VRAGEN 2007

Redactie: J.A.P. Waterborg


2007/01 Meijer
Jan Jans, van Nieuwolda, ondertrouwt Finsterwolde/Nieuwolda 13-4-1732 Geertruid Coerts, van Finsterwolde. De dopen van beide zijn niet gevonden en de vernoeming geeft niet echt houvast, ook al omdat b.v. de beide grootvaders niet zijn vernoemd. Kinderen te Finsterwolde tussen 1733 en 1744: Trijntje, Engeltjen, Jurjen, Engelke en Pieter (waarvan 1, 3 en 5 kunnen worden vervolgd). De familie heet later Meijer, nog vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. Gevraagd: beider afstamming, primair die van Jan Jans omdat het een stamreeks betreft.
Petronella J.C. Elema, Groningen


2007/02 Eerkes/Prummel
Een familielid is in het bezit van een document uit 1709 betr. eigendom van graven op het Wildervankster Kerkhof (waarschijnlijk bij de Ned. Herv. Kerk), en wij zijn erg benieuwd langs welke familiale weg het document sindsdien is gegaan. In 1827 worden de graven geboekt op naam van Albertje Christiaans Eerkes, Ehevrouw van Derk Arents Wilkes. Beiden komen niet voor in de genealogie Prummel. Wèl een Harmke Christiaans Eerkes, geb. Wildervank 1791, dochter van Christiaan Eerkes en Berendje Wijchers.
Gezien de achternamen ligt het voor de hand te veronderstellen dat Albertje een zuster is van Harmke. Ik heb in de Groninger Archieven geen doop/geboorte van Albertje kunnen vinden in Wildervank, wèl dat van haar man. Ook heb ik geen huwelijk van hen kunnen vinden (ook niet met GenLias). Het document en de graven zijn later weer in het bezit van een lid van de familie Prummel (1830-1915).
Mijn vragen zijn dus:
Wanneer en waar is Albertje Christiaans Eerkes geboren?
Was zij de dochter van Christiaan Eerkes en Berendje Wijchers? (Huw. Wildervank 25-4-1775).
Wanneer en waar trouwde Albertje Christiaans Eerkes met Derk Arents Wilkes?
Hopelijk kan één van de lezers van HuppelDePup mij helpen met de oplossing van dit probleem.
H.A. Suerink-Klöne, Raalte

Antwoord 2007/02 Eerkes/Prummel
Er wordt in Wildervank wel zeker een Albertje gedoopt 25-2-1776 als dochter
van Christiaan Eerkes en Berendje Wijchers. Derk Arents tr. Wildervank 1796 (jaar en maand onduidelijk) Albertje Christiaans.
Dhr. A. van der Laan, Heiloo


2007/03 Zuidinga en Rademaker
In de nacht van 12 op 13 mei 1926 werd een poging tot inbraak gedaan in de Nederlandsche Bank in Ter Apel. Hiervoor werd veroordeeld Johannes Hendrikus Zuidinga, geb. Ter Apel 22 oktober 1883, overl. Leeuwarden 22 juni 1932, zoon van Jan Berend Zuidinga en Maria Bentlage.
Bij de poging tot inbraak werd de 25-jarige Hendrik Rademaker uit Ter Apel doodgeschoten. Wie weet meer over Hendrik Rademaker? Op Genlias is hij niet te vinden, mogelijk klopt zijn naam niet helemaal. Hij zou familie zijn van J.H. Zuidinga.
Marieke Zuidinga, Purmerend

Antwoord 2007/03 Zuidinga en Rademaker
Volgens overlijdensakte nr. 58 van de gemeente Vlagtwedde overleed Hendrik Albert Christiaan Rademaker op 13 mei 1926 om half twee in de voormiddag.
Hij was 24 jaar oud, arbeider van beroep en geboren te Vlagtwedde als zoon van Matthijs Berend Rademaker (koopman) en Antje van Terwisga. Hendrik was, net als zijn ouders, woonachtig te Barnflair, gem. Vlagtwedde. Hendrik Rademaker was geboren op 27 maart 1902 te Vlagtwedde, zijn vader was toen bierbottelaar te Terapelkanaal. De grootouders waren Willem Rademaker en Jantje Jonker & Thijs Baukes van Terwisga en Hindrikje Kornelis Lenstra.
Dhr. E.J. Bakker, Sappemeer


2007/04 Todde / Paskom
Op 13 juli 1774 trouwt Andries Hindriks te Harlingen met Wijpkje Jacobs. Andries' familienaam zou Todde zijn, maar zijn zoon Hindrik Andries gaat zich Paskom noemen. Op 17 februari 1842 sterft te Kolham Trijntje Hindriks Todde, dochter van Hendrik Andries Todde en Anna Kornelis Poskom. Trijntje zal een zuster zijn van Andries Hindriks.
Deze familie is doopsgezind en zou uit Veendam komen. Wie kan meer vertellen over het verband tussen deze Harlingers en Groningers?
Albert Hoekstra, Roosendaal


2007/05 Klugkist (zie ook artikel op bladzijde 20)
Heeft Conradus Klugkist, de schoolmeester in Eexta, behalve Siwert, Anna en Henrich nog andere kinderen gekregen? Wat is er van de kinderen Anna en Henrich geworden?
Is er meer te weten te komen over Anna Spoorn en haar twee andere huwelijken?
Kreeg zij nog meer kinderen bij Harmen Etskes?
Was Berent Westings eerder getrouwd? Zo ja, met wie, en had hij reeds kinderen?
Vanaf 1684 worden van Conradus Jannes (Bakker) en Arendje Popkes in Uiterburen/Zuidbroek kinderen geboren. De familie noemt zich later Feringa. Een van hun kinderen wordt Siwert Klugkist gedoopt. Wie zijn de ouders van Conradus Jannes? Hij beoefende het bakkersvak.
Het is de bedoeling om deze genealogie te zijner tijd aan te bieden aan Gruoninga.
Huwelijk 2-5-1838 Bellingwolde. Geert Viëtor Klugkist en Egbert Galtjes Muntinga
Wie zijn haar ouders? Waar is zij geboren?
Wubbina H. Klugkist, getrouwd met Harm Berends, laat op 10-10-1807 te Bellingwolde een dochter Wubbina dopen. Wie is de vader van Wubbina H. Klugkist?
Hoe heet haar moeder? Waar is zij geboren?
Mevr. H.C. Geukes Foppen, Uitdam

Antwoord 2007/05 Klugkist
De ouders van Conradus Jannes zijn vrij eenvoudig te vinden, omdat er in Zuidbroek een h.c. 27 juli 1780 van Conradus Jannes en Arendje Popkes is opgemaakt. Hieruit blijkt dat Jannes Jans en Trijntje Velting zijn ouders waren. Verder daarin o.a.: S. Klugkist is een volle neef van bruidegoms moeder.
Er werden overigens kinderen gedoopt vanaf 1781 (niet vanaf 1684) zoals in de
vraag wordt gesteld. N.B. raadpleeg ook Groninger Gedenkwaardigheden, A. Pathuis en Sinds de reductie in Groningen etc., W. Duinkerken.
Dhr. A. van der Laan, Heiloo

Opmerking redactie: De familie Klugkist is een vrij bekende Groninger familie waarover in diverse bronnen al is gepubliceerd. Naast de door de heer van der Laan genoemde bronnen zijn ook bijv. de Ommelander Geslachten van Ritzema van Ikema interessant. Op de in 1902 in Duitsland door Theodor Klugkist samengestelde 'Stamm-Tafeln der Familie Klugkist' lijken nog wel enige aanvullingen en verbeteringen mogelijk te zijn. Onderschat tenslotte ook internet niet als bron, zo is er bijvoorbeeld een leuke stamreeks Klugkist te vinden op
http://home.hetnet.nl/~hgklugkist/familiegeschiedenis/familiebanden.htm


2007/06 Wubs
In 1980 verscheen de "Genealogie van het Onstwedder geslacht Wubs" van de hand van F.H. Steenhuis. Ik ben van plan een hernieuwde uitgave van dit boek te maken en ben daarom op zoek naar gegevens van nazaten van de familie Wubs.
Het gaat om gegevens van na 1980 m.b.t. huwelijken, geboorten, sterfgevallen en emigraties. Ook zou ik graag foto's en/of familieverhalen willen verzamelen om deze ook in het nieuwe boek te kunnen verwerken.
C.A. van der Wal-Wubs, Zwolle


2007/07 Buitenechtelijke relaties
De volgende mannen hadden in de 17e eeuw een buitenechtelijke relatie met hun dienstmeid. Gevraagd de namen van deze vrouwen. Tussen haakjes het jaar waarin het speelde, alles stad Groningen: Berent Ipens (1624), Jurjen Spanhouwer (1625 en 1633), jonker Wicheringe (1629), Coppen Jarges (1629), Menke Jacobs (1639), Jelis Andries (gardenier, 1642), Lucas Vechter (1648), Mathijs Michiels (1653) en jonker Gerhard Sissinck (1663).
Antonia Veldhuis, Veenwouden


2007/08 Onechte kinderen
De volgende dames kregen "in onecht" een kind, gedoopt in stad Groningen. Wie weet de naam van de vader van het kind? Tussen haakjes het woonadres en jaar.
Trijntje Hindrix en Niesjen Hindrix (1642), Anna Abrams (Heerpoort 1648), Griete uit Scheemda (1656), Albertjen Gerberts (Damsterdiep 1657), Engele (van Hoogkerk, 1663), Jeije Willems (Keerweer 1664), Hindrikjen Buckers (Kromme Elleboge 1678), Harmtjen Lamberts (Schuitemakerstraat 1686), Susanne Warners (Woert 1689) en Evertien Berents (Jonckwal 1691).
Antonia Veldhuis, Veenwouden

Antwoord 2007/08 Onechte kinderen
Klaas Bijsterveld schreef dat Albertje Gerberts in 1657 als vader van haar op 13 mei gedoopte dochter Heijl aanwijst Helperich Roelfs. In het Rechterlijk Archief zijn daar diverse processen over te vinden.


2007/09 Dercks / Wolbrichs / Jans
Gevraagd de ouders van Sierck Dercks, in 1609 militair in het leger bij kapitein Hillebrand.
Idem van Alijdt Wolbrichs, die in 1596 in stad Groningen trouwt met Harmen Jans, ook militair. Ze scheiden in 1609 wegens overspel van Altijdt. Mocht u die van Harmen hebben dan zijn die ook welkom.
Antonia Veldhuis, Veenwouden


2007/10 Defloratie
Voor mijn defloratie-artikel zoek ik nog de voornamen van enige mannen die iets deden wat niet netjes was. Dit zijn (jaar tussen haakjes): Kap. Amsteraedt (1607), kap. Lutenbach (1608), conrector Hovius (1616), mr. Auwema (1627), luitenant Pisset en Wesellouw (1632), jr. Wicheringe (1629), Sangerhusen (1633), jr. Entes (1638), A. Muller (1641), de studenten Roothuisen en Beeckman (1646), soldaat Pijper (1652), dr. Fossama (1654), student Basse (1667), luit. Edzema, la Barre (1673), redger Meinardi en syndicus Piccard (1679), assesor Zaunslifer (1680), overste Walrich (1685), mr. Meijnard (1694).
Antonia Veldhuis, Veenwouden

Antwoord 2007/10 Defloratie
De redacteur van deze rubriek kon Kap. Amstenraedt (1607) identificeren als de edelman Carel Huyn van Amstenrade. Hij was een zoon van Warner Huyn van Amstenrade en van Rolandina van Lennep. Zijn vrouw was Geertruit Horenken (ondertrouw 6 maart 1607), dochter van Steven Horenken en van Lamme Swarte. Joop van Campen wist te melden dat de voornaam van assessor Zaunslifer (1680) Frederick is.


2007/11 Baas
Jan Jannes Baas wordt in 1679 in toeg. 1 nr. 138 met neef Wolfgangus Meijnders genoemd. Wolfgangus is in Groningen (NK) gedoopt op 9-6-1665 als zoon van Menerdt Jansen en Geesjen Claessen, el. aan de Brede Markt. Gezien het leeftijdsverschil tussen Jan en Wolfgangus is de eerste waarschijnlijk een oom en zouden Jan en Menerdt broers zijn. Ze komen van Obergum. Gevraagd de ouders van Jan Jannes Baas.
Antonia Veldhuis, Veenwouden


2007/12 Baas
Arijs Reenjes, van ‘Garshusen’ trouwt 15-1-1736 met de weduwe van Geeuwe Mennes, Aafke Hendriks, gedoopt 3-8-1695 te Eenrum. Het doopboek van Garsthuizen begint pas na de Kerstvloed. Ik vond nog een tweeling, Aefke en Martien, met als ouders Rinje Clasen en Martien Aris (10-3-1719). Maar geen doopgegevens van Arijs. De naam Arijs en Aris & Rinje en Reenjes lijken voldoende op elkaar om ouders en zoon te zijn. Dit is ooit nog door Petronella Elema bevestigd. Maar hier liep mijn zoektocht vast. Totdat ik in Menne’s onvolprezen ledematenregister dook en onder Eppenhuizen keek. Lidmaten Eppenhuizen: 14-6-1711: Rinje Clasen en sijn huisvrou Martien Aris met attesta. van Garshuisen. Dit kon wel eens meer gegevens opleveren. Maar ik vond enkel gegevens van Martien Aris. Dochter van Aries Mennes en Brechtje Frericx, gedoopt  14-2-1679 te Loppersum. Ze huwde met ene Harmen Jacobs van Garsthuizen (procl. 22-2-1696 te Loppersum) en daarna met Rinje Clasen.
In het doopboek van Eppenhuizen staan de volgende kinderen genoteerd: Bregtje  geb. 25-4/ged. 1-5-1712; Geertien geb. 3-4/ged. 8-4-1713; Claeske geb. en ged. 27-7-1715. Maar geen Arijs. Hij kan tussen 1716 en 1719 geboren zijn.
En de ouders van Rinje? Ik vond het huwelijk van een echtpaar Claes Rinjes ‘van de Meeden’ en Geeske Harmens ‘van Zandeweer’ op 21-4-1678 te Eppenhuizen. Maar geen doop in het doopboek van Eppenhuizen. Hebben ze eerst elders gewoond?
Rinje hertrouwt 9-5-1731 (procl.) met Anje Sijbels, wed. Syrt Jacobs. Anje huwt nogmaals op 22-11-1738 (procl.) met Jan Geers van Norden (OFr.)
En dan nu mijn vragen: doopgegevens van Rinje Clasen en de relatie met zijn ouders; zijn het inderdaad Claes Rinjes en Geeske Harmens?
Rinje was landbouwer (Verpondingsregister 1721, gebruiker van land). In het kohier Taxatiegelden 1730-1731 komt hij niet (meer) voor onder Garsthuizen.
Wanneer werd Arijs gedoopt/geboren en waar? Zijn er huwelijkscontracten waarin deze mensen voorkomen? Dit zou de familierelaties kunnen verduidelijken.
Zijn van Claes Rinjes en Geeske Harmens meer gegevens te vinden?
Eilko van der Laan, Groningen