Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Gooiland

Bijgewerkt: 29 november 2015

BestuurFunctieGegevens:foto (aanklikbaar)
Voorzitter Dhr. Hein van der Gun
e-mail:
Secretaris: Dhr. Rob Tausk
e-mail:
Penningmeester: Dhr. Maarten van Mourik
e-mail:
Algemeen bestuurslid: Dhr. Ronald Kok
e-mail:


Webmaster:
Dhr. Ronald Kok
Hilversum
e-mail:

Aftreedrooster

De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast, dat telkenjare ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het DB. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door eindigen van het lidmaatschap en door bedanken.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |