Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Friesland

11 en 30 ons afdelingstijdschrift

Dit blad verschijnt vier maal per jaar, in de maanden januari, april, juli, en oktober. Leden van de NGV afdeling Friesland ontvangen dit gratis naast 10x per jaar het landelijk tijdschrift Gens Nostra

 

Redactie-adres: Mw. drs. M. Kist, De Tjonger 25, 8939 BV Leeuwarden e-mail: redactie.elf.en.dertig@live.nl

Niet-leden, instituten, bibliotheken e.d. kunnen zich abonneren op 11 en 30 voor 9 euro per jaar.

Dit doet u door opgave van volledige naam en adres aan onze secretaris, dhr. J. Hofstra, Jelle Meineszleane 36, 8561 CW Balk, e-mail ngvfriesland@ziggo.nl En overmaking van het bedrag van 9 euro op rekeningnummer 1275 59140 ten name van de NGV afdeling Friesland te Koudum.

.

Wat u zoal vindt in ons afdelingsblad

Het blad bevat inzendingen van leden, zoals voorouderreeksten en boeienden vondsten die u tijdens uw onderzoek in de archieven tegenkomt. Meestal met foto's van beschreven voorouders of akten die het artikel verlevendigen.

Actuele informatie over komende lezingen en genealogische evenementen. Artikelen over genealogische en historische onderwerpen
Om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan onze vereniging en blad, vragen wij u overgenomen artikelen met bronvermelding op te nemen.

Attentie: namen, adressen en telefoonnummers genoemd in het archief kunnen verouderd zijn. Er wordt dringend aangeraden dit soort informatie eerst te controleren bij bronnen die bijgewerkt worden.


Klik op de bestandsnaam om die te tonen.


Totaal elementen: 0

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |