Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Regionale afdeling Flevoland

U kunt zonder inloggen gebruik maken van deze site, ingelogde gebruikers hebben toegang tot eventuele extra functionaliteiten.
flevologoWELKOM !!!

onze afdelingsbijeenkomsten en het spreekuur zijn in:  Nieuw Land  -  Oostvaardersdijk 113 - 8242 PA Lelystad
naast de Bataviawerf, bij Bataviastad en VOC-garage

's avonds !!!
gratis parkeren op het terrein voor Nieuw Land.
ga
niet naar beneden  de VOC-garage in,
maar ga rechts naast de ingang omhoog en volg deze weg.

routeplannen
klik vervolgens linksboven op de routebeschrijving
en vul uw gegevens in.
Goede reis!

Donderdag 30 okt. het maken van een genealogisch familieboek

workshops
maand van de geschiedenis
'vriend en vijand', internet, bibliotheek, vragen en tips enz.
laptops zijn aanwezig, eigen laptop is handiger
Woensdag 8 oktober
Bibliotheek Almere Haven
10.30 - 12.30
Vrijdag 10 oktober
Bibliotheek Almere Buiten
10.30 - 12.30
Zaterdag 18 oktober
Biblioteek Lelystad
10.30 - 12.30

Info

De NGV heeft ca. 9.000 leden. Deze leden zijn/worden met hun postcodes ingedeeld bij regionale afdelingen. De NGV afdeling Flevoland omvat de provincie Flevoland en sinds 2010 ook enkele gemeenten in de IJsseldelta van Overijssel. Onze postcodes zijn:

1300 - 1379 / 3890 - 3899 / 8060 - 8069/8200 - 8329

Met 165 leden zijn we een van de kleinere afdelingen. Toch biedt onze actieve afdeling bijna net zoveel als grotere afdelingen.

Lidmaatschap

Via de website van de landelijke NGV kunt u zich aanmelden als lid. Het lijkt handig lid te worden van een afdeling waar u verwacht veel familiegegevens te vinden, maar in de praktijk blijkt dit weinig zinvol. De afdelingsbladen van andere afdelingen liggen altijd ter inzage tijdens de openingsuren van het Studiecentrum in het Nieuw Land Erfgoedcentrum. De meeste genealogische gegevens vindt u namelijk zelf via het internet of in een archief. Het levert zelden iets extra's op. Kies dus voor Flevoland!

informatie over het lidmaatschap

Afdelingsavonden

Het bestuur van afdeling Flevoland organiseert voor haar leden lezingen over genealogie (=stamboomonderzoek), heraldiek (=wapenkunde), genealogische computerprogramma's, maar ook lezingen over historische onderwerpen met genealogische raakvlakken enz. Voor genealogen is dit ook een interessant deel van hun hobby, want genealogie is meer dan alleen namen en jaartallen.
De afdelingsavonden zijn van19.30 tot 21.45. Vanaf 19.00 bent u al welkom. Dit inloop half uurtje van onze afdelingsbijeenkomsten is een prima gelegenheid om vragen te stellen of om met collega-genealogen van gedachten te wisselen.

 

Genealogie + Flevoland

De 12e en jongste provincie heeft weinig genealogische gegevens: Urk+ Schokland en inmiddels ook de eerste gegevens van de gemeente Noordoostpolder. Na de afdelingswijziging van  januari 2010 zijn er twee archieven in ons werkgebied: Nieuw Land Erfgoed Centrum in Lelystad en het Gemeente Archief Kampen.

In de laatste 150 jaar zijn er heel wat Nederlanders voor hun werk verhuisd naar een andere stad of streek. Denk eens aan Twente (textielindustrie), de regio Eindhoven (Philips), het Gooi (forensen, radio+tv) en vergeet niet de moderne groeikernen en vinexlocaties. Dus moeten niet alleen Flevolanders, maar bijna alle onderzoekers op reis naar een of meer archieven om de gegevens van hun voorouders op te zoeken.
Naast het opsporen van namen, geboorte-, doop-, huwelijks- en overlijdensgegevens willen veel genealogen meer weten. Waar woonden en werkten de voorouders, zijn ze in aanraking geweest met de rechter, welke gegevens zijn er bekend over de militaire dienst enz.
Voeren er voorouders op de Zuiderzee of waren zij werkzaam in de visserij, of werkten ze mee aan de Zuiderzeewerken, dan zijn er (achtergrond-)gegevens te vinden in het Nieuw Land te Lelystad.

 

Archieven in onze regio


  1. Nieuw Land Lelystad

  2. Gemeentearchief Kampen

  3. Genealogie op Urk

    Op Urk bestaat een actieve genealogische vereniging voor Urkers. Zij bezitten bijna alle genealogische gegevens van hun voorouders.
    Bij een bezoek aan
    Museum Het Oude Raadhuis zijn  genealogische gegevens van Urk ook te raadplegen.