Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Delfland

NGV afdeling Delfland

De Helpdesk; een gewaardeerde activiteit van de NGV afdeling Delfland

Doorgewinterde genealogen zullen vaak met een kleine tip een beginner een eindje op weg kunnen helpen. Of men is onbekend met mogelijkheden die er binnen de NGV op landelijk en op afdelingsniveau zijn. Onbekendheid met mogelijkheden maakt ook weleens dat men afhaakt of activiteiten start, die op iets andere wijze reeds aanwezig zijn. En wie weet alles?

Voor dit soort zaken is deze helpdesk opgericht, namenlijk om via vraag en antwoord genealogen met elkaar in contact te brengen.

Doel van de helpdesk:

  • Vragen beantwoorden van de leden van de NGV afdeling Delfland (vraagbaakfunctie)
  • Mogelijkheid van doorverwijzingen naar anderen (o.a. CALS functie) Communicatie met de andere functies binnen de NGV en de NGV afdeling Delfland
  • Periodieke rapportages en publicatie van vragen en antwoorden
  • Zo mogelijk organiseren van thema-avonden over veel voorkomende gemeenschappelijke vragen

Spelregels:

  • Voor gewenste hulp bij uw onderzoek houdt de helpdesk op afspraak een genealogisch spreekuur in een archief naar keuze, waar zich het probleem voordoet, zodat ter plaatse naar een oplossing kan worden gezocht. U kunt zich per email aan de helpdesk opgeven voor deze faciliteit.
  • Om de kosten voor de helpdesk-medewerkers in de hand te houden dienen vragen of schriftelijk (met gefrankeerde retour-envelop) of via e-mail aan de helpdesk te worden gericht. Bij een telefonische of mondelinge vraag zal de vraagsteller na een afgesproken bepaalde tijd zelf weer contact moeten opnemen met de helpdesk.
  • Er wordt naar gestreefd de antwoorden binnen 14 dagen te geven, tenzij met de vraagsteller anders wordt overeengekomen. De beantwoorder is dezelfde helpdesk-medewerker die de vraag heeft gekregen.
  • Vragen en antwoorden die van algemeen belang zijn, worden in het Mededelingenblad gepubliceerd.
  • De helpdesk co÷rdineert de informatieuitwisseling van en naar de andere verenigingsfunctionarissen.

Helpdeskavonden:

  • Klik op Afdelings Agenda om te zien wanneer de volgende Helpdeskavond op het programma staat. Daar vindt u ook een overzicht van te behandelen onderwerpen om uw "genealogisch koffertje" verder te vullen. 

Publicaties lezingen helpdeskavonden:

Helpdesk-medewerker:      Marcel van der Stap
Schuberthof 59
2402 GJ Alphen aan den Rijn

0172-42 02 63


voor informatie.     

Bijgewerkt: 8 december 2010
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |