Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Delfland

NGV afdeling Delfland

NGV Afdeling Delfland - Genealogisch onderzoek in de regio Delfland

Hieronder volgt een korte beschrijving van de belangrijkste instellingen en verenigingen in de regio Delfland, die voor het onderzoek van veel genealogen van belang zijn.

Instellingen:

 • Centraal Bureau voor Genealogie
  Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is het kennis- en documentatiecentrum voor genealogie, familiegeschiedenis en verwante wetenschappen. Hier vindt u informatie over genealogisch onderzoek en over onze dienstverlening, collecties en uitgaven. Kijk in de catalogus of er bij ons gegevens op uw familienaam zijn. De CBG website is ook een plaats waar u andere genealogen kunt ontmoeten. Kijk in onze agenda voor allerlei genealogische evenementen en zoek in de catalogus naar lopend onderzoek en homepages.
   
 • Erfgoedhuis Zuid-Holland
  Het Erfgoedhuis Zuid-Holland biedt ondersteuning aan iedereen die zich in Zuid-Holland met erfgoed bezighoudt, zowel instellingen, overheden, scholen als particulieren.
   
 • Geschiedenisbank Zuid-Holland
  Een digitaal platform voor iedereen die informatie zoekt of wil uitwisselen over de regionale en lokale geschiedenis binnen de provincie.
   
 • Stichting Indisch Familie Archief
  De Stichting is een informatievoorzieningscentrum op genealogisch, biografisch en iconografisch gebied betreffende Europeanen en daarmee gelijkgestelden in het voormalig Nederlands-IndiŽ ten dienste van hun nakomelingenschap.
   

Verenigingen:

 • Zuid- Hollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht"
  Ons Voorgeslacht is een genealogische vereniging. Haar doelstelling is het bevorderen van de beoefening van de genealogie en de heraldiek, met name in de provincie Zuid-Holland. Hiertoe geeft de vereniging een maandblad uit, heeft zij een eigen bibliotheek, organiseert zij lezingen en is met een promotieteam aanwezig op genealogische dagen. Het maandblad kenmerkt zich naast de publicaties van Zuid-Hollandse geslachten, door haar vele, uitgebreide en vaak unieke bronnenpublicaties. Ook bevat het blad een vragenrubriek en worden nieuwe aanwinsten gemeld en besproken.
   
 • Genealogische Vereniging Prometheus
  Eťn van de doelstellingen van deze vereniging is genealogen naar een hoger niveau van onderzoek te brengen. Niet stoppen bij de doop-, trouw-, en begraafregisters, maar met andere bronnen onderzoek doen naar hoe en onder welke omstandigheden onze voorouders hebben geleefd. We trachten dit te bereiken o.a. door het organiseren van lezingen door deskundigen en het publiceren in een tijdschrift van hoge kwaliteit.
   
 • Historische Vereniging Delfia Batavorum
  Vanaf de oprichting in 1935 is de doelstelling van Delfia Batavorum het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis in de ruimste zin des woords, in het bijzonder van de stad Delft en onmiddellijke omgeving; het behoud en het herstel van het in de gemeente Delft en onmiddellijke omgeving aanwezig cultureel erfgoed.
   
 • Genealogische Werkgroep Zoetermeer
  Mocht u zijn vastgelopen in uw familieonderzoek te Zoetermeer of wilt U gegevens hebben over Zoetermeerse families dan kunt U contact opnemen met: Historisch Genootschap Oud Soetermeer t.a.v. G.W.Z., Dorpsstraat 7, 2712 AB Zoetermeer. Ook kunt U een e-mailtje sturen naar met als subject/onderwerp genealogie. U krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht terug.
   
 • Vereniging Erfgoed Leidschendam
  De vereniging Erfgoed Leidschendam onderzoekt en beschermt het cultuur-historisch erfgoed van Leidschendam en Stompwijk. Wij richten ons op cultuur-historische monumenten, karakteristieke en historische gebouwen en landschappelijke waarden. Erfgoed Leidschendam werd in 1998 opgericht in de toenmalige gemeente Leidschendam.
   
 • Historische Vereniging Voorburg
  De Historische Vereniging Voorburg is op 25 oktober 1993 opgericht. Het doel van de vereniging is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.
   
 • Historische Vereniging Rijswijk
  Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verspreiding van de Rijswijkse geschiedenis en haar cultuurhistorisch erfgoed. De HVR organiseert lezingen en excursies, verricht en stimuleert onderzoek en verzorgt historische publicaties. Elk jaar geeft zij een rijk geÔllustreerd jaarboek uit, met vele interessante artikelen. Leden ontvangen regelmatig een convocatie voor de bijeenkomsten, waarin zij op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging.
   
 • Vereniging "Noitdorpsche HistoriŽn"
  De Vereniging "Noitdorpsche HistoriŽn" (opgericht in 2001) heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Nootdorp in het bijzonder. Onder 'werkgroepen' vindt u 'genealogie', waar begonnen is met onderzoek naar bekende Nootdorpse families. Verder zijn er transcripties van lidmaten, dopen, trouwen en begraven van de vroegste periode (1580 tot 1700).
   
 • Historisch Genootschap Oud-Pijnacker
  Heb je belangstelling voor geschiedenis en die van Pijnacker in het bijzonder? Dan ben je bij het HGOP aan het juiste adres! Het Historisch Genootschap Oud-Pijnacker is een historische vereniging die ca. vijf avondlezingen per jaar verzorgt. Een onderdeel van het HGOP is het Historisch Informatie Punt. Het HIP heeft een tentoonstellingsruimte in de bibliotheek aan de Julianalaan en verschaft informatie over de geschiedenis van Pijnacker.
   
 • Studiegroep Genealogie Westland
  De Studiegroep Genealogie Westland is een vereniging welke zich tot doel heeft gesteld om de beoefening van de genealogie en heraldiek te bevorderen en de kennis daarvan te verbreiden. Het betreft voornamenlijk families die al 100 jaar of langer, of gedurende drie of meer generaties in het Westland wonen.
   
 • Genootschap Oud Westland
  Het Genootschap Oud-Westland stimuleert het onderzoek naar de geschiedenis van het Westlandse gebied en heeft als doel deze kennis te verspreiden. Daartoe organiseert het jaarlijks 4 lezingen met diapresentaties of films over historische onderwerpen. In het voorjaar is er een dagtocht naar een naburig gebied. Bovendien geeft Genootschap Oud-Westland een jaarboek uit met artikelen die een groot aantal onderwerpen bestrijken over de rijke lokale geschiedenis, waaronder ook tuinbouw onderwerpen.
   
 • Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul
  De Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul stelt zich ondermeer ten doel: het bevorderen van de kennis van en de interesse in de geschiedenis van Wateringen en Kwintsheul met het daarbij behorende landschap. De leden van de werkgroep zijn amateur-historici die elk hun eigen specialiteit of werkgebied hebben. Er zijn bijvoorbeeld leden die zich bezig houden met stamboomonderzoek, boerderijonderzoek of archeologie.
   
 • Werkgroep Oud De Lier & Stichting De Timmerwerf
  De historische werkgroep Oud de Lier (opgericht in 1973)  en de stichting de Timmerwerf werken samen. De leden van de werkgroep kunnen advies en voorlichting geven en mogelijk kleine (dia) lezingen houden op de zolderruimte van de Timmerwerf. U kunt vragen stellen over o.a. de historie van De Lier, uw genealogie en familiewapen, medewerking krijgen bij het maken van een scriptie, enz.
   
 • Historische vereniging Oud Schipluiden
  De Historische Vereniging Oud-Schipluiden vierde in 2010 haar 40-jarig bestaan. Een terugblik op deze lange periode leert dat de Vereniging een belangrijke rol heeft vervuld en nog steeds vervult ten aanzien van de historische en cultuurhistorische kennis van Schipluiden en het Midden-Delflandgebied.
   
 • Historische Vereniging Berkel en Rodenrijs
  Op de site van deze Hist Ver vindt u in het menu de trefwoorden OUD-ARCHIEF/BRONBEWERKINGEN, bij aanklikken vindt u dan INVENTARISSEN en NADERE TOEGANGEN. Hier vindt u DTB en Notarieel van Berkel en Rodenrijs.
  Ook vindt u op de site een aantal handige links van mevrouw C. Boeijinga van het Gemeente Archief Rotterdam.
   
 • Geschiedkundige Vereniging Die Haghe
  Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden. In het verleden speelde Die Haghe onder andere een grote rol bij de restauratie van de Ridderzaal, de oprichting van het Haags Historisch Museum, de benoeming van een stadsarcheoloog, het uitgeven van belangwekkende boeken over de Haagse geschiedenis en het verijdelen van sloopplannen. Die Haghe organiseert exclusief voor de leden voortdurend diverse lezingen en excursies.
   
 • Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen
  De Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen is een vereniging die zich ten doel stelt het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten van hen die zich bezighouden, respectievelijk willen bezighouden, met de bestudering van de geschiedenis van Scheveningen, met nadruk op de geschiedenis van Scheveningse families. De vereniging werd in 1982 opgericht als club voor genealogen die onderzoek deden naar Scheveningse personen en families. In de loop der tijd groeide deze club (het "Centrum voor Familiegeschiedenis van Scheveningen") uit tot een vereniging van ongeveer 180 leden, van wie genealogie allang niet meer de enige bezigheid was.
   

Bijgewerkt: 28 oktober 2014
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |