Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Betuwe

Afdelingstijdschrift: Aqua Vitae

Tweemaal per jaar verschijnt het afdelingstijdschrift. In 1998 verscheen het eerste nummer. Sinds 2001 verschijnt het onder de naam: Aqua Vitae

De tijdschriften van 1998 tot en met 2001 zijn gescand en met behulp van OCR omgezet naar tekst. Vindt u fouten door deze omzetting, dan horen wij dat graag.

Alle nummers, behalve het laatst verschenen, zijn beschikbaar in PDF. Door op de afbeelding te klikken kunt u deze ophalen.

Voor 1998 zijn verschenen er alleen convo's, enkele zijn gescand. Deze staan onderaan op de pagina.

Inhoudsopgaven van de artikelen:

Jaargang Nummer Nummer
19 2016-1    
18 2015-1 2015-2  
17 2014-1 2014-2  
16 2013-1 2013-2
15 2012-1 2012-2
14 2011-1 2011-2
13 2010-1 2010-2
12 2009-1 2009-2
11 2008-1 2008-2
10 2007-1 2007-2
9 2006-1 2006-2
8 2005-1 2005-2
7 2004-1 2004-2
6 2003-1 2003-2
5 2002-1 2002-2
4 2001-1 2001-2
3 2000-1 2000-2
2 1999-1 1999-2
1 1998-1

2016-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2016-1_voorpagina.jpg   Communicatie. Een interessante lezing? Ledenverloop Nieuwe redacteur
  Nieuwe artikelen. Onze bibliotheek
  Digitale versie Aqua Vitae. Buitendag
  Bijzonder huisarchief van Kasteel Heukelum eindelijk in te zien
  Publicatie stambomen en de privay/auteursrecht
  Proces tegen Stille Willem
  Van der Helden is de naam
  Boekbespreking (Ze spraken er niet over, twee Amersfoortse broers in Ned. Indië)
  Archiefzoeker.nl
  Teveel water met Dreft

Terug naar begin pagina


2015-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2015-2_voorpagina.jpg   NGV afd.Betuwe bestaat 30 jaar
  Een Bommelerwaardse bierbrouwer in mijn voorgeslacht
  The American dream?
  Onze bibliotheek
  Genealogie verkeerd
  NGV- jubileum in de Betuwe

Terug naar begin pagina


2015-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2015-1_voorpagina.jpg   Kaarten Rivierenland
  Een visserijconflict te Heerewaarden in 1786
  Een kwartierstaat uit lijfsbehoud
  Genealogie verkeerd

Terug naar begin pagina


2014-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2014-2_voorpagina.jpg   Mededelingen
  Huishoudende manspersonen in de Tielerwaard anno 1645
  Help bij het indexeren van de bevolkingsregisters van het Rivierengebied
  Jacob van Haeften, Een 'waanwijze' Utrechter. Een biografie

Terug naar begin pagina


2014-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2014-1_voorpagina.jpg   Bibliotheek
  Waartoe een artikel leidt
  Overleden in het krankzinnigengesticht?
  Bigamie en vrouwenhandel. De wonderlijke levensloop van Geertrui van Alphen (Asch 1763 -Vreeswijk 1820)
  Anna Maria Westenend
  Vele handen maken licht werk

Terug naar begin pagina


2013-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2013-2_voorpagina.jpg   Scannen en indexeren
  Aanvulling op: Van de Westeringh in Chicago 1905 - 1952
  Bigamie en vrouwenhandel. De wonderlijke levensloop van Geertrui van Alphen (Asch 1763 -Vreeswijk 1820)
  Waar in Ophemert woonde mijn voorouder nu eigenlijk?
  Facebook
  Profielen en ledental

Terug naar begin pagina


2013-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2013-1_voorpagina.jpg   Bestuur zoekt versterking
  Personalia
  Man en vrouw. Bij overlijden: man weduwnaar van de vrouw, vrouw weduwe van de man
  Getalenteerde zeebonk, Adriaan Constant van Haeften
  Opsporing verzocht (zie genealogische vragen)
  Mijn zus is 140 jaar geleden gestorven?!
  Nieuwbouw Regionaal Archief Rivierenland

Terug naar begin pagina


2012-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2012-2_voorpagina.jpg   Afdelingsvergadering april 2012
  Nieuw archiefgebouw voor RAR
  Naar aanleiding van lezingen
  Enquête van 2011-2012
  Bigamie en vrouwenhandel. De wonderlijke levensloop van Geertrui van Alphen (Asch 1763 - Vreeswijk 1820)
  Opsporing verzocht (zie genealogische vragen)
  Stamreeks van Peter Steven Schull
  Een kleine beschouwing

Terug naar begin pagina


2012-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2012-1_voorpagina.jpg   NGV Betuwe afgevaardigd in de Stichting Vrienden van het Regionaal Archief Rivierenland
  Bigamie en vrouwenhandel. De wonderlijke levensloop van Geertrui van Alphen (Asch 1763 - Vreeswijk 1820)
  Wat een advertentie uit 1831 teweegbracht voor de bewoningsgeschiedenis van drie boerderijen in Heteren
  Ongekende mogelijkheden voor genealogen bij het Streekarchief Bommelerwaard
  Afdeling Betuwe op Twitter

Terug naar begin pagina


2011-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2011-2_voorpagina.jpg   Kennismaken met ...
  Bibliotheek: nieuwe aanwinsten
  Tweemaal overleden
  Kennismaken met ...
  Het geslacht De Cock van Neerijnen
  Nieuw archief in Tiel in 2012
  De Steenbakkers van Vianen, aankondiging boek.

Terug naar begin pagina


2011-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2011-1_voorpagina.jpg   Even voorstellen
  25 jarig jublileum
  Opsporing gezocht (zie genealogische vragen)
  De aanhouder wint: gezocht en gevonden: Van de Westeringh in Chicago 1905 - 1952
  Bibliotheek: nieuwe aanwinsten
  De Haaftense heren van Haeften of de Haeftense heren van Haaften
  Gezocht: hulp bij de "reconstructie" van Schepenbanken Tuil en Deil
  Internet
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2010-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2010-2_voorpagina.jpg   Oproep: maak een profiel op de NGV-site
  Bibliotheek: stand van zaken
  Aanzet tot een genealogie Van Manen/Van Maanen in de Betuwe
  Internet
  De opmerkelijke familie Schouten, of is het nu Verlee?
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2010-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2010-1_voorpagina.jpg   Oproep: maak een profiel op de NGV-site
  Bibliotheek: stand van zaken
  Genealogie Van Kuijl
  Kennismaken met ...
  Bijdrage tot de geschiedenis van boerderij “t Klaphek” te Randwijk
  Nicolaas van Haeften, handelaar in waardepapieren
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2009-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2009-2_voorpagina.jpg   Opsporing gezocht 1 (zie genealogische vragen)
  Gedwongen kwartierstaat van Max von Haeften
  Genealogische vernoeming in de West-Betuwe
  Kennismaken met ...
  Het project genetische genealogie in 2009
  Onenigheid in Utrecht en financiële puinhopen in Tiel, Johan van Haeften en de Ridderlijke Duitse Orde
  Opsporing gezocht 2 (zie genealogische vragen)
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2009-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2009-1_voorpagina.jpg   De afstamming van het geslacht Van Haeften
  Favoriete voorouder: stamvader Gijsbert Hendriksen van de Westeringh
  De bibliotheek van de afdeling: een verslag van de bibliothecaris
  Kennismaken met ...
  Nieuws van de archieven in onze regio
  In memoriam van mevrouw Van Rijnberk
  Kennismaken met ...
  Walraven van Haeften, een rijk en machtig man
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2008-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2008-2_voorpagina.jpg   Het verhaal van Catharina Westering en haar dochtertje Hendrina Jacoba
  Opsporing gezocht 1 (zie genealogische vragen)
  Overdenkingen naar aanleiding van de lezing 'Hoe maak ik een familieboek'
  Jubileum afd. Amsterdam e.o
  DTB-boeken Bommelerwaard
  Kennismaken met ...
  Bijna 3 eeuwen van Haeftens op Kasteel Ophemert
  Opsporing gezocht 2 (zie genealogische vragen)
  Kennismaken met ...
  Uit Schoorlse bron
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2008-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2008-1_voorpagina.jpg   Indemniteitsbewijzen in het kerkelijk archief van Buurmalsen 1741-1817
  Overlijden Helena Hendrika van Pommeren - Paul
  Het leven van Gerrit Blom jr. 1787 tot 1826
  Opsporing gezocht (zie genealogische vragen)
  Kennismaken met ...
  Een oude genealogische puzzel met een mooie uitwerking
  Internet
  Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noordelijke Nederlanden voor 1700
  Vacature bij de Contactdienst
  Twaalfde lustrum afdeling Utrecht in 2008
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2007-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2007-2_voorpagina.jpg   Plannen voor beginnende genealogen
  Een nieuw bestuurslid stelt zich voor
  De bibliotheek
  Opsporing gezocht 1 (zie genealogische vragen)
  Kleine tuinders in Haaften rond 1939
  Het Over-Betuws geslacht Paul, afkomstig uit Hessen (D.)
  Kennismaken met ...
  Opsporing gezocht 2 (zie genealogische vragen)
  Anne Bregittus van Haeften, koerier in dienst van de Koloniale Marine.
  Opsporing gezocht 3 (zie genealogische vragen)
  Opsporing gezocht 4 (zie genealogische vragen)
  Internet
  Oostgelders Contactdag 2007
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2007-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2007-1_voorpagina.jpg   Bibliotheek
  Een nieuw bestuurslid stelt zich voor.
  Kennismaken met ...
  Genealogie Baauw (Bauw)
  Opsporing gezocht 1 en 2 (zie genealogische vragen)
  Indexering Bommelerwaardse bevolkingsregisters
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2006-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2006-2_voorpagina.jpg   Bibliotheek
  Opsporing gezocht (zie genealogische vragen)
  Kennismaken met ...(1)
  Kennismaken met ...(2)
  Familierelaties bestuur en leden NGV afdeling Betuwe. Verwantschap van Gijsbert van Ton met bestuursleden NGV afdeling Betuwe
  Nadere kennismaking met een voorzitter
  Erfpachters te Beesd omstreeks 1690 van het Convent van Maria Magdalena te Wijk bij Duurstede
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2006-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2006-1_voorpagina.jpg   In memoriam Coen Soetens
  Familierelaties
  Bibliotheek
  De oudste generaties Heuff
  Kennismaken met ...
  Het Over-Betuwse geslacht Speijers. Een aanzet tot een genealogie, met een tak in Amsterdam (rectificatie)
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2005-2a   Inhoud:
Aqua_Vitae_2005-2a_voorpagina.jpg   Speciaal nummer Aqua Vitae
  In memoriam Geurt Dirk Opperman
  Familierelaties van de (bestuurs)leden
  Het Over-Betuwse geslacht Speijers. Een aanzet tot een genealogie, met een tak in Amsterdam
  Het bezoek aan het CBG
  Opsporing gezocht 1 (zie genealogische vragen)
Klik op afbeelding voor PDF
2005-2b   Inhoud:
Aqua_Vitae_2005-2b_voorpagina.jpg   Van Bekkums in de Betuwe
  Internet
  Knippen en plakken in de genealogie
  De Blauwe kamp onder Ommerenveld
  Opsporing gezocht 2 en 3 (zie genealogische vragen)
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2005-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2005-1_voorpagina.jpg   Concept Jaarverslag Secretaris 2004
  Jaarvergadering NGV afdeling Betuwe, dinsdag 13 april 2004
  Kennismaken met ...(1)
  Familie(s) de KLERK (1)
  Opsporing gezocht 1 - 4 (zie genealogische vragen)
  Kennismaken met ...(2)
  Gelderse Contactdagen
  Nieuwe digitale toegangen Streekarchief Bommelerwaard
  Oproep artikelen voor een lustrumspecial
  Excursie verenigingscentrum NGV te Weesp
  Enquete "De afdeling is van ons allemaal"
  Samen naar het CBG
  Bibliotheek (Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2, nr 448; Biografisch Woordenboek van Tiel deel 2, nr 449; Zoeklicht op Bommelerwaardse families, nr 450)
  Evenementenkalender
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2004-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2004-2_voorpagina.jpg   Bestuurssamenstelling van de dagelijkse heerlijkheden Geldermalsen en Meteren 1752-1835
  Antwoord op opsporing gezocht 2 uit Aqua Vitae 2004-1
  Een proces te Tricht dat vragen oproept
  Oproep artikelen voor een lustrumspecial
  GensDataPro en GenLias-monitor
  Internet
  Kennismaken met ...
  Bibliotheek (De Hoge Heerlijkheid IJzendoorn, nr 447)
  Opsporing gezocht (van Versendaal)
  Genealogie Haaksman
  Herstart van de naamvereniging Hollander
  CD-ROM Gooise geslachten
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2004-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2004-1_voorpagina.jpg   Medewerkers voor Verenigingscentrum gezocht
  Internet
  Kennismaken met ...
  Bibliotheek aanwinsten
  Opsporing gezocht 1 (van Gelderen)
  Fragment genealogie Kiep, slot
  Begrafenissen in de kerk van Opijnen 1794-1811
  Opsporing gezocht 2 (den Biesen)
  De rode loop in Andelst 1783
  Huwelijken voor schepenen van Hedel, 1642-1696 en 1748-1795
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2003-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2003-2_voorpagina.jpg   Afdelings Homepage
  Nieuws uit de afdeling West Noord Brabant
  De rode loop in het schoutambt Heteren 1783
  Kennismaken met ...
  Bibliotheek
  Publicatie door den Ed. Hove Provintiaal aan de E. Classis van Tiel. Rakende de Inschrijving van Weduwnaars en Weduwen
  Kwartierstaat van Gerardus Leendert van Heusden uit Culemborg
  Fragment genealogie Kiep, vervolg
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2003-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2003-1_voorpagina.jpg   Geen Gelderse Contactdag
  Een doop- en trouwregister van Joannes Ooms
  Verklaringen van visitaties van lijken verricht door de ambtschirurgijns van Beesd 1744-1806
  Gezocht: geboorte- c.q. doopplaats Petrus Wegghe
  Boekenlijst afdelingsbibliotheek
  Genealogisch - historische markt Geldermalsen
  Vernoemingen binnen de familie Soetens
  Johanna van Torenburg (Thorenburg, Torenenburg, Toornenburg e.d.)
  Gevonden de drenkeling Jan Willem Jakobus Bliets in 1894
  Antonius Busch
  Fragment genealogie Kiep
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2002-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2002-2_voorpagina.jpg   Opsporing verzocht
  Oud Rechterlijke Archief van Beusichem en Zoelmond
  Van der Linden uit Rijswijk, wat was de oorspronkelijke naam?
  Genealogie en internet
  Willem van den Toorn (1740 - 1783) te Oosterhout (Gld.), overleden aan de rode loop
  Zeeuwse Genealogische Kontaktdag
  Kwartierstaat Harteman
  Provenue van de Varikse predikant P. Doesburgh in 1756
  Willem Karel Busch
  Van Pommeren. Een aanzet tot een genealogie van een Over-Betuws geslacht
  Vermeldingen van lijkschouwingen in de rekeningen van het gemeneland van Buren over de periode 1658-1767
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2002-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2002-1_voorpagina.jpg   Placaat tegen de ongelijke huwelijken geemaaneer 19 maij 1752
  Christina van Mourik
  Het zakkendragersgilde te Culemborg 1751-1839
  Acten van guarande uit Kesteren 1760-1797
  Onmondige kinderen en hun voogden in de Over-Betuwe 1731: schoutambt Heteren
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2001-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2001-2_voorpagina.jpg   Genealogie en internet
  Versierde brieven oftewel briefhoofden
  Schepenen van de Hoge Bank van Zuilichem
  Van Marens in de West-Betuwe
  Gouden en zilveren munten in omloop in Gelre en Zutphen in 1602
  Gevraagd gegevens Anna Maria Schepers gehuwd met Sebastianus van den Sant te Varik 15-04-1776
  Gevraagd gegevens Maria Barbara Scheer rond 1787 geboren in Gellicum
  Klaprozenstroop in 1699
  Kwartierstaat van Petrus Wakker 1882-1960
  Mientjes uit de Boven-Betuwe naar de Midden-Betuwe. Een handreiking
  Overlijdensdata van personen overleden in de Betuwe en Bommelerwaard en enkele daarbuiten in de tweede helft van de twintigste eeuw. Letters A-D
  Een bevolkingsstaat van het dorp Heesselt uit 1826
  Gevraagd gegevens bierbrouwer Aert Janszn van den Bergh met Marijke Jillisdochter de Moolré, gehuwd te Beusichem 05-04-1656
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2001-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2001-1_voorpagina.jpg   Gevraagd gegevens Philip Smits en Anneke Pennij rond 1713
  Genealogisch overzicht van het Over-Betuws geslacht Tap, afkomstig uit Elden, later Oosterhout
  Een verklaring in het archief van Acquoy uit 1696 over het Leerdamse huishouden van Maeijcken en Judigh Bosch
  Gevraagd gegevens Willem Steucker en Jantje van Rossum uit 1745
  Van oude naar nieuwe oppervlaktematen. Een herleidingstabel van morgens naar bunders anno 1830
  Burense maten en gewichten in 1805
  Het Viergekroonde- of Bijlhouwersgilde te Culemborg 1700-1726 en 1783-1796 (1803)
  Leden van de Asperse magistraat in (1336) 1514-1599 (1613)
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2000-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_2000-2_voorpagina.jpg   Genealogische Internet-sites
  Gezocht de Fransen Ducauroij en Abin in 1822
  Haags begrafenisaandeel in 1791 in Leerdamse handen
  Gevraagd gegevens familie Hendrik Jan van Dijk geb. ca 1735 en Teuntje Alida de Kruiff
  Varikse arbeidersgezinnen in 1825
  Gevraagd gegevens Kooijman-Spaan
  Gevraagd gegevens Aart van Gelderen en Grietje van Aalst tr. Ophemert 09-05-1751
  Schepenen in Zaltbommel 13e-16e eeuw
  Genealogisch overzicht van het Neder-Betuwse geslacht Van Heteren, afkomstig uit Meerten (Lienden)
  Het Kruisbroedersklooster te Asperen en haar Tielerwaardse landerijen in 1636-1647
  Betuwse namen onder de burgers van Wijk bij Duurstede 1577-1811
  Land- en tuinbouw en veeteelt in de gemeente Waardenburg in 1933-1938
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


2000-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_2000-1_voorpagina.jpg   Misdadigers uit Avezaath gezocht in 1822
  Een compagnieschap in tabak en snuifwaren te Asperen in 1806-1807
  Proeve tot een gezinsreconstructie in Deil tussen 1806-1809
  Nieuws uit de archieven
  Lijst van Ophemertse, Varikse en Zennewijnse dienstplichtigen anno 1811
  Kinderlijkje gevonden te Hellouw in 1842
  Lijst met de dertig hoogst aangeslagenen in de belastingen tijdens het Franse bestuur over Gelderland
  Gevraagd testament Aart Johan Verstolk, heer van Zoelen, overleden 25-11-1786
  Een glas in het huis van Van Arkel te Ammerzoden in de 16e eeuw
  Schepenen van het oude Thule, nu Tuil, in de jaren 1336-1482
  Magistraat van Heukelum 1560-1565
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


1999-2   Inhoud:
Aqua_Vitae_1999-2_voorpagina.jpg   Gegevens gevraagd George Lodewijk Snobel gehuwd Amsterdam 19-10-1753
  Begraafplaats 'Ter Navolging' te Tiel. Een voorbeeld van verlicht denken
  Nieuws van de archiefdiensten in het rivierengebied
  Een jeneverbranderij in Zaltbommel in 1691
  Gezocht Drie Piemontesche uitgewekenen in 1822
  Schepenen van de Hoge en vrije Heerlijkheid Ammerzoden, Well en Worddragen 1636-1652 en 1662-1794
  De suikerbakkerijen in Zaltbommel in 1693 en in Tiel in 1731
  'Aankleden van een' genealogie
  Gezocht: Misdadigers in 1822
  Landbouwbedrijven in Deil, Geldermalsen, Varik en Waardenburg en hun eigenaars in 1825
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


1999-1   Inhoud:
Aqua_Vitae_1999-1_voorpagina.jpg   Buurmeesters te Drumpt belast met het uitzetten van het verschot 1729-1820
  Gegevens gevraagd Abraham Jaspersz. Noogert en Janneke de Lang uit Meteren/Leerdam
  Wellse ondernemers in de achttiende eeuw
  Gegevens gevraagd over familie Kiep
  Een 'dorpsrel' in Heerewaarden anno 1710
  Akten van indemniteit en borgstelling afgegeven aan personen die zich in Waardenburg vestigden of naar elders vertrokken 1713-1811
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


1998   Inhoud:
Aqua_Vitae_1998_voorpagina.jpg   Vraag en aanbod familienaam de Keijzer
  Gegevens gevraagd Geradus van Beers uit Ammerzoden
  Lijst van ouderlingen en diakenen van de N.H. Gemeente Rumpt 1717-1880
  Overzicht van archiefdiensten in de Betuwe
  Overzicht van Historische verenigingen in de Betuwe
  Lijst van Schepenen te Acquoy 1739-1793
Klik op afbeelding voor PDF

Terug naar begin pagina


1997 1996-2 1996-1 1995 1994
Convo_1997.jpg Convo_1996-2.jpg Convo_1996-1.jpg Convo_1995.jpg Convo_1994.jpg

Terug naar begin pagina

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |