Samenvatting HuppelDePup 2007

nummer 1   nummer 2   nummer 3


HuppelDePup 2007 nummer 1

De voorzitter, Joop van Campen, staat in het voorwoord ondermeer stil bij het overlijden van Thijs IJzerman en diens inzet voor de vereniging.

De redactie wijst er op dat inzenders van kopij er akkoord mee gaan dat hun bijdrage wordt gepubliceerd in HDP, maar ook op de website van de afdeling.

Gert Zuidema heeft het kort over de Genealogische Dag 2008 die in Groningen plaats zal vinden. Vrijwilligers kunnen zich melden bij Gert!

Joop van Campen kondigt de lezingen aan:

Zaterdag 10 februari 2007
Aanvang         :           13.30 uur
Thema            :           Eigendommen, eigenerfd landgebruik en eigenerfden in de 17e en 18e
eeuwse Ommelanden.
Spreker           :           dr. R. Paping, universitair docent economische en sociale geschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Woensdag 21 maart 2007
Aanvang         :           20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Thema            :                       Belastingbronnen in Groningen tussen 1594 en 1795 en hun belang
voor genealogisch onderzoek.
Spreker           :           dhr. A. Beuse, hoofd studiezaal van het RHC Groninger Archieven.


Zaterdag 14 april 2007
Aanvang         :           13.30 uur
Thema            :                       Het naamrecht in Nederland sinds 1998 en wat daaraan voorafging.
Spreker          :           dhr. R. F. Vulsma, oud-voorzitter van de Nederlandse Genealogische
Vereniging.

Deze laatste lezing kwam helaas te vervallen vanwege het plotselinge overlijden van de heer Vulsma. De heer Vulsma was vele jaren een begrip in de Nederlandse genealogische wereld.

Uit een samenwerkingsverband van een aantal cultuur- en erfgoedorganisaties is een nieuwe website ontstaan: www.hetverhaalvangroningen.nl.
Het is een website van en voor het erfgoedveld in Groningen waaraan iedereen een bijdrage kan leveren. De bijdrage bestaat uit een kort verhaal met bronvermelding en een afbeelding. Het onderwerp kan over alles gaan: objecten, kerken, gebeurtenissen etc. Het verhaal wordt aangevuld met een digitaal dossier met foto’s, filmpjes, afbeeldingen, alles wat maar interessant is ter ondersteuning van het onderwerp.

In de rubriek Van de bestuurstafel, B + B (Bestuur en Beleid) behandelt Gert Zuidema een aantal bestuurlijke kwesties waar onder het beleidsplan internetdiensten, de begroting voor 2007 en agendapunten voor de Algemene Vergadering 2008.

De heren Chris van Dijkum en Berend Siertsema alsmede mevrouw Ten Have stellen zich genealogisch voor. Wilt u meer over deze mensen weten en wilt u weten naar welke families zij onderzoek doen? Sla HuppelDePup er dan op na.

Een naamlijst door Willem Doornbos gaat deze keer over de Betaling van het traktement van de roderoe te Lutjegast. Ook hiervoor zult de de HDP zelf erbij moeten pakken.

Jan Wind, vrijwilliger RHC Groninger Archieven, schreef een boeiend artikel over een Scheepsramp in 1858: slechts stuurman redt vege lijf.....  De inleiding geven we hier weer.

Tijdens het invoeren  van de overlijdensakten van Veendam van het jaar 1863 kwam ik een aangrijpend verslag tegen van H.E. Hesse over de scheepsramp op 10 november 1858 bij Malaga met de Nederlandse kof Maria Laurentia waarop hij stuurman was. Dit schip vertrok op 24 oktober 1858 met een lading “spoorijzes” van Newport (bij Cardiff) met bestemming Valencia. De burgemeester/ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BS) van Veendam schreef op één volledige bladzijde van het overlijdensboek Veendam 1863 een kopie neer van zowel het verslag van de stuurman als van het attest van de Nederlandse consul. Beide stukken werden opgenomen bij de overlijdensakten aangezien (zoals is gebleken) de weduwe van de bij dit ongeluk omgekomen kapitein H.E. Freij, in 1863 wilde hertrouwen en een bewijs moest hebben van diens overlijden. Geïnteresseerd geraakt in deze geschiedenis, dook ik er verder in en vond nog méér informatie in andere bronnen.

In de rubriek Hobby uit hobby van Antonia Veldhuis, Veenwouden komt deze keer Petronella J.C. Elema aan bod. Mevrouw Elema is zo bekend in genealogisch Groningen dat we dit artikel in zijn geheel weergeven:

 1. Vertel wat over jezelf. Leeftijd, woonplaats, beroep, partner, alles wat je kwijt wilt.

Petronella J.C. Elema, geboren net na de oorlog op een boerderij in Startenhuizen. Dat is een gehucht of streekje tegen het dorp Garsthuizen aan, maar dan wel in een andere gemeente: Garsthuizen lag in (toen) Stedum, Startenhuizen in (toen) Kantens. De gemeentegrens vormde ook meteen de grens tussen Hunsingo en Fivelingo. Ik ben nipt in Hunsingo geboren!
Op die basis had ik heel goed in Warffum naar de RHBS gekund, maar mijn grootouders van moederszijde woonden in Appingedam. Dat was dus makkelijker. Vanaf mijn 17e/18e jaar woon ik in de stad en dat zal wel zo blijven ook. Ik heb MO-Nederlands gedaan en later de bibliotheekopleiding: sindsdien werk ik bij de OB Groningen.

 1. Hoelang doe je aan genealogie, hoe is die hobby ontstaan.

Ik denk dat ik zo rond mijn 15e ben begonnen. We hadden thuis een kwartierstaat (van mijn vader) op de achterkant van aan elkaar geplakte kalendervellen, zo’n grote cirkel met naar de buitenrand uitwaaierende kwartieren. Heel boeiend. Er was ook een familieboek Elema, maar dat dateerde uit 1923, en was dus aan herziening toe. (Is later ook gebeurd.)  Een achterneef van mijn vader was G.A. Brongers, bestuurslid van de Groninger NGV-afdeling. Die heb ik jarenlang het hemd van het lijf gevraagd. Voor mijn eindexamen kreeg ik de Ommelander Geslachten van Ritzema van Ikema, toen juist verschenen!  Brongers laveerde mij in het plaatselijke NGV-bestuur – ik was nadien 25 jaar afdelingssecretaresse – en zo was ik voorgoed gegrepen.

 1. Hoe is je “hobby uit hobby” ontstaan en wat houdt die precies in.

Ik vind schrijven zo leuk!  En ik word gegrepen door vreemde gebeurtenissen, rare familienamen, onwaarschijnlijke zaken, raadselachtige krantenberichten, kleine familie­drama’s. Zodoende begon ik de resultaten op papier te zetten. Eerst nog gewoon met de schrijfmachine, je reinste slavenwerk, maar het was wel erg goed voor je hersens. Tijdens het definitieve uittypen van zo’n genealogie moest je vijftig verschillende punten in het oog houden en in de tekst verwerken. Als je er één vergat kon je de pagina opnieuw uittikken! Sinds de tekstverwerker in beeld is gekomen, is mijn productie verviervoudigd. Minstens!

 1. Wat is er zo leuk aan.

Mijn eerste publicatie, in 1966, was een halve pagina over een onwettig kind dat in een bestaande genealogie werd doodgezwegen, hoewel hij naar z’n vader was vernoemd. Een later verhaal ging over een schoolmeester die pretendeerde op honderdjarige leeftijd nog een kind gekregen te hebben. Dan herinner ik me iets over een vroeg-overleden vader die zijn jeugdige zoon de opdracht naliet om met de dienstbode te trouwen, omdat zij zo’n goede huisvrouw zou zijn!  Daarnaast heb ik heel veel families uitgezocht waarvan ik zelf afstam. En in de meeste gevallen keek ik dan ook meteen naar gelijknamige, doch niet verwante geslachten. Sommige van mijn aardigste onderzoeken kwamen voort uit een vraag van derden, of ik niet eens wilde adviseren over ... Het is jammer dat een paar van mijn grotere projecten (Houwing, Harkema) al een poosje bijna stilliggen, maar ik vind die ­korte-­termijn-onderzoeken vaak veel spannender. En het geeft een kick om de resultaten met anderen te kunnen delen.

 1. Hoeveel tijd neemt deze hobby intussen in beslag.

Dat is al jaren stabiel. Sommige dagen doe ik er nauwelijks iets aan, sommige dagen (archiefbezoek + uitwerken van de gegevens) misschien wel zes of zeven uur. Een dagtaak is het niet, want ik heb ook nog werk (part-time) en een handvol andere interesses. Binnenkomende genealogische bladen en jaarboeken – en ik heb heel wat abonnementen – lees ik wel altijd direct!  En na het laten inbinden herlees ik zo’n jaargang nog eens.

 1. Wat is het leukste, meest bijzondere dat je hierbij tegengekomen bent?

Misschien wel de vriendschappen die ik in de genealogie heb gemaakt!  Het zijn er veel, waarvan er inmiddels ook alweer verschillenden zijn overleden, maar ik denk nog steeds met warmte aan hen terug. Een van de plezierigste uit de laatste jaren is mijn “Neef Lothar”: hij is verwant aan mijn moeder (haar voorouders zijn Noordhollands) en wij stammen allebei uit een Duits echtpaar uit de eerste helft van de 19e eeuw. Via het Internet (en via de hulp van digitaal-onderlegde vrienden) hebben we elkaar gevonden en onze onderzoeken sloten naadloos op elkaar aan!  We zijn van dezelfde generatie en hebben elkaar ook een keer ontmoet. Heel prettig.

 1. Werk je digitaal, waar staat je computer.

Ik gebruik de PC vooral als tekstverwerker en voor e-mail. Hij staat aan zolang ik thuis ben, of bijna – m’n computertafel staat pal naast mijn full-time zitplek achter mijn gewone bureau. Ik ben niet echt digitaal vaardig en nooit aan een genealogie-programma (HAZA o.i.d.) begonnen. Maar GenLias, DrenLias, de doopregisters van Amsterdam, dat soort bronnen – ja, daar werk ik wel dagelijks mee. Je moet een beetje creatief zijn, maar dan zijn de mogelijkheden groot.
Waar ik dan weer helemáál niet mee uit de voeten kan: de Mormoonse gegevens, en die heb ik momenteel echt hard nodig. Is er een dokter in de zaal?  Wie wil me bij die pogingen begeleiden?

 1. Kom je nog toe aan genealogie en andere hobby’s. Wat zijn die andere hobby’s.

O ja, zeker. Ik ben vanaf mijn middelbare schooltijd geïnteresseerd in Engelse detectives en heb daarvan naar schatting 20 tot 25 strekkende meter op mijn planken staan. In pocket, want dat neemt minder ruimte in. Allemaal gelezen, de meeste (veel) vaker dan eens. Ik heb ze ook jarenlang gerecenseerd, maar dat ging me tegenstaan: ik kreeg op den duur alleen nog thrillers te beoordelen en daar vind ik niets aan. En ik verzamel legio dingen: primair boeken en poppenhuizen, maar er zitten ook wat kleinere collecties van andere items bij. Het meeste komt van rommelmarkten en kringloopwinkels, maar ook van antiquariaten natuurlijk. Een heerlijke ontspanning.

 1. Wat kunnen de lezers voor jou betekenen en andersom?

Zie boven. Wie helpt me met Mormoonse films uit Duitse DTB?
Enne... ik kijk regelmatig voor anderen iets in de Groninger Archieven na. Het is fijn om zo’n netwerk opgebouwd te hebben: dan kan ik ook eens een vraag stellen aan mijn contacten elders in den lande!  In Haarlem en Amsterdam kom ik nu nog jaarlijks, maar in andere archieven vrijwel niet meer, en als je een artikel compleet wilt maken is dat soms toch echt nodig.

 1. Zit je nog met een brandende vraag betreffende genealogie of de hobby waarover je vertelde?

Ja, ik maak me zorgen over de toegankelijkheid van on-line sites. Je moet je vaak nu al aanmelden, allerlei persoonlijke gegevens verstrekken, wachtwoorden onthouden. En als je bij een bepaalde website, in een bepaalde bibliotheek, bij een bepaalde bron wilt binnenkijken moet je hoe langer hoe vaker voor die toegang gaan betalen. Wat gebeurt er over enkele jaren met GenLias, bijvoorbeeld? Of met de on-line bronnencollecties van archieven?  Of het digitaal oorkondenboek?  Nu is het nog gratis. Is dat over vijf jaar nog zo? Zo niet, dan zou genealogie wel eens erg kostbaar kunnen gaan worden.

Henk Werk uit IJmuiden schrijft onder de titel ‘What’s in a name’ over de verwarring die een afwijkende spelling van de familienaam kan opleveren. Lees het hele artikel in deze uitgave van de HDP.

Frans Renssen doet een oproep aan mogelijke nieuwe knippers om zich te melden voor de knipseldienst.

Petronella J.C. Elema schrijft over het leven en de familie  van Driewes Hindricks Drewes (de Jonge). Hieronder volgt de inleiding, wie wil weten hoe het verder gaat snap al wel waar hij/zij moet zijn.

Een waarlijk miraculeuze genezing, geboekstaafd in de Groninger Courant van 23 februari 1868, vestigde mijn aandacht op de toch enigszins bijzondere levensloop van een Groninger schipper. Het berichtje (Groninger Courant, no. 24, zondag 23-2-1868; met dank aan Willem G. Doornbos te Groningen) was slechts kort:

Groningen, 22 februari 1868.
Als eene voorzeker treffende bijzonderheid wordt ons gemeld, dat een der in het gasthuis van de Hervormde diaconie alhier verpleegden, Drewes, 68 jaren oud, die gedurende een tijdvak van 20 jaren doof en stom geweest was, voor een paar dagen eensklaps zijn gehoor- en spraakvermogen geheel terugontving, maar zich slechts zeer kort daarin heeft mogen verheugen, aangezien hij gisteren is overleden.

Mevr. H.C. Geukes Foppen te Uitdam schrijft over de bekende Groninger familie Klugkist. Wie meer over de Klugkisten wil weten kan de HDP erop naslaan.

In de rubriek Allem@@l digit@@l worden weer diverse nuttige internetbronnen behandeld door Antonia Veldhuis.

Petronella J.C. Elema vertelt het het verhaal bij de foto van de boerderij te Startenhuizen waarop zij geboren is.

De boekenrubriek van Eilko van der Laan biedt een blik op de meest recente over Groningen verschenen boeken.

Voorts zijn er de andere vaste rubrieken: ‘Nieuws van de archieven’ en ‘Vragen en antwoorden.

 


HuppelDePup 2007 nummer 2

Eilko van der Laan blikt in het voorwoord vooruit naar de zomer, en naar de Genealogische dag van 2008. Dat laatste doet ook Gert Zuidema in zijn bijdrage.

De oproep voor het inzenden van kwartierstaten voor het Groninger Kwartierstatenboek III vindt u elders op onze website

 

De redactie van Gens Nostra wil in 2008, kort voor de Genealogische Dag op 24 mei 2008 in Groningen, een bijzonder nummer van Gens Nostra uitgeven en geeft de leden graag de gelegenheid om daar aan mee te doen. Te denken valt aan nieuwe genealogische bijdragen met een raakvlak met de stad Groningen en omgeving, maar eventueel ook met de provincie Groningen en omgeving. Voorwaarde is dat de bijdrage niet eerder gepubliceerd is.
De redactie roept de leden op om voor het themanummer een bijdrage in te zenden naar Postbus 26, 1380 AA Weesp, onder vermelding van “Groningen”. Inzenden is mogelijk tot uiterlijk 21 oktober 2007. E-mailadres: info@ngv.nl, t.a.v. redactie Gens Nostra.
Op uw verzoek zendt de redactie u graag de richtlijnen voor publiceren, die ook zijn te raadplegen op de website van de NGV via internet onder www.ngv.nl.

 

Het afdelingsprogramma najaar 2007 bestaat uit de volgende activiteiten:

Woensdag 26 september 2007
Aanvang         :           20.00 uur (zaal open 19.30 uur)
Thema            :                       Boeven in de familie
Spreker           :           dhr. J. Oldenhuis, publieksadviseur/educatief medewerker Groninger Archieven

 

Woensdag 17 oktober 2007
Aanvang         :           20.00 uur (zaal open 19.30)
Thema      :                  Munt en handel van Middeleeuwen tot koning Willem I in Groningen en
Ommelanden                 
Spreker           :           dhr. K. Boele, voorzitter van de numismatische kring Groningen

 

Dinsdag 30 oktober om 19.30 uur is de Afdelings-Leden-Vergadering.

Zaterdag 10 november om 13.30 uur is er een lezing over “Onderzoek naar panden in de stad Groningen.

Gert Zuidema geeft een update van het bestuurlijke wel en wee van onze vereniging in de rubriek B+B.

In de rubriek Genealogisch voorstellen vertellen de heren J.B. de Vries, Peter Wijkens en Klatter wie zij zijn en naar welke families zij onderzoek doen. Dat doet ook mevrouw Klok-Herder.

De redactie kondigt aan dat de naam HuppelDePup gaat verdwijnen om plaats te maken voor wat meer toepasselijke naam.

Naamlijst XIV van Willem Doornbos gaat over Ontsnapte gevangen uit het Provinciaal tuchthuis in 1792. Wilt u weten of er een voorouder van u bijzat? Zorg dat u een exemplaar van deze HDP in handen krijgt!

Petronella J.C. Elema schrijft een bijzonder verhaal over de perikelen rond het huwelijk van Van Bolhuis Lieftinck-Cappenberg in 1865. Hier volgt het eerste gedeelte:

 

In de Provinciale Groninger Courant van 14 september 1865 (no. 110) vond Willem G. Doornbos te Groningen een advertentie in de vorm van een ingezonden brief, ondertekend door iemand die zich “Een Vriend van Openbaarheid” noemde en dus anoniem bleef. Inhoudelijk gezien bevatte deze mededeling kritiek op de krant, die van de normale opzet van zijn rubrieken was afgeweken. Praktisch gezien was het pure kwaadaardigheid, waarbij een wat ongebruikelijk bruidspaar voor de massa te kijk werd gezet. Ik vraag mij af, hoe zij zich gevoeld hebben!
In de letterlijke weergave van deze publicatie stond er:

Eene uitzondering op den regel.

De Groninger Courant van den 10 dezer lezende, vond ik daarin tot mijne verwondering onder de HUWELIJKS-AFKONDIGINGEN de namen van G. van BOLHUIS LIEFTINCK en E.J. CAPPENBERG, en dat wel met weglating van den  o u d e r d o m van beide Personen en verder zonder bijvoeging, dat eerstgenoemde  W e d u w e n a a r  is.
Mij dunkt, dat dit nog al eene in het oogvallende uitzondering is op den regel, zooals die in de hierboven genoemde Courant gevolgd wordt.
Welke zouden daar toch de reden van zijn?
Is het misschien te wijten aan onachtzaamheid of vergetelheid van dengene, die met de bezorging of de plaatsing van zulke berigten belast is?
Of kan het ook soms zijn, dat de Oom als  b r u i d e g o m  en de Nicht als  b r u i d  liever wenschen, dat hun beider ouderdom voor het Publiek onbekend blijft, uithoofde van het  g r o o t   o n d e r s c h e i d,  (omstreeks 40 jaren,)  dat daarin tusschen hen bestaat?
Ommelanden den 13 September 1865.
Een Vriend van Openbaarheid.

 

Ron van Maanen heeft een leuke bijdrage ingeleverd over de kleine tuinders in Slochteren rond 1940.

In het onderdeel Hobby uit Hobby komt ditmaal Harry Brouwer aan bod. Wie hij is kunt u hieronder lezen. Voor de rest van het verhaal verwijzen wij naar de enige echte HDP.

 1. Vertel wat over jezelf. Leeftijd, woonplaats, beroep, partner, alles wat je kwijt wilt.

Op 11 januari 1946 ben ik geboren in Bedum, waar ik ben ingeschreven in de burgerlijke stand als Harm Brouwer. Zoals het toen meer dan nu gebruik was, genoemd naar mijn grootvader van vaderskant die trouwens Harmen heette. Ik moet het door een of andere administratieve fout zonder ‘en’ doen. Op mijn 14de ver­huisden we naar de stad Groningen. Ik voel me dan ook meer stadjer dan Bedumer. Na de kweekschool te hebben gedaan, kwam ik terecht in het onderwijs. Het grootste deel van mijn werkzaam leven heb ik doorgebracht in het onderwijs aan doven. Sinds 1978 werkte ik op Effatha, het instituut voor Doven in Zoetermeer en sinds 1998 op het instituut Guyot te Haren. Hier werkte ik tot 1 februari 2007 als stafmedewerker communicatie. In deze functie hield ik me voornamelijk bezig met het organiseren van gebarentaalcursussen en gaf deze cursussen ook. Alweer 33 jaar woon ik samen met Ed Woortman, sinds 1998 op de wettelijke basis van geregistreerd partnerschap.

 

Menne Glas heeft een degelijk onderbouwd artikel geschreven over een Krewerds takje Iwema. Zeker de moeite waard om de HDP voor op te slaan.

Ter nagedachtenis aan Thijs IJzerman wordt een gedeelte van de kwartierstaat van  Thijs’ grootvader Willem Boerhave Beekman gepubliceerd.

Na kwartiernummer 31 hebben we alleen de Groninger kwartieren verder gevolgd.

  1.       Willem Boerhave Beekman, geb. Assen 18-4-1891, houthandelaar, directeur Nederlandse Houtacademie, hoofdredacteur Vakblad voor de Meubelindustrie, overl. ’s-Gravenhage 3-1-1970; tr. Zuidlaren 3-5-1922 met Niesje Jong, geb. Ransdorp 14-3-1890, overl. ’s-Gravenhage 27-5-1973, dochter van Jacob Jong en Niesje Grim.

  2.       Jan Beekman, geb. Zwolle 23-6-1864, winkelier, rentmeester psychiatrische inrichting Dennenoord te Zuidlaren, koopman, sigarenhandelaar, lid Provinciale Staten van Drenthe, overl. Zuidlaren 10-9-1948; tr. (2) met Neeltje Groenhuijzen, geb. Hilversum 29-5-1877, overl. Hilversum 27-7-1967; tr. (1) Assen 27-10-1886 met
  3.       Margien Boerhave, geb. Assen 7-7-1864, overl. Zuidlaren 23-8-1920.

  4.       Hendrik Jan Beekman, geb. Zwolle 23-1-1841, modelmaker, overl. Assen 22-6-1894, begraven aldaar; tr. Zwolle 2-4-1863 met
  5.       Cornelia Doorn, geb. Zwolle 28-1-1834, overl. Zuidlaren 24-1-1909, begraven te Assen.
  6.       Jan Boerhave, geb. Assen 2-3-1832, bakker, vervener, landbouwer, overl. 26-12-1917; tr. (2) te Assen 26-2-1868 met Margaretha Hagen, geb. Haarlem 14-12-1845, overl. in het jaar 1922, dochter van Johannes Petrus Hagen en Geerdien Dieters; Jan tr. (1) Assen 2-4-1856 met
  7.       Aaltje Dieters, geb. Assen 26-8-1836, overl. Assen 28-1-1867.

  8.       Jan Beekman, geb. Zwolle 12-5-1803, koopman, timmerman, uitdrager, overl. Zwolle 31-12-1880; tr. Zwolle 3-9-1829 met
  9.       Lidia Feenstra, ged. Deventer 22-1-1800, overleden vóór 11-11-1869.
10.       Willem Doorn, geb. in Zwollerkerspel ca. 1785, poortwachter, winkelier, overl. Zwolle 24-3-1859, oud 73 jaar; tr. Zwolle 6-12-1807 met
11.       Antonia ten Rouwelaar (Rauwelaar / Rouweler), geb. Zwolle ca. 1790, overl. Zwolle 8-5-1849, oud 58 jaar.
12.       Klaas Boerhave, geb./ged. Meeden 17/25-12-1791, molenaar, veeneigenaar, overl. Assen 8-12-1852; tr. Assen 17-5-1831 met
13.       Willemtien Davids, geb. Vries 28-1-1792, overl. Assen 23-12-1873; zij tr. (1) te Assen 20-5-1820 met Egbert Stoker, geb. Assen 8-3-1778, overl. Assen 11-­10-­1826, zoon van Jan Hendrik Stoker en Jantien Wolters; hij was weduwnaar van Aaltien Alberts Zwarts.
14.       Reinder Dieters, geb. Assen 28-10-1809, koopman, horlogemaker, overl. Assen 19-2-1876; tr. Assen 7-2-1836 met
15.       Margien Strabbing, geb. Assen 27-7-1804, overl. Assen 24-4-1888.

16.       Antony Beekman, geb. Zwolle, ged. aldaar 3-10-1774, scheepstimmermansknecht, tapper, scheepstimmerman, kastelein, cabaretier, herbergier, ovl. Zwolle 30-8-1842, zoon van Derk Jan Beekman en Margrieta Rouwenhorst; tr. Zwolle (otr. aldaar 17-10-­1800) op 9-11-1800 met
17.       Hendrikje Kolkmans.
18.       Johannes Feenstra, sergeant onder het 3e bataillon van het 2e regiment, begr. ’s-Hertogenbosch (Janskerkhof) 7-6-1807; tr. met
19.       Ida Bisthorst, overl. Groningen rond 1809 (mogelijk overl. Groningen 18-9-­1808: “de weduwe Jan Feenstra, oud 50 jaar, bij Stientilpoorte in de Wagte, militer”; aangever is Wijnand Zerzjand).
20.       Piet Doorn, waarschijnlijk te Zwollerkerspel; tr. met
21.       Alberdina Bosch.
22.       Jan ter Rouwelaar, waarschijnlijk te Zwolle; tr. met
23.       Aaltje Smit.
24.       Hindrik Freerks Boerhaven, ged. Loppersum 10-2-1755, grutter, landgebruiker, overl. Meeden 24-4-1818; tr. Groningen 1-7-1784 met
25.       Sieke Claassens Stuivinga, geb. Uithuizermeeden 6-3-1761, overl. Meeden 11-2-1822.
26.       Jan Davids, ged. Vries 18-10-1767, landbouwer, burgemeester van Vries, overl. Vries 18-12-1843, zoon van Hendrik Hendriks Davids en Willemtje Jans; tr. (2) met Geessien Jans Baving, geb. Vries 20-2-­1765, overl. Vries 25-12-­1830, dochter van Jan Willems en Geessien Jans; tr. (1) Vries 8-5-1793 met
27.       Aaltien Jans, geb. Zeegse 14-8-1776, ged. Vries 18-8-1776, begr. aldaar 20-4-1798, dochter van Jan Oosting en Egbertien Alberts.
28.       Gerrit Hendriks Dieters, ged. Assen 14-12-1777, barbier, overl. Assen 25-­11-­1840, zoon van Hendrik Gerrits Dieters en Aaltie Roelofs; tr. Assen 8-11-­1807 met
29.       Grietje Reinders ter Linden, geb. Steenwijk in het jaar 1777, overl. Assen 8-7-1851.
30.       Hendrik Hendriks Strabbing, geb. Erm (op Strabbing), ged. Sleen 10-10-­1773, zaagmolenaar, overl. Assen 3-12-1850, zoon van Hendrick op Strabbing en Lammigien; tr. Assen 17-12-1797 met
31.       Aaltien Harms Smit, geb./ged. Assen 2/25-10-1772, overl. Smilde 6-5-1833, dochter van Harm Aalders en Marigje Alberts.

Vanaf hier zijn alleen de Groninger kwartieren verder gevolgd.

48.       Frerik Jacobs, ged. Loppersum 25-7-1724, begr. Loppersum 16-4-1767; tr. (2) Loppersum 24-3-1762 met Renske Jans, weduwe van Wiert Cornelis, van Katmis; Renske hertrouwt (otr. Loppersum 7-7-1771) met Kornelis Jans; Frerik tr. (1) Stitswerd 9-5-1745 met
49.       Elijsabeth (Lisabeth) Hindriks, ged. Middelstum 8-2-1722, bij huwelijk van Stitswerd, begr. Loppersum 13-10-1761.
            Kinderen gedoopt te Loppersum: Jakob en Hindrik 21-8-1745;  Jakob 11-9-­1746;  Hindrik 14-12-1749;  Auke 29-10-1752;  Hindrik 10-2-1755;  Aafke 25-9-1757, en uit zijn 2e huwelijk  Freerk 27-2-1763.
            Op 19-6-1759, 12-8-1760 en 13-10-1761 worden kinderen begraven te Loppersum. Op laatstgenoemde datum meldt het diaconieboek: “Op de begraffenisse van Freck Jacob vrou en kint in de becken bevonden somma 1-2-8”.
  50.     Claes Geerts Stoevinga, ged. Uithuizermeeden 25-12-1732, molenaar, begr. Uithuizermeeden 9-1-1771; tr. Uithuizermeeden 25-1-1761 (huwelijkscontract (hc) Huizinge 7-1-1761) met
  51.     Maria de Baar, ged. Sebaldeburen 28-10-1736, begr. Uithuizermeeden 24-5-­1773; zij tr. (2) Uithuizermeeden 28-2-1772 (hc Uithuizermeeden 25-3-1772) met Peter Cornelis, van Uithuizermeeden.
            Kinderen gedoopt te Uithuizermeeden:  Sijke 12-3-1762;  Cornelius 24-4-­1763;  Cornelius 5-8-1764;  Geert Claesen 26-1-1766;  Henricus 15-3-1767;  Geert Claesen 30-7-1769;  Niclaes 18-11-1770, en uit haar 2e huwelijk  Lewina Peters 19-3-1773 (begr. 1-10-1773).
            Bij het huwelijkscontract in 1761 zijn van de kant van Claes Geerts Stuivinga aanwezig: Geert Klasen Stuivinga, als vader, en Reinuwe Cornelius als stiefmoeder; N. Stuivinga als broeder; Tonnis Pieters en Ida Balsters, als zwager en halfzuster; Willem Clasen Stuivinga als oom. En van de kant van Maria de Baar: ds. C, de Baar als vader; Klaas Willems Vreborg als neef en Lowina de Baar als zuster.

  96.     Jacob Freerks, voerman, begr. Loppersum 25-5-1759; tr. (2) (otr. Loppersum 15-3-1727) met Tjake Jans, weduwe van IJte Arents, begr. Loppersum 23-3-1759; tr. (1) Loppersum 27-11-1715 met
  97.     Aafke Pieters.
            Kinderen:  Maria, ged. Warffum 4-10-1716;  Freerk, ged. Loppersum 25-7-1724.
            Op 15-4-1761 zweert Frerik Jacobs te Loppersum aan als voormond over de vijf kinderen van wijlen Maria Jacobs bij Claas Waldriks. Maria trouwde in 1741 en kreeg bij Claas Waldriks zes kinderen: Waldrik, Aafke, Jakob (2x), Jantjen en Lubge.
  98.     Hindrik Jans, van Garsthuizen; tr. (procl. Garsthuizen 13-6-1716) met
  99.     Auke Cornellis, van Middelstum.
            Kinderen gedoopt te Middelstum:  Lisabeth 8-2-1722;  Teetje 9-1-1724;  Cornelis 22-7-1725;  Grietje 13-10-1726;  Jan, ged. Stitswerd 30-1-1729.
100.     Geert Claesen Stuvinga, van Uithuizermeeden, pelmolenaar, vele jaren ouderling, begr. Uithuizermeeden 21-3-1783; tr. (2) Uithuizermeeden 29-7-­1759 met Reinuwe Cornellis, van Uithuizermeeden, wed. van Thomas Jans en dochter van Knellis Willems en Ida Tonnis; tr. (1) (otr. Uithuizermeeden 8-­10-­1730) met
101.     Sieke (ged. als Seicke) Klaaszens, ged. Uithuizermeeden 9-8-1696, begr. Uithuizermeeden 30-3-1756; tr. (1) Uithuizermeeden 10-8-1721 met Balster Hindriks, van Uithuizermeeden.
            Kinderen gedoopt te Uithuizermeeden:  Claas 11-3-1731;  Claas 25-12-1732;  Claas (= Nicolaus) 19-8-1736, later predikant te Sellingen, Bellingwolde en Ditzum; en uit haar 1e huwelijk:  Jitje 12-10-1722;  Lijsabet 5-3-1724;  Ida 5-4-1726.
            Geert Claesen heeft een broer Willem Clasen Stuivinga, die na 1761 (zie bij nr. 50) nog op 16-6-1763 tekent bij het hc van ds. Nicolaus Stuivinga te Sellingen.
            Ouders zouden kunnen zijn Claas Arents en Lijsebeth Alberts te Pieterburen: zij laten 9-10-1707 een zoon Geert dopen en 3-9-1710 een zoon Willem. In ieder geval heeft Geert Claesen in 1756 financiële belangen te Pieterburen.
102.     Cornelius de Baar, ged. Groningen AK 1-8-1697 (adres bij AKerk), predikant te Sebaldeburen 1733-1737 en te Rottum 1737 tot zijn overl. 8-1-1774; tr. ca. 1728 met
  103.   Liefke Eppes Hillenius, ged. Uithuizen 22-4-1703, overl. Kantens 13-5-­1797.
            Kinderen gedoopt te Uithuizen (1729), Sebaldeburen (1735, 1736) en daarna te Rottum:  Anna 25-3-1729;  Jacobus;  Cornelius 23-1-1735;  Maria 28-­10-­1736;  Henricus 27-­4-­1738;  Louwina 22-11-1739;  Tiberius 3-12-1741;  Geertruid 21-2-­1745.

  202.   Claes Cornellis, van Uithuizermeeden, bakker; tr. mogelijk (2) (procl. Uithuizermeeden 11-4-1717) met Trijnje Frerix van Uithuizermeeden; tr. (1) (procl. Uithuizermeeden 28-9-1695) met
  203.   Lisebeth Harmens, van Eenrum, belijdenis te Uithuizermeeden 26-9-1704.
            Kinderen gedoopt te Uithuizermeeden: Seicke 9-8-1696;  Hermen 29-12-­1699;  Hermen 10-7-1701;  Harmen 6-12-1705.
  204.   Henricus Tiberius de Baar (ook wel de Baere), van Dijlerschans, advocaat Hoge Justitiekamer, lidmaat te Groningen dec. 1692, overl. vóór 1701; tr. Groningen AK 14-10-1696 met
  205.   Anna Maria Coehoorn, ged. Usquert 10-8-1673, begr. Uithuizen 3-10-­1726
  206.   Eppo Peters, te Uithuizen, begr. Uithuizen 25-3-1728; tr. met
  207.   NN, begr. Uithuizen 30-4-1732.
            Kinderen gedoopt te Uithuizen:  Trijntijn 6-6-1697;  Samuel 3-3-1699;  Maria 16-­5-1701;  Liefke 22-4-1703;  Peter 15-8-1706.

  410.   Jacob Coehoorn, geb. ca. 1635, luitenant, rekenmeester, lid rekenkamer, begr. Uithuizen 12-3-1723, woonde daar op Dadinga-Tacuma; tr. Sappemeer 13-10-1667
  411.   Louwke Everts (ook wel Louwina Everts Nijenhuis), geb. ca. 1640, lidmate te Usquert 15-12-1672.
            Kinderen gedoopt te Groningen NK (1668), Usquert (1670-1673) en Uithuizen: Jan 30-7-1668;  Maria 9-1-1670;  Anna Maria 10-8-1673;  Evert 23-­7-­1676;  Maria 25-1-1680 (als één van een tweeling);  Jacob 23-4-1682.

  820.   Johan Coehoorn, geb. 1595, overl. Uithuizen in februari 1677 1; tr. met
  821.   Renske Tacuma.
  822.   Evert Jansen, te Nijenhuis onder Rottum; tr. met
  823.   Martje Jacobs.

1644.   Jan Everts, provinciemeier van 125 grazen te Eelswerd (voorheen van klooster Rottum); tr. met
1645.   Scheltie Tewes.         
1646.   Jacob Harmens, landbouwer op Oldorp bij Uithuizen, overl. aldaar 26-­11-1648; tr. (2) met Itjen Sierts, overl. Oldorp bij Uithuizen 10-7-1643, dr. van Siert Lippes en Geertruid Jacobs 2; tr. (1) met
1647.   Louke.

Noten
1          A. Pathuis, Groninger gedenkwaardigheden, blz. 674, nr. 3731.
2          Zie: J. Huizinga, Stamboek of geslachtsregister der nakomelingen van Derk Pieters en Katrina Tomas, gewoond hebbende op de landhoeve Melkema, opgemaakt van het jaar 1555 tot en met 1883 (Groningen 1883).

 

Voorafgaand aan zijn rubriek ‘Nieuws van de archieven’ schrijft Henk Hartog een stukje over armoede in vroeger eeuwen.

Allem@@l digit@@l biedt dezelfde rijkdom aan digitale bronnen als altijd. Van de boekenrubriek kan hetzelfde gezegd worden.

Elders op deze site vindt u de rubriek Vragen en Antwoorden. Neem er eens een kijkje.

 


HuppelDepup 2007 nummer 3

In het voorwoord van de derde HDP van 2007 besteedt Eilko van de Laan aandacht aan het verdwijnen van de naam HuppelDePup. Gert Zuidema heeft het wederom over de Genealogische dag 2008 en over het Groninger Kwartierstatenboek III.

Degenen die zich genealogisch voorstellen zijn dit keer Evert de Jonge, C.S.B. verheul, Wim Bos en G.S. Wiersema.

Willem Doornbos’ naamlijst XV heeft het volgende onderwerp: Boetes voor schouwbare objekten in Niebert, Nuis, Marum en Noordwijk, 1757.

Herman de Wit vertelt over zichzelf en zijn bezigheden in de rubriek Hobby uit Hobby:

 1. Vertel wat over jezelf. Leeftijd, woonplaats, beroep, partner, alles wat je kwijt wilt.

Ik ben 48, woon in Maarssenbroek en ben in mijn werk vooral bezig met ontwikkeling van personeel in arbeidsorganisaties, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan loopbaanvraagstukken, coaching en teamontwikkeling.

 1. Hoelang doe je aan genealogie, hoe is die hobby ontstaan.

Zoals bij menig ander was een discussie tijdens een verjaardag in 1978 de aanleiding om eens te gaan schrijven naar het gemeentehuis van mijn woonplaats om te zien welke informatie ik zou krijgen over het gezin van mijn overleden grootouders. Vanaf het begin doet mijn broer mee aan dit gepuzzel en al snel waren we beiden, bij tijd en wijle zelfs erg fanatiek, serieus met onderzoek bezig.

Lees verder in de HDP…

Menne Glas heeft de registratie van overledenen in Den Ham en Fransum eind 17e eeuw en begin 18e eeuw onder de loep genomen. Weer een leuke genealogische bron erbij.

Dan een leuk artikel van Antonia Veldhuis over Lucas Calmes en zijn huwelijksleven, hieronder volgt de inleiding:

Voor mijn artikel in wording Defloratie en fornicatie nam ik onder andere de acta consistorii van Groningen door. Hierbij stuitte ik ook op een alleraardigstezaak – voor ons dan, het betreffende paar vond de situatie ongetwijfeld niet zo leuk. Op 16 februari 1661 wordt in deze kerkenraadhandelingen Roelofjen de huisvrouw van luitenant Lucas Calmes genoemd met een verwijzing naar de vergadering van 6 december 1654.

Het verhaal
Opzoeken van die datum en verder bladeren op de namen levert het volgende verhaal op.
Op 26 november 1654 wordt er geklaagd over de droevige en ergerlijke huishouding van de vaandrig Lucas Cailmes en zijn huisvrouw Roelffjen Antonij. Tevens over haar onverdraaglijke bejegeningen tegen haar man. “Nadien dit quaet door minder trappen en aengewende middelen niet en heeft connen geremedieert worden”, vindt men het nodig dat zij beide ontboden worden en de verzoening verzocht zal worden.
Op 6 december 1654 komt de edele vaandrig Lucas Calmes klagen over zijn droevige toestand en de “quade bejegeninge” van zijn echtgenote. Hij verzoekt dat deze vergadering hem met goede raad wil assisteren om zo voortaan in vrede met zijn huisvrouw te kunnen leven. Of eventueel uit elkaar te gaan en te mogen worden gescheiden.
Daarna verschijnt ook echtgenote Roelffjen, die klaagt over haar man en alles wat tegen haar “ingebrocht was versakende”.
De vergadering heeft over deze zaak beraadslaagd en komt tot de conclusie dat ze tot verzoening moeten worden vermaand. Dat het verzoek tot scheiding hier niet kan plaats vinden. Praeses R. D. Piccardus en de edele luitenant Warmolt Roelffs moeten proberen beide echtelieden te verzoenen en een manier vinden, opdat ze voortaan in “eenich[eijt]” kunnen leven.

M.J.A. Vooijs heeft de geschiedenis van het pand Akerkstraat 20 en zijn bewoners onderzocht, dat heeft een interessant verhaal opgeleverd.

In de Akerkstraat, gelegen in het historische centrum van de stad Groningen, is in juli 2005 een beeldbepalend pand gesloopt, Akerkstraat 20. Het gaat hier om een pand gelegen naast het Armhuiszittend Convent, ook wel het Lamme Huininge Gasthuis genoemd. 
Akerkstraat 20 zag er op het eerste gezicht niet uit als een belangrijk historisch pand. Het huis was niet alleen van buiten, maar ook inwendig herhaaldelijk veranderd: van de indeling en het interieur van de oorspronkelijke benedenverdieping was niets meer over. Aan het casco kon je echter zien dat het hier om een oud pand ging: het was een tweebeukig gebouw, een dubbel dwarspand met de langste zijde aan de straat en met een opvallend steil, dubbel zadeldak.
Lees het hele artikel, met veel namen van boeiende bewoners, in de HDP.

Koos Gräper heeft een leerzaam stukje geschreven over de schadelijke gevolgen van roddel en achterklap.

Antonia Veldhuis behandelt een aantal basisbronnen voor de genealoog op internet, gevolgd door de traditionele rubriek Allem@@l digit@@l.

Even traditioneel als informatief, is de boekenrubriek van Eilko van der Laan.

De genealogische vragen en antwoorden zijn natuurlijk volledig weergegeven op de afdelingswebsite waarop u zich nu reeds bevindt.

Tenslotte besteden we nog aandacht aan het project van Evert de Jonge:

Migratie in de 17e en 18e eeuw: Verveners uit de Wieden naar Groningen

Ik wil starten met een inventarisatie van alle families die vanuit het Wiedengebied (Giethoorn, Zuidveen, Staphorst, Rouveen, Beulake) naar Groningen trokken. Via bronnenonderzoek hoop ik aansluitingen te realiseren en die beschikbaar te stellen op internet. Graag treed ik daarom in contact met degenen die belangstellend zijn, gegevens over naar Groningen vertrokken families kunnen aanleveren of mee willen helpen. Mijn belangstelling is niet alleen genealogisch, maar ook historisch. Het ligt in de bedoeling tevens te publiceren over de migratie van de verveners uit het Wiedengebied naar Groningen.
Mijn adres: Evert de Jonge, Hanendorperweg 74, 8166 JJ Emst, tel. 0578-662208, email: evert55jonge@hetnet.nl.