Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

Bibliotheek

Publicaties


Hieronder vindt u PDF bestanden van artikelen en uitgaven van onze afdeling. Alle bestanden zijn ook te doorzoeken. Onder de afbeelding staat hoe het doorzoeken van een bestand werkt.

Alle bestanden zijn doorzoekbaar:

Wilt u (bijvoorbeeld) weten of de naam van een persoon in het bestand voorkomt, dan toetst u Ctrl-F door de Crtl-toets vast te houden en dan de F intoetsen. Er verschijnt dan linksboven een nieuw venstertje (zie afbeelding hierboven). U toetst bijvoorbeeld Slot in (als hierboven). Rechts naast het venster staat dan aangegeven hoe vaak 'Slot' in het bestand voorkomt. Als er niets wordt gevonden staat er 'Geen resultaten'.
Daarachter ziet u < > staan. Klikt u op < gaat u naar de vorige, klikt u op > krijgt u de volgende 'Slot'. U kunt dit ook doen met de Enter-toets. Op deze wijze gaat u van de ene 'Slot' naar de andere. Het woord dat u hebt ingegeven kleurt geel in het hele bestand.
Bij 'Opties' kunt u eventeel nog aangeven 'Volledig woord moet overeenkomen' of 'Identieke hoofdletters/kleine letters'. In de meeste gevallen bent u deze 'Opties' niet nodig.

Behalve op namen van personen, kunt u op alle voorkomende woorden zoeken.
In bepaalde PDF bestanden kunt u ook kiezen voor het 1, 2, 3, 4 etc.
Deze keuze verschijnt dan linksboven in het bestand in rode letters.
Als u daarop klikt gaat u bijv. naar het 1e, 2e, 3e, 4e (etc) deel van het artikel.
In verband met de ouderdom van de bestanden, verschijnen de nieuwere bestanden wat beter op het scherm.

Het bovenstaande is getest in de browser van Windows 10 (Edge). In Google Chrome zijn er minder mogelijkheden en verschijnt het venstertje rechtsboven. In Firefox verschijnt het venstertje linksonder en zijn er andere mogelijkheden. Het doorzoeken gaat echter in alle genoemde browsers goed.

Sommige PDF-bestanden hebben geen 'mooie opmaak'. Dit heeft te maken met de beschikbare bronbestanden. De PDF-bestanden, die in 'blokken' worden vertoond, daarvan zijn de bronbestanden alleen beschikbaar in htm-formaat. Hiervoor is (nog) geen oplossing beschikbaar.

Onderstaand de inhoudsopgaven van de publicaties van de afdeling Drenthe.
Deze zijn door iedereen in te zien.
De inhoud zelf (Publicaties online) kan alleen door leden en gastleden worden ingezien door in te loggen.
Bent u geen lid van de NGV en ook geen gastlid?
Meld u dan aan als gastlid van de NGV, dan kunt u tijdelijk deze bestanden wel inzien.
Klik hieronder op 'ingelogde' om in te loggen of om u te registreren als lid of gastlid.

Inhoudsopgaven Publicaties


Inhoudsopgave Publicaties van onze afdeling

Publicaties van onze afdeling online

Op deze webstek hebben alleen ingelogde NGV-leden toegang tot de publicaties.
Klik op 'ingelogde' om in te loggen of om u te registreren als lid of gastlid.


 

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |