Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Betuwe

Genealogische vragen


Onderstaand vragen van onderzoekers in de Betuwe en omgeving. Als u antwoorden of aanvullingen op deze vragen heeft kunt u die melden bij de redactie


Uit Aqua Vitae 2013-1

Ik heb een huwelijksinschrijving van Isak Code (ook wel Codde genoemd) in Lexmond op 9 augustus 1739. Hij wordt daar genoemd als j.m. van Buren.

Mijn vraag is of iemand weet of hij daar inderdaad gedoopt is, de namen van de ouders uiteraard en of deze ouders daar ook getrouwd zijn. In oudere trouwboeken tot 1669 komt de naam Code/Codde niet voor dus ik denk dat ze als ze daar zijn te vinden niet lang gewoond hebben, in ieder geval niet onder familienaam.

Henk Morien


Uit Aqua Vitae 2012-2

1.

De ref. trouwregisters van Ochten zijn tussen 1771 en 1795 niet bewaard gebleven. In Ochten worden 6 kinderen gedoopt tussen 1790 en 1804 van (Jan) Hendrik Visscher en Trie/ijneke Hendriksen. Hun huwelijk heb ik 'nergens' kunnen vinden; aannemelijk is dat ze kort voor 1790 in Ochten zijn getrouwd. Ik ben vooral benieuwd naar de geboorteplaats of herkomst van de bruidegom. Hij is afkomstig uit Duitsland, volgens overlijdensakte en op basis van twee handtekeningen bij huwelijken van kinderen in 1822 en 1825 als J.H. Fischer. Op basis van vermelde leeftijden in hun overlijdensaktes zijn ze geboren ca. 1750 resp. ca 1769, maar zoals bekend is die leeftijd vaak onbetrouwbaar. Ik heb bij archieven naar akten van indemniteit gevraagd maar nog geen bevredigend antwoord gekregen.

Graag zou ik ook willen weten waar ik eventueel meer informatie over mijn voorouders in de Nederbetuwe zou kunnen vinden. De familie heeft tot eind 19e eeuw in Ravenswaaij, Maurik, Zoelmond en Wijk bij Duurstede gewoond daarna is mijn lijn naar Amsterdam gegaan.

2.

Het overlijden van de echtgenote in 1831 wordt pas in 1834 aangegeven (in Genlias onder Frieneke). Direct voorafgaande aan deze akte is er een akte van iemand die ook veel eerder is overleden. Ik heb een redelijk vermoeden dat haar overlijdensakte nog snel gemaakt is kort voor het huwelijk van een van de kinderen (weduwe van 32 jaar). Is het bekend dat in deze plaats of streek dit fenomeen vaker voorkwam? Het komt me voor dat toentertijd de ABS (burgemeester) niet zo nauwkeurig met de wetgeving en regels omging. Is dat ook jullie ervaring?
Vreemd vind ik bijv. ook:
- wijzigingen zonder geparafeerd renvooi;
- onvermelde levende echtgenote bij het overlijden van de man in 1828;
- bij huwelijk van kinderen wordt niet altijd de moeder vermeld.

3.

Is er een bijzondere bron bekend over soldaten in die streek. Het verhaal gaat dat de man soldaat is geweest. Stamboeken bij het Nationaal Archief en de site Soldaten-Genealogie hebben niets (bewezen) opgeleverd. Het zou fijn zijn als u me wat op weg kan helpen.

Jaap Medema


Uit Aqua Vitae 2011-1

Ik heb een stamboom van mijn familie gemaakt met als verste voorouder Frans Berentsen Struijk geboren in Maurik 1593

Nu wordt in het trouwboek van Maurik 1637-1698 de achternaam Strock gebruikt i.p.v. Struijk.

Kan iemand mij de herkomst/verandering van Strock naar Struijk vertellen?

Ik ben er zeker dat het dezelfde persoon betreft daar zijn dochter Gueken Frans (1619 Maurik) de achternaam Strock heeft en de zoon Dirk Fransz (1621 Maurik) de achternaam Struijk.

Graag zou ik ook willen weten waar ik eventueel meer informatie over mijn voorouders in de Nederbetuwe zou kunnen vinden. De familie heeft tot eind 19e eeuw in Ravenswaaij, Maurik, Zoelmond en Wijk bij Duurstede gewoond daarna is mijn lijn naar Amsterdam gegaan.


Gedeelte uit Parenteel van (Strock) Struijk, Frans Berentsen

(Strock) Struijk, Frans Berentsen is geboren in 1593 in Maurik. Hij:

(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1618 in Maurik met Verbrugh, Dirxgen Pons Francken, 20 of 21 jaar oud. Zij is geboren in 1597 in Maurik. Zij is overleden in 1649 in Maurik, 51 of 52 jaar oud.

(2) trouwde, 55 of 56 jaar oud, op 30-12-1649 in Maurik met Toorn van, Henrixken Jans. Zij is geboren in Ingen.

(3) trouwde, 62 of 63 jaar oud, op 01-06-1656 in Maurik met Roelophs, Gijsbertken. Zij is geboren in Wijk bij Duurstede.


Kinderen van (Strock) Struijk, Frans Berentsen en Pons Francken Verbrugh, Dirxgen:

1 Strock, Gueken Frans, geboren in 1619 in Maurik.

2 Struijk, Dirk Fransz, geboren in 1621 in Maurik. Hij:

(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-10-1646 in Maurik met Pons, Udelken. Zij is overleden in 1655 in Maurik. Zij kregen 5 kinderen.

(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 13-07-1656 in Maurik met Jans, Neelken. Zij is geboren in Maurik. Zij kregen 4 kinderen.


Evert Struik


Uit Aqua Vitae 2009-2

Ouders, broers en zussen van Henrica Claessen

Henrica is gehuwd in Varik (Gld) r.k. op 17-2-1711 met Jan Barten van den Heuvel en voor zover bekend zijn er 4 kinderen geboren, de kinderen zijn gedoopt in Tiel r.k. De kinderen zijn waarschijnlijk in Avezaath geboren.

Voor mijn eigen onderzoek zou ik in verband met naamsgeving graag de namen van de ouders, broers en zussen van Henrica hebben. In de ondertrouwakte wordt er aangeven jongedochter van Leeuwen.

Hopelijk kunt U mij in contact brengen met de door mij gezochte Claessen.


Huub van den Heuvel


Uit Aqua Vitae 2009-2

Ik zoek al jaren naar "de Keijserlijcke gegevens" over mijn z.g.n. Opijnse tak. Plotseling, ongeveer een jaar geleden, lees ik over een inbraak in de Keijsershof (sportzaal, verenigingsgebouw) te Opijnen, daar had ik nooit over gehoord. En mailde de welwillende bestuurssecretaris meerdere malen. Hij vertelde me, dat twee (vrouwelijke?) leden met het naamsvoorstel kwamen kort na de brand van het vorige gebouw. Het zou over een perceel land gaan van een de Keijzer, die veldwachter was. De éne bron voelde zich te oud om mij haar verhaal te doen en de andere wilde helemaal geen contact alsof ik oneerbare voorstellen deed.

Van een veldwachter de Keijzer weet ik niets; WEL van een Zacharias de Keijser, die rond 1650 waard was te Opijnen en aan de Zandweg woonde. Hij had dus een soort politioneel toezicht op het hooi en vee op de uiterwaard.

IIk heb diverse archiefmedewerkers in diverse plaatsen gevraagd of ze advies aan het bestuur van de sportzaal hebben gegeven, want ik zou als bestuurslid, voor de naam op het gebouw verschijnt, deskundig advies vragen bv. aan een archiefmedewerker. De archieven, die ik aanschreef gaven wel antwoord, maar wisten nergens van. Dus liep ook dat weer dood. In een landelijk dagblad maart 2009 las ik een jubileumadvertentie van een echtpaar aan de Zandweg te Opijnen. Ik feliciteerde hen schriftelijk met ingesloten postzegel voor antwoord, want ik vroeg ook iets over de naam Keijsershof. Geen enkel antwoord, geen telefoontje, briefje of mailtje.

Maar meerderen weten iets over de naam; hetzij via mondelinge berichtgeving, hetzij door een oude koopakte. Ik wil gewoon dit verhaal horen of zien; en dan graag copiëren.

Is er onder de lezers iemand die me verder kan helpen.


A. C. de Keijzer


Uit Aqua Vitae 2008-2

Wie wil wat in de Betuwe (Buren) opzoeken?

Het gaat over fam. Van Coesveld / Van Koesveld, Aelbert Jansz trouwt op 5-11-1671 met Dirxkje Peters. Wie kan helpen naar de ouders/broers/zussen?

Ik ben ook bezig met de naam Van Koetsveld / Coesveld / Koesveld. De Utrechtse tak-Lodder / Davelaar / Hoevelaken / Fontijn / Methorst / Van der Geer v.d. Meijden / Floren / Peters / Van Driel in de plaatsen: Zeist, Ede, Barneveld, Veenendaal, Maurik en Buren.

Ik kan voor anderen wel wat opzoeken in Hoorn.


Mevr. G.J. van Driel-Koetsveld


Margarethe van der Meeren trouwt 5-6-1796 (RK) te Culemborg met Theodorus Herle (1772-1829). Van haar geen doopgegevens en ouders gevonden en ook geen overlijdensdatum; ze is in ieder geval voor haar man overleden (1829).


A. Hoekstra


Uit Aqua Vitae 2008-1

Hendrik Verzijl gedoopt 10-01-1734 te Brakel getuige Stijntje Verzijl weduwe van Cornelis Jongkind, zoon van Claas Verzijl en Mayke Verwey.

Gevraagd voorgeslacht, kwartieren van dit echtpaar


E.I. Markies Verploegh


Uit Aqua Vitae 2007-2

In Zoeklicht op Bommelerwaardse families van Willem Dingemans en Jan Groenendijk zijn de kwartierstaten van 57 Bommelerwaardse families beschreven.

Nu komt in maar liefst 12 van deze kwartierstaten ene Joost Jansz. de Cock voor die in Slijkwell woonde.

De families Bok, Brouwers, van Dam (van Brakel), de Gaay, de Geus, van de Graft en de Jongh stammen o.m. af van Joost's zoon Dirk de Cock.

De families Dingemans, van de Garde, van Genderen, Philips en Vos stammen af van zijn dochter Elisabeth.

Omdat de oorsprong van dit geslacht De Cock in de Betuwe (Ophemert) blijkt te liggen vraag ik me of er Aqua Vitae lezers zijn die meer weten over Jacob Gerardsz Cock te Ophemert en zijn gezin en voorgeslacht.

Verder is de vraag of er een relatie bestaat met geslachten De Cock in de Bommelerwaard (m.n. te Nederhemert en Driel).


Fragment genealogie De Cock


I Jacob Gerardsz. Cock, wonend te Ophemert, tr. voor 9-5-1648, Arike Jandr., geb. Gameren, dr. van Jan Cornelisz., kerkmeester (1625/27) te Gameren, schepen te Zuilichem en Meriken Berndts.

II Jan Jacobsz. de Cock, wonend te Slijkwell, armmeester van Well, overl voor 21-8-1686, tr. omstreeks 1678 Arike Wouterdr., overl. voor 9-8-1683, zij tr. 1, Well 29-1/21-2-1669, Jacob Arijensz. van Genderen, ged. Well 6-7-1634, wonend te Slijkwell, buurmeester van Well in 1671, overl. omstr. 1674.

Jan tr. 2, omstreeks 1683 Leentje Joostdr. (Groenevelt), dr. van Joost Govertsz., schepen van Nederhemert in 1668.

Uit het eerste huwelijk:

1. Jacob, ged. Well 26-8-1679, overl. tussen 6-5-1702 en 5-2-1703.

2. Teunis, ged. Well 9-1-1681, overl. voor 28-10-1682.

3. Teuniske, ged. Well 28-10-1682, overl voor 6-5-1702.

Uit het tweede huwelijk:

4. Joost, volgt III.


III Joost Jansz. de Cock, ged. Well 13-9-1685, wonend op 'de Werf' te Slijkwell, tapper ald., buurmeester van Well in 1710, schepen van de hoge heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen 1711/32, overl. voor 11-12-1736, tr. Lijsbeth Dirkdr. Kraay, overl. voor 9-3-1763, dr. van Dirk Aartsz. en Lijsbeth Melisdr.

Uit dit huwelijk:

1. Jan, ged. Well 28-6-1705.

2. Dirk, wonend op 'de Werf' te Slijkwell, buurmeester van Well in 1738, schepen 1746/88 en heemraad 1780 van de hoge heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen, otr. Well 1-12-1736, Maria Groeneveld, geb. Well, dr. van Arien en Gijsbertha Maurits.

3. Elisabeth, ged. Well 30-7-1709, overl. ald. 1789, tr. ald. 26-7/21-8-1737, Peter Loenen, ged. Well 9-5-1687, schout en dijkgraaf van de hoge heerlijkheid Ammerzoden, Well en Wordragen etc., overl. Well 1771, zoon van Johan en Margaretha van Herwijnen.

4. Lijntje, ged. Well 23-2-1716, overl. Nederhemert 17-10-1806, tr. Well 18-3-1750, Dirk van de Graft, geb. Nederhemert 1729/30, buurmeester, schepen en heemraad ald., wonend op de hoek Maasdijk/Kapelstraat, overl. ald. 23-4-1816, zoon van Peter en Maria van Dieden.


G. van Genderen


Hendrik van Soest

Een van mijn voorouders van moederszijde is geboren in Lienden of Kesteren. Het betreft Hendrik van Soest, die een relatie kreeg met Gerritje van Kesteren. Uit deze relatie is o.a. geboren: Jacob van Soest, gedoopt te Lienden op 2 april 1773.

Kunt u mij verder helpen.

K. Kwint


Van Coesveld

Ik kom al een tijd niet verder dan de trouwdag van Aelbert Jansz van Coesveld en Dirxksen Peters 5-11-1671 in Maurik. Hij kwam uit Ravenswaay. Wie zijn hun ouders? Wat was de geboortedatum van Aelbert Jansz. Had hij broers en zussen?

Wie helpt mij ? Ik wil de Utrechtse en de Haagse tak van ds Van Koetsveld aan elkaar hechten. Ds Van Koetsveld heeft Wilhelmina gedoopt en van haar 2 broers de begravenis geleid. Wie helpt me a.u.b.?

G. van Driel- van Koetsveld


Bron/Brom/Brun


Ik loop op tegen een Markus Bron/Brom/Brun waarvan de puzzel nog heel veel leemtes vertoont. Overtuig uzelf:

Markus Bron, geboren ca. 1696 vermoedelijk in Beesd, overleden ca. 1737, plaats onbekend, mogelijk Beesd


huwelijk 1: Markus Brum, j.m. van Beesd, ondertr. Beesd 29-5-1719 met Grietje Jans Mostert, j.d. van Beesd (zij is geboren ca. 1701, overleden voor 1727)

uit dit huwelijk

Goosen Lambertse, doop Beesd 6-10-1719

Judith, doop Beesd 19-1-1721 en overleden Beesd 7-2-1799

huwelijk 2: Marcus Brom ondertr. Beesd 17-5-1727 met Elisabeth van Dorth j.d. van Beesd (geb. ca 1700)

uit dit huwelijk

Jan, doop Beesd 1-8-1734, overleden Culemborg 22-1-1812

vermoedelijk een Leendert


Een doop: Beesd 27-12-1693,onecht kind genaamd Markus, vader onbekend, moeder Maria Gossina Vollenhoven


vragen:


1e : is dit kind dezelfde persoon als eerder genoemde Markus Bron?

Zo ja, is de vader te achterhalen?

waar komt de naam Bron vandaan?

Zo nee,

wie zijn dan de ouders (en evt.verdere voorouders) van Markus Bron?

wanneer en waar is hij overleden?


2e : als tweede echtgenote wordt ook genoemd een Elisabet van de Water (geb. ?, overleden Beesd 3-8-1747).

Is dit dezelfde persoon als Elisabeth van Dorth?

Als dat niet zo is, wanneer en waar is zij overleden?

Hoe heetten de ouders van Elisabeth van Dorth (of van de Water)?


3e : wat zijn de trouwdatums van de genoemde ondertrouwen?


Een heleboel vragen dus. Wie weet de antwoorden en wil helpen?


A. Boogert


Uit Aqua Vitae 2007-1

van Marckenstein/van Merkesteijn - Tegelaar

Ik zoek het antwoord op de volgende vraag:

Het echtpaar Peter van Marckenstein/van Merkesteijn en Grietje Tegelaar laten in de periode 1789 - 1801 6 kinderen dopen in Ochten.

Is deze Peter dezelfde als Peter van Markensteijn gedoopt 3-8-1755 te Ochten zoon van Willem en Adriaantje van Meerten en weet iemand de juiste trouwdatum en trouwplaats van het echtpaar?

Dick Pinkster


Claes Udo en voorgeslacht

De heer Ydo uit Avenhorn is op zoek naar:

De Genealogie IJdo (Ydo) van de hand van de heren Cor IJdo (Dreischor) en Willem Kleijn (Naarden) heeft als stamvader Claes Udo, die eind 16e eeuw moet zijn geboren. Over zijn gezin is informatie voorhanden, doch betrouwbare gegevens over Claes Udo, zijn partner en zijn voorgeslacht ontbreken vooralsnog.

Het gezin van Claes Udo bestond uit:

- Neeltien Claesdr. Idoo (*ca. 1616/+na november 1666), ondertrouwd te Molenaarsgraaf met Claes Adriaensz. Swartbol (*ca. 1592 te Molenaarsgraaf/+ca. 1642 te Molenaarsgraaf)

- Hendrick Claesz. Udo (*ca. 1619 te Maurik-Gld./+voor 1676 te Bergambacht), kleermaker, schepen van Bergambacht (1650), ondertrouwt (1) 18 april 1637 te Stolwijk met Maritje Jorisdr. (*te Stolwijk/+tussen 1649 en 1660), huwt (2) met Anneken Huijbertsdr. van Overleck (*1610 te Streefkerk, gedoopt 12 december 1610 te Streefkerk/+omstreeks 1682), ook wel Annichje Huijberts Leckerkercker, die als weduwe Udo hertrouwt met Willem Cornelisz Croon, schoenmaker te Bergambacht

- Willem Claesz. Idoo (*gedoopt NG te Molenaarsgraaf/+na 1686), kleermaker. Gehuwd in 1644 met Weijntgen Cornelisdr. Croon

- Geertje Claesdr. Udo

- Marichie Claesdr. Udo

In akten, doopboeken e.d. komen deze gezinsleden ook voor met als geslachtsnaam Ido of Udoo en met de patroniemsvormen Claes, Claesse, Claesk, Clasen.

In de Genealogie IJdo (Ydo) wordt het nageslacht van Hendrick Claesz. Udo gevolgd, welk nageslacht als geslachtsnaam IJdo (IJdoo, Ydo, Ydoo) voert. Het nageslacht van Willem Claesz. Idoo neemt als geslachtsnaam Udo (Udoo) aan en is in een separate genealogie gedocumenteerd.

Het eerdergenoemde team van auteurs van de Genealogie IJdo (Ydo) werd in 2005 uitgebreid met de heer Hans IJdo (Nieuwland) en Serge Ydo (Avenhorn). Hun onderzoek richt zich o.a. op Claes Udo, diens partner en Claes’ voorgeslacht. Mede gezien de geboorteplaats van de zoon Hendrick Claesz. Udo is de veronderstelling gerechtvaardigd, dat Claes Udo behoort tot het geslacht Udo uit Maurik (Gld). Over dit geslacht Udo werd in “Stukken en Brokken II” (1995) uitvoerig gepubliceerd (“Zeshonderd jaar boerengeslacht Udo loopt ten einde”, auteurs M.J.H. Udo, W.J. Udo en A.J.G. Hoogendoorn). Tot op heden echter kon de relatie van het geslacht IJdo (Ydo) met dit Maurikse geslacht Udo niet worden bewezen.

Gezocht dus de “missing link”. Suggesties en tips zijn zeer welkom!

De Genealogie IJdo (Ydo) is op internet gepubliceerd onder www.ijdo-ydo.nl

Serge R.E. Ydo


Uit Aqua Vitae 2006-2

Van der Linden

De heer Postema uit Doorn is op zoek naar:

Johannes Pieterse Gerretse van der Linden, die te Culemborg op 25-8-1764 trouwt met Catharina Jansen/Gertsen van Niep/Van Ip.

Johannes was weduwnaar van Marijtje Pieterse van Beelen.

Ik heb uit het huwelijk van Johannes met Catharina vijf kinderen gevonden. Zelf stam ik af van Maria van der Linden (1764-1826), die ongehuwd twee kinderen had.

Graag zou ik meer weten van hun beider voorgeslacht.

H. Postema


Uit Aqua Vitae 2005-2

Versendaal

De heer Versendaal werkt aan een uitgave over de familie Versendaal, het boek komt eind 2005 uit. Hiervoor zoekt hij nog wat gegevens.

Gerrit Adrianus van Versendaal, geboren ±1881 te Buurmalsen, overleden 59 jaar oud op vrijdag 05-01-1940 te Tiel, zoon van Hendrikus Marinus van Versendaal en Adriana Zondag.

Trouwde 27 jaar oud op donderdag 20-08-1908 te Buurmalsen met de 23-jarige Hendrika Johanna van den Berg, geboren ±1885 te Buurmalsen, dochter van Zeger van den Berg en Gerrigje Carolina Drost.>

Kinderen:
3 00-00-1922 Z. van Versendaal (graag voornaam) en rest gegevens
4 00-00-0000 (dochter) van Versendaal (zie nummer 3)
5 00-00-0000 (dochter) van Versendaal (zie nummer 3 en 4)
6 00-00-1926 A. van Versendaal (zie nummer 3, 4 en 5)

Dirk van Versendaal, geboren ±1889 te Buurmalsen, rest gegevens heb ik.

Kinderen:
1 00-00-1929 Hendrik Marinus van Versendaal, geboren te Geldermalsen
2 00-00-1926 A. van Versendaal, geboren te Geldermalsen (zie 3, 4 en 5)

Hendrik Marinus vna Versendaal, geboren ±1925, overleden in het jaar 2000, zoon vna Hendrik Marinus van Versendaal en Jaantje de Jong.

Hendrik Marinus van Versendaal geboren ±1920 te Geldermalsen, oveleden september 2000 zoon van Dirk van Versendaal en Maria Johanna Hak. + namen en gegevens kinderen, ten minste 4 zonen.

Adriana Hendrika van Versendaal, dochter van Jan van Versendaal en Geertruida Huiberdina Streef, trouwde met Frans Feite de Haan

Johannis Cornelis van Versendaal, geboren ±1920, overleden in 2000, zoon van Jan van Versendaal en Geertuida Huiberdina Streef. Trouwde met Tineke Zondag. 2 kinderen, te weten zonen

W. Versendaal


Joseph Lievens.

Ik ben op zoek naar de geboorte plaats, datum en ouders van Joseph Lievens. Ook zijn huwelijksdatum en plaats zoek ik.

Hij was getrouwd met Cornelia van Olderen.

Hun (tot dusver eerste kind) dochter Annemie wordt geboren in Borger (Dr) op 13-11-1812, met als toevoeging "uit Kersten Marie Lienden Canton Thiel Departement Boven IJssel".

Cornelia van Olderen is geboren in Kesteren op 6-10-1780, vader Evert van Olderen en moeder Maria van Es.

Andere kinderen worden in Veghel en 's-Hertogenbosch geboren. Het beroep van Joseph was sjouwer, koopman, kunstenaar.

H. van Helvoort


Uit Aqua Vitae 2005-1

Van Iterson.

ANDRIES GIJSBERT(S), stamvader in Nederland van een familie "van Iterson", geboren ca. 1580-1590, was kooiman te Mariënwaard, schepen van Beesd en buurmeester te Mariënwaard en voerde een wapen met drie distels. Hij overleed vermoedelijk in 1663, want in november van dat jaar wordt zijn vrouw Trijntje Jans als weduwe genoemd. Zij was eerder gehuwd geweest met ene Jan Reijers/Regers, waaruit minderjarige kinderen die door Andries en Trijntje werden opgevoed. Is er een akte te vinden in het loofsignaat van Beesd of het rechterlijk archief Beesd/Rhenoy waarin deze kinderen hun erfdeel ontvangen?

Trijntje was mogelijk een dochter van ene Jan de Bije/Bie. Zij blijkt in een akte van 27.11.1663 een forse schuld te hebben, die teruggaat op een schuldbekentenis van 03.05.1626; zou er nog iets hiervan in de actes te vinden zijn?

Wie waren Andries Gijsberts en Trijntje Jans en wat was hun voorgeslacht? Hoe komt hij aan de naam "van Iterson".

R.A. van Iterson


Antwoord en vraag naar aanleiding van opsporing gezocht 1 uit Aqua Vitae 2004-1

Van Nico den Breejen ontvingen wij een aanvulling op nummer 5 uit het lijstje:

In 1865 vertrekt Lourens Johannes naar Amsterdam.

I. Elsje den Breejen. Dochter van Klaas den Breejen en Rozina Pieternella Hettema. Geboren 06.04.1891 te Hardinxveld, overleden 09.10.1955 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd. Trouwt 21.03.1913 te Hardinxveld Arie Lodewijk van Gelderen, geboren 21.03.1891 te Buurmalsen, overleden na 09.10.1955.

Uit dit huwelijk:

a. Rozina Pieternella van Gelderen, geboren te Gorinchem. Trouwt te Rotterdam H. van Broekhuijze

b. Egbertha Ella van Gelderen, geboren te Rotterdam. Trouwt te Rotterdam J. Julle

(geboorte- en huwlijksdata van laatste personen ook bekend)

Naast een antwoord ook een nieuwe vraag:

Wellicht kan E. van Gelderen mij helpen met de vader en moeder van de echtgenoot van Elsje den Breejen, zijnde Arie Lodewijk van Gelderen.

N. den Breejen


Hooisma.

Op 4 sept 1843 wordt te Wolvega geboren Lourens Johannes Hooisma zn van Johannes Idzes Hooisma en Jantje Lourens Zandstra.

In 1865 vertrekt Lourens Johannes naar Amsterdam.<

Maar nu komt het probleem.

Lourens Johannes Hooisma (wonende te Opheusden) trouwt op 15 dec 1879 te Kesteren (akte 31) met Jantje Haar geb te Wageningen en wonende te Opheusden dv van Gerrit Haare en Jacomina Teunissen van Maanen. Lourens Johannes Hooisma is veldwachter. Hij maakte diverse omzwervingen (als politie-agent)door het land en overlijdt 23 jan 1917 te 's Gravenhage (akte 330) en Jantje overlijdt 30 okt 1930 te 's Gravenhage (akte 3316).

Lourens Johannes Hooisma (ambtshalve in Kampen) trouwt op 30 maart 1871 te Kampen (akte 27) met Marrigje van Ommen geb te Kampen en wonende te Kampen dv van Johannes Frederik van Ommen en Annigje Egberts van de Belt. Lourens Johannes Hooisma is oppasser/arbeider. Lourens Johannes Hooisma overlijdt 8 maart 1906 te Amsterdam (akte 1729) en Marrigje overlijdt 13 febr 1909 te Amsterdam (akte 1105).

Beide huwelijksakten geven de zelfde geboorte datum en ouders weer van Lourens Johannes Hooisma. Dus 2x een Lourens Johannes Hooisma. 2x getrouwd maar ook 2x overleden.

Mijn vraag is nu: Zijn er gegevens te vinden over Lourens Johannes Hooisma over de periode 1865 tot 1879 , wanneer is hij politieagent geworden in Kesteren? Zijn er mensen bezig met de familie Haar? Wie o wie kan mij helpen.

Hette Hooisma


Lamers.

Ik ben op zoek naar een Arent of Aart Lammers, Lamberts of Lamers. Hij is de vader van Lambertus of Barth Lammerts, ged. (NG)19.05.1726 te Bemmel (RAA 240).

In het trouwboek (NG) van Bemmel (RAA 241.4) wordt het volgende vermeld:

tr. 28 april 1724

Aart Lammerts, J.M. van Voorst

en

Maria Gilliaams, Wed van Johannes Hendriksen (ook wel genoemd "de Seelander")

Getrouwt tot Bemmel.

Voorst zou in dit geval kunnen zijn Voorst onder Gendringen. In de gemeente Voorst (Veluwe) kan ik niets vinden. In Gendringen beginnen de doopboeken (NG) pas in 1741. Ook in de RK boeken kom ik niet verder.

Kent iemand nog andere bronnen (bijv. Rechterlijk Archieven)?

Hoe kan ik dit vastgelopen onderzoek weer openen?

Leo Lamers


Uit Aqua Vitae 2004-2

Van Versendaal.

Ik zoek de namen, geboortedata, trouwdata van de ouders van Cornelis van Versendaal, begraven te Erichem op 7-12-1793, gehuwd met Maria van Versendaal, begraven te Buren op 15-12-1810.

W.M.C. Versendaal


Uit dit huwelijk:

1. Gerrit van Versendaal, geboren 26-05-1776 te Erichem.
2. Maria Johanna van Versendaal, geboren 16-05-1782 te Erichem.
3. Catharina van Versendaal, geboren ca. 1785 te Amersfoort.
4. Gerdiena van Versendaal, geboren ca 1787 te Amersfoort.

Van de kinderen en kleinkinderen heb ik wel veel gegevens.


Verder nog wat losse gegevens:

Jan (of Gerrit) van Versendaal gehuwd met Maria van Malsen. Een zoon van hen was Jan van Versendaal, wonende te Neerijnen, overleden aldaar op 14-12-1806.

Gobel Claasse van Versendaal, gehuwd met Gerrigje. Zij hebben een zoon Cornelis Gobels van Versendaal, gedoopt te Beusichem op donderdag 6-05-1666, overleden aldaar op woensdag 18-11-1733, 67 jaar oud.

Maria van Versendaal wonende te Erichem en gehuwd 9-07-1775 met Anthonie van Nijkerk (Nieuwkerk) wonende te Erichem, overleden te Buren op 27-11-1813. Zij kregen 7 kinderen waarvan gegevens in mijn bezit zijn.


Uit Aqua Vitae 2004-1

Van Gelderen.

Mijn familie is voor een gedeelte afkomstig uit de Betuwe, voornamelijk uit Geldermalsen, Tricht en Buurmalsen. In de loop van de jaren heb ik wat gegevens verzameld, teruggaand tot ongeveer 1750. Mocht iemand interesse in deze gegevens hebben dan ben ik bereid deze uitgebreider af te staan. Mocht blijken dat iemand verder is gekomen dan ik - ik zit 'vast' met de Van Gelderens - , dan hoop ik van hen te horen.

E. van Gelderen


1. Elsa E. van Gelderen, Rotterdam 19-06-1950
2. Herman C. van Gelderen, Hardinxveld 28-09-1913
3. Daphne E. van Gelderen-Davis, Londen 06-05-1925
4. Arie L. van Gelderen, Buurmalsen 21-03-1891
5. Elsje den Breejen, Hardinxveld 06-04-1891
8. Hermanus C. van Gelderen, Buurmalsen 11-11-1853
9. Egje van Meeteren, Tricht 11-02-1858
16. Willem van Genderen, Geldermalsen 18-10-1820
17. Huybertje Beekman, Buurmalsen 23-01-1825
32. Mattheus J. van Gelder, Geldermalsen 09-05-1800
33. Anna M. Blok, Buurmalsen 08-01-1796
64. Jan Teeuwen van Gelder, Geldermalsen 28-11-1756
65. Elisabet van Ringelesteijn, Geldermalsen 08-11-1761
128. Mattheus/Teeuw van Gelder
129. Maria Hoen
256. Hendrik Teeuw van Gelder
257. Maayke Verwey, overl./begr. in kerk Tricht. ong. 1779 als wed.

Den Biesen.

De familienaam "den Biesen" heeft zijn oorsprong in Echteld met de eerste vermelding in begin 1600. De boerderij van 1830 schijnt inderdaad de tweede boerderij te zijn. Ik geloof dat de hedendaagse boerderij het eigendom is van de Dullerts Stichting. Maar ik heb geen adres of contact. Ik zou graag alle bijzonderheden (geschiedenis) van de boerderij willen weten en wie de eigenaren van de boerderij zijn geweest. Ik ben geinteresseerd om uit te vinden of de boerderij en de landgoederen eventueel het eigendom zijn geweest van de Nederlandse tak van de Teutonic Order, waarvan Alden Biesen in Belgie de hoofzetel vormde.

De legende zegt dat onze "eerste" voorvader rond 1600 een jonge vrouw schaakte en met haar over de rivier vluchtte, vandaar de naam "den Biesen" in Beneden-Leeuwen en andere plaatsen.

Als u eventueel inlichtingen kunt verkrijgen over de boerderij zou u mij daar een groot plezier mee doen.

Ik ben oorspronkelijk van Alverna. Mijn vader was geboren in Deest. Hartelijk bedankt voor eventuele hulp.

Jeff den Biesen


Uit Aqua Vitae 2003-1

Petrus Wegghe.

Gezocht: geboorte- c.q. doopplaats Petrus Wegghe.

De heer H.J. Weg is op zoek naar de geboorte- en doopplaats van zijn stamvader Petrus Wegghe (ook wel geschreven Wegh, Wegge etc.), in 1669 te Rees (de zogenaamde Klefse enclave) gehuwd met Aeltje Jansen. Ook het bisschoppelijk archief in Munster leverde niet het gevraagde op.

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |