Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Afdeling Amsterdam en omstreken

65 Jarig jubileum van zaterdag 26 oktober 2013

Op zaterdag 26 oktober 2013 mocht de afdeling haar 65 jarig jubileum vieren.
Op het programma stond een lezing, het in het zonnetje zetten van een aantal personen en een gezellig samen zijn


De heer Feikema feliciteerde het afdelingsbestuur met het 65-jarig jubileum en
bood tevens het familieboek van de Feikema's; getiteld De Vijf van Martinus,
voor onze bibliotheek aan.
Dit werd in dank aanvaard.


Onze Voorzitter, de heer Mensink toont de zaal het bewuste boek.


Mevr. Borghols werd verrast met een zilveren speld,
die haar door HB-lid J. Netelbeek werd opgespeld.


De heer Verdonk ontving de oorkonde voor meer dan 40 jaar
NGV-lidmaatschap alsmede een cadeaubon.


Ook de heer van den Dool ontving zijn oorkonde voor meer dan 40 jaar
NGV-lidmaatschap. Alle oorkondes gingen vergezeld van een
cadeaubon, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.


Ons bestuurslid, de heer Frank Smit, is reeds 45 jaar lid van onze
afdeling. Hij kreeg de oorkonde overhandigd door onze voorzitter,
de heer Mensink. Zo leek het een onder-onsje.
Op de achtergrond zit de heer Peter Claesen, die deze middag de
lezing "we gaan voor Pampus" verzorgde.


Onze secretaris, mevr. Vulsma krijgt eveneens een oorkonde uitgereikt
voor meer dan 50 jaar trouw lidmaatschap van de NGV.


Als laatste kreeg de heer van Baars tot zijn verrassing een oorkonde
uitgereikt. Dit kwam volkomen onverwacht voor hem.
Hij had zijn naam niet gelezen in de lijst met Jubilarissen.


Na de lezing nog een gezellig samen zijn in de ontmoetingsruimte.

Foto's zijn gemaakt door de heer H Kayser

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |