Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Dienst Gens Nostra

 

 

Oproep voor het insturen van portretten

In de negentiende eeuw is door de opkomst van de fotografie het aantal personen dat een portretfoto liet maken, fors gestegen. Gens Nostra wil doorgaan met publiceren van oude portretfotos in de rubriek Portret.

Uitnodiging om artikelen in te sturen

Gens Nostra is het blad voor de leden van de NGV, maar ook het blad geschreven door de leden van de NGV. Zo nu en dan een stukje van het hoofdbestuur of van de redactie, maar het grootste deel van ieder nummer van Gens Nostra bestaat uit artikelen van de leden en dat willen wij graag zo houden.

 

Wij nodigen u dan ook graag uit de resultaten van uw genealogisch onderzoek in te sturen. Het onderzoek hoeft niet persé af te zijn, tussentijdse rapportages zijn welkom en kunnen anderen op weg helpen. Wij ontvangen graag de genealogie van uw familie of uw kwartierstaat, zo mogelijk voorzien van een stukje familiegeschiedenis of een opmerkelijk verhaal over een markante voorouder of familielid.

 

Hieronder een paar suggesties voor specifieke onderwerpen:

• Opmerkelijke voorouders of verwantschappen

• Dode punten: waar die optreden en hoe die eventueel overwonnen zijn.

• Migratie: veel van onze voorouders zijn ooit als immigrant naar Nederland gekomen.

• Beroepen: vaak werd in een familie generaties lang het zelfde beroep uitgeoefend.

• DNA: uw ervaringen met DNA-onderzoek.

• Bronnen: beschouwingen betreffende genealogisch bronnenmateriaal, digitaal en niet-digitaal.

• Vrouwen: ‘Sterke vrouwen als voorouders’ hebben de laatste jaren veel belangstelling gekregen, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de vele bijdragen die ingestuurd zijn voor het Jubileumboek. Dat waren korte verhalen, die op vrij korte termijn moesten worden ingestuurd. De redactie geeft u graag de gelegenheid alsnog korte of langere bijdragen over vrouwelijke voorouders in te sturen.

 

Wellicht heeft u al het één en ander op papier of op uw PC staan. Maar raadpleeg vóór het schrijven of insturen van uw bijdrage de ‘Richtlijnen voor publicatie in Gens Nostra’; deze kunt u vinden op de webstek van Gens Nostra (www.ngv.nl). Stuur uw bijdrage naar: Redactie Gens Nostra, Postbus 26, 1380 AA Weesp, of naar GNredactie@ngv.nl. Na ontvangst van uw bijdrage krijgt u binnen drie weken een bevestiging van ontvangst en zo spoedig mogelijk daarna (maar dat kan helaas wel eens drie maanden duren) informatie over acceptatie, eventuele aanpassingen en plaatsing.

 

Maar al te vaak wordt gedegen genealogisch onderzoek niet afgerond met een publicatie. De onderzoeker heeft er plezier aan beleefd, maar andere geïnteresseerden kunnen er geen gebruik van maken en moeten opnieuw beginnen. Via de dienst bestellingen krijgt de NGV geregeld aanvragen voor kopieën van artikelen, die lang geleden verschenen zijn. Dat kan in de toekomst ook om uw artikel gaan: WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT.

 

De redactie

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |