Vragen en antwoorden uit 2003

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding vragen (en antwoorden) terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

-formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

-Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

-Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden.

-Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstver­werkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tik­werk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x, Word <7 of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst.

-De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

-Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

-U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M.J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP  Groningen, tel./fax 050-3119707, e-mail: thijs.ijzerman@planet.nl. Bij e-mail graag ook uw adres vermelden, anders kan de vragensteller geen contact met u opnemen! Graag altijd vol­doende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redac­teur in­stuurt).

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman


VRAGEN

2003/1 CLASEN

Ik ben een nazaat van Jacob Clasen met zijn 32 kinderen. Nu wil ik vragen of iemand mij kan helpen hoe ik de geboorteakte van Jacob Clasen kan vinden, eventueel, hoe kom ik erachter wie zijn ouders waren. Deze akte's heb ik nodig om ons familiewapen te kunnen registreren.

Ik weet dat hij ongeveer rond 1635 geboren moet zijn te Holwierde, rond 1681 is hij Kerkvoogd geworden van Uithuizermeeden.

Hij is ongeveer omstreeks 1701 overleden. De boeken van Holwierde gaan terug tot 1730. Alles wat daar voor zit weet ik niet hoe ik daar achter kan komen.

Theo Klein, Delft


2003/2 BIEZE

Via het Archief in Den Haag kon ik Gezina Bieze traceren, geboren in 1812 in Sappemeer en uiteindelijk in 1895 in Nieuwkoop overleden. Mijn stammoeder Gezina was dochter van Foucke Jacobs Biese, in Sappemeer gedoopt op 10 januari 1779. Hierna kwam ik in de problemen, mede door onleesbaarheid van de microfiches. Foucke, die met een Goudse trouwde, waarvan de naam ook onleesbaar was (het huwelijk vond overigens in Sappemeer plaats op 4 oktober 1806) was waarschijnlijk zoon van Jacobs Jansz. en Gezijn Gerritsdr.

Wie kan hierover meer informatie kunnen verstrekken?

J. Berghout


2003/3 DRAPER

Jan Draper woonde in de 1e helft van de 16e eeuw in de stad Groningen. hij was getrouwd met Anna Veelckens. Gevraagd; nadere gegevens over de herkomst van Jan Draper.

P. Rouing, Gouda


2003/4 VAN LOON

Hindrick van Loon was koopman in de stad Groningen. Hij tr. 1665 met Nesina Sennema. Gevraagd: nadere gegevens herkomst Hindrick van Loon.

P. Rouing, Gouda


2003/5 PIETERS

Tanneke Pieters tr. 1723 in de stad Gronigen met Philip Epster. Gevraagd: nadee gegevens herkomst Tanneke Pieters.

P. Rouing, Gouda


2003/6 ENNES

Ik ben op zoek naar de overlijdensdatum en plaats van Abeltje-Ennes, Abeltje is geboren op 6-08-1730 te Slochteren en op 17-09-1752 te Hoogkerk gehuwd met Pieter-Jans (Enter) geboren ?-1723 te Hoogkerk.

Cor Enter, Beilen


2003/7ARENDS-DIJKSTRA

De overlijdensdatum en plaats van Antje-Arends-Dijkstra, Antje is geboren op ?-02-1806 te Warga en op 20-11-1834 gehuwd te Oldehove met Willem-Huizinga geboren 4-03-1811 te Oldehove, tevens ben ik op zoek naar eventuele nakomelingen uit dit huwelijk.

Cor Enter, Beilen


2003/8 SCHOLTENS-KUIPER

De overlijdensdatum en plaats van Roelf Scholtens en Martje-Ennes-Kuipers, Roelf is geboren ?-1784 te Groningen en gehuwd op 19-10-1825 te Hoogkerk met Martje Ennes-Kuipers, Martje is geboren op 19-07-1795 te Hoogkerk.

Cor Enter, Beilen


2003/9 KORTE

Ik ben al een tijd op zoek naar de geboortedatum van Geert Berents Korte, getr. 28-04-1802 te Nieuwe Pekela met Grietje Hindriks Slinger, ged. 19-11-1779 te Kleinemeer, dochter van Hinderk Wilkes Slinger en Harmske Harms Geert Berents Korte is overleden op 22-03-1852 te Nieuwe Pekela, 82 jaar oud. Hij moet dus geboren zijn rond 1770. Waarschijnlijk in Aschendorf, Duitsland.

B.Korte, Brummen


2003/10 JANS

Namens een Amerikaanse mevrouw ben ik op zoek naar de geboorteakte van Hinderk Jans, geboren 15 april 1831. Zij weet niet in welke plaats hij is geboren. Alleen dat deze datum vermeldt staat op zijn grafsteen. Hij is werkzaam geweest in Mölenwarf in Oostfriesland, vlakbij Bunde. Daarna is hij als verstekeling op een vrachtschip naar Amerika vertrokken.

Later heeft hij zijn vriendin Anna van Koten over laten komen. Bij mijn zoektocht lijkt het erop, dat hij in Oude Pekela is geboren, maar daar kan ik geen zekerheid over krijgen.

Mijn vraag is nu of er iemand in de gelegenheid is om eens te zoeken in het gemeentearchief Pekela te Oude Pekela of Reiderland in Beerta. Als laatste zou ook gezocht kunnen worden in de Groninger Archieven.

Piet van der Veen, Wintelre (NB