Nederlandse Genealogische Vereniging
afdeling Drenthe

Terug naar vorige pagina

 

Inhoud Threant jaargang 3 nr 1, 1992

Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Van het bestuur 1
Kopij 1
Kwartierstatenproject 2
Indexeren afdelingsbibliotheek 3
De Contactdienst 4
Werkgroep bidprentjes 5
Sluitingsdata Verenigingscentrum Naarden 5
Afdelingsvergadering 6
Ledenbestand 7
Agenda 8
Historische verenigingen 11
Genealogie Slot 13
Genealogie Lassoo, Lazoe 22
Roept u maar, vragenrubriek 31
Antwoordrubriek 31
Overzicht ontvangen afdelingsbladen 33

Inhoud Threant jaargang 3 nr 2, 1992

Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Kwartierstatenproject 37
Successiememories: Een belangrijke bron 39
Agenda 40
Genealogie Kamps (deel 1) 44
Roept u maar, vragenrubriek 68
Antwoordrubriek 71
Van en voor onze leden. Droefige zaak.... 72
Hoe iemand zijn eigen grootvader kan zijn 72

Inhoud Threant jaargang 3 nr 3, 1992

Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Hulptroepen Meppel 19 september 1992 73
Kwartierstatenproject 73
Successiememories: een belangrijke bron 74
Kopij voor Threant 74
Cursussen Drents Historische Vereniging 74
Afdelingsknipselarchief 75
Ledenbestand 76
Agenda 77
Genealogie Kamps (deel 2) 81
Genealogie Brunsting (deel 1) 87

Inhoud Threant jaargang 3 nr 4, 1992

Pagina
Adressen  
Kwartaalblad afdeling Drenthe  
Inhoud  
Contactdag Noord-Nederland 19 september 1992 109
Extra nummer Threant in 1993 110
Openstelling Rijksarchief te Assen 110
Contactdienst. Van de Drentse CALS. 111
Beheer Afdelingsknipseldienst 112
Sluitingsdata Verenigingscentrum te Naarden 112
Reconstructie Odoorn voor 1811 112
Afdelingsledenvergadering 112
Ledenbestand 114
Agenda 115
Historische verenigingen 116
Genealogie Brunsting (deel 2) 121
Genealogie Drenthen te Holthone (deel 1) 126
Kwartierstaat van Jetze Jantinus Schuth 132
Roept u maar, vragenrubriek 135
Antwoordrubriek 140
Van en voor onze leden. Boeken met veel namen 143
Overzicht ontvangen afdelingsbladen 144
Register 1992 1 t/m 7

Terug naar vorige pagina