Vragen 1999

Redactie: M.J. IJzerman


1999/01 WALLES
Voorgeslacht gezocht van Egge Walles, boer in 't Zandt?, tr. ca. 1690 Anje Harms. Dochter: Diewerke Egges, geb. 't Zandt vóór 1700.
C.E. Kuipers, Drachten


1999/02 HARMS
Voorgeslacht gezocht van Tonnis Harms, landbouwer op den Hoorn in Oosternieland, †ald. 26.03.1707, tr. vóór 1665 Bouwe Rengers (voorgesl. bekend). Zoon: Luilef Tonnis, *ca. 1665/6.
C.E. Kuipers, Drachten


1999/03 RENGERS
Voorgeslacht gezocht van Melle Rengers, boer op de Sickemaheerd in Westernieland, †ald. ca. 1600, tr. N.N. Zoon: Renger Melles, landbouwer in Rasquert en Den Andel.
C.E. Kuipers, Drachten


1999/04 DERCKS/THOMAS
Verdere gegevens en voorgeslacht gezocht van het echtpaar Tonnis Dercks en Niesje Thomas. Getr. Windeweer (gem. Hoogezand) 13 juli 1766. Hij is waarsch. geb. te Windeweer en is †22-1-1798 te Annerveensche Comp. Zij is *Anloo 1744 en †14-1-1815 te Stadskanaal. Een zoon van hen is Wiecher Tonnis (*Annerveen, 14 12-1783, †Anloo, 6-2-1861. Andere kinderen zijn: Derck, Thomas, Jan, Willem en Jantje.
Eddy van Dam, Amsterdam

Antwoord
Van de heer E.H. Lumkes te Zwolle werd een tamelijk uitgebreid antwoord ontvangen wat zich vanwege de omvang niet erg laat publiceren in deze rubriek. Het antwoord bevat de ouders en de grootouders van Thonnys Derks. De gegevens zijn afkomstig uit de boeken van ds. Bakker die in het midden van deze eeuw vele jaren Gereformeerd predikant in Kielwindeweer is geweest. Zijn hobby was het uitzoeken van familiestambomen uit zijn gemeente. Deze boeken bevinden zich ook op de Groninger archieven. Mogelijk staan deze gegevens ook in het kaartsysteem Römeling wat ook op de Groninger archieven aanwezig is. Het zou de vragensteller aan te bevelen zijn deze beide bronnen te raadplegen. Geïnteresseerden kunnen een copie van het antwoord opvragen bij de redactie.


1999/05 HELDER/ZWART
Verdere gegevens en voorgeslacht gezocht van het echtpaar Pieter Jans Helder en Aafke Jans Zwart. Zij zijn getr. te Noordhorn, 13-7-1794. Hij is *Noordhorn,15-4-1764 en is †Noordhorn, juni 1803. Van haar is verder niets bekend. Een zoon van hen is Ite Pieters Helder (*Noordhorn, 15-3-1800 †14-9-1865. Andere kinderen zijn: Jan Pieters en Meintje Pieters.
Eddy van Dam, Amsterdam

Antwoord
Van de heer R. v.d. Ley te Groningen werd een kwartierstaat ontvangen van Ite Pieters Helder in 9 generaties. Door de omvang (1½ blz.) kan hij niet in zijn geheel in deze rubriek geplaatst worden. Wellicht apart in een volgend nummer van HuppelDePup. Geïnteresseerden kunnen een copie opvragen bij de redacteur van deze rubriek. Denkt u daarbij om antwoordporto?


1999/06 LAMERIS/JANS/HUIZINGA
Verdere gegevens en voorgeslacht gezocht van het echtpaar Reinder Jans Lameris en Batie/Baatje Jans (Huizinga). Zij zijn getr. Garnwerd, 12-7-1778. Hij is *Obergum, 26-12-1753. Hij was schoolmeester te Garnwerd. Van haar is verder niets bekend, alleen dat ze koopvrouw was. Een dochter van hen is Jantje Rienders Lameris (*Garnwerd, 23-4-1786, †Haren, 7-10-1879). Andere kinderen zijn: Trijntje en Jan Reinder.
Eddy van Dam, Amsterdam

Ook dhr. E.H. Lumkes te Zwolle wil graag meer weten over Reinder Jans Lameris en over Garnwerd. Wanneer was hij schoolmeester in Garnwerd en had hij meer functies?

Opm. redactie: In de 19e eeuw was het heel gebruikelijk dat een onderwijzer ook voorzanger, koster, organist en/of doodgraver was. Voor meer informatie over Garnwerd e.o. kunt u contact opnemen met de Streekhistorische Vereniging Middagherland, Oostpolderweg 21, 9909 PH Spijk.

Antwoord:
De ouders van Reinder Jans Lameris zijn Jan Fridus en Jantje Rienders, die in Obergum 6 kinderen laren dopen en hun oudste zoon in Mensingeweer. Meer informatie over dit gezin en hun voorgeslacht is te vinden in Gruoninga 1966. Op internet is de stamboom Laméris te vinden onder http://www.finet.nl/~Olameris01/stamboom/htm.
Thea Ploeger, Groningen

Volgens het recent verschenen boek ‘Naar school in de Ommelanden’ door J. Bottema is (Bedum 1999) was Reinder Jans Lameris schoolmeester te Garnwerd van 1791 tot aan zin overlijden in 1792. Hij werd ged. te Obergum als z.v. Jan Frides, kleermaker te Mensingeweer en Obergum en van Jantje Reinders. Hij trouwde 12 juli 1778 (procl.) te Aduard met Baantje Jans (Huizinga); zij hetrouwde met Tymen Garmts en had in 1811 een winkel in Garnwerd.


1999/07 BAKKER/BONTJES
Harm Jans (bakker), kinderen noemen zich Bakker, tr. 1757 Oude Pekela met Trijntje Jans en zijn broer Hindrik Jans (schoenmaker), kinderen noemen zich Bontjes, tr. 1749 Vriescheloo met Bouwke Fockes.
'Gevraagd: Ouders en voorgeslacht van beide broers, ws. te Vriescheloo.
Klaas Bijsterveld, Groningen


1999/08 REURTS/RUURTS
Sjoert Reurts/Ruurts, geb. ±1747, moeder te Groningen, en overleden aldaar op 24-3-1823. Hij tr. 2x als afk. van Noordwijk in Friesland (Waar ligt dat ? Wordt wellicht bedoeld Noordwijk bij Marum ?). Hij tr. 1777 te Haren met Albertje Meinderts, (zuster van Bougien Meinderts, genoemd als gen. 8 in de stamreeks in vrouwelijke lijn van Albertina Magdalena van de Wege, HDP apr. 1998, p. 45) en tr. Groningen, 1793 met Fetje Alberts.
Volgens zijn overl. acte was hij geb. te Harkstede. Zijn kinderdoop zal niet te vinden zijn, want hij werd pas op 11-03-1779 als bejaard persoon gedoop te te Haren.
Gevraagd: Voorgeslacht van Sjoerd Reurts/Ruurts.
Klaas Bijsterveld, Groningen


1999/09 HINDRIKS
Sijtske Hindriks tr. ± 1710 met Willem Halbes, z.v. Halbe Meentes en (Fenne Geerts ?, of Geertje Willems ?). Uit dit huwelijk een zoon Halbe Willems tr. 1745 Oude Pekela met Elizabeth Jans en een dochter Fenne Willems tr. ±1730 Klaas Harms. Fenne en Halbe zijn beide volwassen gedoopt, ouders waren mennisten.
Gevraagd: Voorgeslacht van Sijtske Hindriks, zij heeft i.i.g. ook nog een broer Jan Hindriks en een broer Jacob Hindriks (tr. 1716 Nieuwe Pekela met Elske Harmens).
Klaas Bijsterveld, Groningen.


1999/10 BOER
Derk Boer, *Groningen, 19-08-1840, tr. Hinderkje wolkammer, *Farsmum 13-04-1847. Derk was een zoon van Hendrik Harms Boer en en Lammegien Berends Houwink. Zijn beroepen waren zeeman, kapitein, molenaar en koffiehuishouder. Volgens overlevering heeft hij zijn molen verkocht en kocht van de opbrengst een schip. Hij zou samen met een zoon (mogelijk Albert) op zee gebleven zijn en wel vóór 1900.
Gevraagd: Plaats en datum van overlijden, evenals van zoon Albert.
Fred H. Boer, Amsterdam.

Antwoord:
Ik heb rechtstreeks contact opgenomen met Fred Boer, omdat ik met hem al contact had. In het kort komt het hier op neer:
Derk Boer (geb. 1840) stond vermeld in het bevolkingsregister van Haren 1890-1900, o.v.v. verongelukt op zee, ambtshalve doorgehaald. Bij het huwelijk van de dochter Lammechien in 1897 verklaarde de bruid onder ede dat "haar vader Derk Boer als scheepskapitein in 1893 met het schoonerschip Midwolda van Lith naar Harburg is vertrokken, en dat dit schip met man en muis in 1893 is vergaan en dat sedert dien tijd ook nooit enig bericht van haar vader is ingekomen".
In het bevolkingsregister van Groningen 1890-1900 werden op 18-04-1996 ingeschreven Hinderktje Wolkammer met 5 kinderen, inclusief de zoon Albert. In het bevolkingregister 1900-1910 wordt de zoon Albert niet meer genoemd, het is niet duidelijk waar hij gebleven is.
Klaas Bijsterveld, Groningen


1999/11 LIEUWMA/JACOBS.
Hoyte Pieters, z.v. Pytter Hoites Lieuwma, geb. van Lieroordt (Leerort, O.Frl.), ±1662, tr. te Dokkum Biva Jacobs, geb. te Groningen. Zij zou een dochter zijn van Jacob Clasen en Maria Huisingh (Huesink).
Gevraagd: Beider voorgeslacht en eventuel exacte data (niet gevonden in de stad Groningen).
Fred H. Boer, Amsterdam.

Antwoord:
De vragensteller heeft de vraag zelf inmiddels voor een deel kunnen beantwoorden aan de hand van het doopboek van Leerordt op de Groninger Archieven.

Hoytet Pieter (Lieuwema), sergeant, chirurgijn, gehuwd met Dieucke (Hanses/Wendt) laat dopen in de vesting Leerordt 3 zonen:

 1. Hans-Pieter, 09-03-1656, begr. 29-04-1666 (pest?);

 2. Pieter, 01-6-1659, begr. 16-08-1661

 3. Pieter, 16-03-1662.

Laatstgenoemde is de Pytter die bedoeld werd in de vraag en die trouwde met Biva Jacobs.
Blijft nog wel de vraag over verder voorgeslacht van het paar.
Fred H. Boer, Amsterdam

In W. Lange: Die Familien der Festung und des Dorfes Leeort (1600-1900) (=Ostfrieslands OrtsippenbüCHER Bd. 18), 1984, kommt vor: Pieters, Hoytet, Sergeant, Chirurgyn, oo Dieuwecke NN, (kinder in Leerort getauft:) Hans-Peter, ~9.3.1656, begr. 29.4.1666, Pieter ~1.6.1659, begr. 16.8.1661, Pieter, ~16.2.1662.
Der Name Lieuwma kommt nicht vor.
C.E. Kuipers te Drachten namens H. Friesland.


1999/12 VAN ALPHEN.
Willem van Alphen, (Leeuwarden 1776) en Hendrikje Simons Bakker (†Veendam 21-07-1832) krijgen vijf kinderen; de 1e †december 1805 te Muntendam, te Veendam Geertje (1802-1876), Evert (1804-1828), Boewe (1809-1814) en Grietje (1817-1836). In de omgeving komt later (1900) nog veel de naam Van Alphen voor. Heb ik een of meer zoons gemist ? Evert overleed als soldaat, ongehuwd.
Fred H. Boer, Amsterdam.


1999/13 SEKEMA/BOUIS/BROESDER
Wie heeft er gegevens over families met bovenstaande namen ?
P.C. Aitton, Ossewei 16, 9751 WC Haren (Gn)


1999/14 BAKKER
Jan Jans Bakker (1850-1929) tr. Ezinge 22-11-1882 Antje Kremer (1861-1933). Zijn broer Jan Hendriks Bakker (1848-1888) tr. Ezinge 04-08-1871 Martha Kremer (1837-1873). Er wordt beweerd dat Antje en Martha Kremer familie van elkaar zouden zijn. Wie kan dit bevestigen dan wel ontkennen ?
Voorouders Antje Kremer: Harm Hendriks Kremer (1829-1894) x Geertruid Hendriks Antuma; Hendrik Harms Kremer(1797-1867) x Itje Rijpkes Krijthe (1792-1851); Harm Hendriks (1765-1829) x (1791) Emke Pieters Timmer; Hendrik Harms (?-?) x Jacobje Ebels.
Voorouders Martha Kremer: Hendrik Jans Kremer (1800-?) x Kunje Jans Bolk; Jan Willems Kremer (1758-?) x (Adorp 1783) Martje Alberts van Weerden.
E.H. Lumkes, Zwolle

Antwoord: (2005-2)
Naar aanleiding van de vraag op uw site over Antje Jans Kremer kan ik nog aanvullen dat Antje Jans Kremer is geboren in Zuidhorn op 14 februari 1784 als dochter van Jan (Hindriks) Kremer en Hilje Jakobs.
Allen zijn voorouders van mij. Ze trouwt Mente, ook wel Minte, Klazens Reitsema op 8 december 1799 te Niekerk, nu gemeente Grootegast, toen Oldekerk. Mente Klazens Reitsema is daar mogelijk geboren rond 1780 als zoon van (en dit is wel zeker) Klaas Gerrits Reitsema en Aukje benes. Eerst is Mente Klazens landbouwer te Niekerk. Dan verhuist hij samen met Antje Jans Kremer naar Groningen. Eerst wonen ze net buiten de wijk Vinkhuizen, alwaar hij mogelijk tolmeester en tegelijk boer was. Daarna ging hij samen met Antje Jans Kremer naar de binnenstad, waar ze een kroeg begonnen of in een kroeg gingen werken.

Antje Jans Kremer is geboren op 14 januari 1781 te Zuidhorn als dochter van Hiltje Jacobs en Jan Hendriks/Hindriks Kremer, inderdaad koopman te Zuidhorn. Dit paar trouwt te Zuidhorn op 12-11-1775.
 
Allen zijn voorouders van mij.
Reinder van Til


1999/15 DEKKER/DECKER
Alef Dekker (Decker), sld. in de Cie. van Generaal-luitenant J. Lewe van Groningen, †Eelde 1805, o.tr./tr. (1) Winschoten 08-08, Wedde 05-09-1756 Anna Jacobs (van Wijk) van Beneden-Pekela (Anna en Alef vertrokken 08-10-1756 met attestatie vanuit Winschoten naar Wedde), tr. vermoedelijk (2) Hendrikjen ter Steeg. verm. † tussen 1805 en 1825. Uit het eerste huwelijk:
1. Harmina, ged. Wedde, 03.10.1756;
2. verm. Adolf, vlgns. de stamlijsten geb. in Duitsland (bij Nassau), ±1758, sld. (1776). grenadier reg. Van Aerssen van Sommelsdijk (1781), korporaal (1785), kapitein des armee reg. Gen.-maj. Van Pabst en graaf van Wartensleben (1794), sgt. (1794). (geg. afk. van fiches van het staatse leger, CBG Den Haag). Verm. is Adolf of Adolphus vernoemd naar zijn grootvader;
3. Alef, ged. Oude Pekela 03-01-1759, verwer en glazenmnaker, infanterist Nationale Militie (1820-1825), †Eelde 18-04-1825, tr. Norg 08-12-1782 Jantien Sijbrands Berkhof, geb. verm. Norg, ±1760, verwersche, †Eelde 06-03-1815.
Gevraagd: nadere gegevens over Alef Dekker, zijn vrouw Anna Jacobs van Wijk en hun zoon Adolf Dekker.
R. Boom, Assendelft.

Tip redactie:
Heeft u al eens gekeken in het boekje "Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en van 1815 tot 1940" door H. Ringoir (uitg. sectie Krijgsgeschiedenis KL) ? Daarin vindt u de diverse plaatsen waar de regimenten (en/of onderdelen ervan) gelegerd waren. Wellicht dat u zo de herkomst van Adolf kunt achterhalen. Het boek is aanwezig op alle rijksarchieven en grote gemeentearchieven.

Antwoord:
Eerstgenoemde Alef Dekker, getrouwd met Anna Jacobs van Wijk werd ook wel Adolph genoemd:
Op 25-1-1765 wordt in Eelde gedoopt: Heidemina, dochter van Adolph Dekker en Anna Jacobs. Henderkien ter Steeg is niet getrouwd met de eerste Alef Dekker, maar met zoon Alef (3), vermeld als echtgenote van de overledene in 1825. Huwelijk Eelde 24-2-1816 Alef Dekker, geboren 7-1-1759 in Oude Pekel, z.v. Adolph Dekker en Anna Jacobs, weduwnaar van Jantien Siebrants Berkhof trouwt met Hindrikkien Hindriks, geboren Vries 23-2-1777, d.v. Hindrik Pieters en Geezien Jans Atlas, weduwe van Meindert Kuipers (bron Genlias). 
Verder heeft Alef Dekker een oudste zoon Adolf.
Alef of Alof Dekker wordt in het Haardstedenregister van Eelde vermeld als carspelsoldaat in 1774, 1784 en 1794 en in 1807 als oud-carspelsoldaat en verver. Daarvoor was hij of zijn vader ook verver of glasmaker (vermeld in een voogdijrekening in 1789 als Alof Dekker). Het is niet duidelijk of het steeds dezelfde persoon betreft. Er is geen tweede Alef of Adolf Dekker vermeld in deze periode, behalve in 1807 Adolf Dekker, verver en glasenmaker met een inwonend kind. Dit is vermoedelijk de zoon.
Ik heb geen grond voor de vermelde overlijdensdatum van 1805 gevonden. Het lijkt mij op grond van bovenstaande twijfelachtig of Adolf (2) een zoon is van Alef Dekker en Anna Jacobs van Wijk.
Arend Arends


1999/16 RYKELS
Voorgeslacht gezocht van Sypke Rykels, *vóór 1600, †Rasquert? , tr. ca. 1620 Renger Melles, boer in Rasquert.
C.E. Kuipers, Drachten


 


1999/17 TJAPKES

Voorgeslacht gezocht van Homme Tjapkes, *ca. 1600, boer in Oostwolde, tr. ca. 1630 N.N. Zoon: Wijpko Hommes, *ca. 1635.

C.E. Kuipers, Drachten

 


1999/18 JACOB ?/HINDRIKS

Voorgeslacht gezocht van Jacob ..., boer in 't Zandt, †vóór 1732, tr. vóór 1703 Jeike Hindriks, †na 1732. Dochter: Nieske Jacobs, *'t Zandt, 1703.

C.E. Kuipers, Drachten

 


1999/19 MUKO/UKO/UNEKO/UUNKO/UUNO

Zijn bovenstaande voornamen typisch (oud-)Groningse voornamen?

E.C. ten Cate, Zwolle

 


1999/20 TEN CATE

Liefke ten Cate, *Nieuw-Beerta ±1741, †Appingedam, 24-08-1819. zij was getr. met Berend Jansz Toorn, "In de Beerta".

Gevraagd: ouders en nadere gegevens van Liefke ten Cate.

E.C. ten Cate, Zwolle.

Antwoord

 

1999/20 TEN CATE

Ik ben in het bezit van het van het boek genealogie van de groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne.

Mijn moeder is heet Geertruida Ten Cate en stamt af van de genealogie der veenkoloniale tak A.

Het onderzoek en het boek zijn geschreven door een C.L. ten Cate.

Ik ben zelf bezig dit boek in te voeren in mijn computer (GED.com-file).

Antwoord Liefke Ten Cate:

Liefke ten Cate stamt af van de genealogie der Winschoter Ten Cate’s. Deze tak staat beschreven in dit boek vanaf bladzijde 190 tot en met 197.

Onderstaande gegevens komen uit het boek.

Winschoten Ten Cate’s:

Op 24 augustus 1819 overlijdt te Appingedam een Liefke ten Cate, volgens de opgaven van haar overlijdingsakte omstreeks 1748 geboren te Nieuw-Beerta als dochter van een Warmolt Jans en Anje Alles. Zij was gehuwd met de ‘hovenier’ Berend Jansz. Toorn ‘in de Beerta’. Zij laat dan twee meerderjarige dochters na, waarvan één, Anje Toorn, op 17 december 1840 te Appingedam overlijdt als geboren te Beerta, 56 jaren oud.

Daarnaast overlijdt te Winschoten op 13 Mei 1803 een zekere Uneko eeltjes, oud 53 jaren en gehuwd met een Aaltje warmolts, dochter van Warmolt Jans en Anje Alles uit De Meden en overleden te Winschoten op 7 september 1804.

Deze Uneko eeltjes en Liefke ten Cate waren dus zwager en schoonzuster van elkaar. Hoe de laatste aan haar familienaam Ten Cate gekomen is, was op geen enkele wijze te achterhalen tot op heden.

Uit het huwelijk van Uneko Eeltjes met zijn vrouw, die misschien ook wel Ten Cate heete (?), werden vier kinderen geboren, t.w. Diewer, Eltjo, Anje en Warmolt. Deze laatste, geboren te Winschoten op 2 februari 1780, gaat zich dan ook Ten Cate noemen.

Ik heb deze Ten Cate’s niet kunnen onderbrengen in onze Bornse Doopsgezinde familie. Het is mogelijk, dat zij uit Hoogeveen of Avereest afkomstig zijn.

De naam Warmolt zou daarop kunnen wijzen (?)

Indien de heer/mevrouw E.C. ten Cate uit Zwolle meer gegevens wil uit het boek Genealogie van de groningse takken der (van oorsprong doopsgezinde) familie Ten C(K)ate uit Borne dan kan hij of zij wel contact met mij opnemen.

Ik hoop dat de vraag hiermee is beantwoord.

Karel Kruizenga, Teisterbant 6, 9642 RG Veendam,

E-mail: kruiz.kjm@gironet.nl, Tel: 0598-62823

 


1999/21 FREERKS

Graag nadere gegevens over Freerk Freerks, *±1700/1710 te Oost Friesland? , tr. Warffum 03-12-1730 Grietje Tonnis. *Warffum, 12-06-1711, d.v. Claes Jans (van de Deute) en Hiltje Tonnis.

J. de Vries, Rotterdam.

 


1999/22 Brand(s, ts)/Westerhof

De naam Brand (Brands, Brandts)vindt zijn oorsprong in Gasselte waarna deze verandert in Westerhof te Sauwerd in ±1785.

Graag contact met personen die hier ook gegevens over hebben.

J.A. Westerhof, Haaften.

 


1999/23 Arends

De naam Arends stamt uit Duitsland en ik heb hem voor wat betreft het Nederlandse deel in Groningen uitgezocht. Graag contact met personen die hier ook gegevens over hebben.

J.A. Westerhof, Haaften.

Antwoord

1999/23 ARENDS

Er is ook een Friese familie Arends:

Arend Teerds, geb. ±1730, 1772 Doopsgez. Liefdeprediker, 1795 lid gemeentebestuur Samllingerland, wonende te Drachten. Zoon: Teerd Arendz, geb. ±1765, diaken DG-gem., adj.maire en schout Drachten, later lid gem.raad Smallingerland. Zoon: Petrus Tjeerd Arendz, geb. ±1805 en Tjeerd Petrus Arendz, greb. ±1830. Dochter: Sieuwke Teerds Arends, geb. 19-02-1857 Middelgeest onder Boornbergum.

A. de Vries, Drachten

 


1999/24 Gazendam

Graag contact met iedereen die mij informatie kan verschaffen over afstammelingen met deze naam of over de naamsverklaring.

J. Gazendam, Hoogezand.

(opm. redactie: Er is een kunsthandel Gazendam in de Oude Kijk in ’t Jatstraat 57 te Groningen).

Antwoord

1999/24 GAZENDAM

In 1894 vetrekt een Hermannusa Cornelis Gazendam, 21 jr. oud, Ned. Herv., zonder beroep, vanuit Groningen naar Pretoria, Zuid Afrika.

Anje G. Bousema-Valkema, Hoevelaken

 


1999/25 Groningers in Amerika

Veel van onze voorouders zijn voor 1900 geëmigreerd naar de VS. Het is soms moeilijk om aan gegevens van hen in Amerika te komen. Er zijn ook veel Groningers naar Chicago vertrokken. Er was zelfs een ‘Groninger hoek’. Ik ben in het bezit van de census van Chicago en Cook County. Dit zijn lijsten met namen van alle in 1900 levende de personen met een Hollandse afkomst. Deze lijsten zijn in 1992 opgemaakt door prof. R.P. Swieringa. In deze census wordt vermeld: adres, familienaam, relatie (o.a. bijv. ook stiefzoon/-dochter) geboortejaar, leeftijd, (on)gehuwd, weduwe/weduwnaar, aantal huwelijksjaren en hoeveel kinderen hieruit geboren zijn en hoeveel nog in leven, geboorteland of –staat (in USA), emigratiejaar, beroep of iemand kan lezen en schrijven, enz. al met al een bron van informatie voor genealogen wiens familie naar Amerika trokken.

Tevens ben ik in het bezit van een boek van Ross K. Ettema "The Dutch connection to south Cook County since 1874". In dit boek worden Nederlandse families die lidmaat waren van bepaalde kerken in delen van (groot) Chicago vermeld.

Zowel het boek van Swieringa als van Ettema wil ik niet kwijt, maar mogelijk kan ik er anderen mee helpen. Ik zou deze informatie wel aan de lezers van HuppelDePup willen verschaffen, tegen vergoeding van de kosten van verzending, copiëren en eventueel telefoon.

Overigens kan men daarnaast ruim 3000 namen van Amerikaanse familieleden vinden in mijn kortgeleden verschenen familieboek "Valk-De Valk-Valkema" waarvan ik een exemplaar aan het Rijksarchief te Groningen heb geschonken.

Anje Bousema-Valkema, Hoevelaken.

(opm. redactie: Onze afdeling heeft ook een bibliotheek )

Antwoord

1999/25 GRONINGERS IN AMERIKA

Naar aanleding van deze vraag kreeg ik een reactie van mevr. Van Leerdam-Hemmes, die ik helaas niet kon helpen. Wat ik haar nog niet gemeld heb is, dat ze via internet "Yahoo" kan proberen telefoonnummers en adressen van mensen met de naam Hemmes op te sporen, er worden ±90 namen ""Hemmes" genoemd: http//people.yahoo.com/py/psPhoneSearch.

Anje G. Bousema-Valkema, Hoevelaken

 


1999/26 TEN BERGEN

Balthasar Lijphart ten Berge, *Oude Pekela, 26-12-1805, kwam in 1815 nog voor in de volkstelling en na die tijd ontbreekt ieder spoor. Rond 1844 stond hij in Eibergen (Gld) ingeschreven, maar waar hij vandaan kwam was niet te vinden. Wie weet waar hij verbleef tussen 1815 en 1844?

W.N.A. Berg-ten Bergen, Drachten

Antwoord

1999/26 LIJPHART

Geertien Pieters Liepert, geb. Midwolda (Old.) 26-10-1783, tr. Berend Jans Doddema van en te Meeden. Vader: Pieter Joosten, geb. ±1749 Varsmoeth, Brsandenburg, Dld.

A. de Vries, Drachten

 


1999/27 EEFTING/WILLEMS

Gevraagd nadere gegevens over de ouders van Willem Eefting, *Peize, 25-08-1765, †Assen, 21-04-1794, z.v. Jan Willems Zwaantjen Jans en Margien Willems, *Peize 02-02-1766, †Assen, 05-02-1769, d.v. Willem Jans en Roelofje Roelofs.

M. de Jong-van Geelen, Valkenswaard.

Antwoord

1999/27 EEFTING/WILLEMS

Wij willen met deze brief een bijdrage leveren aan het tijdschrift "Huppeldepup", nl. met een antwoord op vraag 1999/27 Eefting/Willems, van M. de Jong-van Geelen uit Valkenswaard:

Op deze vraag valt geen 100% sluitend antwoord te geven, omdat de bronnen uit Peize e.o. uit die tijd zeer schaars zijn. In het doopboek van Peize, dat in 1771 begint, vinden we op 2 augustus 1772 de doop van Willems zusje Jantien, overleden op 9 juli 1852 te Smilde.

De familie Eefting werd besproken door J. Eefting in een artikel in "Spint Arwt’n", mei/juni 1974. De Jan Eefting die volgens dat artikel op 4 januari 1719 te Peize gedoopt werd, vestigde zich als "mulder" te Peize, en is de vader van Willem en Jantien.

Femke en Lars Roobol, Groningen (e-mail: roobol@kvi.nl / www: http://www.oprit.rug.nl/proobol)

 


1999/28 MAAT/WOLDA

Gevraagd plaats en datum huwelijk van Jan Harmens Maat, *Schoterland, 14-02-1791, †Beilen, 01-03-1877, z.v. Harm Alberts en Simke Douwes en Jutte Jans Wolda(e), *Giethoorn, 24-11-1792, †Beilen, 16-05-1861, d.v. Jan Watze Wolde en Klaasje Geerts Ruiter. Hun 1e kind Jan *Rohel (Schoterland) 06-11-1822.

M. de Jong-v.d. Geelen, Valkenswaard,

 

Antwoord

1999/28 MAAT-WOLDA

Volgens Kroes: "De Gietersen in Friesland" blz. 187 zijn Jan Harmens Maat en utte Jans wolda in 1813 in St. johannesga getrouwd. Zie ook blz. 134.

A. de Vries, Drachten

 


1999/29 MUT-DE VRIES

Gevraagd geboorteplaats en –datum en voorouders van Miente Eelke Mut, †Zevenhuizen (gem. Leek) 22-03-1827 en Bouktje Willems de Vries, †Zevenhuizen, 21-01-1838, d.v. Willem Sijbren (Veenwouden) en Tietje Cornelis Berge. Miente en Bouktje tr. Leek, 05-10-1794.

M. de Jong-v.d. Geelen, Valkenswaard.

 


1999/30 OOSTING- GHIJSELS

Een aantal leden van de fam. Ghijsels is in Amerika getrouwd met personen van Nederlandse afkomst, afkomstig uit de prov. Groningen en/of Friesland.

Zo is Maria S. Ghijsels in mei 1921 te Grand Rapids getrouwd met Rhine (Rein?) Oosting (of Osting), die toen 60 jaar was, afkomstig uit Nederland. Rhine/Rein is dus geb. ±1861. Zijn ouders waren Peter Oosting en Anna Wieringa.

Gevraagd: Plaats en datum geboorte Rhine Oosting.

Ghijsels, Vlaardingen.

Antwoord

In mijn eigen genealogieboek staat een Dirk Oosting vermeld, *1897, afkomstig uit Annen. Misschien een aanwijzing voor de plaats van herkomst.

In de lijst van Groninger emigranten 1881-1901 worden verschillende Oostings genoemd. Deze mensen emigreren tussen 1881-1892 en komen uit Uithuizermeeden, ’t Zandt en Bierum, maar een Reitnje Oostring is daar niet bij. Volgens de census van Chicago 1900 wonen daar ook Oostings, maar geen Reintje.

Wel vond ik in het boek van Ross Ettema ‘The Dutch connection to south Cook County since 1874’ pag. 91: een Rijntje Oosting, *19-06-1845, †25-01-1908, getr. Met Grietje de Jong, *21-01-1836, †28-06-1922, d.v. Ardie de Jong en Anna van Vuren. Namen van hun kinderen zijn Klaas, Gertrude, Mens, Jantje en Arie. Misschien dat deze gegevens kunnen helpen om de andere Reintje Oosting op te sporen. Inmiddels heb ik via e-mail van dhgr. Ettema vernomen dat Rijntje Oosting *1845 uit Uithuizermeeden afkomstig was.

Anje G. Bousema-Valkema, Hoevelaken

ANTWOORD

Naar aanleiding van de vraag over Rhine Oosting kan ik het volgende meedelen. Mijn moeder was een Oosting, de enigste dochter van een ongehuwde moeder. Mijn oma was kind uit een tweede huwelijk. Uit het eerste huwelijk vier zoons die alle vier naar de USA zijn vertrokken. Ik heb vrij lang gedacht dat Rhine een dochter was, maar blijkt nu dus een zoon te zijn.

Wat ik van de genealogie weet is uiterst summier, namen zijn misschien niet eens de officele  namen zoals in burgerlijke stand opgenomen. Ik hen nog nooit een archief of zo bezocht, maar deze gegevens put ik uit enkele brieven in ons familiebezit. Mijn oma die ik niet gekend heb woonde in 't Zandt, Groningen, (straat dacht ik Oosterstreek of zoiets) Hopenlijk kunt u met deze gegevens iets doen, als u deze gegevens verder kunt aanvullen, dan houdt mij uiteraard daarvoor van harte aanbevolen.

Pieter Harm OOSTING. Vier zoons, zij emigreerden allen (in 1926?) :

1.      Remmert, (Grand Rapids) 1e vrouw sterft in 1916,  hertrouwt in 1920 met Maria Suzanna (bontwerkster). Uit dit huwelijk: Grietje

2.      Jan   (Florida)

3.      Menne (U.S.A.)

4.      Harm, (boer in Michigan) huwt in 1910 met Johanna SCHOONVELD, uit dit huwelijk: 1. Piet,  2. Rhine tr. (2e  te/op ?) Jantje PASTOOR geb. ?

5. Jan  (naar Axel)

6. Elisabeth  1879-1941, (mijn oma)

Jan Dijkema  

ANTWOORD

Rhine Oosting=Remmert Oosting, geb. ’t Zandt, 7 februari 1859.

J. Dijkema/A. Ghijsels, Vlissingen

 


1999/31 GHIJSELS-KRACHT

Abraham Ghijsels tr. te Grand Rapids in 1875 met Hilligje Kracht (Kragt), *Holland (Michigan), 1855. De ouders van Hilligje waren mogelik afkomstig uit Grningen en zijn voor 1855 geemigreerd naar Amerika.

Gevraagd: Ouders van Hilligje.

Ghijsels, Vlaardingen

ANTWOORD

1999/31 GHIJSSELS-KRACHT

Een Pieter Kragt, ged. 30-04-1765 te Deventer, had nakomelingen in de V.S.

Een familie van Gijssel te Drachten stamt uit het Drentse dorp Gijsselte in de buurt van Meppel.

A. de Vries, Drachten

 


1999/32 KOKE-GHIJSELS

John (Jan) L. Koke was getr. Met Nettie Paulina Ghijsels. John is geb. ±1875, mogelijk ook in de prov. Groningen.

Gevraagd: Plaats en datum geboorte John Koke.

Ghijsels, Vlaardingen

ANTWOORD

John KOKE *11-08-1883 Grand Rapids, + 15-01-1964 Los Angeles.
Van deze John (Johannes) heb ik een fotoafdruk toen hij ongeveer 5 jaar was.

Hij trouwt  in 1910 met Neltha GHIJSELS * 06-04-1887, + 16-01-1962 Los Angeles
Meer gegevens over de voorouders van John *11-08-1883 heb ik.

H.E. KOKE, h.e.koke@hccnet.nl

 


1999/33 LUIJTENS/LUITJES

Gevraagd het bewijs dat Harmen Luijtens en zijn zus Geertje Luitjes kinderen zijn van Luitje Jans (overl. voor 1649, zie akte RA Vkk 11-2-1650) en Hindrickje Roelfs uit Meeden (tr. Meeden h.c. 25-2-1631).

Hindrickje tr. (2) Meeden 2-5-1649 Pieter Tiackens.

Uit eerste huw. 6 en uit tweede huw. 2 kinderen.

Antonia Veldhuis, Veenwouden.

 


1999/34 MEIJNERTS

Grete Meijnerts tr. h.c. Scheemda 1-8-1614 Aijsso Dercks.

Haar getuigen zijn broer Meijnert Meijnerts, stiefvader Claes Fockens en oom Lambert Reigers. Voor hem is voormond Egge Willems aanwezig.

Later wordt als oom van hun kinderen Right Elties genoemd.

Gevraagd voorouders en verdere familie van Grete en Aijsso.

Antonia Veldhuis, Veenwouden.

 


1999/35 EEBELS-TIDDENS

Jan Eebels (overl. 1614/1618) heeft een broer Meerten Eebels (overl. 1620/1626, geh. met Yke, won. Scheemda of Meeden). Jan is getrouwd met Ette Tiddens, d.v. Tiddo Tammens en Bauwe. Gevraagd voorouders Jan en Meerten.

Antonia Veldhuis, Veenwouden

Antwoord

1999/33-34-35 LUITJENS-MEIJNERS-EEBELES

Op een van de vragen van mevr. Veldhuis ontving de redactie een antwoord. Helaas is het om onverklaarbare redenen zoekgeraakt en is de afzender ook niet bekend. Wil degene die het antwoord opstuurde, dit nog eens doen?

 


1999/36 ABELS

Menso Abels uit Scheemda tr. (1) Hille Tammens, hieruit 3 kinderen (Abel, Nanno en Froucke) en tr. (2) 1615 Hille N.

Uit het tweede huw. 5 kinderen, waaronder waarschijnlijk Tewe en Hille. Gevraagd bewijs hiervoor en verdere familie en voorouders van Mense Abels en Hille N.

Jan Johan Kuiper, Dijksterweg 10, 9978 TB Hornhuizen

 


1999/37 NORMANDISCHE FAMILIES

Contact gezocht met mede-onderzoekers die onderzoek doen in de stad Groningen naar R.K. Normandische families.

Paul Rouing, Jouberstraat 1657, 2806 GC Gouda

 


1999/38 BERENDS/POGMAN/PAAGMAAN

Joanna (anna) Berends (Pogman/Paagman) geb. Lutjegast, ged. RK te Groningen 31-07-1765, tr. Aduard (RK) 31-05-1795 Jacobus Oosterhuis.

Gevraagd: plaats en datum overlijden Anna Berends.

Paul Rouing, Gouda

 


1999/39 KEID(T)WERDIUS

Gevraagd nadere informatie betreffende de volgende personen:

Arnoldus Keidwerdius, student te Groningen, "Vesaliensis, 7 juli 1651" en Henricus Keidtwerdius, student te Groningen, "Clivo-Vesaliensis, Phil. Et Theol., 31 maart 1634" en student te Franeker "Vesaliensis, theol., 16 maart 1637. Mogelijk hebben Arnoldus en Henricus in Groningen kinderen laten dopen onder deze naam, onder "Geisweid" of onder een gelijkluidende spelling? De naam komt in elke denkbare vorm voor, uiteenlopende van Geedsweerd en Gieswied tot Geijsweijk en Geijsewit, zelfs Keiswite. Tevens contact gezocht met personen die voor mij onderzoek willen doen in de DTB van Groningen, eventueel in ruil voor onderzoek te Rotterdam.

Leo Gijswijt, Rotterdam


1999/40 OPHEIKENS

Ik ben bezig met de familiestamboom Opheikens, van oorsprong een Groninger naam. Die werd vroeger ook geschreven als Heikens of Haikens. De oorsprong van de familie ligt in Oude Pekela, maar tegenwoordig is de naam ook ruim vertegenwoordigd in de U.S.A. (Utah). Welke genealogen hebben ook een Opheikens in hun stamboom staan?

Harry Opheikens, Heemstede.

Antwoord

1999/40 OPHEIKENS

Ik heb een Roelf Heikens, ged. Oude Pekela, , 27-11-1786 (RK), z.v. Heike Heikens (Eyke Eykens) en van Keentje (Helena) Willems (Beijer), † te Oude Pekela.

de Vries, Drachten

Opmerking Harry Opheikens: Dank voor de moeite, maar het is toch echt Opheikens.

 


1999/40 TEN BROEK

Vrijdag 08-08-1766 ingeschr. te Amsterdam, reg. 111 (Westerkerk) Hendrik, z.v. Hendrik ten Broek en Maria de Wit. Maria de Wit † West Zaandam, 22-05-1803. Zoon Hendrik otr. Amsterdam 19-04-1793 Hendrika Swerus.

Kwamen Hendrik en Maria uit de prov. Groningen ? Graag alle mogelijke gegevens, zoals plaats (en datum) van herkomst, huwelijk, overlijden enz.

G. ten Broek, Krommenie.

 


1999/ 41 WOLTHUIS

Voorgeslacht gezocht van Jan Pieters (Wolthuis), *Winschoten, ca. 1640, tr. vóór 1670 N.N. Zoon: Steven Jans Wolthuis, *Winschoten, 26.12.1670.

C.E. Kuipers, Drachten

Antwoord
Volgens de DTB-boeken van Winschoten is op 26-12-1670 gedoopt (dus niet geb.) ene Steven, z.v. Derck Pieters slachter en Berentje Jans. Dit kan de genoemde Steven Jans Wolthuis zijn, maar dan is de in de vraag opgegeven vader Jan Pieters (Wolthuis) niet juist.

Steven Jans komt o.a. samen voor met Jan Derks als neven van Pieter Alberts Glasius (tr. 1703, z.v. Albert Jans Glasius en Sophia [=Feike] Pieters) en als broers van Geesje Middelstum (tr. 1704, d.v. Boele Middelstum en Berentje Jans), en ook nog in 1720 beide als ooms van een z.v. Petrus Theodori.

Mijn veronderstelling is dan ook dat Steven Jans, Jan Derks en Petrus Theodori zoons zijn van Derk Pieters en Berentje Jans.

Waarom Steven steeds voorkomt onder het patroniem Jans en niet als Derks kan ik niet verklaren. Hij heeft zelf ook een zoon Jan, die steeds voorkomt met het patroniem Pieters, ws. volledig genoemd naar de broer Jan Pieters van zijn vader.

Derk Pieters (tr.1667 Berentje Jans), Jan Pieters (tr.1647 Maria Mennes) en Sophia Pieters (tr.1658 Albert Jans Glasius) zijn weer kinderen van Pieter Popkes en Grietje, zie hiervoor huw. contr. Winschoten.

Berentje Jans (tr.1667 Derk Pieters) was een dochter van Jan Jans en Anna Jans te Westerlee.

Klaas Bijsterveld, Groningen

1999/41 WOLTHUIS

Voor Gruoninga 1988 is een bijdrage ingeleverd over het geslacht Glasius en enkele aanverwante geslachten. In annex 2 wordt beknopt ingegaan op het nageslacht van Pieter Popkes (Slachter).

J. van Bolhuis, Oegstgeest

 

De gezochte gegevens van vraag 1999 / 41 Wolthuis kan ik verstrekken. Jaren geleden heb ik onderzoek gedaan naar mijn familie. Het merkwaardige verschijnsel doet zich voor dat een van mijn rechtstreekse voorvaders Derck Pieters Slachter drie zonen heeft die alle drie niet de familienaam van hun vader gebruiken, maar zich respectievelijk: Brouwer, Wolthuis, Theodorie noemen. (Winschoten / Scheemda / Zuidbroek)

Dus vier namen en toch één stam. Ik zal proberen het antwoord zo kort mogelijk te formuleren.

De in deze vraag veronderstelde vader-zoon relatie tussen Jan Pieters (Wolthuis) en Stevens Jans Wolthuis, is onjuist.

Steven Jans Wolthuis, ged. Winschoten 26.10.1670, overl. Scheemda in 1727, koopman en kerkvoogd te Scheemda, zoon van Derck Pieters Slachter en Berentje Jans, trouwt Winschoten 5.3.1693 (huwelijksnawoorden Scheemda, juli 1699) met METJE DERKS MESTINMGH, ged. Winschoten 30.6.1670, overleden Scheemda 15.7.1748, dochter van Derk Harms en Trijntje Jaspers.

Derck Pieters Slachter, geboortedatum onbekend, overlijdt te Winchoten tussen 1679 en 1680; ondertrouw Winschoten 24.02.1661 met Tijbe Dorgeloos van Beerta; hertrouwt te Winschoten 1.03.1667 (Huwelijkscontract) met Berentje Jans van Westerlee.

Uit het tweede huwelijk zijn geboren te Winschoten:

 • Pieter Derks / Petrus Theodorie, ged. 30.1.1668 . tr. 24.3.1695 Catharina ter Ham.
 • Steven Jans Wolthuis. ged. 26.10.1670 tr. 5.3.1693 Metje Derks Mestingh
 • Jan Derks Theodorie / Brouwer, ged 16.2.1673 tr.1. 6.1.1699 Dedje Edzarts; tr.2. Zuidsbroek
 • Grietje, ged. 24.3.1675
 • Grietje, ged. 18.6.1676
 • Anna, ged. 30.3.1679

Derck Pieters Slachter is een zoon van Pieter Popkens (Slachter) wonende te Winschoten, overleden aldaar tussen 1661 en 1667, getrouwd met Griete Pieters.

Uit dit huwelijk zijn vermoedelijk in onderstaande volgorde geboren:

 • Popco Pieters
 • Jan Pieters (Slachter) trouwt Winschoten 8.5.1647 (Huwelijkscontract) met Maria Mennes
 • Derck Pieters Slachter
 • Feijke (ook wel Sophia genoemd)
 • Stijntjen
 • Lubbert
 • Jacob

Harry Brouwer, Groningen

Opm. redactie: De vragensteller dhr. Kuipers is verhuisd zonder adreswijziging door te geven. Wanneer hij het originele antwoord wenst te ontvangen, moet hij contact opnemen met de redacteur van deze rubriek.

 


1999/42 DERKS

Voorgeslacht gezocht van Harmen Derks, *ca. 1610, leerlooier in Winschoten, tr. vóór 1646 Wupke .... Zoon: Erk Hermans, ged. Winschoten 25.10.1646.

C.E. Kuipers, Drachten

 


1999/43 CUIPER

Voorgeslacht gezocht van Jasper Cuiper, *Winschoten, ca. 1610, tr. vóór 1646 Cornelia ?. Dochter: Trijntje Jaspers, ged. Winschoten, 20.12.1646.

C.E. Kuipers, Drachten

 


1999/44 BUITENKAMP/TONKES

Geruime tijd geleden heb ik in een tidschrift een bericht gelzen dat de families Buitenkamp en de familie Tonkes dzelfde stamouders zouden hebben. Wie weet in welk tijdschrift dit gweest kan zijn en ik wil graag in contact komen met de schrijver.

H.T. Keizer, Eelde.

 


1999/45

Is op verzoek van de vragensteller verwijderd


1999/46 PATHUIS

Annechien Pathuis, geb. Oude Pekela, 22-6-1818, d.v. Hindrik Pathuis en Riekeltje Roelfs Schuring, tr. Nieuwe Pekela 09-02-1854 Deddo Jacbs Gerringa, geb. Meeden 18-03-1823, z.v. Jacob Jacobs Gerringa en Geertjen Deddes Pater.

Gevraagd: plaats en datum overlijden Annechien Pathuis.

Jaennette van Willigen-Gerringa, Strijen

 


1999/47 GERRINGA/BETTENBROEK

Elsien Gerringa, geb. Nieuwe Pekela 04-10-1861, d.v. Hinderk Gerringa en Riekeltje Mulder, tr. Nieuwe Pekela 30-01-1896 Geert Bettenbroek, geb. Veendam 11-03-1867, z.v. Klaas Bettenbroek en Jantje Mulder.

Gevraagd: plaats en datum overlijden beiden.

Jaennette van Willigen-Gerringa, Strijen

 


1999/48 MARCKELS/CASPERS

Hermanus Casper Marckels ‘aus Groningen bürtig’ tr. te Riepe (±10 km. N.O. van Emden) 1724 Hiscke Harms uit Riepe. Hij overleed 12-11-1761 als Harmans Caspers te riepe aan een wond die hij op 27 sept. door de Fransen had opgelopen. Op 27 sept. trokken zgn. ‘conflanser’ door Riepe en doodden er diverse dorpsbewoners. De famileinaam Marckels werd na het huwelijk niet meer gebruikt en werd Hermanus uitsluitend Herman(us)/Harmans Caspars/Caspers genoemd.

Vraag: plaats en datum geboorte en voorouders van Hermanus.

Reinhard Bruns, Emden.

 


1999/49 VAN EIJSDEN/DE HEUS

Wie heeft gegevens over de naam Van Eijsden/Eisden en De Heus in Groningen?

S.J. van Eijsden, Huissen