Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

Bestuur

Bestuur

FunctieGegevens:foto (aanklikbaar)
Voorzitter:
(Afgevaardigde)
Dhr. H. Hillinga
Helios 11
7904 HA Hoogeveen
Tel: 0528-272433
e-mail: Voorzitter

Secretaris:
(Plaatsvervangend
Afgevaardigde)
Dhr. J. Ridderbos
Frambozenhof 14
9408 BL Assen
Tel: 0592-350504
e-mail: Secretaris

Penningmeester: Dhr. E.G. Heidmeijer
Veneweg 37
7946 LC Wanneperveen
Tel: 0522-281642
e-mail: Penningmeester

Bestuurslid en
Bibliothecaris

Dhr. H. Jonkman
Koggerdaalder 20
8253 BW Dronten
Tel: 0321-380494
e-mail: 1e_Bestuurslid.

Bibilothecaris

 

Bestuurslid:

Dhr. Bas de Wit
Vaartweg 141
9423 RK Hoogersmilde
Tel. 0592-459713
3e Bestuurslid
e-mail: 3e_Bestuurslid


Vacant

 

Webmaster: Dhr. H. Hillinga
Helios 11
7904 HA Hoogeveen
Tel: 0528-272433
e-mail: Webmaster
 

Aftreedrooster

De leden hebben zitting voor drie jaren en zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur stelt een zodanig aftreedrooster vast,
dat telkens ongeveer 1/3 van het aantal leden aftredend is, waaronder minstens één lid van het DB.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het beeindigen van het lidmaatschap.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |