NGV Afdeling Delfland - Jubileumavond 22 maart 2012
 

Op 22 maart 2012 stond de afdelingsavond in het teken van het 7de lustrum van de afdeling Delfland.

Op deze feeestelijk avond waren 74 leden aanwezig, waaronder verschillende oud-bestuursleden, een vertegenwoordiging van het hoofdbestuur van de NGV en besturen van bevriende verenigingen.
De huidige voorzitter, de heer L.P. Heurter, heette alle aanwezigen van harte welkom.
Daarna gaf de heer A.H.G. Verouden, oud-bestuurslid, een helder overzicht van de ontstaansgeschiedenis van deze 20e afdeling van het NGV

De afdeling Delfland heeft een eigen wapenkaart met daarop de wapens van de (oud-)bestuursleden.
De kaart is weer aangevuld met de wapens van de huidige bestuursleden.
Nadat heer E.B. van Rijn een deskundige toelichting op de wapens had gegeven die via projectie op het scherm werden getoond, werd de bijgewerkte kaart onthuld door de heren E.B van Rijn en L.P. Heurter.Na de pauze werd, opnieuw na 10 jaar, de 'Sproke van de Graaf (-) van Alphen' voorgedragen door de heer P.H.H.Scharp.

Daarna werd ook het "jubileumboek 2011" gepresenteerd.
Het 1e exemplaar werd uitgereikt aan mw M. Junius, wethouder van de gemeente Delft. Haar vader, wijlen de heer S.A. Junius was van 1989-1996 bestuurslid.

Een aantal Delflandse leden die al zeer lang (meer dan 40 jaar) NGV-lid zijn, kregen van de secretaris van het hoofdbestuur, de heer M. Krooswijk, een oorkonde en van onze vice-voorzitter mevrouw A.P.J. Käyser - van der Zee een attentie.


Aan het eind van de avond konden de bestelde boeken meegenomen worden.


ngv logo

Bijgewerkt: 25 maart 2012