Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Regionale afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 3 oktober 2014

Welkom op de website van NGV Groningen

Onze afdeling is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
Deze website is in eerste instantie bestemd voor de leden van onze afdeling. Als lid kunt u inloggen, en daarna aktief deelnemen aan deze site door bv. interessante links door te geven, uw eigen profiel bij te werken, of door meldingen op het prikbord te prikken, zie in het menu onder "Akties".
Maar ook alle anderen die de genealogie in Groningen een warm hart toedragen wordt het nodige geboden.
De categorieen waaruit deze site bestaat zijn links op het scherm in een menu weergegeven. U wordt uitgenodigd deze rubrieken bij gelegenheid eens aan te klikken en door te nemen.

De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl
Zie link boerderijendelfzijl

Najaarlezingen 2014 

De Cultuurhistorische vereniging Stad en Lande, de afdeling Groningen van de Nederlandse Genealogische Vereniging en de Groninger Archieven organiseren in het najaar van 2014 weer drie spraakmakende lezingen.

8 oktober 2014: 'Over echtheid, imago en pretentie. Het zegel als juridisch sluitstuk en als middel tot image-building', door mr. Caspar van Heel en dr. Remi van Schaïk.

5 november 2014: 'De Groningse connectie. Willem II en Groningse radicalen in de jaren veertig van de 19de eeuw', door dr. Jeroen van Zanten

19 november 2014: ‘Architect en kerkenbouwer: Egbert Reitsma 1892-1976’, door dr. Kees van der Ploeg

Lees meer

Alle lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4, Groningen. Aanvang: 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegang gratis.

Publicaties

Militaire Huwelijksinschrijvingen aangevuld.

Van onze “militaire medewerker” Joop van Campen  ontvingen wij  drie bestanden  één inzake militairen voor 1811 die in ondertrouw gingen in stad Groningen en wel tussen 1623-1636 en de tweede gaat over de verovering van Coevorden in 1672 door de Bisschop van Munster ("Bommen Berend") en de laatste over de herovering door de Staatse troepen vanuit Groningen.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

Loket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

Rechterlijk Archief Nieuwe Pekela

De heer O. de Boer te Wassenaar heeft een deel van het Rechterlijk Archief van Nieuwe Pekela en een reeks 18e eeuwse diakonierekeningen van diezelfde plaats getranscribeerd en deze ter beschikking gesteld van de NGV. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een mailtje sturen naar de secretaris u krijgt de bestanden dan per mail toegestuurd.

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |