Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Delfland

Collectie Eldermans

De heer H.B. Eldermans (1921-2006) behoorde jarenlang tot de trouwe bezoekers van de bijeenkomsten van de afd. Delfland, een enthousiast genealoog die in de archieven op zoek ging naar allerlei informatie om de genealogie aan te kleden. Hij transcribeerde zaken uit allerlei archivalia, typte teksten uit en vaak kreeg mevr. Kšyser dan een set kopieŽn van dingen die hij gevonden had. Zij zorgde dat e.e.a. gebundeld werd en de boekjes naar de afd.bibliotheek gingen.
Al gauw kreeg het de naam 'Collectie Eldermans', een benaming die de heer Eldermans bijzonder aansprak. In de catalogus van de afdelingbibliotheek vindt u de diverse werkstukken. Ook het NGV-verenigingscentrum kreeg zo van een gedeelte kopieŽn. Het is aannemelijk dat ook elders sommige bronbewerkingen te vinden zijn, doordat hij ze ook daar gaf.
Verspreiding van kennis was iets dat dhr. Eldermans hoog in het vaandel voerde. Hij wilde graag dat zoveel mogelijk genealogen ontdekten hoeveel leuks er in de archieven te vinden was. Het leek ons geheel in zijn stijl e.e.a. via internet beschikbaar te stellen. Zijn zoon gaf ons daarvoor ook enthousiast toestemming. Inmiddels zijn een aantal delen gescand, later zullen er meer volgen.
Eťn ding moet u wel zelf doen, dat is 'bladeren'. Er is nl. geen index. Soms is er in een afzonderlijk deeltje wel een index. Alles is gemaakt in een tijd dat er nauwelijks sprake was van digitale mogelijkheden, geen PC, geen tekstverwerker of genealogisch computerprogramma, geen Digitale Stamboom, GenLias, ISIS, of 'Van Papier naar Digitaal' etc. De tijd dat je gegevens bladzijde voor bladzijde met de vinger langs de regels moest opzoeken. En een index maken was niet zo makkelijk als nu. Daar staat tegenover dat u deze bronbewerkingen, in een voor u leesbaar schrift, thuis vanachter uw PC kunt bekijken, bronnen waaraan u zelf misschien niet zou denken. Doorbladeren levert ook wel eens een toevallige vondst op. Tevens krijgt u door over anderen dan uw eigen voorouders te lezen, meer inzicht in hoe het toeging in het verleden. Soms is het stevige kost, soms ligt het heel dicht bij de belevingswereld van de onderzoeker van nu.
Op dit moment zijn 9 bronbewerkingen online doorleesbaar gemaakt, maar op termijn komen alle delen online beschikbaar. De bronbewerkingen zijn gescanned in PDF formaat, maar zijn niet doorzoekbaar met een zoekfunctie.

NB. De collectie Eldermans is alleen toegankelijk voor NGV leden.

Bijgewerkt: 11 september 2011

Rechtbank Enkele Politie Delft - Uitspraken 1818-1838

Archief Rechtbank van Enkele Politie der Kantons van Delft 1818-1838. (Bewerkingsdatum: juni 1996)

 • Korte omschrijvingen van de verdenkingen en uitspraken met de namen van de verdachte(n), benadeelde(n) en de getuigen.

 • CopiŽn van Brieven competerende Mr. Christiaan Adriaensen, pater van S Barbaren Convent binnen Delft 1571.
 • Publicatie betreffende het bewaren van de rust door tijdige sluiting van huizen en winkels op St. Nicolaasavond 1787.
Rechtbank Enkele Politie Delft - Uitspraken 1818-1838

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV

Staten van Holland - Beschikkingen 1640-1649

Archief Staten van Holland na 1572. (Bewerkingsdatum: ... niet in gescande document)

 • Inventaris 5648 - Appoinctementen 12-06-1640 tot 22-12-1642
 • Inventaris 5649 - Appoinctementen 1643 - 1645
 • Inventaris 5650 - Appoinctementen 23-02-1646 tot 21-12-1649

Staten van Holland - Beschikkingen

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV

Geestelijke Goederen - Verkoop landerijen rond Dordrecht en Delft 1581-82

Verbael van de Verkopinge van de Geestelicke Verpande landen leggende om Dordrecht ende Delflandt. Gedaen in de audiencie van Hollandt in den Hage in Octobris ende Novembris XVc eenentachtich ende binnen Delf opt stathuys den 19 January anno twee ende tachtich ende daer nae Omme 't gemeen landt. (Bewerkingsdatum: oktober 1995)

 • Korte omschrijvingen van locatie en omvang van de landerijen met namen van gebruikers, belenders, beleners, borgen en koper en uiteraard de koopsom.
Geestelijke goederen

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV

Raad van Beroerten

Veroordeelden in Delft 1567/1568
Op blz 44 halverwege een index op de persoonsnamen met verwijzing naar de bladzijden waarop het staat. Tevens vanaf blz. 47 topografische aanduidingen en op 48 huisnamen in Delft en ook beroepen.

uit Raad van Beroerten 1567/1568

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV


Medicijngebruik op VOC-schip

Het betreft het medicijngebruik van de zieken aan boord van het "VOC-schip Voorschoten " Het bevat naast transcripties ook de originele pagina's met de receptuur. Bij dit deeltje, vindt men vanaf blz. 47 een index op de persoonsnamen. Meer informatie over de reis van het schip, en over ťťn van de voorvaderen uit de kwartierstaat Eldermans, de schipper Gijsbertus Welgevaren, kwartier-nr. 860 op blz. 334, vindt u in de hier aangehangen attachments A en B. Deze 2 artikelen zijn verschenen in het Mededelingenblad van de afdeling Delfland.

Medicijngebruik op VOC schip

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV


Uit het Familiearchief Van Vredenburch

In dit deel vindt u zaken die de heer Eldermans tegen kwam in diverse bronnen, bij het onderzoek naar zijn kwartieren.
Het betreft o.a. de familie Renault - Delft en Van der Vorst - Delft en Delfshaven.

 • Uit het familiearchief Van Vredenburch: stukken m.b.t. de afbraak van de kruitmolen onder Vrijenban (1742)
 • Uit de Grafelijkheidsrekenkamer: over Willem de Naeldeman/Naeldemaecker (overl. 14-10-1651)
 • Uit het Familiearchief Van Vredenburch: over molenaars (19e eeuw), sloten a/d stadsspuithuisjes,
  straatgeld, stellen van de klok te Delfshaven (1787), tractamenten van officianten (1649)
  memorie van stadsgebouwen en werken binnen en buiten de stad Delft.

Uit het Familiearchief Van Vredenburch

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV


Raad van Beroerten

Veroordeelden in de plaatsen Rotterdam, De Lier, 's-Gravenzande, Naaldwijk, Vlaardingen e.a. 1567/1569
Vanaf blz. 25 de lijst van veroordeelden uit deze plaatsen, uit "Le Conseil des Troubles" van dr. A.L.E. Verheyden
En vanaf blz 27 halverwege; een index op familienamen, topgrafie en beroepen zoals die in deze bewerking staan.

uit Raad van Beroerten 1567/1569

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV

Geestelijke Goederen

Eerste rekening van Lenert Henricx Say van de geannoteerde goederen binnen de stad Rotterdam en het baljuwschap Schieland anno 1573
Op blz 38 een index op de topografische aanduidingen.
Bron: Archief Grafelijkheidsrekenkamer Registers Doos V 13; Rijksarchief in Zuid-Holland te 's Gravenhage

Geestelijke Goederen

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV

Blaffaert van mr van Wely quartier van Delft en Delflant 1572 1573

"Blaffaert van Mr Berbardus Wely, Ontvanger particulier van de geannoteerde Goederen in t Quartier van Delft ende Delft Landt
mette Restanten van de Jaeren 1572 ende 1573
Beroerende die huyshuyeren ende thuynhuyeren staende ende gelege binnen ende buyten der Stede van Delft"


Alleen wat is nou precies een Blaffaert?
Een blaffaert of legger is een register waarin de inkomsten van een corporatie zijn vermeld die zij jaarlijks uit haar grondbezit ontvangt

Vanaf blz 50 een index op persoonsnamen.
Op blz 55 een index op de topografische aanduidingen.
Bron: Archief Grafelijkheidsrekenkamer, Registers, inc. nr 683; Rijksarchief in Zuid-Holland te 's Gravenhage

Blaffaert van mr van Wely quartier van Delft en Delflant 1572 1573

U moet als NGV lid inloggen om het gehele document te kunnen lezen.

Als u lid bent gebruik deze link om in te loggen: Registreren en Inloggen
Als u nog geen lid bent, ga dan naar Info lidmaatschap NGV


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |