Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Delfland

NGV afdeling Delfland

NGV Afdeling Delfland - Wapenkaart

De NGV afdeling Delfland heeft een zogenaamde wapenkaart met daarop de wapens van de bestuursleden.

Klik op het plaatje voor een vergroting.

 

 


NGV Afdeling Delfland - Heraldische afdelingsservice

 1. Onderzoek toepassingen overheids- en familieheraldiek in het Westland
 2. In de periode 1988 t/m 1990 heeft ondergetekende een onderzoek gedaan naar de toepassingen van overheids- en familieheraldiek in het Westland. Onder het Westland wordt verstaan de huidige zeven Westlandse gemeenten (zie onder) en hun respectievelijk kerkdorpen, alsmede Hoek van Holland, Loosduinen en Maassluis. De laatst genoemde plaatsen zijn historisch met het Westland verbonden en daarom bij het onderzoeksgebied betrokken.

  Uitgangspunt bij het onderzoek is geweest hoe de burger wonend, werkend en recreŽrend in het Westland de heraldiek kan tegenkomen.

  De resultaten van het onderzoek zijn in een vijftal aandachtsgebieden ingedeeld:

  • toepassingen in,aan en op gemeentehuizen (overheidsheraldiek)
  • in en rondom de kerken.
  • op begraafplaatsen.
  • op gebouwen & molens.
  • het straatmeubilair (zoals b.v. bruggen, palen, plattegrondszuilen, herdenkingsmonumenten 1940 - 1945, poorten, verenigingsvaandels, hekwerken).

  Ultimo 1990 zijn er 22 analyses van het onderzoek gemaakt op een bestand van 411 dia's met 621 toepassingen. Nieuw gevonden materiaal wordt in het bestand opgenomen en beloopt thans (april 1995) 441 dia's met 662 toepassingen over de periode ca. 1475 - heden.

  De zeven Westlandse gemeenten:

  • De Lier.
  • 's-Gravenzande (Heenweg).
  • Maasland.
  • Monster (Poeldijk, Ter Heijde).
  • Naaldwijk (Honselersdijk, Maasdijk).
  • chipluiden ('t Woudt, Den Hoorn).
  • Wateringen (Kwintsheul).

    

 3. Zegels in het Oud Archief van De Lier
 4. In het kader van de viering 750 jaar parochie De Lier (1245 - 1995) is het Lierse materiaal onder nummer 1 aangevuld met zegels uit het Oud Archief van De Lier (aug. 1994 - april 1995). Onder zegels wordt verstaan lakzegels (rood en zwart), inktstempels, droogstempels, gedrukte zegels en gedrukte wapens.

  Het materiaal is in een viertal categorieŽn ingedeeld:

  • zegels van de ambachtsheren en -vrouwe van De Lier (1701 - 1774 benoemingen).
  • zegels van bestuurders die van of naar De Lier hebben geschreven (1655 - 1823 belastingen, benoemingen, collecten).
  • zegels van plaatsen in Delfland (1815 - 1903 paspoorten, landmilitieverklaringen, schutterij, patentverklaring, stembriefje, nationale militie, hinderwetvergunning).
  • zegels van hoge overheidsheraldiek (1690 - 1881 schouw, belasting aanslagen, rechtspraak, dorpslasten, bestuurlijke stukken).

  Het bestand bestaat uit 43 dia's.
   

 5. Familiewapens in De Lier
 6. In het kader van de viering 750 jaar parochie De Lier (1245 - 1995) is het Lierse materiaal onder nummer 1 aangevuld met familiewapens, die door Lierse families worden gevoerd. Het bestand bestaat uit 13 dia's.

 7. Wapens van gemeenten, voormalige gemeenten, ambachtsheerlijkheden en ridderhofsteden in Delfland en directe omgeving (Rijnland Schieland).
 8. In de periode 1989 - 1993 zijn alle wapens van bovengenoemde categorieŽn gefotografeerd. De collectie bestaat uit 63 dia's.
   

 9. Wapens van voormalige gemeenten, die thans een stadsdeel zijn van de gemeente Rotterdam.
 10. Het betreft de voormalige gemeenten: Charlois, Cool, Delfshaven, Hillegersberg, Hoogvliet, Katendrecht, Kralingen, Overschie, Pernis, Schiebroek, IJsselmonde en Rotterdam (1989 - 1993). 12 dia's.
   

 11. Wapens van ambachtsheerlijkheden en ridderhofsteden in de provincie Utrecht.
 12. Het betreft de volgende wapens: Amelisweerd, Blikkenburg, Demrick, De Vuursche, Drakestein, Hinderstein, Indijk, Jutphaas (Nedereind), Jutphaas (Overeind), Kersbergen, Leusden, Nederhorst den Berg, Mijnden, Nieuw Amelisweerd, Oudaan, Reijerscop c.a., Tiellandt (1990). 17 dia's.

 13. Namen en Wapens van de baljuwen, dijkgraven en Heemraden van Delfland
 14. "Namen ende wapenen der baljuwen, dijkgraven en heemraden van Delfland, zedert den jaare 1323 tot deze tijd toe, voordien met een ampel register opgesteld ende geteekent door Mr. Willem van der Lely I.V.D." Dit is de tekst van de eerste bladzijde van het wapenboek van Delfland. Buiten het wapen van het Hoogheemraadschap en Delfland geeft het boek de volgende informatie:

  • wapen van de familie
  • jaar van benoeming en vanaf 1500 incidenteel ook de datum
  • functie
  • naam
  • vanaf 1503 incidenteel ook de overlijdensdatum

  De laatste aantekening is van 1765 en de collectie betreft 5 dia's met 39 familiewapens (1994).
   

 15. Namen en Wapens van de Veertig Raden van de Stad Delft (vanaf 1618).
 16. "Namen ende wapenen der Ed. Agtbare heeren Veertigh Raden der Stad Delft zedert den jaare 1618 opgestelt ende geteekent door Mr. Willem van der Lely en tot deze tijd toe vervolgt." Het wapenboek geeft de volgende informatie:

  • wapen van de familie
  • jaar van benoeming
  • functie
  • naam
  • overlijdensjaar (incidenteel ook de datum)
  • register op familienamen

  Het bestand bestaat uit 57 dia's met 423 familiewapens (1994).
   

 17. Wapens voorkomende in, aan en op het Hoogheemraadschapsgebouw te Delft
 18. In 1995 zijn de wapens voorkomende in, aan en op het Hoogheemraadschapsgebouw aan de Oude Delft / Phoenixstraat te Delft gefotografeerd. De collectie bestaat uit 38 dia's met 113 heraldische toepassingen (overheids- en familieheraldiek) (17e t/m 20e eeuw). In de collectie vermeldt onder nummer 1 bevinden zich 36 dia's met 107 toepassingen van het Hoogheemraadschap Delfland (overheids- en familieheraldiek).

 19. Wapenregister Afdeling Delfland van de Nederlandse Genealogische Vereniging
 20. In oktober 1986 heeft het Bestuur van de Afdeling Delfland van de NGV besloten om een wapenregister aan te leggen, waarvan de uitvoering in september 1987 is gestart. Leden van de Afdeling Delfland, families die hun bakermat in Delfland hebben of thans in Delfland wonen, kunnen hun wapen ter registratie aanbieden. Voorts kan worden geadviseerd over een nieuw wapenontwerp en toepassing van de heraldiek. (Zie verder bij punt 11).

  Onder Delfland wordt verstaan de regio's Den Haag, Zoetermeer, Delft, het West- en Oostland, Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en de zogenaamde B- driehoek bij Rotterdam.

  Het bestand bestaat uit 31 dia's.

   

 21. Wapenregister Nederlandse Genealogische Vereniging, Afdeling Heraldiek.
 22. Op 22 januari 1994 is door de voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging de Afdeling Heraldiek in Utrecht opgericht. De doelstellingen van de Afdeling zijn:

  • Het geven van een zo breed mogelijke informatie aan de leden van de NGV op het terrein van de heraldiek.
  • Het geven van voorlichting en advies, over verantwoorde toepassing van heraldiek.
  • Het bevorderen van samenwerking en overleg met personen, groepen en organisaties, die op verantwoorde wijze bezig zijn met heraldiek.

  Een van de taken van de Afdeling Heraldiek is het aanleggen van een wapenregister. In 1994 hebben de voorbereidingen plaatsgevonden en in maart 1995 is het register opengesteld. Van de geregistreerde wapens zullen dia's worden gemaakt voor het geven van voorlichting en advies.

  Inmiddels is het hierboven bij punt 10. vermelde Wapenregister van de Afdeling Delfland, - de voorloper van het breder opgezette Wapenregister van de NGV -, opgenomen in het landelijk register.

 23. Toepassingen familiewapens Van Rijn
 24. Dit bestand bestaat uit 30 dia's.


GeÔnteresseerden kunnen informatie uit dit dia bestand krijgen (slechts 1 vraag per keer). Sluit bij uw verzoek om informatie een gefrankeerde en aan u zelf geadresseerde enveloppe in en stuur deze aan:

E.B. van Rijn
Populierenhof 22
2678 SJ De Lier

Stuur een voor verdere informatie.

Bijgewerkt: 25 april 2009
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |