanck 25; Wildriks, Elizabeth 118; Wilkes, Anna 63; Hermannus 56; Hillebrand 107; Willems, Aartien 54; Boele 49; Derck 39; Eppo 153; Evert 174; Focko 152, 154; Geert 170; Griete 40; Harmen 40; Hille 159, 165; Hindrick 40, 152, 153; Jacob 39, 40; Jan 39, 40, 64, 164, 165, 167; Jantje 160; Jantyen 40; Johan Sickes 159, 165; Corneliske 107; Remke 135; Roelof 40; Sicke Jans 165, 166; Willemke 171; Willemstat 161, 162; Willes, Wipke 19; Wilsem, van 147; Winshemius 48, 59; Winter 172; Winteroy 62; Witte 147; Woldring(h) 83, 174; Wolf 35; Wolff, de 117; Wolters 32, 33; Anne 40; Wolthuis 113; Wulp, van der 124; Wussim 68; Wybes, Hillegien 8, 9, 21, 27; Wybrants, Hindrick 54, 56; Wyk, de 159; Wyles 31; Wylrycks, Dodde 180; Wypkens, Marten 133; Wytsema 45;

Yrte, van 146; Ytema 60, 61; Yzer 159;

Zelzes 31; Zuidema 140; Zuur 185; Zuurd 33; Zwaag, van der 109; Zwaneveld 114; Zwart 110.