Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

Over onze afdeling

Over onze afdeling

Alle adressen en gegevens op een rijtje


NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel.
De afdeling Drenthe van de Nederlandse Genealogische Vereniging is opgericht op 12 juni 1989.

Afdelingswebsite:
http://drenthe.ngv.nl

Bestuur:
Voorzitter: H. Hillinga (Harm), Helios 11, 7904 HA Hoogeveen.
Tel.: 0528-272433, e-mail: voorzitter@drenthe.ngv.nl
Afgevaardigde.

Secretaris: J. Ridderbos (Jan), Frambozenhof 14, 9408 BL Assen.
Tel. 050-5350292. e-mail: secretaris@drenthe.ngv.nl
Plaatsvervangend Afgevaardigde.

Penningmeester: E.G. Heidmeijer (Bert), Veneweg 37, 7946 LC Wanneperveen.
Tel.: 0522-281642, e-mail: penningmeester@drenthe.ngv.nl

1e Bestuurslid: H. Jonkman (Henk), Koggerdaalder 20, 8253 BW Dronten.
Tel.: 0321-380494, e-mail: 1e Bestuurslid
Bibliothecaris.

2e
Bestuurslid: B. de Wit (Bas), Vaartweg 141, 9423 RK Hoogersmilde. Tel. 0592-459713 e-mail: 3e_Bestuurslid

3e Bestuurslid: VACANT


Redactie
Threant:
Eindredactie: H.Meppelink (Henriette)
Lay-out: H. Meppelink (Henriette)
Genealogie: A. Pol-Snippe (Anneke)
Redactielid/afgev. bestuur: J. Ridderbos (Jan)
Redactieadres: zie onder 'Afdelingsblad.
Ee-mail: kopij@drenthe.ngv.nl

Afdelingsbibliotheek:
H. Jonkman (Henk) Koggerdaalder 20, 8253 BW Dronten
Tel. 0321-380494, e-mail:Bibliothecaris

Webmaster:
H. Hillinga (Harm), Helios 11, 7904 HA Hoogeveen.
Tel. 0528-272433, e-mail: Webmaster

Digitalisering advertenties:
J. Pol (Jan), tel: 0528 - 271915
E-mail: janpol48@kpnmail.nl
H.J. Huizing (Hans), tel.: 0522-440717,
E-mail: hanshuizing@xs4all.nl

CALS:
A.F. Dekker (Andre), tel. 0591-625893.
E-mail: Cals

Hulp bij zoeken in Polen en Pruisen:
H.J. Huizing (Hans), tel.: 0522-440717.
E-mail: hanshuizing@xs4all.nl

Hulp (algemeen) bij genealogie:
A. Pol-Snippe (Anneke), tel.: 0528-271915. E-mail: Anneke Pol.
Mevr. J. Visch (Jannie), tel.: 0591-627516. Email: jantjev@home.nl
M.J.C. Fieret (Marc), tel.: 0591-629327. E-mail: mjc.fieret@home.nl

Genealogisch Inloopspreekuur in de Biblotheek te Hoogeveen:
A. Pol-Snippe (Anneke), tel. 0528-271915. E-mail: Anneke Pol.
J. Pol (Jan), tel. 0528-27195. E-mail: Jan Pol.

Publicaties op onze website

Wilt u een publicatie op onze website plaatsen? Dat kan! Mail uw publicatie met als onderwerp 'Publicatie op de website' naar dit e-mail adres en binnenkort is uw verhaal te lezen onder het menu-item 'Publicaties'.


Fotoalbum v.d. bijeenkomsten: klik hier.GENEALOGISCH INLOOPSPREEKUUR


Locatie:
Bibliotheek Hoogeveen, Willemskade 27, 7902AV HOOGEVEEN

Aanvang:
13.30 uur Einde: 15.30 uur

Organisator:
NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel

Toegang:
Leden en niet-leden, de toegang is gratis.

Programma:
De NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel houden in samenwerking met de Bibliotheek Hoogeveen een genealogisch inloopspreekuur. Dit spreekuur is elke 2e zaterdag van de maand vanaf 13.30-15.30 uur in de bibliotheek. Voor wie is dit bestemd? - als u wilt beginnen met stamboomonderzoek naar uw voorouder en niet weet hoe en waar. - als u al bent begonnen en u bent vastgelopen in het onderzoek. - als u vragen heeft over stamboomonderzoek, bronnen, archieven en webadressen. De vragen hoeven niet specifiek over Hoogeveen of Drenthe te gaan , in principe is dit inloop uur bedoeld voor onderzoek in heel Nederland. Het is niet zo dat wij een stamboom voor u maken, maar wij willen u wel graag weer op weg helpen. Het spreekuur wordt verzorgd door Anneke en Jan Pol en is gratis voor leden en niet-leden.

ZIE VOOR MEER INFORMATIE DE 'Afd. AGENDA' IN HET MENU LINKS OP HET SCHERM


U vindt ons ook op Facebook:

 

Beheerder Facebooki

Veenarbeidersgezin. Foto: Drents Archief Assen.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |