Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 1 juli 2016

Welkom op de website van NGV Groningen

Onze afdeling is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
Deze website is in eerste instantie bestemd voor de leden van onze afdeling. Als lid kunt u inloggen, en daarna aktief deelnemen aan deze site door bv. interessante links door te geven, uw eigen profiel bij te werken, of door meldingen op het prikbord te prikken, zie in het menu onder "Akties".
Maar ook alle anderen die de genealogie in Groningen een warm hart toedragen wordt het nodige geboden.
De categorieen waaruit deze site bestaat zijn links op het scherm in een menu weergegeven. U wordt uitgenodigd deze rubrieken bij gelegenheid eens aan te klikken en door te nemen.

De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl
Zie link boerderijendelfzijl

Najaarslezing  

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit voor de eerste lezing van dit najaar op 28 september a.s. Voor nadere informatie klik hier.

Beno Hofman zal spreken over het 1000 woningen plan (sluit aan op tentoonstelling in de hal van de Groninger Archieven). Georganiseerd in samenwerking met Stichting Berlagehuis Usquert
Beno Hofman is historicus “die het niet kan laten de Groninger geschiedenis uit te dragen middels voordrachten, film, radio, boeken, theater en tweets”.

In de lezing wordt ingegaan op de voorgeschiedenis, het plan zelf, de architecten, de uitvoering en wat er nadien met de woningen is gebeurd. Het plan omhelsde de bouw in twee jaar van 1165 woningen in 31 Groninger gemeenten.
Lezing
Vijf jaar na de oorlog werd eindelijk de schrijnende woningnood in de dorpen van Groningen aangepakt. Het 1000 Woningenplan resulteerde in de bouw van 1165 arbeiderswoningen in 31 Groningse gemeenten tegelijk. In 1952 werd in Hoogkerk de duizendste woning opgeleverd. De huizen daar zijn in de loop der jaren onherkenbaar verbouwd, maar de woningen in Oosterhoogebrug zijn behouden gebleven en tot gemeentelijk monument verklaard.
Tentoonstelling
Tijdens de pauze kunt u de tentoonstelling “1000 Woningenplan” bekijken. De tentoonstelling is samengesteld door Beno en Elzo Hofman en laat verleden, heden en toekomst van het 1000 Woningenplan zien. Daarbij worden de bewoners en interieurs van de nog bestaande huizen getoond in een film en foto’s van Fritsie Willems. Ook is er speciale aandacht voor de woningen in Hoogkerk en Oosterhoogebrug.
Praktische informatie
De lezing vindt plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4, en is gratis toegankelijk voor alle belangstellenden. Aanvang: 20.00 uur (de zaal gaat open om 19.30 uur).
De lezing wordt georganiseerd door het RHC Groninger Archieven in samenwerking met Stichting Berlagehuis Usquert, Vereniging Stad & lande en de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Groningen.
De lezing en de tentoonstelling maken deel uit van het project “Duizend Huizen” van Stichting Berlagehuis Usquert. www.1000-huizen.nl

Informatie over de volgende lezingen vindt u op onze webstek www.ngv.nl/wwwGRN onder Afdelingsagenda.

Met vriendelijke groeten,
Gert Zuidema
voorzitter NGV afd. Groningen

Publicaties

Aanvulling militaire bestanden.

De eerder opgenomen artikelen van onze “militaire medewerker” Joop van Campen, zijn aangevuld met  een nieuw artikel “Criminele militaire sententies” Dit artikel is een bewerking van de sententies van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje 

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

LiefenleedLoket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

Rechterlijk Archief Nieuwe Pekela

De heer O. de Boer te Wassenaar heeft een deel van het Rechterlijk Archief van Nieuwe Pekela en een reeks 18e eeuwse diakonierekeningen van diezelfde plaats getranscribeerd en deze ter beschikking gesteld van de NGV. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een mailtje sturen naar de secretaris u krijgt de bestanden dan per mail toegestuurd.

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |