Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Groningen

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.

Bijgewerkt: 3 oktober 2014

Welkom op de website van NGV Groningen

Onze afdeling is onderdeel van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) die werd opgericht in 1946.
Deze website is in eerste instantie bestemd voor de leden van onze afdeling. Als lid kunt u inloggen, en daarna aktief deelnemen aan deze site door bv. interessante links door te geven, uw eigen profiel bij te werken, of door meldingen op het prikbord te prikken, zie in het menu onder "Akties".
Maar ook alle anderen die de genealogie in Groningen een warm hart toedragen wordt het nodige geboden.
De categorieen waaruit deze site bestaat zijn links op het scherm in een menu weergegeven. U wordt uitgenodigd deze rubrieken bij gelegenheid eens aan te klikken en door te nemen.

De historie van boerderijen, molens en steenfabrieken in de gemeente Delfzijl
Zie link boerderijendelfzijl


Lezingen voorjaar 2015

In de eerste maanden van 2015 organiseren wij samen met Stad & Lande en het RHC Groninger Archieven weer een aantal lezingen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar nieuwe publicaties over de Groninger Geschiedenis. Onder de titel Nieuwe Oogst vertellen een aantal auteurs over hun recente publicatie en het uitgevoerde onderzoek.

Het programma:

Woensdag 18 februari - Annet Nieuwhof over de publicatie En dan in hun geheel. De vondsten uit de opgravingen in de wierde Ezinge.

   Zie hier voor de afzonderlijke uitnodiging  

Woensdag 11 maart – Meindert Schroor over Rurale metropool. Mensen, migratie en middelen in Groningen ten tijde van de Republiek

Woensdag 1 april - Bob Verschoor over Dicht bij huis. Het Groningen van Cornelis Jetses

Woensdag 22 april – Greetje Bijl over: Loopbaan en levensloop van onderwijzers en onderwijzeressen in het openbaar lager onderwijs in de negentiende eeuw in Groningen.

Donderdag 30 april - Monique Brinks over haar project rond Het Scholtenhuis in de Tweede Wereldoorlog. Het derde deel in de serie verschijnt half april.

 

Alle lezingen vinden plaats in de hal van de Groninger Archieven, Cascadeplein 4 te Groningen. De aanvang is om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) en de toegang is gratis voor alle belangstellenden. Nadere informatie over de inhoud van deze lezingen en over de sprekers komt nog beschikbaar op onze website, van Stad & Lande en de Groninger Archieven

Tevens attenderen wij u op een lezing georganiseerd door Monument & Materiaal eveneens in de Groninger Archieven:

Woensdag 20 mei Redmer Alma over De grafzerken in de kerk van Farmsum.

Graag begroeten wij u bij onze lezingen!

 

Publicaties

Aanvulling militaire bestanden.

De eerder opgenomen artikelen van onze “militaire medewerker” Joop van Campen, zijn aangevuld met  een nieuw artikel “Criminele militaire sententies” Dit artikel is een bewerking van de sententies van Gedeputeerde Staten van Stad en Lande als rechtsprekend college in de periode 13 februari 1683 t/m 24 september 1724.
Als u op de betreffende link klikt kunt u het gehele bestand lezen en bekijken.
Zie ook zijn andere militaire artikelen over het Staatse leger, te vinden onder het kopje 

Publicaties aan de linker zijkant op deze website.

Loket voor Lief en Leed

Eind 2010/begin 2011 is het loket van Lief en Leed opgericht. Het doel is om  aandacht te schenken aan het feit dat het in 2011 200 jaar geleden is dat de Burgerlijke Stand is ingevoerd in Nederland. Per 1 maart 1811 golden de Franse wetten in ons land. Wij waren op dat moment een onderdeel van het Franse Keizerrijk onder Napoleon. Sindsdien worden de belangrijkste zaken uit het leven  vastgelegd, te weten: geboorte, huwelijk en overlijden. In de provincie Groningen was de gemeente Veendam  die als eerste de nieuwe akten vastlegde.  De akten van geboorte , huwelijk en overlijden worden per gemeente in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar blijft bij de gemeente waar de akte is opgemaakt en het andere exemplaar gaat naar het archief  van de betreffende provincie. Voor de provincie Groningen betekent dit dat de akten vanaf 1811 terug te vinden zijn bij de Groninger Archieven.

Centraal bij het  Loket van Lief en Leed staat de daarbij horende website (te vinden  - www.loketvoorliefenleed.nl ). Op deze website staan allerlei komische, tragische en wetenswaardige verhalen, foto’s, tv afleveringen, doorverwijzingen en tips die betrekking hebben op de te onderscheiden akten of de akten geven achtergrondinformatie  over deze verhalen.

Deelnemende  partijen zijn: RHC Groninger Archieven, NGV afdeling Groningen. RTV Noord, Groninger Museum.
 

Rechterlijk Archief Nieuwe Pekela

De heer O. de Boer te Wassenaar heeft een deel van het Rechterlijk Archief van Nieuwe Pekela en een reeks 18e eeuwse diakonierekeningen van diezelfde plaats getranscribeerd en deze ter beschikking gesteld van de NGV. Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u een mailtje sturen naar de secretaris u krijgt de bestanden dan per mail toegestuurd.

Klik hier om oude nieuwsberichten te lezen


Klik hier om de statistieken te bekijken

 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |