Vragenrubriek Roots@Groningen en HuppelDePup.

Redactie: J.A.P Waterborg

Deze rubriek is bedoeld voor specifieke vragen op genealogisch gebied in de provincie Groningen, en voor algemene vragen van genealogische aard. Antwoorden komen van de Roots@Groningen lezers, de redactie doet geen onderzoek naar aanleiding van gepubliceerde vragen. 

Voor plaatsing in deze rubriek gelden enkele "spelregels":

  • Formuleer uw vraag zo bondig mogelijk;

  • Vermeld s.v.p. uw volledige adres zodat ook mensen zonder e-mail contact met u kunnen opnemen;

  • Als u meer dan drie vragen instuurt kan het zijn dat uw vragen wegens ruimtegebrek over meerdere Roots@Groningen afleveringen verspreid geplaatst worden;

  • Het kan gebeuren dat uw vragen door de redactie ingekort of anders geformuleerd worden

Als u het antwoord weet op een vraag, stuur deze dan niet alleen aan degene die de vraag gesteld heeft maar ook aan de redacteur van de vragenrubriek. Het antwoord wordt dan in de Roots@Groningen geplaatst zodat alle lezers er kennis van kunnen nemen.

U kunt uw vragen en antwoorden sturen naar: 

J.A.P. Waterborg 
Vijverweide 13 
9791 EA Ten Boer 
Tel: 050 - 230 34 40 
E-mail: PR NGV Groningen.


De Vragenrubriek op deze Site

De in de Roots@Groningen (het voormalige HuppelDePup) gepubliceerde vragen zijn op deze site per jaar geordend, waarbij de bovenvermelde uitleg achterwege is gelaten. De antwoorden zijn bij de vragen gezet, onder vermelding van de R@G of HDP waarin het antwoord gegeven werd. Zoals u kunt zien, zijn er nog diverse oudere vragen, waarop een antwoord tot op heden achterwege is gebleven. Voer voor de liefhebbers!