Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

Afdelingsblad Threant

Ons Afdelingsblad 'Threant'

Het afdelingsblad (ISSN: 1380-393X) verschijnt vier keer per jaar in januari, april, augustus en november.


 

Voorblad Threant


Redactieleden afdelingsblad 'Threant':


Eindreacteur/lay-out/redactieadres:
H. Meppelink (Henriette). J. Dekkerstraat 2, 7902 JJ Hoogeveen. Tel. 06-57930251. E-mail: kopij@drenthe.ngv.nl.

Genealogie:
A. Pol-Snippe (Anneke)

Redactielid/afgev. bestuur:
Jan Ridderbos
E-mail: secretaris@drenthe.ngv.nl

Kopij mailen naar de redactie:
E-mail: kopij@drenthe.ngv.nl


Voor het aanleveren van kopij voor Threant gelden een aantal regels.
Deze regels kunt u hier lezen.


Leden ontvangen ons afdelingsblad Threant gratis vier keer per jaar. Niet-leden kunnen zich op ons blad abonneren voor 9.50 euro per jaar.
Losse nummers (voorzover voorradig) kunnen worden nabesteld bij de penningmeester.
Kosten: 3.50 euro (incl. portokosten). Het totaal bedrag kan worden overgemaakt op banknr. NL52INGB0000293673 ten name van Penningmeester NGV Drenthe te Wanneperveen onder vermelding van jaar, jaargang en nummer.
U kunt vooraf het best eerst even bellen met de penningmeester of het door u gezochte nummer nog voorradig is.
Nadat het bedrag is ontvangen zal het betrokken nummer u worden toegezonden.

Het blad bevat actuele informatie over komende lezingen en genealogische evenementen, artikelen over genealogische en historische onderwerpen, voorbeelden van oud schrift en een vragenrubriek.
Om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan onze afdeling en ons blad, vragen wij U uitdrukkelijk bij het overnemen van artikelen of delen daarvan de bron te vermelden.Inhoudsopgave en inhoud Threant 1990 t/m 2014.

Hieronder vindt u per jaargang de inhoudsopgave en de digitale inhoud van iedere uitgave. De inhoud is alleen te zien als u ingelogd bent.
1. Door te klikken op een jaartal (blauw) opent zich een nieuwe pagina met de complete inhoudsopgave van dat jaar. Helemaal bovenin en onderin de pagina kunt u klikken op 'Terug naar de vorige pagina', om terug te gaan naar de pagina die u nu leest.
2. Onder de kop 'Afdelingsbladen online' kunt u bijv. klikken op 'Threant 2001' (blauw). Er opent zich in een nieuw scherm (tabblad) een PDF bestand van de vier uitgaves in dat jaar. U kunt door het hele bestand scrollen, of kiezen voor een kwartaal (1e, 2e, 3e of 4e). U kunt ook elk bestand compleet doorzoeken.

Doorzoeken van een bestand:

Wilt u (bijvoorbeeld) weten of de naam van een persoon in het bestand voorkomt, dan toetst u Ctrl-F door de Crtl-toets vast te houden en dan de F intoetsen. Er verschijnt dan linksboven een nieuw venstertje (zie afbeelding hierboven). U toetst bijvoorbeeld Slot in (als hierboven). Rechts naast het venster staat dan aangegeven hoe vaak 'Slot' in het bestand voorkomt. Als er niets wordt gevonden staat er 'Geen resultaten'. Daarachter ziet u < > staan. Klikt u op < gaat u naar de vorige, klikt u op > krijgt u de volgende 'Slot'. U kunt dit ook doen met de Enter-toets. Op deze wijze gaat u van de ene 'Slot' naar de andere. Het woord dat u hebt ingegeven kleurt geel in het hele bestand.
Bij 'Opties' kunt u eventeel nog aangeven 'Volledig woord moet overeenkomen' of 'Identieke hoofdletters/kleine letters'. In de meeste gevallen bent u deze 'Opties' niet nodig.
Behalve op namen van personen, kunt u op alle voorkomende woorden zoeken.
In de nieuwere PDF bestanden kunt u ook kiezen voor het 1e, 2e, 3e of 4e kwartaal. Deze keuze verschijnt dan linksboven het bestand. In verband met de ouderdom van de bestanden, verschijnen de nieuwere bestanden wat beter op het scherm.

Het bovenstaande is gestest in de browser van Windows 10 (Edge). In Google Chrome zijn er minder mogelijkheden en verschijnt het venstertje rechtsboven. In Firefox verschijnt het venstertje linksonder en zijn er andere mogelijkheden. Het doorzoeken gaat echter in alle genoemde browsers goed.

Onderstaand de inhoudsopgaven van de jaargangen van Threant. Deze zijn door iedereen in te zien. De inhoud zelf (Afdelingsbladen online) kan alleen door leden en gastleden worden ingezien door in te loggen. Bent u geen lid van de NGV en ook geen gastlid? Meld u dan aan als gastlid van de NGV, dan kunt u tijdelijk deze bestanden wel inzien. Klik op 'ingelogde' om in te loggen of om u te registreren als gastlid.

Inhoudsopgaven Threant


20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989

Afdelingsbladen Threant online

Op deze webstek hebben alleen ingelogde NGV-leden toegang tot de afdelingsbladen.
Klik op 'ingelogde' om in te loggen of om u te registreren als lid of gastlid.


 

De complete inhoud van Threant van 1990 tot en met 2014, staat ook op onze Jubileum CD 1989-2014.
Deze kunt u nog bestellen middels e-mail bij onze voorzitter (zie onder 'Afd. Jubileum').

Terug naar de HomePage: Terug naar de HomePage

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |