Vragen en antwoorden uit 2004

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

-formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

-Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

-Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden.

-Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette op te sturen. Teksten graag in WP 5.x, Word <7 of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette z.s.m. terug indien u dat wenst.

-De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

-Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

-U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M.J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP Groningen, tel./fax 050-3119707, e-mail: thijs.ijzerman@planet.nl. Bij e-mail graag ook uw adres vermelden, anders kan de vragensteller geen contact met u opnemen! Graag altijd voldoende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt).

VRAGEN

2002-19 NOORMAN


2004-1 ZUIDEMA

Wie kan mij vertelen wanneer en waar Grietje Zuidema is overleden en begraven.

Grietje is geboren op 15-12-1839 te Eenrum, d.v. Onne Jacobs Zuidema en Dietje Pieters Haan, ( Dietje was eerder getrouwd met Doeke Heres Pamma).

Ze is gehuwd op 29-08-1863 in Eenrum met Sabo van Dijk geboren op 12-04-1842.

Overleden op 04-11-1880 te Kloosterburen.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waarvan 5 kinderen vroegtijdig overleden.

Ties geboren 14-11-1863 te Eenrum, Dietje geboren 28-11-1865 te Eenrum, gehuwd met Arend Beukeme te Ulrum vertrokken naar N. Amerika. Jacobus geboren 15-10-1869 te Kloosterburen. Aalte geboren 15-04-1871 te Kloosterburen. Pieter geboren 20 08-1873 te Kloosterburen. Riepke geboren 20-08-1873 te Kloosterburen. Ook van deze kinderen kan ik niet vinden waar ze gebleven zijn.

Grietje is voor de 2de maal gehuwd met Gale de Boer op 12-12-1883 te Kloosterburen, Gale is overleden op 25-08-1897 te Groningen woonde in Kloosterburen.

O.Zuidema, Ulrum


2004-2 RENTEMA

Bouko Haan, graanhandelaar in Nieuwe Schans geboren Midwolda 12 juni 1867 trouwt Nieuwe Schans 25 juli 1900 Gezina Anje Rentema geboren Nieuwe Schans 1876.

Gevraagd: Geboortedatum en ouders Gezina.

Pieter van der Meer


2004-3 HAAN

Van de onderstaande personen zoek ik nog de overlijdensgegevens, plaats en datum:

Bouko Haan, geboren Midwolda 12 juni 1867 Waar en wanneer overleden?

Antje Rentema, geboren Nieuweschans 1876. Waar en wanneer overleden?

Gesina Hendrika Haan, geboren Midwolda 17 augustus 1863. Waar en wanneer overleden? Indien gehuwd ook graag de gegevens van de echtgenoot.

Alida Bertha Haan, geboren Midwolda 24 september 1869 overleden Scheemda 12 februari 1934 huwt wanneer en waar Doewe of Douwe Albert Doewes uit Stadskanaal, geboren wanneer en wanneer overleden?

Bertha Haan, geboren Midwolda 9 januari 1875, overleden wanneer en waar huwt Midwolda Harm Drevel geboren Midwolda 21 juni 1878, wanneer en waar overleden?

Henderikus Haan, geboren Midwolda 13 juli 1871 overleden wanneer en waar, huwt wanneer en waar Giene Sloofs, geboren wanneer en waar, overleden wanneer en waar.

Rienko Pieter Haan, geboren Groningen 14 mei 1859, overleden wanneer en waar huwt Groningen 16 juni 1884 Albertina Kranenburg, geboren Groningen 10 maart 1862 en overleden wanneer en waar.

Bertha Catharina Haan, geboren in 1873, maand en dag?

Pieter van der Meer, Leiderdorp


2004-4 KLOOSTER

Deze fam. komt uit het oostelijk deel van de provincie Groningen en met name uit de plaatsen Delfzijl, Beerta, Winschoten, Westerlee, enz.

Ook zijn er voorouders die geboren en gewoond hebben in Wymeer (Duitsland). Daar loopt mijn onderzoek namelijk vast.

De gegevens van de fam. Klooster voor zover ik die weet zijn:

Hindirk (of Hinderk) Klooster, geb. ..-..-1742 te Wymeer

Echtgenote is onbekend.

Zoon: Jan Klooster, geb. ..-..-1769 te Wymeer. Echtgenote is: Elske Vink, geb. 02-04-1775 te Beerta, huw. datum: 27-04-1994 (opm. redactie: bedoeld wordt vermoedelijk 1794).

Kinderen uit dit huwelijk zijn: Jan Klooster, geb 14-06-1795, verder nog 10 kinderen.

Deze Jan Klooster, gehuwd met Trientje Lingbeek, is de stamvader van onze familie.

Graag zou ik willen weten of er door iemand reeds een onderzoek is gedaan naar deze fam. Klooster en of iemand mij kan helpen aan de persoonsgegevens of de mogelijkheden om deze te vinden van de personen die gewoond hebben in Wymeer.

M. Klooster, Apeldoorn


2004-5 HUNINGA

Wie heeft voor mij / weet waar ik ze kan vinden: de handtekening van Bonno Huninga (ritmeester, gesneuveld in 1640 in Wunsel in Denemarken) en die van zijn broer Aijlko Eppes Huninga (overleden 16 sept. 1641 x Bennecke Bouckens), beide zoons van Eppo Ailkes Huninga en Ette Engelkens.

Antonia Veldhuis, Veenwouden


2004-6 INNIGER, MEDENDORP.

Grietje Pieters was zeker voor 1752 gehuwd (plaats en datum niet te vinden) met de schoolmeester Wijbrand Jacobs Medendorp: Bedum, Kantens (1745), Oosternieland (1750­1766). Hij zal allicht een broer zijn geweest van zijn voorganger in Oosternieland, Klaas Jacobs Medendorp (1748-1750). Wat was hun herkomst?

Fr. Inniger, Axel.


 

2004-7 PIETER TONNIS.

Genoemde Grietje Pieters moet in 1762 in Oost-Indië hebben verbleven onder de familienaam Van Klaveren. Zij had twee broers: Doewe Pieters en Tonnis Pieters.

Hun vader, die in de buurt van Zandeweer moet hebben gewoond, was een Pieter Tonnis. Gezien de combinatie van vernoeming en locatie was dit wel degene die, als afkomstig van Eppenhuizen, aldaar 13-12-1716 trouwde met Hylktien Douwes, van Menkeweer. Zijn doop is in Eppenhuizen aangetroffen (in 1695, hij moet dus jong zijn gehuwd, als zoon van Tonnis Ates en Martjen Willems), de hare niet in Menkeweer.

Het is niet onmogelijk dat Peter Tonnis in 1721 te Garsthuizen hertrouwde met Stijnje Wolters (uit welk huwelijk een niet bij name genoemd kind), maar de enige aanwijzing daarvoor is de nabijheid van beide dorpen en de gelijknamigheid van de man.

Gevraagd wordt: kan iemand deze reconstructie bevestigen? Waar zijn Grietje, Tonnis en Doewe Pieters gedoopt?

Fr. Inniger, Axel.


2004-8 TEN CATE

Ik ben al geruime tijd op zoek naar een boekje en een familieblad namelijk: het boekje Genealogie van de Friese takken der (van oorsprong doopsgezinde)familie Ten C(K)ate uit Borne', samengesteld door C.L. ten Cate (Utrecht,1985)en het Familieblad Ten Cate, passim, voor genealogie en wapens Ten Cate. Van het boekje zijn indertijd dertig exemplaren gemaakt, dus de kans dat ik het boekje vind is erg klein.Mijn belangstelling is erg groot omdat de familie van mijn moederskant in het boekje beschreven worden.

Vriendelijke groet,

Wytse Kelder

kelder-kleverwal@zonnet.nl

kelder.w@veluwe.nl