Vragen en antwoorden uit 1996

Vragenrubriek HuppelDePup.

Redactie: M.J. IJzerman

handleiding        vragen (en antwoorden) terug naar overzicht vragen

Handleiding

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen en in Noord-Drenthe en voor algemene vragen van genealogische aard. Voor deze rubriek gelden enkele "spelregels":

 • formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

 • Per inzender wordt in deze rubriek niet meer dan drie vragen per keer behandeld. Indien u meer dan drie vragen instuurt dan worden deze 'uitgesmeerd' over meerdere afleveringen.

 • Als er een antwoord komt of u weet het antwoord op een vraag, stuur deze dan niet aan de vragensteller(ster) maar aan de samensteller van de vragenrubriek. Op deze manier kunnen ook andere lezers profiteren van de antwoorden. 

 • Wanneer u uw vraag of antwoord met behulp van een tekstverwerkingsprogramma heeft opgesteld, kunt u de redacteur van deze rubriek een hoop tikwerk besparen door uw vraag/antwoord op een diskette of floppy op te sturen. Teksten graag in WP 5.x of ASCII en een uitdraai of print bijvoegen. U krijgt uw diskette/floppy z.s.m. terug indien u dat wenst. Natuurlijk kunt u uw inzendingen ook mailen aan dhr.Thijs IJzerman.

 • De redactie behoudt zich het recht voor om uw vragen in te korten of te herformuleren.

 • Het is niet de bedoeling dat de redactie op zoek gaat naar het antwoord, dat moet van de lezers komen.

 • U kunt uw vragen en antwoorden rechtstreeks richten tot de redacteur van de vragenrubriek: M. J. IJzerman, Hoendiep 117, 9743 AP Groningen, tel./fax 050-3119707. Graag altijd voldoende porto voor antwoord bijvoegen (óók als u uw vraag via een andere redacteur instuurt).

De laatste tijd bereiken mij diverse vragen per e-mail, ook via derden. Dat is geen bezwaar (maar liever rechtstreeks), alleen wordt er soms geen adres en woonplaats vermeld, alleen een e-mail adres. Als mij antwoorden per post bereiken ga ik ze niet overtypen maar stuur ik de vragensteller een kopie. Als ik geen adres heb, kan ik geen antwoord sturen. Dus: óók bij e-mail adres en woonplaats vermelden!!

 


 

VRAGEN (EN ANTWOORDEN)

1996/1 CLUNDER

 • Cornelis Clunder, tr. Breda (geref.) 1749 de wed. Elisabeth Corn.dr. Provo/Prevo. Kinderen: Cornelis (1750); Benjamin (1752); Louise (1754) en Hendrik (1754). Vader Cornelis wordt in 1749 poorter van Breda, afk. uit Groningen.

 • Peter Clunder, sld., tr. 1736 een RK-meisje in Deventer; hijzelf zal ger. zijn. zijn kinderen zij allen te Deventer gedoopt. Herkomst Peterr onbekend. Wellicht ook uit Groningen ?

Vragen:

 1. Is er iemand op de hoogte van het geslacht Klunder of er mee bezig ?

 2. Is er iemand die in het archief te Groningen wil kijken of er aanknopingspunten zijn ? (Dit kunt u ook via de onderzoeksruildienst regelen. red.).

 3. Is er verwantschap met de Klunders uit Lutjegast aan het einde van de 18e eeuw ?

F. Buijs, Breda.

Antwoord

 • Cornelis Clunder, ged. Groningen (MK) 17-1-1722, te Helpen, z.v. Jan Clunder en Aaltjen Oolinga.

 • Gerrit Klunder, ged. Groningen (MK) 27-2-1742, in Koordewerkersgang, z.v. Gerrit Klunder en Imke Huberts.

 • Hubert Klunder, ged. Groningen (AK) 19-11-1738, in Coordewerkersgang, z.v. Gerrit Klunder en Imke Huberts.

 • Reinder Pieters Klunder, ged. Groningen (MK) 7-11-1730, in Caroliweg, z.v. Johanna Klunder.

 • Jan Clunder van Helpman, otr. Groningen, 10-2-1720, tr. (NK) 29-2-1720, Aaltjen Olinga van Groningen, geassisteerd door haar oom en voogden Willem Edzarts en Wolther Olinga.

 • In 1707 is een Cornelis Clunder voormond over Rudolph Timmen (van Helpman).

 • Cornelis Clunder van Helpman tr. Stitswerd 4-4-1681 Aeltien Campange van Haren. Kinderen, allen tot Helpman:

  • Johanna, ged. Groningen (MK) 8-12-1685;

  • Joan, ged. Gron. (MK) 14-8-1688;

  • Lucretia, ged. Gron. (MK) 4-9-1689;

  • Hendrik, ged. Gron. (MK) 21-7-1691;

  • Johanna, ged. Gron. (GrK) 4-4-1693;

  • Hindrik, ged. Gron. (GrK) 29-4-1698.

N.B.: MK=Martinikerk, NK=Nieuwe Kerk, GrK=Grote kerk=Martinikerk, AK=A-kerk).

H. Hartog, Groningen.

 


1996/2 SMILDE

Gevr. geg. doopgeg. en voorgesl. Jan Hindriks Smilde van Zuidbroek, tr. Oude Pekela 1752 Hillechien Roelofs Huls.

Fr. Inniger, Axel.

 


 

 1996/3 SNIJDER

Gevr. doopgeg. en voorgesl. Willem Abrahams (Snijder), j.m. van Martenshoek, tr. Hoogezand 24-6-1729 Petertjen Berends, j.d. van Martenshoek.

Fr. Inniger, Axel.

 


1996/4 KAYER

Geg. gevr. over personen met de naam Kayer. Kwam rond 1750 voor in West Friesland. Ook in Termunten, Midwolda en Eelde.

Aangetrouwde families zijn: Schuurke-Boompad-Dijksterhuis-De Vries- Scheltens-Drewes.

R. Kayer, Perth, Australië.

Antwoord

Van de heer E. Tjaden te Scheemda ontvingen wij de volgende fragment-genealogie: I. Waldrik Kayer, steenbakker, boer, kruidenier, caféhouder, geb. Farmsum 04-10-1839, overl. Delfzijl 03-06-1875 tr. Delfzijl 22-05-1869 Annachiena Bakker, geb. Farmsum 15-05-1844, voerl. ald. 19-01-1918 had volgende kinderen: II-a Anna Kayer, geb. Farmsum 19-03-1872, overl. ald. 04-08-1951, tr. 1. Klaas Drewes, verdronken op zee, tr. 2. Delfzijl 10-09-1903 Evert Tjaden, geb. Delfzijl 21-02-1860, overl. Groningen 03-03-1956 II-b Meerten, geb. Farmsum 18-03-1874; II-c Harke.

II-a Anna Kayer, geb. Farmsum 19-03-1872, overl. ald. 04-8-1951, tr. 1. Klaas Drewes, verdonken op zee; tr. 2. Evert Tjaden, gezagvoerder loodswezen, geb. Delfzijl 21-02-1868, overl. Groningen 03-03-1956.

II-b Meerten Kayer, werkzaam bij houtbedr. in Winneweer, geb. Farmsum 18-03-1874, overl. ald. 13-07-1941, hij tr. Delfzijl 14-08-1873 Ubbeliena de Boer, geb. Deflzijl 14-08-1873, overl. Groningen 08-01-1930. Kinderen: 1. Waldrik, geb. Farmsum, 20-02-1901, overl. ald. 02-12-1977, ongeh.; 2. Derk, geb. Winneweer, 19-10-1905, jong overl.

Verder ontvingen wij de kwartieren 1-2-3-4-5-8-9-16-17-32-33 van Anna Kayer. Deze zijn op aanvraag te verkrijgen bij de redacteur van deze rubriek.


1996/5 WEVER-DOL\DUL

Jan Jans Wever, ged. Oldehove, 22-4-1787, overl. ald. 19-12-1846, getr. met Klaaske Jans Dol(Dul), ged. Oldehove, 8-9-1793, overl. ald. 16-6-1858.

Vraag: Waar en wanneer zijn zij getrouwd ?

S.K. Noordveld, Soest.

 


1996/6 

VAN DAM-GERMS

Hindrik Jans (van Dam), overl. Grootegast, 16-2-1819, getr. met Fokje Gerbens (Germs). Kinderen ged. te Lutjegast in 1781 resp. 1783 Jan en Hiltje.

Vraag: Waar en wanneer is het echtp. Van Dam-Germs getrouwd en waar en wanneer is Fokje overl. ?

S.K. Noordveld, Soest.

 


1996/7 HERMANSEN

Wie weet meer over Mr. Derrick Hermansen ? Is hij misschien de vader van Albert Derricks van Hesselte ? Hij woonde vanaf 1660 aan de Vredeweg (no. 3) te Veendam. Hij tr. Veendam,1-1-1665 als wed.nr. van Billecke Aelders met Hanneke Hermans. Dochter Tietje Derks was gehuwd met David Blanck te Scheemda. In 1665 had hij schulden, de zorg voor een ouderloos kind en bezat hij twee huizen in Veendam. In december 1684 was hij reeds overleden.

Wibo G. Boswijk, Brunssum.

 


1996/8 WARMENHOVEN

In de familie Warmenhoven doet het volgende verhaal de ronde:

Na de kruistochten (12e à 13 eeuw) heeft de familie Warmenhoove de zuidnaknt van de Hunzerug toegewezen gekregen om zich daar te vestigen, als dank voor bewezen diensten. De noordkant was voor de familie Kouwenhoove.

Mw. M. Warmenhoven, Froombosch.

 


1996/9 OOSTERWOLD/OOSTERVELD

Pieter Oosterwold/Oosterveld geb. 09-12-1836, ovl. 25-02-1871, geh. met Grietje Vlieg. Uit dit huw. 6 kinderen, waarvan 5 de naam Oosterwold dragen en de jongste, Pieter (geb. Termunten 24-02-1871) Oosterveld. Volgens een familieoverlevering zou Pieter sr. overl. zijn aan een longontsteking die hij had opgelopen tijdens de stranding van een (nog onbekend) schip ter plaatse. Hij zou deelgenomen hebben aan een levende keten om schipbreukelingen te redden.

Vraag: Waar en wanneer vond deze schipbreuk plaats ? Hoe heette het schip en wie weet meer over de schipbreuk en wat is er met de bemanning en het schip gebeurd ?

Onderzoek in de Prov. Gron. Crt. van sep. 1869 tot mrt. 1871 heeft niets opgeleverd. Wel zijn berichten gevonden over stormen in september en december 1869 maar niets over een schipbreuk in de gemeenten Termunten of Delfzijl. Navraag bij het scheepvaartmuseum in Groningen en bij de gem. Termunten leverde niets op.

A.P. van der Kamp, Roden.

 


1996/10 VALKENBORG

Van de onderstaande fragment-kwartierstaat heb ik door tijdgebrek alleen nog maar de gangbare bronnen zoals DTB-boeken kunnen nagaan. Ongetwijfelt is er meer te vinden. Wie helpt?

 1. Jantje Valkenborg, geb. Lettelbert 28-3-1814.

 2. Pabe Derks Valkenborg, ged. Grijpskerk 17-1-1779, overl. Lettelbert 7-3-1850, tr. Lettelbert 2-4-1809

 3. Menje Mendelts Dijkstra, geb. Leegkerk(?) ca. 1778, overl. Midwolde 31-5-1867.

 4. Derk Pabus, tr. Grijpskerk 16-5-1773

 5. Trijntje Hoikes, ged. Grijpskerk 6-1-1743.

 6. Mindelt Pieters, ondertr. Zuidhorn 12-5-1777 (attestatie verleend).

 7. Jantje Freriks.

 8. Hoike Fockes, tr. Grijpskerk 1-1735

 9. Lijske Pieters.

Tineke Slof, Leeuwarden.

 


 

 1996/11 GROS

1. Jan Valentins Gros, ged. Groningen 17-2-1750, commies, overl. Buitenpost 28-5-1812, ondertr./tr. Leeuwarden 27-5/12-6-1785 Ymkje Hanses Bruins, ged. Lemmer 20-1-1760, overl. Buitenpost 16-1-1833.

 

2. Valentijn Gros, ged. Groningen 3-10-1725, tr. Groningen 29-7-1745

3. Anna Margareta Hartog, ged. Oudeschans 20-4-1727.

 

4. Jan (Johannes) Gros, ged. Groningen 3-10-1699, tr. Groningen 3-5-1725

5. Hindrikjen Hemmes, ged. Groningen 18-11-1701.

 

6. Reinier Hartog, ged. Bellingwolde 12-7-1705, eerste proclamatie Oudeschans 7-7-1726

7. Elisabeth Poppes Schipvaert, ged. Oudeschans 29-3-1705.

 

8. Valentijn Gros, ged. Groningen 3-11-1668, tr. Groningen 17-6-1692

9. Wendeltje Hindriks.

 

10. Jan Hemmes, tr.(1) Groningen 9-6-1691 Anneije Renekes, ondertr./tr.(2) Groningen 29-8/15-9-1696

11. Jantjen Schatens.

 

12. Jan Hartog, schoolmeester te Bellingwolde, tr.

13. Anna Margareta Rienemans (ook Reenemans).

 

14. Poppe Hendriks Schipvaert, eerste proclamatie Nieuweschans 3-2-1704

15. Geertruy Okkens van Oudeschans.

 

16. Benedictus Gros, ged. Groningen 4-12-1642, tr.

17. Anneke Claessen.

 

28. Hendrik N.

29. Elisabeth Tjeerds, overl. na 1715.

 

32. Valentijn Gross, tr.

33. Gebbeke Allerts.

Tineke Slof, Leeuwarden.

(opmerking van de redactie: Deze rubriek is niet bedoeld voor de aanvulling van [fragment-]kwartierstaten, voortaan alléén concrete vragen over één persoon of gezin. Als iedereen kwartierstaten of gedeelten daarvan gaat inzenden voor deze rubriek dan neemt dat te veel ruimte in. Bovendien is deze rubriek daar niet voor bedoeld. Dit was de de eerste èn de laatste keer).

Antwoord

Kwartier 9: Wendeltje Hendriks is gedoopt Groningen Nieuwe kerk 09-10-1672, en overleden in 1714 (klapper inventarissen Weeskamer 1714/28); dochter van Hindrik Hindriks en Hilletjen Jans, die in ondertrouw gingen te Groningen op 02-05-1657.

Naast Wendeltje is bekend een dochter Geeske Hindrix, die huwt Groningen Nieuwe Kerk 06-05-1686 (otr 27-03-1686) met Jan Folckers, van Doesborgh.

Deze Jan Folckers vertegenwoordigt, als zwager, Wendeltjen Hendrix bij haar ondertrouw met Valentijn Gros (ondertrouw

Groningen 28-05-1692).

R.J. van Wijk, Haren(Gn).

 


 

1996/12 KUNST

Rein Kunst, geb. ± 1745. Zijn waarsch. kinderen bij een onbekende vrouw: 1. Claas, geb. ± 1772, afk. uit Nieuwe Pekela, otr. Groningen 9-11-1799 (tr. kerk 24-11-1799) Jantien Jans Vissinga, ged. Groningen, 20-10-1773, d.v. Jan Jacobus Bonthuis-Vissinga en Hindrikkien Wietes Boelens. 2. Janna, geb. ± 1775, afk. uit Nieuwe Pekela, overl. tussen 3-11-1823 en 23-9-1851, zij otr. Groningen 3-11-1798 (tr. kerk 2-12-1798) Wiete Jans Vissinga, ged. Groningen (Martinikerk) 1-12-1767, wonende bij de Ebbingepoortboog, overl.tussen 1842 en 23-9-1851, z.v. Jan Jacobus Bonthuis-Vissinga en Hindrikkien Wietes Boelens.

G. Caspers, Sneek.

 


1996/13 HELDER/GROENEWOLD

Gevraagd: kwartieren en nageslacht van:

Helder, Coenraad, binnenschipper, geb. Slochteren, ± 1811, overl. Veendam, 20-3-1865, tr. Hoogezand, 2-4-1834: Groenewold, Peike Michiels, geb. Groningen ± 1812, overl. Hoogezand, 4-7-1878. Het echtpaar woont te Foxhol, alwaar een dochter Wilhelmina, geb. 23-1-1834.

G. Caspers, Sneek.


 

1996/14 NIEMAN

Hendrik Jacobs (Nieman) komt uit Oudeschans. Hij moet ca. 1740 geboren zijn. In doopboek aldaar niet te vinden. Waar wel ?

Bertie van 't Wel-Nieman, Enschede.

 


1996/15 GOVE/HOEVE/HOVEE

Jan Harms Hove/Hoeve/Hovee, geb. ca. 1750, RC, klokkenmaker te Vlagtwedde, overl. aldaar 1799, tr. in Duits/Groninger grensgebied ca. 1780 Gesiena (=Siena) Berends, geb. ca. 1750, overl. Vlagtwedde 31-10-1806. Uit dit huwelijk 5 kinderen, allen ged. (RC) te Vlagtwedde.

Gevraagd: Voorouders Jan en Siena. Komen zij wellicht uit de omgeving van Hannover ?

A. Veldhuis, Barneveld.

 


1996/16 GEERTS

Jurjen Geerts, komt 3-6-1750 te Scheemda als j.m. met att. van Midwolda, gaat anno 1755 met att. van Midwolda naar Meeden, tr. (ws. Meeden) ca. 1756 met Grietje Jans Kroon (geb. 1733, overl. 1830, bekend) en overl. Meeden 8-4-1792. Kinderen naar zijn familie genoemd: Geert en Jacob.

Gevraagd akten uit de recht. arch. buiten Meeden (dus niet uit V kk) na 1755, waaruit blijkt wie zijn ouders (ev. brs, zrs) waren.

P. Bos, Zwolle.

 


1996/17 JANS (EPPENHUIZEN)

Gevraagd de ouders van Wobbina (of Wobge) Jans, in 1713 te Eppenhuizen gehuwd met Hebe Jans.

P. Bos, Zwolle

 


1996/18 JANS (MENKEWEER)

In verband met de oprichting van een familievereniging contact gezocht met afstammelingen en aanverwanten van: Sijwert Jans, ged. 05-08-1691; Symon Jans, ged. 11-12-1692; Trijntje Jans, ged. 09-04-1694; Jacob Jans, ged. 26-02-1699; Luy Jans, ged. 31-07-1700 en Boucke Jans, ged. 12-10-1704. Allen gedoopt te Menkeweer en kinderen van Jan Sijwerts en Jantien Reinders die van 1679 tot 1711 op 't Barckhuis te Menkeweer even boven Onderdendam woonden.

C. Nienoord, Thorbeckelaan 37, 3201 WJ Spijkenisse.


1996/19 WEG

Symen (Simon) Jacobs WEG, geb. 1792, veldwachter en logementhouder te Onderdendam, tr. 4-12-1816 te Bedum met Aafke Freerks Bulthuis, geb. 21-03-1794 te Onderdendam, dr. van Freerk Jacobs Bulthuis en Trijntje Cornelis Kuiper. Zij hadden o.a. de volgende kinderen: 1. Freerk Simons WEG, geb. 02-03-1819 te Menkeweer, landbouwer onder Engeweer, overl. 02-04-1898 te Onderdendam, geh. met Trientje Hendriks Bulthuis, geb. 15-04-1822 te Onderwierum, overl. 14-04-1872 te Westerwijtwerd; 2. Derk Simons WEG, geb. 05-12-1822 te Onderdendam, tr. 06-12-1861 met Wendel Jurjens Mellema; 3. Hindrik Simons WEG, geb. 22-09-1836 te Onderdendam, koopman te Onderdendam, later landbouwer te Onderwierum, overl. 13-04-1900 te Winsum, tr. 14-06-1866 te Bedum met Jacoba Ploegh, geb. 26-12-1834 te Midwolde, overl. 31-10-1906 te Winsum.

Vragen:

 1. Wie kan iets vertellen over het voor- en nageslacht van Symen Jacobs WEG ?

 2. Freerk Simons WEG en Trientje Hendriks Bulthuis hadden 5 kinderen, te weten: Aafke, Harmke, Eza, Simon en Hindrik. Het nageslacht van Aafke en Eza is me onbekend. Wie weet hier meer van?

Tonnis Musschenga, Mensingeweer.

Antwoord
Eza WEG geboren 1857? te 't Zandt is op 18-10-1879 te Bedum gehuwd met Tonnis Hendriks Bödeker geboren 20-07-1856 te Bedum overleden 1885 te Winsum, zoon van Hermann Heinrich Bödeker zijn beroep was bij het huwelijk brandmeester. Voor zover ik nu kan nagaan hebben zij tenminste 1 zoon gekregen, nl Wilhelm Herman Hendrik geboren 1880. Verdere gegevens ontbreken nog omdat mijn nageslacht meer met Aafke te maken heeft.

1.      Aafke WEG geboren 27-01-1855 te "t Zandt, overleden 16-03-1928 te Wildervank is op 24-11-1877 gehuwd met Rudolf Bödeker, broer van Tonnis Hendrik, geboren 22-06-1851 te Bedum, brandmeester/steenfabrikant overleden 26-06-1885 te Obergum. Zij hadden 3 dochters:1. Hilje geboren 25-07-1878 te Kantens gehuwd met H. Holle overleden ??, 2. Trientje geboren 12-12-1880 te Kantens gehuwd met J(ohannes).L(inardus) Straat (de grootouders van mijn man) overleden 29-08-1970 te Groningen, 3. Frederike geboren 23-10-1883 te Kantens, overleden 18-05-1885 te Winsum. Na het overlijden van Rudolf trouwt Aafke voor de 2e keer op 07-11-1888 te Winsum met Renzo Jan Bödeker, broer van Tonnis Hendrik en Rudolf. Renzo Jan is geboren op 26-10-1861 te Bedum en overlijdensdatum onbekend maar de plaats is waarschijnlijk Wildervank, want daar is hij in 1919 naar vertrokken ( Westerdiep).

Als Aafke huwt met Renzo Jan is haar beroep steenfabrikante. Een broer van Aafke, Hendrik was getuige bij dit huwelijk en was bakker te Niekerk.
Zij krijgen samen nog eens 2 dochters: 4. Eza Henderika geb.: 06-12-1894 te Winsum gehuwd met P(ieter) Weijer en overleden 24-12 1971 te Veendam en 5. Renske Frederika Afina geboren 22-07-1897 te Kantens gehuwd met R(oelf) S(ietse) van Dam en overleden 20-05-1969 te Finsterwolde.

Verder kan ik nog meedelen dat Freerk Weg kuipersknecht was en dat Siemon Jacobs Weg ook nog als beroep steenfabrikant( rond 1890) had. ( zie het boek:Lipsker op de Groninger tichelwerken)  Tevens heb ik meerdere kinderen gevonden van deze Siemon Jacobs Weg, nl.: 4. Jacob geboren 1821 gehuwd met Harmke Moorlag, 5. Aafke geboren 1833 gehuwd met Joahnnes Brontsema en 6. Willemina geboren 1817 gehuwd met Hindrik Brugmans.

Derk was eerder getrouwd met Harmke Hindriks, zuster van de vrouw van Freerk

Sommige gegevens heb van een oom van mijn man die het in 1977 heeft uitgezocht en ik ben in het bezit van vele kopiën van trouwaktes en foto's betrekking hebbende op Eza en Aafke Weg. Deze oom heeft alleen in rechte lijn gezocht, vandaar dat er meer gegevens zijn van Aafke dan van Eza. Andere gegevens heb ik pas uitgezocht via genlias (en via internet, en zo kwam ik op de pagina van NGV) en omdat nog niet alle gemeenten erop staan moet ik nog een keertje naar het archief in Groningen.

Gea Straat-Kammenga, Uithuizermeeden.

 


 

1996/20 ISEBRANT ARENTS

Isebrant Arents, tr. 24-03-1754 te Westernieland met Martjen Hebels (ook Ebels), geb. 26-08-1725 te Saaxumhuizen, dr. van Hebel Jacobs en Anje Simens. Zij hadden onder anderen de volgende kinderen: 1. Arent Isebrants MUSCH, geb. 16-01-1757 te Westenieland ? 2. Enne Isebrants MUSSCHENGA, geb. 25-03-1765? te Westernieland, overl. 03-04-1849 te Kloosterburen, tr. 25-04-1790 met Abeltje Tonnis Kapenga.

Gevraagd:

 1. voorouders van Isebrant Arents en Martjen Hebels ?

 2. Wie kan meer vertellen over Arent Isebrants Musch en zijn nageslacht?

 3. Is er meer bekend over eventeel andere kinderen en hun nageslacht?

Tonnis Musschenga, Mensingeweer.


 

1996-21 BORDEWIJK

Het blijkt dat in 1672 in de stad Groningen twee (of meerdere) dames woonden, nl. Amelia Christina Stühlen en Anna Rozerus. Johan Heinrich (Jan) Bordewijk uit Steinfurt, die met Adelheid Stühlen getrouwd is, gaat in 1672 bij hen (zijn schoonzusters) inwonen, in december 1672 gevolgd door Cyriacus Stühlen. In juni 1675 komt ook de vrouw van Johan Heinrich Bordewijk naar Groningen. Het is mij onbekend, of zij hun dochters (Elisabeth, ged. Steinfurt 21-12-1670 en Anna Catharina, geb. 1672) bij zich heeft.

In 1676 komt Tobias Bordewijk naar Groningen. Hij heeft tegelijk met Jan Bordewijk in 1669 belijdenis gedaan in Steinfurt. Op 15-09-1681 laten Tobias en zijn vrouw Bauckjen Thijes hun zoon Jan te Groningen dopen, als adres geven zij op "Achter de Muere".

Vraag: Nadere gegevens omtrent bovengenoemde personen.

G. Bordewijk, Eelde.


 

1996-22 IMA

Jacob Jacobs Ima geb. waarschijnlijk te Aduard in 1728, † Kloosterburen na 1788, beroep molenaar te Bedum, tr. Hornhuizen 1756 Vrouke Willems geb. 1731 te Usquert, ged. april 1731 te RK Den Hoorn, † Kloosterburen na 1787, d.v. Willem Renjes en Bauke Reinders. Na hun huwelijk zijn ze met attestatie vertrokken naar Bedum (RAG huw. 1750-1811).

Vraag:

 1. Wie zijn de ouders van Jacob Jacobs Ima; wanneer is Jacob geboren en overleden; waar stond zijn molen en wat voor soort molen was het ?

 2. Vrouke had een zus : Veronica ged. 10 maart 1738. Met wie, waar en wanneer is deze zus gehuwd ?

Willem Jakobs Ima geb. ca. 1765 waarschijnlijk te Aduard, z.v. Jacob Jacobs Ima en Vrouke Willems, tr. (RK) Den Hoorn op 22 febr. 1792 met Gesina Eppes ged. 2 april 1766 te (RK) Den Hoorn, d.v. Eppe Jans en Aaltjen Berents.

Vraag:

c. Waar en wanneer is Gesina geboren en overleden; is er iets bekend over Eppe Jans en Aaltje Berends ?

Jos G.M. Timmer, Nijmegen


 

1996/23 SLAGTER-KRUZINGA

Kriene Slagter, geb. Siddeburen 21-01-1857, † aldaar 11-03-1908, tr. 't Zandt 16-05-1885 Artje Kruzinga, geb. 't Zandt 01-06-1866. Kinderen: 1. Hendrik, geb. Slochteren 16-05-1886; 2. Harm, geb. Zijldijk 01-10-1888. De fam. Slagter is waarschijnlijk enige tijd in Amerika geweest. Aaltje is op 03-11-1908 van Siddeburen vertrokken naar Adorp.

Vraag: Waar zijn beide zoons gebleven ?

R. Slagter, Papendrecht.

 


1996/24 SLAGTER

Ties Slagter (z.v. Harm Tiessens Slagter en Geertje Hendriks), geb. Leermens 06-01-1864. Hij vestigde zich op 2-01-1884 vanuit de gem. Bierum in de gem. 't Zandt. Daarna is hij niet meer terug te vinden.

Gevraagd: Nadere gegevens omtrent Ties.

R. Slagter, Papendrecht.

Antwoord

Van de heer M.J. Wieringa te Uithuizermeeden werd een fragment genealogie ontvangen van Harm Thiessens Slagter, geb. 31-5-1827. Helaas ontbrak de tijd om dit over te typen. Wij hopen dit een volgende keer te publiceren. Belangstellenden die niet kunnen/willen wachten, kunnen een copie opvragen bij de redactie. (denk aan antwoordporto).


 

1996/25 HANK0-SLAGTER

Wichert Ernst Hanko, geb. Appingedam 21-07-1851, † 't Zandt 20-06-1939, tr. Appingedam 15-02-1879 Dieuwerke Slagter (d.v. Harm Tiessens Slagter en Geertje Hendriks). Het huwelijk werd bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te Groningen d.d. 26-05-1899 ontbonden. Volgens opgave gem. Appingedam is Dieuwerke Slagter op 22-02-1893 uitgeschreven naar de gem. Sleen, doch aldaar niet aangetroffen.

Vraag: Nadere gegevens omtrent Dieuwerke.

R. Slagter, Papendrecht.


 

1996/26 DIJKEMA/MEIJER

Anniggien (Anje Jans) Dijkema, geb. Godlinze 25-2-1811, d.v. Jan Hindriks Dijkema en Anna Hindriks, tr. 1. Willem Alberts Meijer. Kinderen uit dit huwelijk: Albert (25-9-1834), Anna (2-11-1837, tr. Geert Hoving 1-1-1831), Pieterke (3-2-1840).

tr. 2. Meerten Jurjens Niewold.

Anniggien woonde tot 1880 in Bierum, samen met zoon Albert en (schoon?)zoon Albert Dijkhuizen ('t Zandt 4-9-1840).

 1. Wie weet waar en wanneer zij is overleden?

 2. Wie heeft meer gegevens over Willem Alberts Meijer en hun kinderen?

Jos Niewold, Hintham.


 

1996/27 NIE(U)WOLD

Roelof Jurjens (Nie(u)wold), geb. Wagenborgen 8-9-1799, ged. aldaar 16-9-1799, zn. v. Jurjen Roelfs en Roelfien Meertens.

Wie weet meer van hem?

Jos Niewold, Hintham.


 

1996/28 NIENOORD c.a.

Gevraagd foto's of andere afbeeldingen van Pieter Nienoord (* Onderdendam 17-03-1849); geh. met Fennechinna Jacoba Hazelhoff (* Oude Pekela 29-07-1873); Jantje Nienoord (* O. Pekela 24-10-1898); Jan Nienoord (br. van Pieter en z.v. Duurt); Duurt Nienoord (*Onderdendam 09-01-1832, † O. Pekela 19-05-1893), Jan Simons Nienoord (vader van Duurt); Geert Hazelhoff (* O. Pekela 16-06-1850) en Roelfien Flink (*Winschoten 14-10-1846, † O. Pekela 20-05-1904). Zij waren o.a. werkzaam op 't Nienoords Veen te Oude Pekela en als hotelier aldaar.

C. Nienoord, Thorbeckelaan 37, 2101 WJ Spijkenisse.