Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Amsterdam en omstreken

Bibliotheek

In de afdelingsbibliotheek zijn boeken en periodieken aanwezig:
Aanvragen voor inzien/lenen kunnen worden gericht aan Bibliotheekbeheer
De bibliotheek van de Nederlandse Genealogische Vereniging heeft vanzelfsprekend veel meer publicaties in haar bezit.
Deze bibliotheek is te vinden in het Verenigings Centrum in Weesp, voor nadere informatie zie Verenigings Centrum.


Inhoud Doos 1

 • 001. Familienaam=Beroep.
  Samengesteld door de afdeling Amsterdam e.o. (2008), 8 delen incl. index. Samen 4000 blz.


Inhoud Doos 2

 • 002. Kwartierstatenboek deel I ('Herlevend Verleden'), afd. Amersfoort e.o. (1990), 278 blz.
 • 003. Kwartierstatenboek deel II ('Herlevend Verleden'), afd. Amersfoort e.o. (1996), 203 blz.
 • 004. Kwartierstatenboek deel I, afd. Amsterdam e.o. (1988), 199 blz.
 • 005. Kwartierstatenboek deel II, afd. Amsterdam e.o. (1991), 225 blz.
 • 006. Kwartierstatenboek deel III, afd.. Amsterdam e.o. (1995), 250 blz.
 • 007. Kwartierstatenboek deel IV, afd.. Amsterdam e.o. (1998), 254 blz. (t.g.v. 50-j. bestaan)
 • 008. Kwartierstatenboek deel V, afd. Amsterdam e.o. (2003), 202 blz. (t.g.v. 55-j. bestaan)
 • 009. Kwartierstaten en genealogieën, Jubileumboek 1999, afd. Drenthe, 211 blz.
 • 010. Voorouderboek 2000, Kwartierstaten, genealogiën en parentelen afd. Drenthe, 188 blz.
 • 011. Jubileumboek 2004. Genealogiën en kwartierstaten afd. Drenthe, 244 blz.
 • 012. Kwartierstatenboek, afd. Flevoland (1994), 209 blz.
 • 013. Kwartierstatenboek, deel 1, afdeling Den Helder (1981)
 • 014. Kwartierstatenboek, deel 2, afdeling Den Helder (1994)
 • 015. Kwartierstatenboek, deel 3, afdeling Den Helder (1999)
 • 016. Kwartierstatenboek deel 2, afd. Hollands Noorderkwartier (1991), 152 blz.
 • 017. Kwartierstatenboek deel 3, afd. Hollands Noorderkwartier (1992), 156 blz.
 • 018. Kwartierstatenboek deel 4, afd. Hollands Noorderkwartier (1995), 99 blz.


Inhoud Doos 3

 • 019. Voor- en familienamen in Nederland
 • 020. De Overtoom en de Dubbele Buurt, historisch knooppunt van land- en waterwegen.
 • 021. Amstelveense Historische Reeks nr. 7 (1999), 209 blz.
 • 022. Varen op de grote rivieren rond 1580. De tolboeken van 1565, 1582 en 1603 over kooplieden schippers, goederen en schepen.
          Culemborgse akten over scheepsbouw. Een verkennende documentatie (2003), door T. Marseille, 208 blz.
 • 023. Kwartierstatenboek afd. Gooi– en Eemland (1989), 192 blz.
 • 024. Gedenkboek 1948-1978, afd. Kennemerland (1978), 160 blz.
 • 025. Jubileumboek, van de afd. Delfland (2001), 374 blz.
 • 026. Metterwoon in Kennemerland, afd. Kennemerland (1998), 338 blz
 • 027. Westbrabanders onder elkaar I, afd. West Noord-Brabant (1982), 167 blz.
 • 028. Westbrabanders onder elkaar II, afd. West Noord-Brabant (1997), 160 blz.
 • 029. Onze Voorouders III, kwartierstaten en stamreeksen, afd. Rijnland (1998), 422 blz.
 • 030. Zuidhollandse genealogieën. Uitg. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie "Ons Voorgeslacht" (1986), 231 blz.
 • 031. Rond de 64 Berger-kwartieren (1995), door G.M. Berger, 224 blz.
 • 032. Ruim 200 Hollaers uit het Utrechtse, in de 17e en de 18e eeuw, als een familie (1997), door G.M. Berger, 190 blz.
 • 033. Rond de familie De Lange – Houdijk (1999), door G.M. Berger, 186 blz.
 • 034. Rond de Rammen van Montfoort 1660-1860 (2001), door G.M. Berger, 119 blz.
 • 035. Rond de familie Schoonderwoert in en om de Lopikerwaard (2003), door G.M. Berger 218 blz.
 • 036. Rond de familie Van Miltenburg, ca.1650-1800, met tevens gegevens van de zijtakken, door G.M. Berger
 • 037. "Het zij". Onderzoek families Kuipéri en Van Leeuwen (1991), door Pijk Kuipéri, 112 blz.
 • 038. Ploeger, een arbeidzame, van oorsprong veenkoloniale, familie, 2000, doorR. Ploeger, 223 blz.
 • 039. Ros(s) stammend uit Schotland (1988), door George Ross, 59 blz.
 • 040. De van Hoorns van Oosternieland (1991), door M. Rümke-van Hoorn c.s., 126 blz.
 • 041. Duizend jaar voorgeslacht. Circa 3000 kwartieren (1987), door K.J. Slijkerman, 350 blz.
 • 042. Duizend jaar voorgeslacht. Supplement I (1989), door K.J. Slijkerman, 114 blz.
 • 043. Genealogie Tolboom (1990), door J.G. Tolboom en S.W. Tolboom-van den Berg, 313 blz.
 • 044. 20 jaar Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k (1997), 94 blz.
 • 045. De Bergeyk II tak. Een grenzenloze Verdon(c)k genealogie in de Kempen (2000), door Piet Verdonck, 158 blz.
 • 046. Altijd werk in Ouderkerk, door Willemies van der Velden


Inhoud Doos 4

 • 047. Gemeentearchief Nijmegen, Afstemmen op afstammen (1980), 207 blz.
 • 048. Zo schreven onze voorouders. Nederlands schrift tussen 1450 en 1700. CBG (1980), door Drs. B.N. Leverland, 80 blz.
 • 049. Zeg mij aan wien ik toebehoor, het verzetskruis 1940-1945 (1993), door Dr C.M. Schulten, 203 blz.
 • 050. Doctores, Meesters, Apothecars en Artsen. Feiten uit de Zaanse geneeskunde in de negentiende eeuw (1998), door Dr F. van Soeren, 140 blz.
 • 051. De herkomst van familienamen in Suriname 1667-1863 (1994), door Drs H. Speyer, 45 blz.
 • 052. Dagen, maanden, jaren, tijdrekenkunde in kort bestek(1979), Idem CBG, 51 blz.
 • 053. Migranten en Passanten, voorbeelden uit een eeuwenlange geschiedenis. NGV-publicatie nr.1 (2002), 126 blz. Uitg. NGV-afd. Rotterdam e.o.
 • 054. De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (1978), door Dr. J. Briels, 110 blz.
 • 055. Verhalen uit het Luthers Weeshuis, Weteringschans Amsterdam (2003), door Jansje van Dijk – Sijbrandij (bew. en samenstelling), 96 blz.
 • 056. Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, Gen.Ver. Prometheus, 1e lustrumuitgave (1984), 318 blz.
 • 057. Een Godshuis voor mensen 1914 – 1992 (1992), door Gerardus Majella, 51 blz.
 • 058. Hervormd in Sint-Petersburg 1717-1927 (1999), door P.N. Holtrop, 172 blz.
 • 059. De Joodse gemeente in Aalten. Een geschiedenis 1630-1945(1991), door Pieter Luwink, 208 blz.
 • 060. Geschiedenis van de Joodse Gemeenschap in de Pekela’s 1683-1942(1991), door E. Schut, 247 blz.
 • 061. 200 jaar Parochie St Jan. Uithoorn 1782-1982(1982), door Drs. P.J.J.M.van Wees, 72 blz.
 • 062. De aantekeningen uit de kerkregisters van Wol¬faarts¬dijk. Uitg. Genealogische Werkgroep Zeeland (1984), door J.v.d. Baan, 199 blz.
 • 063. Genealogische Heraldische Bundels van de afd. Kwartier van Nijmegen:
          A: Zoeklicht Kwartier van Nijmegen(1985), 200 blz.
          B: Zoeklicht Zonder Grenzen (1990), 231 blz.
          C: Zoeklicht 2000 (2000), 311 blz.
          D: Zoeklicht bij Zilver (1995), 263 blz.
 • 064. Uw Amsterdam. Jubileumboek afd. Amsterdam e.o. t.g.v. 40-j. bestaan, (1988), 279 blz.
 • 065. In de permetatie. Jubileumuitgave afd. 's-Hertogenbosch en Tilburg, (1982), 167 blz.
 • 066. Van verre en nabij, genealogische artikelen, kwartierstaten en stamreeksen uit de regio Rotterdam, (1983), 186 blz.
 • 067. Honderd Zeeuwse families, door P.A. Harthoorn, 134 blz.
 • 068. Drents Genealogisch Jaarboek, 1994, 1995, 1996 en 1998
 • 069. Jubileumnummer afd. Koggenland (kwartierstaten) t.g.v. 20-j. bestaan 1984 – 2004 (124 blz.)
 • 070. Voorouders gezocht, inleiding tot de genealogie (1981), door H.L. Kruimel, 220 blz.
 • 071. Een tragedie op het legmeer, door Lucas G. Brockhoff
 • 072. Anne, een familiegeschiedenis, door Marianne Hansen-Hallewaard
 • 073. Immigranten in Alkmaar, door Maria G. de Leeuw
 • nieuw. Genealogie Höweler (protestant)
 • nieuw. Uithoorn en de Kwakel. Ingekleurde prentbriefkaarten


Inhoud Doos 5

 • 074. Kwartierstatenboek deel 2, afd. West Noord-Brabant (1995), 114 blz.
 • 075. Tweede Limburgs Kwartierstatenboek, afd. Zuid-Limburg en Overkwartier van Gelre. (2002), 164 blz.
 • 076. De drie boerenhoeven in Stockum (Albers, Rolfes, Geers), 2000, door H. Grüter, 23 blz. [zie ook H.J. Albers]
 • 077. Pieter Denijs (1580-1651) en zijn notarissen te Amsterdam (1995). Door Ruud Koopman
 • 078. Stichting Geslachten Zijlstra, Het geslacht Zijlstra, tweede verantwoording (1980), 108 blz.
 • 079. De families West(e)ri(n)k. Een verzameling gegevens over alles wat Westeri©k, Westering(h) of Westerin©k heette of nog heet. (1988), door G.J. Westerink, 469 blz.
 • 080. De nazaten van Cornelis Janszoon Warmerdam (1994), door Peter Warmerdam, 86 blz.
 • 081. Genealogie Bergkamp, (2002), door P.W. Bergkamp, 93 blz. (plus index 3 blz.)
 • 082. Beukman in Amsterdam, 4 generaties, 67 blz.
 • 083. Het nageslacht van Arij Jansz. Brouwer uit Sint Pancras (2006), door A.C. Brouwer, 237 blz.
 • 084. Het geslacht Zier in Nederland (1994), door A.J. Drewes, 47 blz.
 • 085. Het nageslacht van Frederik Drewes (1751-1824),waagdrager en bakker te Amsterdam (2003), door A.D. Drewes, C.A. Drewes-Fontein en A.J. Drewes, 30 blz.
 • 086. Bonebakker 1792-1967, door M.G. Emeis Jr., 91 blz.
 • 087. Het geslacht Eusman 1700-1987 (1987), door J.P. Eusman, 99 blz.
 • 088. Stamboom van de familie Gaasterland (2000), door J.C. Gaasterland, 98 blz.
 • 089. Het familieboek Kappenburg, 1690-1982 (1982), 112 blz.
 • 090. Genealogie van de Familie Hopmans 1600-1645, (1946), door C.J. Knipscheer, 78 blz.
 • 091. Marcellus Albertus van Deursen, zijn voorouders en zijn nageslacht (1996), door Jos de Lange Wendels en Thea Elsinga-Van der Zee, 118 blz.
 • 092. De familie Schadd. 13 geneaties in 4 eeuwen (1997), door Han van der Linden-Schadd, (50 blz.), [BOEK ONTBREEKT IN DE DOOS]
 • 093. Genealogie Schoneveld, 1480-1989 (1989), door G.J.S.Schoneveld-Ravensbergen en J.M.Schoneveld, 280 blz.
 • 094. Genealogie Vulsma. Door R.F.Vulsma


Inhoud Doos 6

 • 095. Naamlijst voor den Telefoondienst, Januari 1915,(herdruk 1998), 758 blz.
 • 096. Familie Van Opdorp uit Essen-Hoek, deel 2 (1991)097. Kwartierstatenboek afd. ‘s-Hertogenbosch en Tilburg,(1988), 160 blz.
 • 098. Kwartieren van Her en Der deel I, afd. Kwartier van Nijmegen, 239 blz.
 • 099. Kwartieren van Her en Der deel I A, afd. Kwartier van Nijmegen
 • 100. Kwartieren van Her en Der deel III, afd. Kwartier van Nijmegen, 196 blz.
 • 101. Kwartierstatenboek afd. Koggenland, (1994), 220 blz.
 • 102. Hoogheemraadschap Amstelland, Inventaris van het archief, (1990), 63 blz.
 • 103. De inwoners van Hulster-Ambacht in 1739. Uitg. Genealogische Werk¬groep Zeeland (1980), door Ir. V.J.M. de Bliek,93 blz.
 • 104. Waverveen en Waveren. Register civique 1811, (1991), door A. te Meij, 26 blz.
 • 105. Naamregister op Waterlandse en Zaanse kwartieren, deel 2, 113 blz.
 • 106. Claas Claasse Verweij en zijn nakomelingen, (1998), door Rita de Groot,42 blz.
 • 107. De familie Keijsers uit West-Brabant, 1550-2000, (2000), door Rita de Groot,80 blz.
 • 108. Familie Frentz. Twee eeuwen in de Betuwe, (1992), door J.F.van Ruth-van Hemert,159 blz.
 • 109. Keizer en Keijser uit Steenwijk. Een genealogie, (1998), door G. van der Wal,32 blz.
 • 110. Roel Roels uit Boornbergum en de families van der Wal, de Jong en Blaauw, (2006), door G. van der Wal,42 blz.
 • 111. Genealogie van de familie Van Amsterdam, (1982), door F.J. Weber en L. van Amsterdam,
 • 112. Parenteel van Pieter Jacobs Meester en Maartje Cornelis uit Den Ilp, (1997), door M.L. Krap-Meester, 56 blz.
 • 113. 40 jaar, 40 kwartierstaten , samengesteld door de afd. IJssellanden (1998), 238 blz.
 • nieuw. Kwartierstaat van den Hoogen - Smeink

  Inhoud Doos 7

  • 114. Nederland in Stukken, beeldkroniek van Nederlandse archieven, (1979), door F. van Anrooy, 195 blz.
  • 115. Overzicht notarissen in geheel Nederland, alfabetisch op standplaats.
  • 116. De grond waarop wij stonden, geschiedenis van de Hervormde Kweekschool / PA te Amsterdam, 1907-1984 (1993), door W. van der Horst, 306 blz.
  • 117. Langs verboden wegen. Achtergronden van buitenechtelijke geboorten in Noord-holland 1812-1914, (1991), door J. Kok,176 blz.
  • 118. Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland, (1994), door J.G.J. van Booma,383 blz.
  • 119. Naamlyst der Inteekenaaren. 3000 namen van intekenaren op de 2e druk (ca.1795) van Jan Wagenaars "De Vaderlandsche Historie" (facs. 1994), door J.van Rinsum (bew.)80 blz.
  • 120. Beknopt overzicht van de archieven en verzamelingen in het Gemeentearchief van Groningen en het Rijksarchief in de Provincie Groningen, (1989), 136 blz.
  • 121. Stamreeks & gezinsbladen van Jannie van Mourik, (1995), door J.W.J.F.Jaeger,20 blz.
  • 122. Stamreeks & gezinsbladen van Maaike van Rosmalen, (1995), door J.W.J.F.Jaeger,8 blz.
  • 123. Sontag/Zondag, een Leidse bakkersfamilie (met aanvulling van T.Rigter-Zondag), (1988/1992), door F.W. Prins-de Haan,15 blz.
  • 124. Van Richter naar Rigter, (1994), door B. Rigter,5 blz.
  • 125. Dossier Schraven, (1996), door W.A.Th. Wajer-Schraven,
  • 126. Zaanstreek-Waterland in Genealogisch perspectief, (1992), samengesteld door afd. Zaanstreek-Waterland,346 blz.
  • 127. Stichting Geslachten Faber, 25e Verantwoording, (2005), 52 blz.
  • 128. Van wie bin jie d’r één. Door J.H.H. Putman + H.A. Burgman-Feenstra,
  • 129. Kwartierstaat Versluys-Vriesman. Door J. Versluys
  • nieuw. Utrechtse Parentelen (vóór 1650)


  Inhoud Doos 8

  • 130. Noord-Hollanders in beweging, ca 1800 - 1930
  • 131. Genealogie van de families Rümke en Kips, door Chris Rümke Jr., 85 blz.
  • 132. Errata Register. Door Chris Rümke Jr.
  • 133. Loose's Kwartieren, doorG.J. Loose en E.M. Loose - van Heel:
            Loose's Kwartieren, deel 4 - 1 (2004), 165 blz.
            Loose's Kwartieren, deel 4 - 2 (2004), 172 blz.
            Loose's Kwartieren, deel 4 - 3 (2001), 123 blz.
            Loose’s Kwartieren, deel 4 - 4 (2006), 130 blz.
  • 134. Boeren, burgers en buitenlui, 50 kwartierstaten uit de regio West-Overijssel, (1992), 120 blz.
  • 135. Afstammelingen Brinkman (ook Brinck), (2003), door J.A. Brinkman, 21 blz.
  • 136. Afstammelingen van Van Slochteren, (2003), door J.A. Brinkman, 13 blz.
  • 137. Afstammelingen Heijn uit de Zaanstreek, (2003), door J.A. Brinkman, 18 blz.
  • 138. Afstammelingen van Van Angelbeek afkomstig van Ameland, (2003), door J.A. Brinkman, 43 blz.
  • 139. Afstammelingen Von Angelbeck/Van Angelbeek uit Oost-Friesland, (2003), door J.A. Brinkman, 33 blz.
  • 140. Afstammelingen Hegt, "Een Amsterdamse Joodse familie'', (2003), door J.A. Brinkman, 7 blz.
  • 141. Afstammelingen List uit Oostzaan, (2003), door J.A. Brinkman, 21 blz.
  • 142. Afstammelingen Snoeren (v/h Corsten), (2003), door J.A. Brinkman, 18 blz.
  • 143. Afstammelingen Klokkers, (2003), door J.A. Brinkman, 4 blz.
  • 144. Afstammelingen Vogelzang, (2003), door J.A. Brinkman, 26 blz.
  • 145. Kartotheek 1994, uitg. Contactdienst, samengesteld door Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (W.G.O.D.), 79 blz.
  • 146. Kartotheek Supplement 1995, uitg. Contactdienst, 28 blz.
  • 147. Kartotheek 2002, 101 blz.
  • 148. Rijnland, De kerkelijke en maatschappelijke achtergronden van 87 studenten in de periode 1801-1811 een studiebeurs ontvingen voor de Leidse Universiteit, (1973), door Drs F.C. Dufour – Briët, 65 blz.
  • 149. Ik zeg Nu, Nu. Vierhonderddertig jaar wel en wee van een Nederlandse Joodse familie, (1992), door Salomon van Son, 458 blz.
  • 150. Denk aan de tijden van weleer. Joodse kooplieden in de steden Speyer (D) en Metz (F) in de 16e en 17e eeuw, (2006), door Salomon van Son, 63 blz.
  • 151. Krankenbezoekers ofwel Ziekentroosters, door P.J. Ritsema, deel I (1971), 18 blz., deel II (1974), 77 blz.
  • 152. Kohier van de Personeele Quotisatie te Amsterdam over het jaar 1742, deel I, Genootschap Amstelodamum (1945), 138 blz.
  • 153. Lutherische Einwanderer in Zaanstad in den Niederlanden von 1675 bis 1811 (1991), door Jos Kaldenbach, 47 blz.
  • 154. "Juich, koopman, juich...". Contacten tussen Nederland en Noord-Amerika vóór en na de erkenning van John Adams. Catalogus tentoonstelling Algemeen Rijksarchief (1982), 57 blz.
  • 155. De familie Paternotte, nakomelingen van een steenhouwersgeslacht uit Henegouwen, (2000), door W.L.M. Paternotte, 150 blz.


  Inhoud Doos 9

  • 156. Amsterdam. Burgerwijkkaarten. Geschiedenis van Schutterij en Burgerwacht. Genealogische gegevens van Officieren, (1981), door W. Hofman, 155 blz.
  • 157. Amsterdam in 1585, het kohier der capitale impositie, (1941), door J.G. van Dillen, 220 blz.
  • 158. Amsterdam omstreeks 1780, door J.R. Schiltmeijer, 212 blz.
  • 159. Sloterpolder in tekst en beeld. De groentetuin van Amsterdam, periode 1920-1960. Uitg. Werkgroep Sloterpolder (2004), 127 blz.
  • 160. Amsterdam en Friesland, zeven eeuwen relaties. Fryske Akademy (1975), 248 blz.
  • 161. 's-Gravendeel 1593-1993. Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil. Uitgave Stichting Jubileumboek ‘s-Gravendeel (1993), 328 blz.
  • 162. Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Zaandam 1642-1919. Inventarisreeks nr.3 van het Algemeen Rijkksarchief (1975), door W.F.M. Brieffies, 33 blz.
  • 163. Geldersen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Gelderland, (1996), door P. van Wissing, R. van Drie en P. Wouters, 248 blz.
  • 164. Stichtenaren uit vroeger jaren. Uitg. NGV - afd. Utrecht t.g.v. 40-jarig bestaan (1987), 243 blz.
  • 165. Stichtenaren uit vroeger jaren, deel 2. Uitg. NGV-afd. Utrecht t.g.v. 50-jarig bestaan (1997), 285 blz.
  • 166. Terug in de tijd (1). Een bonte verzameling van genealogisch onderzoek in de Zaanstreek en het Waterland. Uitgave NGV-afd. Zaanstreek-Waterland (1997), 352 blz. met index.
  • 167. Terug in de tijd (2). Zaankanters en Waterlanders, een bonte verzameling genealogisch onderzoek. Uitgave NGV-afd. Zaanstreek-Waterland (2002), 432 blz. met index.
  • 168. Familienaam=plaatsnaam, samengesteld door de afdeling Amsterdam e.o. (1998), 2 delen, 387 blz.
  • 169. Familiemaan=Plaatsnaam, Index
  • 170. Favier - Favié, een Hugenotenfamilie, (1988), door Dr G. Fafié, 45 blz
  • 171. Littera eget Scheda (de letter behoeft papier)


  Inhoud Doos 10

  • 172. Zuidhollandse stam- en naamreeksen. (1986), 322 blz.
  • 173. Genealogisch Repertorium, A/L, M/Z, supplement (1970/1984), door E.A. van Beresteyn (CBG), 3 delen
  • 174. Repertorium DTB 1969 en 1980, door W. Wijnaendts van Resandt (CBG)
  • 175. Bij ons in de familie, bloemlezing uit Gens Nostra 1945-1970, (1979), door N.A. Hamers e.a., 275 blz.
  • 176. Zeeuws Kwartierstatenboek, deel 1 (1981), uitgeven door de NGV-afdeling Zeeland, 264 blz.
  • 177. Zeeuws Kwartierstatenboek, deel 2 (1983), uitgeven door de NGV-afdeling Zeeland, 310 blz.
  • 178. Zeeuws Kwartierstatenboek, deel 3 (1986), uitgeven door de NGV-afdeling Zeeland, 290 blz.
  • 179. Ons Voorgeslacht 1984 - 1985, uitgegeven door de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie
  • 180. Terugblik. Een greep uit de geschiedenis van de familie Doyer (1980), door Eveline Klaver e.a. (samenstellers), 106 blz.
  • 181. Hoe vindt men zijn voorouders in de Nederlandse archieven? (1961), NGV Jubileum-uitgave, 186 blz.
  • 182. Rietstap's Handboek der Wapenkunde, (1961), door C. Pama, 376 blz.


  Inhoud Doos 11

  • 183. Beknopte Handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift, (1940), door H. Brouwer, 87 blz.
  • 184. Latijn bij genealogisch onderzoek, (1997), uitgave van het CBG, 53 blz.
  • 185. Het Nederlandsche Schrift, Heemschutserie (1948), door R.J. Ouwejan Kzn., 124 blz.
  • 186. Beknopte genealogische gids voor Nederland, woordenboekje, (1984), door J. Draak, 110 blz.
  • 187. Handleiding voor genealogisch onderzoek in Nederland, (1986), door J.C. Okkema, 128 blz.
  • 188. Amsterdamse emigranten (in Iowa, USA), (1975), door J. Stellingwerff, 395 blz.
  • 189. Geschrift en Getal, Hollandse Studiën 9, (1976), door S. Hart, 374 blz.
  • 190. Een Weduwe aan de Amsterdamse Beurs. Borski-Saga 1765-1960, (1973), door F.J.E.van Lennep, 151 blz.
  • 191. Misjpoge, 1990 nr. 4 (Themanummer Joodse begraafplaatsen in Nederland). Uitgave van de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie
  • 192. Beroepsnamenboek, (2004), door J.B. Glasbergen, 575 blz.
  • 193. Burgemeesters van Amsterdam in de 17e en 18e eeuw, (1970), door J.F.L. de Balbian Verster, 160 blz.
  • 194. Ons Waardeel, 1985 + 1986, 2 delen
  • nieuw. De Friese Wassenaars, genealogisch overzicht 1410-1960, door W.T. Vleer, Tevens uitgever, 96 blz.
  • nieuw. De Friese Wassenaars, door J.T. Vleer, uitgever: Wassenaar-comité, 465 blz.


  Inhoud Doos 12

  • 195. Inventaris Familietijdschriften in Verenigingscentrum Naarden, (1995), 54 blz.
  • 196. Schetsen uit de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge, (1988), door M. Karthaus-Van der Grinten (red.), 38 blz.
  • 197. Naamgenoten van de gemeente Renswoude, (1981), door S. Laansma,53 blz. [BOEK ONTBREEKT IN DE DOOS]
  • 198. Bevolkingsregister Amsterdam, Herkomst bewoners in 1851-1853. 2 delen, Deel I, A-K, 289 blz., deel II, L-Z, 143 blz
  • 199. Kwartierstatenboek afd. Kempen- en Peelland, (1999), 131 blz.
  • 200. De familie Weener in Nederland en Amerika 1714-2001, (2001), door J. Weener,3 dl. Ca. 700 blz.
  • 201. Genealogie van het geslacht Boreel en Boreel van Hogelanden, (1972), door J.M.J. Buurman – Boreel,, 188 blz.
  • 202. Familieboek Veenstra, (2000), door J.M.J. Buurman – Boreel,,163 blz.
  • 203. Boreel, Meer gegevens, (2007), door J.M.J. Buurman – Boreel,
  • 204. Genealogie van het geslacht Breyman en Breijman, (2009), 60 blz. met namenregister, door J.M.J. Buurman – Boreel,
  • 205. 2 cursusboeken CBG / Stichting Teleac : door Rob van Drie e.a.
  • 206. Genealogie, Van Stamboom tot Familiegeschiedenis, (1988), 246 blz.
  • 207. Voorouders in Beeld, Stamboom en Familiegeschiedenis, (1997), 255 blz.
   Bijgewerkt: 05 januari 2015

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |