HuppelDePup jaargang 14 (2007)

- inhoud
- index auteurs/redactioneel
- index persoonsnamen

Inhoud jaargang 14 (2007)

   
NGV-info  
Aanpassing spelregels 1
Afdelingsprogramma 2, 35, 70
Agenda 36, 73
Genealogische Dag  2008 1, 33, 69
Knipseldienst 16
Mededelingen 32
Naam HuppelDePup gaat verdwijnen 40
Oproep voor deelname aan het themanummer in 2008 35, 91
Oproep voor het inzenden van kwartierstaten 34
Van de bestuurstafel 4, 37
Voorwoord 1, 33, 69
   
Achtergrondinformatie  
Allem@@l digit@@l  (resp. nrs. 20, 21 en 22) 22, 62, 95
Boekenrubriek 26, 65, 98
Genealogisch voorstellen 6, 39, 73
Het verhaal van Groningen 4
Hobby uit hobby. Harry Brouwer en ... 47
Hobby uit hobby. Herman de Wit en ... 76
Hobby uit hobby. Petronella Elema en … 12
Nieuws van de archieven 29, 62, 86
Uit andere bladen 32
Zegge(n) en schrijve(n) 93
Genealogieën, kwartierstaten etc.  
Bij de foto van ... Harry Brouwer 61
Bij de foto van ... Herman de Wit 85
Bij de foto van ... Petronella J.C. Elema 25
Doden Den Ham en Fransum 78
Een Krewerds takje Iwema 49
Een Vriend van Openbaarheid ... Over het huwelijk Van Bolhuis Lieftinck - Cappenberg (1865) 42
Geschiedenis van het huis Akerkstraat 20 en zijn bewoners 86
Het ongewone leven van Driewes Hindrick Drewes (de Jonge) 17
In sijnen hooghen ouderdom ende lijfs gebreecklijckheijt 60
Kleine tuinders in Slochteren rond 1940 44
Klugkist 20
Kwartierstaat van Willem Boerhave Beekman 56
Lucas Calmes en zijn huwelijksleven 82
Migratie in de 17e en 18e eeuw: verveners uit de Wieden naar Groningen 100
Naamslijsten XIII
Betaling traktement roderoe te Lutjegast, ongedateerd
7
Naamslijsten XIV
Ontsnapte gevangen uit het Provinciaal tuchthuis
41
Naamslijsten XV
Boetes voor schouwbare objekten in Niebert, Nuis, Marum en Noordwijk, 1757
75
Onbekende bron: Computer, geïnspireerd door een lezing 94
Portret van een Groningse dame (vervolg) 16
Scheepsramp in 1858: slechts stuurman redt vege lijf … 8
Toevalsvondsten 27
Ver van huis 21, 68
Vragenrubriek 30, 66, 99
What’s in a name 14
Zelfmoord te Ezinge 27
   

Index auteurs en redactioneel jaargang 14 (2007)

Abels 65; Aling 27; Alma 34

Baron 65; Battjes 26; Beerta 54; Beuse 2, 84; Bijsterveld 99; Blaupot ten Cate 23; Boele 36, 71; Boelens 54; Boeles 91; Boerema 54; Boeren 5, 37; Bolhuis 54; Bos 56, 75, 94; Botke 98; Braam 32; Brandsma 65; Brinks 98; van den Broek 66; Brouwer 71, 72; Buursma 65

van Campen 1, 2, 4, 22, 35, 63, 70, 96

van Diepen 22; Dijkman 63; Dijksterhuis 86; van Dijkum 6; Dirksen 22; Donkersloot 22; Doornbos 7, 41, 54, 75, 85; Duijvendak 65; Duinkerken 67, 85

Ebbens 34; Eisses 86; Elema 17, 30, 42, 54, 85, 99; Emmelkamp 54; Enting 97

Feith 91

Geukes Foppen 20, 31; Glas 49, 78; Gräper 93

de Haan 91; Hartog 4, 29, 56, 60, 62, 65, 82, 85, 86; ten Have 6; Hazenberg 16; Helfrich 73; Hillinga 26; Hoekstra 31; van der Hoeve 91; Huizinga 59

Jonckbloet 91; de Jonge 73, 100

Kaman 33; Käyser 96; Klöne 31; Knol 91; Kortekaas 73; Kranenborg 22, 62, 94, 95; Kroeske 52, 54; Krooswijk 37; Kuijk 56; Kuiken 85; Kuiper 66

van der Laan 26, 33, 65-67, 69, 70, 98, 100; Ladrak 26; van der Leij 85; Lems 37; van der Linden 35, 91; van Loo 63; van Louvezijn 37 ;Lups 96; Luth 26, 36

van Maanen 44; van Maar 86; Meijering 98; van Meurs 66; Mollema 26; Musschenga 62

Nienhuis 51, 54; Noordhof 100

Offereins 86; Oldenhuis 35, 70; de Oude 2, 6, 39

Palstra 22; Paping 2; Pathuis 59, 63, 67; Ploeger 3, 71

Renssen 16; Riem 71, 72, 75; Ritzema van Ikema 54, 67; Roemeling 85; Roggema 100; Romein 23

Saan 21; de Savornin Lohman 85;  Schansker 54; Schoustra 64; Schroor 98; Siertsema 6; Spelde 23; Steenhuis 67, 98; van Straten 27, 68; Suerink 31; Swart 98

Tel 91; Trap 37

Veldhuis 6, 12, 22, 27, 32, 39, 47, 56, 62, 67-69, 73, 76, 82, 85, 94, 95, 99, 100; Vennik 37; Vera 95; Verheul 73; Vooijs 71, 72, 86; Vredenberg 27; de Vries 66; de Vrij 22; Vulsma 3, 37

Wagenaar 22, 63, 65; van der Wal 67; de Walle 63; Waterborg 30, 39, 56, 66, 73, 99; van der Werff 26, 98; Werk 14; van Werkum 22; Wessling 37; Wierts 91; Wijk 27; de Wilde 98; Wind 8; de Wit 76, 85, 95; Wubs 67

IJzerman 1, 4, 56

van der Zee 96; Zuidema 1, 4, 32-34, 37, 69; Zuidinga 31; Zweverink 98

Index jaargang 14 (2007)

Aaderrijl 75
Aalders Harm 57
Abberinge 79
Abels Albert 15, Derck 79, Harmen 18, Jeppe 7
Abrams Anna 67
Akkerman 32
Alberda van Ekenstein 30
Alberts Aaltien 57, Abel 15, Egbertien 57, Emme 21, Geert 52, Lijsebeth 58, Margje 57, Rikkert 80
Aldrix Andreas 96
Allerts Anje 53, Jacob 83
Alserda 76
Alting 89-91
Amsteraedt 99
Andree 89
Andries Hindrik 31, Jelis 67
Antonides 7
Antonie Roeleff 83, Roelje 82
Arents Derk 31, 66, IJte 58, Claas 58, Meerten 80, Peter 80
Aris Martien 99
Auwema 99

de Baar 58, 59
Baas 99
Bakker 19, 31
Balkema 45
Balsters Ida 58, Jitje 58, Lijsabet 58
la Barre 99
Basse 99
Bats 45
Bauckes Geeske 78, Gelte 78
Baving 57
Beeckman 99
Beekman 56, 57
Beijering 65
Beintema 32, 100
Benes 39
Bennes Gerben 7
Bentlage 31
Berents Auckjen 81, Evertien 68, Gerrit 41, Harm 32, Hendrik 7, 53, 54, Jan 17, 19, 49, 50, Sijbrigh 49, 51
van den Berg 32, 68
Bernardi Claes 80
Bijl 7
Bijma 30
Bischop 73
Bisschop Boele 75
Bisthorst 57
Blaauw 45
Boelens 30, 49, 54
Boender 73
Boer 96
de Boer 30
Boerhave 56
Boerhaven 57
Boerhave Beekman 56
(van) Bolhuis 16, 42, 52-54
van Bolhuis Lieftinck 42, 43
Bonnes Lutske 30
Bontjes 48
Boonstra 39
Borger 97
van der Borke 41
Bos 41, 46, 73, 75
Bosch 57
van den Bosch 73
Bosscher 10
Bossien 17-19
Bottema 54
Boy 76
Braak 43
den Braber 78
Breidenbach 68
Broeils 53
Brongers 12, Julle 80
Brouwer 41, 47, 49, 52, 61
Bruining 65
Bruins Jannes 7
Brust 40
Buckers 67
Bulthuis 97

Calmes 82-84
Cappenberg 42-44
Carbaat 100
Caspari 16
Christiaans Albertje 31, 66, Harmke 31, Margijn 15
Coehoorn 59
Collee 15
Collen 84
Collij 14-16
Coolen 73
da Costa 47
la Crooi 14, 15

van Dale 61
Daniels Jacob 79, Jan 7
Dates Hendrik 7
Davids 56, 57
Dentinck 90
Derks Ailt 41, Eltje 53, Hindrick 79, Jan 7, 53, Sierck 68
Derminitsz 96
Dianet 14
Diemers 15
Dieonet 14
van Diepen 6
Dieters 56, 57
Dijk 76
van Dijken 6, 46
Dijkhuis 100
Dijksterhuis 86
van Dijkum 6
Dionet 14
Doedes Pieter 7
Dolfijns 40
Doorn 56, 57
Doornbos 17, 41
Draitsma 15
Drewes 17-20, 43, 61, An­ne­tien 18, Harm 18, Hindrick 19

Edens 75
Edzema 99
Eeckes Gerke 81
Eerkes 30, 31, 66
Eeuwes 54
Egberts Geertruit 83, Jan 41, Meinne 76
Eissema 7
Eisses 86
Elema 12, 25
Eles 25
Ellens 16
Elses Peter 80
Emmel 16, 40
Emmius Ubbo 89
Engelage 75
Ennes Derk 7
Entes 99
Eppes Abel 52, Imme 21, Liefken 59, Maria 59, Peter 59, Samuel 59, Trijntijn 59
Ermerings 19
Esges Hindrick 76
Etskes Herman 21, 31
Evenhuis 6
Everts Aaltje 15, Jan 59, Cornelis 79, Louwke 59, Menje 79
Ewes Fokke 52, Wobbigjen 52

Faber 25
Feenstra 56, 57
Feith 6
Feringa 7, 31
Fokkes Aeltien 53, Foske 21, Frouke 42, Inne 7
Folckers Wobbetien 80
Folkersma 46
Folkertsma 73
Fossama 99
Frans 73
Fransema 49
Freij 8, 10, 11
Freriks Aafke 57, Auke 57, Brechtje 99, Freerk 58, Hielcke 50, Hindrik 57, Jacob 57, 58, Janna 21, Lisabeth 79, Martinus 19, Reurt 41, Trijnje 59
Frijlink 52
Frikkes Lijftien 43
Frix Maijke 53

Galtjes Egbert 32
Garms Willem 7
Geerts Albert 76, Berent 21, Frouke 19, Jan 100, Claes 58, Nicolaus 58, Pieter 49, 51, Teetjen 79
Geijtenbeek 19
Geltes Wijtske 80
van Gennep 39
Gerberts Albertjen 67, 99
Gerbrands Margje 15
Gerkes Eecke 81
Gerlfs Eijtse 75
Gerrits Hendrik 57, Jan 41, Lucas 19
Geuze 100
Gionet 14
Gionnet 14
Glas 32
Gockinga 19, 88, 90
Goossen Hebbeltjen 18, Pijr 80
van der Goot 73
Grim 56
Groen 16
Groenhuijzen 56
Groenier 21
Gronnet 14
Gruijnet 14
Guioret 14

Haag 43
Haaijer 46
Hagen 56
Haijes Pieter 21
Halsema 51
Hamminck 80
Hamminga 40
Hardenbergh 52
Harkema 13
Harkes Sibolt 21
Harms 73, Aaltien 57, Bouke 51, 78, 80, Drews 18, Fredrik 41, Geert 41, Geeske 100, Hindrik 21, Jakob 7, 59, Jan 7, Lisebeth 59, Peter 51, Sijbrigh 50, Siwert 21, Tetje 21, Willem 80
Hartog 32
Haubois 87
ten Have 6
Hellinga 7
Hemmes 16, 43, 44
Hengst 41
Herder 40
Hesse 8, 9, 11
Hidding 73
Hijlema 7
Hillebrand 68
Hillebrants Gebbichjen 18
Hillenius 59
Hindriks 20, Aafke 99, Andries 31, Balster 58, Beerent 7, Date 41, Derk 7, Driewes 17-19, Elijsabeth 57, Eltje 41, Garbrand 6, Gerrit 57, Grietje 58, Harm 21, Hendrik 57, Ike 83, 84 Jan 7, 40, 41, 58, Johannes 7, Cornelis 58, Lisabeth 57, 58, Niesjen 67, Popke 41, Roeleff 79, Roeleffien 83, Swane 83, Teetje 58, Teunis 41, Trijntje 31, 67, Wubbegjen 19
Hoff 6
Homfeld 40
Hommes 100
Hooites 11
Houwing 13
Hovinge 86
Hovius 99
Hubertz Caspaer 96
Hugenin 6
Huiser 7
Hut 73

Idema 30
Immel 16, 40
Intjes Meind 7
Ipens Berent 67
Isacs Levy 41
Isebrandts Trijnje 19
Isinck/Ising 89, 90
Itsema 7
Iwema 46, 49-54, 79

Jacobs Dietje 81, Etje 51, Frerik 57, 58, Geert 81, Geertruid 59, Harmen 100, Jacob 81, Jan 53, 54, Jannis 78, Jantje 53, Claes 79, Lambert 50, Lijske 49, Maria 58, Martje 59, Menke 67, Mettje 54, Nannink 81, Peter 80, Sebe 41, Sibrig 51,53,  Siewke 50, Syrt 100, Tieert 76, Wijpkje 31, Willem 81
Jannes Jacob 76, Jan 99, Jannes 67, Conradus 31, 67
Jans 15, 16, Aaltien 57, Abel 51, Adriaentje 84, Annetien 21, Berent 50-54, Bouchien 30, Dewer 50, 52, 53, Egbert 7, Elske 53, Emke 21, Engeltjen 30, Evert 59, 79, 80, Geert 19, Geesjen 53, 57, Gerrit 7, Gouke 75, Grietje 50, 83, Harm 7, 68, Heere 86, Hillebrant 18, Hindrik 7, 58, 83, Hindrikjen 51, Jacob 41, 51-53, Jan 15, 16, 30, 60, 68, Jelke 7, Jurjen 30, Klaas 7, Cornelis 52, 57, 79, Lisebetjen 50, Luijtien 79, Luurt 7, Maria 15, Marretien 52, Menerdt 99, Onno 79, 81, Pieter 30, 50, 79, Popke 7, Renke 7, Renske 57, Rindert 80, Sieuwke 50, 52, Sijverdina 52, Simon 68, Tjake 58, Trijntje 30, 83, Ubbo 21, Welmoet 80, Willemtje 57, Wipke 18
Jansen 68
Jansonius 43
Janssen 73
Jarges 67
Jelissen Jelis 60
Jeurens Teckes 76
Joesten Marritie 84
Johannes Einte 41
Jong 56
de Jonge 17-19, 73
Jonker 67
Julles Abeltien 78, 80, Lambert 52
Julsing 26
Julsinge 18
Jurjens Alle 7, Jurijaen 96, Marretien 79

Kaerst Wyllem 76
Kamerling 42, 43
Kappelhof 86
Keizer 32, 68
Klaasens Aafke 58, Egbert 80, Eppe 21, Fennechien 19, Geert 58, Geesjen 99, Harm 7, 59, Henricus 58, Hinderika 15, Hindrik 54, Jakob 58, Jantjen 58, Claas 41, Cornelius 58, Lubge 58, Meinder 7, Niclaes 58, Rinje 99, 100, Roelf 7, Sieke 43, 57-59, Waldrik 58, Willem 58
Klatter 40
Kleininga 10, 11
Kling 32
Klok 40
Klopstra 32
Klugkist 20, 21, 31, 32, 67
Klunder 7
Knip 40, 46
Koenes Albert 7
Coerts Geertruid 30
Koetje 32, 68
Kok 16
Kolkmans 57
Kolle 14-16
Kollee 14-16
Collenberg 41
Kools Anna 15
Kornelis Anna 31, Annetien 80, Auke 58, Harmen 79, Jan 7, 79, Jenne 75, Claes 59, Kornelis 7, Pieter 41, 58, Reinuwe 58, Trijnje 81, Uwe 50, Wiert 57
Kouwenberg 14
Kram 19
Kranenborg 100
Krijns Tjallingh 19
Krijts Hindrikje 19
Kruizinga 52, 54
Kuiper 32, 68, 94, 95, 100
Kuper 46
Kymmel 6

van der Laan 32, 100
Laman 79
Lammerts Epke 53, Harmen 80, 81, Harmtjen 68, Jan 7, 52, Julle 51-53, Peter 52, Saske 7, Sijbrigje 52
Langeland 54
Leewes Louwe 7
Legger 11
Leinenga 68
Lensins Jan 21
Lenstra 67
van Lessen 21
Lettinga 39
Leus Grietie 27
Lieftinck 42, 43
Lijbering 39
Lindeman 73
ter Linden 57
Linthorst Homan 6
Lippes 59
van der Loeff 39
Looff 20
Louwerens 15
Lubbes Wijbert 7
Lubes Sijwert 75
Luikinga 11
Lukas Lubbe 7
Lukje 40
Lukkien 40
Luppes Kornelis 7
Lutenbach 99
Luurts Jan 7, Rijpkien 50
Lybes Eyt 75

van Maar 86
Markenstein 75
Martens Gerbrand 15, Jurjen 7, Margje 14, 15
Martinus Freerk 18, Miena 17, 19
Mazel 9
van der Meer 73
Meiharus 99
Meijer 11, 30, 41, 78
Meijnard 99
Meinders Wolfgangus 99
Mennens Aries 99, Geeuwe 99, Jan 80
Mentes Wickien 80
Mertes Gaedie 76
Mesken 41
Meursinge 18
Michiels Folkert 52, Jantien 52, Mathijs 67
Miebies 32
Mijsen 100
Minke 47
Moses Daniel 84, Eva 84
Mulder 40
Muller 99
Muntinga 32

Nanning 43
Nanninga 21
Nap 11
Nendorff 73
Nieland 41
Nijenhuis 59
Nijveen 46
Noordhof 100

Ockes Derk 53, Willem 51, 53
Oldenburger 7, 73
Onnens Aeltien 79, 81, Geert 79, Jan 79
van Oosten 73
Oosterveld 41
Oosting 57
Ophuis 73

Palsens Pals 7
Panneman 73
Papinga 83
Paskom 31
Piccard 99
Piccardus 82
Piers Eisse 7
Pieters Aafke 58, Brunger 83, Derk 59, Douwe 21, Driewes 7, Eijse 52, Eppo 59, Geertien 51, Hero 30, Jakob 7, 79, Jan 7, 41, 79, 83, Jetze 7, Jochum 80, Jurriaan 96, Claes 50, Lewina 58, Pieter 21, Sipke 54, Tonnis 58
Pijl 41
Pijper 41, 99
Pisset 99
Plomp 73
Popkes Arendje 31, 67
Poppens 32
Poppes Wijtse 76
Prummel 30, 31, 66

Qionnet 14
Quintus Lewe 29

de Raaf 68
van Raaij 19, 20
Rademaker 31, 66, 67
Rasker 17-19
Raven 10
Reenders 100
Reenjes Arijs 99
Reers Roelf 41
Reinders Elisabeth 16,
Grietje 57, Jantien 79, Remke 79, 81
Reijnts Anje 21
Rembts Jan 52
Remkes Anna 15, 16, Berent 50
Rijkels Reinder 7, Uijlke 30
Rijkmans Rijkman 41
Rijpkes Ebeltien 80
Rinjes Aefke 99, Bregtje 100, Geertien 100, Claes 100, Claeske 100, Martien 99
Rippema 41
Ritzema van Ikema 12
Roelfs Aaltie 57, Abel 79, Helperich 99, Jakop 83, Jan 41, Conraed 83, Warmolt 82
Roeters Willem 7
Roggema 68, 100
Römeling 61
Rompkes Griete 80
Roose 9
Roothuisen 99
Rosevelt 15, 16
(de) Roth 85
ten/ter Rouwelaar 56
Rouweler 56
Rouwenhorst 57
Rustemeijer 40

Saan 100
Sakes Floris 7
Sangerhusen 99
Schipper 7
Scholma 48
Schut 73
Schutte 41
Schuttrup 18, 19
Sibenius 89, 90
Siccama 52
Sierts Berend 32, Itjen 59, Lue 50
Sijbolts Anje 100, Harcke 21, Iwe 7
Sijbrants Brechtie 80, Feike 7, Ritse 41
Sijgers Wolter 75
Sijmons 98
Sikkes Arjen 7
Simons Menno 63
Sipkes Jan 7, Klaas 18, 19
Sirtema van Grovestints 9
Sissinck 67
Siwerts Grietje 21
Sjourts Claes 78
Slachter 49
Slagter 73
Slot 41
Smit 7, 11, 32, 53, 57, 68
Spanhouwer 67
Spanninga 65
Speek 16
Spelde 73
Spies 14, 15
Spijs 14, 15
Spithorst 43
Spoorn 21, 31
Stallinga 14
Steenge 100
Stelling 41
Sterenborg 65
Stienstra 49
Stoevinga 58
Stoker 56
Strabbing 57
Stuiver 73
Stuivinga 57
Sunderman 41
Swank 15

Tabak 73
Tacuma 59
Tamboer 21
van Teggel 90
Temmens Diewer 80, Cornellis 81
van Terwisga 66, 67
Tewes Scheltie 59
Theodorie 49
Tiessen Andries 41, Geert 79, Hillegien 19
Timens Berent 79, Jan 81
Timmerman 7
Tjackes Renske 84
Tjallings Anna 19
Tjeerts Berentjen 80, Freerk 7, Teunis 41
Todde 31
Tomas Katrina 59
Tonneyck 6
Tonnis Aeltje 81, Harm 30, Ida 58
Trip 88-90
van der Tuin 30

Ubels Jacob 80, 81
Uffkens Jan 79
Uil 15

Vechter 67, 90
Veldhuis 32, 68, 97, 100
Velting 67
Veltman 88
Venema 32
Vera 77, 78
Versteegh 16
Vreborgh 58
de Vrese 80
de Vries 17-19, 39
Vriezema 73

Wachlo 53
Wagenaar 32, 68, 100
Wagt 65
van der Wal 40
Waldriks Claas 58
Walrich 99
Warners Susanne 68
Waterborg 32, 68
Watsens Jantien 79
van Wattum 43
Weersuma 75
Wesche 52
Wesellouw 99
Wessels Hinderk 6
Westera 39
Westerterp 97
Westings 21, 31
Wever 7
Wicheringe 67, 99
Wichers 29, Berendje 31, 66, Jacob 80, 81
Wiersema 32, 68, 75
Wijbers Jakob 7, Rense 7
Wijbes Abel 7, Fokke 7, Frerick 80, Jan 75
Wijckerheld Bisdom 6
Wijkens 39, 40
Wijtses Meint 7, Poppe 76, Wopke 76
Wilkes 31
Willems Anje 53, Diewerke 50, 53, Harmen 53, Jacob 50, 51, 83, Jan 57, 79-81, Jeije 67, Klaas 58, Knellis 58, 75, Lijsabet 18, Occo 50, 53, Reinder 81, Wytze 32
Wilphorst 6
de Wit 76
Witkop 61
Wolbrichs Alijdt 68
Wolters 56, Grietje 15, Jan 54, Johannes 15, Syger 75
Wolthuis 49
Woortman 47
Wubs 67
Wygels Pieter 76
Wyltens Kaerst 75
Wyrsema 75

Ybema 76

Zandt 52
Zaunslifer 99
Zeeman 96
Zijlstra 6
Zuidhof 30
Zuidinga 31, 66
Zwarts 57
Zweers 16