Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Amsterdam en omstreken

West- en O- Europese Asjekenazische Joden.14 maart 2017 heeft Jits van Straten een lezing gehouden over de West- en O-Europese Asjkenazische Joden.


Inhoud lezing:

De lezing begint met twee historische gebeurtenissen, de verandering van een patrilineaal naar een matrilineaal systeem (rond de 2de eeuw AD)
en een verandering in de definitie van de Asjkenazische joden. Asjkenazische joden zijn oorspronkelijk (10de eeuw AD) joden uit Duitsland.
Zij hadden specifieke godsdienstige riten. Later zijn deze riten door joden in andere Europese landen overgenomen, waardoor Asjkenazische joden
tegenwoordig uit verschillende landen komen. Beide veranderingen worden in de literatuur niet of nauwelijks vermeld, maar zij hebben wel een grote
invloed gehad op de resultaten van het DNA-onderzoek naar de herkomst van de verschillende groepen joden.
De gevestigde mening is dat de O-Europese joden (zo'n 90 procent van de Asjkenazische joden) afstammen van Duitse joden die tijdens de pogroms
in de middeleeuwen uit Duitsland zijn gevlucht. De spreker heeft eerder aangetoond dat dit niet klopt (demografisch onmogelijk).
Naar aanleiding van een in 2013 gepubliceerd artikel van Costa e.a. in Nature Communications betreffende de herkomst van de
Asjkenazisch-joodse vrouwen concludeert de spreker dat de historisch/demografische ontwikkeling van het Europese jodendom op een
andere manier moet gegaan zijn. Hij is van mening dat een deel van de joden in Zuid-Europa ten tijde van de Romeinen naar West-Europa
is vertrokken, en dat een ander deel al vóór het begin van de jaartelling naar het gebied ten noorden van de Zwarte Zee is gegaan
vanuit Griekenland, Anatolië (Griekse kolonie) en mogelijk Italië. In de tweede helft van het 1ste millennium zijn daar nog joodse vluchtelingen
uit Byzantium bijgekomen. Deze ontwikkeling is zowel historisch, demografisch, genetisch als taalkundig verdedigbaar is.
Dat laatste komt misschien wat onlogisch over omdat de O.-Europese joden Jiddisj spraken, een op het Duits gebaseerd taal.
Desondanks is ook hier een verklaring voor via het 'taal met etniciteit verschuiving' model.


Jits van Straten stuurde ons begin juni 2017 een door haar geschreven artikel op in pdf.
Het artikel is volledig in het Engels en kunt u openen via onderstaande link


PDF Origin EastEur Ashkenazin
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |