Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Dienst Contactdienst

 
Vraag
 
 
Antwoord
 
Wat is het doel van de Contactdienst? Het doel is om genealogen die onderzoek naar dezelfde familienamen met elkaar in contact te brengen. Hierbij gaat het dus ook om genealogen die geen lid zijn van de NGV.
Hoe werkt de Contactdienst? Genealogen die hun onderzoeksresultaten willen delen met anderen bieden die gegevens aan de Contactdienst aan. De Contactdienst verzamelt deze gegevens in een bestand dat door anderen kan worden geraadpleegd.
Welke gegevens kan ik vinden in het bestand van de Contactdienst? Het bestand bestaat uit duizenden familienamen, waarbij per woonplaats het oudst en jongst gevonden gegeven is opgenomen. Als u zoekt in het bestand dan krijgt u de naam van de deelnemer die de gegevens heeft ingestuurd, met hem kunt u contact opnemen voor gedetailleerde informatie.
Hoe kan ik in het bestand van de Contactdienst zoeken?

Onder de knop "zoeken online" kunt u rechtstreeks in ons bestand zoeken

Kan ik via de Contactdienst ook persoonsgegevens vinden? Nee, de Contactdienst beschikt niet over genealogische gegevens. Hiervoor moet u contact opnemen met de deelnemer die de gegevens van de betreffende familienaam heeft aangeboden.
Waar moet ik aan denken als ik een vraag stel aan een deelnemer van de Contactdienst? Leg het eerste contact bij voorkeur niet telefonisch maar per post of e-mail. Geef bij uw vraag zoveel mogelijk aan over welke gegevens u al beschikt en waar u naar op zoek bent. Vergeet niet om een aan uzelf gefrankeerde enveloppe mee te sturen als u uw vraag per post verstuurt.
Een deelnemer reageert niet op mijn vraag, wat kan ik doen? Probeer eerst geduld te hebben, als u na een paar weken nog geen reactie heeft ontvangen dan kunt u altijd nogmaals contact met de deelnemer van de Contactdienst opnemen. Als u ook dan nog geen bericht krijgt dan kunt u dit aan de Contactdienst melden.
Hoe kan ik mijn eigen gegevens aanbieden aan de Contactdienst? Kijk voor een uitgebreide toelichting onder de knop "info contactdienst" en meldt u aan via de knop "deelnemen aanmelden".


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |